Voorlezen (to read) conjugation

Dutch
59 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
lees voor
I read
leest voor
you read
leest voor
he/she/it reads
lezen voor
we read
lezen voor
you all read
lezen voor
they read
Present perfect tense
heb voorgelezen
I have read
hebt voorgelezen
you have read
heeft voorgelezen
he/she/it has read
hebben voorgelezen
we have read
hebben voorgelezen
you all have read
hebben voorgelezen
they have read
Past tense
las voor
I read
las voor
you read
las voor
he/she/it read
lazen voor
we read
lazen voor
you all read
lazen voor
they read
Future tense
zal voorlezen
I will read
zult voorlezen
you will read
zal voorlezen
he/she/it will read
zullen voorlezen
we will read
zullen voorlezen
you all will read
zullen voorlezen
they will read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorlezen
I would read
zou voorlezen
you would read
zou voorlezen
he/she/it would read
zouden voorlezen
we would read
zouden voorlezen
you all would read
zouden voorlezen
they would read
Subjunctive mood
leze voor
I read
leze voor
you read
leze voor
he/she/it read
leze voor
we read
leze voor
you all read
leze voor
they read
Past perfect tense
had voorgelezen
I had read
had voorgelezen
you had read
had voorgelezen
he/she/it had read
hadden voorgelezen
we had read
hadden voorgelezen
you all had read
hadden voorgelezen
they had read
Future perf.
zal voorgelezen hebben
I will have read
zