Egyezik (to agree) conjugation

Hungarian
108 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
egyezek
I agree
egyezel
you agree
egyezik
he/she to agree
egyezünk
we agree
egyeztek
you all agree
egyeznek
they agree
Past indefinite tense
egyeztem
I agreed
egyeztél
you agreed
egyezett
he/she agreed
egyeztünk
we agreed
egyeztetek
you all agreed
egyeztek
they agreed
Conditional present indefinite tense
egyeznék
I would agree
egyeznél
you would agree
egyezne
he/she would agree
egyeznénk
we would agree
egyeznétek
you all would agree
egyeznének
they would agree
Conditional past indefinite tense
egyeztem volna
I would have agreed
egyeztél volna
you would have agreed
egyezett volna
he/she would have agreed
egyeztünk volna
we would have agreed
egyeztetek volna
you all would have agreed
egyeztek volna
they would have agreed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok egyezni
I will agree
fogsz egyezni
you will agree
fog egyezni
he/she will agree
fogunk egyezni
we will agree
fogtok egyezni
you all will agree
fognak egyezni
they will agree
Subjunctive present indefinite tense
egyezzek
(if/so that) I agree
egyezz
(if/so that) you agree
egyezzen
(if/so that) he/she agree
egyezzünk
(if/so that) we agree
egyezzetek
(if/so that) you all agree
egyezzenek
(if/so that) they agree
Conjugated infinitives
egyeznem
I to agree
egyezned
you to agree
egyeznie
he/she to agree
egyeznünk
we to agree
egyeznetek
you all to agree
egyezniük
they to agree

Examples of egyezik

Example in HungarianTranslation in English
- És ha szerinted bele fog egyezni,- And if you think she is going to agree
Ebben meg tudunk egyezni.They have to agree to that.
Hogy felvehessünk valakit, mindkettőnknek bele kell egyezni. -RendbenFine, and to hire someone, we both have to agree.
Honnan tudta, hogy bele fogok egyezni ebbe a műtétbe?Mm-hm. How did you know I was going to agree to this operation?
Meg fogok vele egyezni, Jordan.I'm going to have to agree with him, Jordan.
- Nem egyezek bele semmibe.I'm not agreeing to anything,
- Nos, egyezek veled.- Well, I'm agreeing with you.
Addig csinálod, amíg bele nem egyezek?You're going to keep doing that until I agree to go to therapy, aren't you?
Bele egyezek abba, hogy tévedsz.I agree you're wrong.
Csak a rend kedvéért, ha bele is egyezek ebbe, meg kell ígérned, hogy nem bántod Catherine-t.All right, just for the record, if I agree to this, you gotta promise me that you don't hurt Catherine.
"ha 3 hónap alatt nem egyezel bele a keményfába, egy fürdőkád lesz a nappalidban""if you don't agree to new hardwood, in three months, you're gonna have a bathtub in your living room."
- nem megyek el, amíg nem egyezel bele.- and I'm not leaving here till you agree.
Addig nem megyek el innen, míg bele nem egyezel, hogy szakítasz Mattel.I'm not leaving this hell house until you agree to stop seeing Matt.
Addig nem tesszük le érted az óvadékot, amíg bele nem egyezel az elvonóba.! We're not bailing you out until you agree to rehab.
Addig nem, míg bele nem egyezel, hogy elmégy.Not until you agree to go
Mégha mindkét fél bele is egyezik, ami valószínűtlennek tűnik.. ..a hadmozdulatokat koordinálni kellene. Ki kellene alakítani egy parancsnoki láncot.Even if both sides were to agree, which seems unlikely... their deployments would have to be coordinated... a command hierarchy established.
- Nem egyezünk bele a...-We will not agree to pay any--
- Nem hagyjuk elmenni, amíg meg nem egyezünk. Nem tarthatjuk itt örökké.We are not letting him leave until we reach an agreement.
A szabályzat értelmében nem indíthatja el a nukleáris rakétákat amíg... maga és én bele nem egyezünk.- Captain Ramsey... under operating procedures governing the release of nuclear weapons... we cannot launch our missiles unless both you and I agree!
Akkor egyezzünk meg, hogy nem egyezünk.Let's agree to disagree, hmm?
Akkor nézzük is meg, hogy min nem egyezünk meg!Well, let's... Let's agree what it is that we differ about.
- Én soha nem egyeztek meg, hogy az.- I never agreed to that.
A feltételekben már meg is egyeztek.Apparently, the terms have been agreed.
A franciák mellette vannak. Már bele is egyeztek.The French are completely in favor, they've agreed to it already.
A gyerekeim sem egyeztek bele, hogy így veszítsék el a nagyapjukat...My children never agreed they'd lose their grandpa the way...
A hogyanban nem egyeztek meg.They didn't agree on how.
- A férfiak így egyeznek meg.- It's what men do when they agree.
- Az ügyfelem élete a tét. Ha nem egyeznek bele...If you can't agree to an embargo...
Addig nem egyeznek bele a 1410-be, amíg nem azonosítja a dílert.They won't agree to a 14-10 until he IDs the dealer.
Addig nem, míg bele nem egyeznek, hogy beszélnek velük.Not until you agree to talk to them.
Amíg meg nem egyeznek, addig lőporos hordón csücsülsz.Until both sides agree on terms, you're sitting on a powder keg.
- 48 óra! Sose egyeztem ebbe bele!- I never agreed to that.
- Azért egyeztem bele, hogy elhozom a levelet, hogy találkozhassak magával. - Miért?I only agreed to bring that letter so I could see you.
- Azért egyeztem bele, hogy megnyugtassam.Maybe you agreed to take me into that operating theatre just so you could humiliate me some more.
- Ebbe nem egyeztem bele!I never agreed to this!
- Ebbe sosem egyeztem volna bele.I never would have agreed to this.
- Ebbe egyeztél bele hallgatólagosan, amikor összeházasodtunk.That is what you tacitly agreed to - when you married me.
- Szóval nem egyeztél bele a randiba?So you haven't agreed to go out with him? No.
- Te egyeztél bele.You agreed.
- Te nem ebben egyeztél ki.It's not what you agreed on.
- Vince, felfogtad, mibe egyeztél bele?~ Vince, do you realise what you've agreed to?
! Mert maga az egyetlen, aki még nem egyezett bele a dologba.You're the only one who hasn't agreed to participate.
- Csak egy egyezett bele.- Only one agreed.
- Még nem egyezett bele abba, hogy segít.You haven't agreed to help me yet.
- Nem egyezett bele.- He has not agreed!
- Tiltakozom! ...mindaddig, amíg ön bele nem egyezett - a szóbeli fenyegetés hatására -, - hogy a felperes mellett tanúskodik...And it was until you agreed with a proverbial gun to your head to testify for the plaintiff...
- 30%-ban egyeztünk meg.- Tim: Well, we agreed on 30%.
- Amnesztiában egyeztünk meg.- We agreed on amnesty! - Christy:
- Azt hittem, ebben egyeztünk meg.I thought that's what we agreed.
- De a következő hétben egyeztünk meg.Yeah, but we agreed to do this next week.
- De nem ebben egyeztünk meg.But that's not what we agreed to, though.
De csak egy koncertben egyeztetek meg.But you had agreed to only one concert.
Miben egyeztetek meg?You've agreed to what?
Nem, te és Prue egyeztetek meg, én tartózkodtam.No, you and Prue agreed. I abstained.
És akkor mennyiben egyeztetek meg?So what was the figure you agreed on?
És miben egyeztetek meg?What is it you guys agreed to?
Csak nem értem, Sálem miért egyezne bele ebbe.I just don't understand why Shalem would agree to such a thing.
Még ha Harvey bele is egyezne, amit kétlek...Even if Harvey would agree to that, which I doubt--
Emlékeztess, hogy ne egyezzek bele semmibe, ha az izomlazító mellett R. Kelly szól.Remind me to never agree to anything while I'm listening to R. Kelly on muscle relaxants. Mom will be fine, and if she's not,
Ha parancsba adja, hogy egyezzek bele a transzfúzióba, természetesen engedelmeskedem.If you order me to agree to the transfusion I will obey, of course.
Miss Austen, az előzetes eseményekre alapozva, arra hajlok hogy egyezzek az emberekkel.Miss austen,based on your prior history, I'm inclined to agree wh the people.
És ha nem egyezzek bele?And what if I don't agree?
- Gondolkozz, asszony, gondolkozz! - Ne egyezz bele!Don't agree fo operation, don't agree!
- Ne egyezz bele, Eldritch!Don't agree to this, Eldritch.
- Nem tudom, hogy hagyom-e, hogy ne egyezz bele.- Dad, I don't know that I can let you not agree to that.
A te életed is megváltozik, csak egyezz bele a nősülésbe. A nővéremnek igaza van, egyezz bele a nősülésbe.Sister is right,you agree to get married.
Apa kérlek, egyezz bele.Father please, agree.
- És ha beleegyezne, és ha rá tudná venni a legfőbb vezetőt, hogy egyezzen bele, akkor engednénk, hogy az amerikai légügyi cégek újra eladhassanak nekik repülőket és felszereléseket.The supreme leader to agree to it, then we'd let u.S. Aerospace firms resume selling them planes and equipment. Dalton:
Adj neki pénzt, és vedd rá, hogy egyezzen bele, hogy szolgál pár évig.Give him money and make him agree to serve a couple of years.
Annyira szeretem őt, anya vedd rá apát hogy egyezzen bele a házasságunkba.l love him too much mom... make father agree to our marriage.
Bele kell, egyezzen!He must agree to it!
Bíró Úr, ha az ügyész úr egyetért, hogy a Michelle elleni bizonyíték minden vád alól tisztázza Chloe-t, akkor az ügyézség azonnal egyezzen bele, hogy a Chloe elleni vádak megalapozott vádak legyenek Michelle ellen.Your Honor, if the DA agrees that the evidence against Michelle creates reasonable doubt as to Chloe, then certainly the DA must agree that the charges against Chloe constitute reasonable doubt as to Michelle.
- Csak egyezzünk meg abban, hogy nem értük egyet- Let's just agree to disagree
- Csak egyezzünk meg, hogy vitatkozhatunk.- Let's just agree to disagree. - Fine.
- Meg kell egyezzünk egy titkos szóban.We should agree on a secret word.
- Nos... egyezzünk meg abban, hogy... nem értünk egyet.- Well, we'll just have to agree... to disagree!
- Valamiben ne egyezzünk meg.- Something we disagree on.
Csak egyezzetek bele a műtétbe.Just agree to the surgery.
Ej, egyezzetek már a kézbe ki, nehogy a bocsánat késő legyen.Nay, come, agree to whose hand shall go along, for fear they die before their pardon come.
Kedves fiúk, egyezzetek meg.My dear chaps, come to an agreement.
- Próbálja meg rábeszélni az ügyfeleit, hogy egyezzenek bele.- Get your clients to agree to more time.
Feloszlottak, úgy 15 évvel ezelőtt, és én közvetítek... vagyis próbálok közvetíteni hogy egyezzenek bele, hogy felhasználhassák a dalt egy autóreklámhoz, de két tag nem hajlandó aláírni.Well, they broke up... ... about, uh, 15 years ago and I'm mediating, or I'm trying to mediate, an agreement to license the song for a car commercial. But two of the band members, they won't sign off on a deal.
Már megbeszéltem a többiekkel és meggyőztem őket, hogy egyezzenek bele.I've already communicated it to the others and convinced them to agree to it.
persze, csak ez nem jelent semmit annyit jelent, hogy akik az újszövetséget írták olvasták a régit hogy egyezzenek a próféciák.I agree to that, but that doesn't mean anything. All it means is the people that wrote the New Testament read the Old Testament and then made the prophesies fit.
Így figyelembe véve a történteket, én most arra kérem önöket, hogy egyezzenek bele a kívánságomba.Now, in the light of our actions, we would ask you to understand my request and to agree to it.
Akkor bele kell egyeznem - de tiltakozom!Well, I suppose I shall have to agree - but under protest!
Azt mondta bele kell egyeznem, hogy sosem engedem vissza Petert a túloldalra.Well--well, he told me that I had to agree Toever let peter return to e other de. Why?
Bele kellett egyeznem.I had to agree to it.
Csak bele kellett volna egyeznem, hogy visszamegyek Olaszországba.All I had to do was to agree to go back to Italy.
Ha mindenáron tudni akarja, bele kellett egyeznem néhány...If you must know, I had to agree to a few minor conditions.
Bele kell egyezned, hogy felveszed, mielőtt elmondom.You have to agree to wear it before I tell you.
Csak bele kell egyezned, hogy társak vagyunk ebben a tanulmányban.I just need you to agree that we're partners on this study.
De akkor bele kell egyezned abba, amit mondok.But you will have to agree to what I say.
De egy feltételbe bele kell egyezned.But there's one condition you'll need to agree to.
De valamibe bele kell egyezned.But I need you to agree on something in return.
- Persze ebbe neki is bele kellene egyeznie.- She'd have to agree to it.
A nővérének bele kell egyeznie egy második boncolásba.His sister needs to agree to a second autopsy.
A védelemnek bele kell egyeznie.The defence would have to agree.
Az asszonyomnak bele kell egyeznie.The Senora would have to agree.
Bele kell egyeznie az eljárásba.You have to agree to the procedure here.
- Meg kell egyeznünk vele, mielőtt belevágunk.We got to agree to terms before we make the delivery. Yeah, sure.
Azt hiszem meg kell egyeznünk abban, hogy ebben nem értünk egyet, Mr. McCoy.Okay? I'm afraid we're gonna have to agree to disagree on this one, Mr. McCoy.
Csak meg kell egyeznünk, hogy nem beszélünk róla.All we have to agree is that we never talk about this.
Előre meg kell egyeznünk vele.He has to agree first.
Három dologban meg kell egyeznünk.Now look, we all have to agree on three things.
- Szóval, meg kell egyezniük...- So, they just have to agree...
Ha egy iskola be akar kerülni az élelmezési programba, ahogy szinte az összes, akkor bele kell egyezniük, hogy kínálnak tejterméket.lfa school wants to have accessto a school lunch program, and they almost all do, they have to agree to omer the daly option. That's disgusting.
Meg kell egyezniük, vagy senkinek sincs esélye!Everyone has to agree, or no one has a chance!

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

csábít
lure
deprimál
depress
díszül
become decorated
döbbent
jaw-report
dúl
ravage
dúskál
have something in abundance
egyetért
agree
egyeztet
check
elbocsát
dismiss
elfogy
run out of something

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'agree':

None found.
Learning languages?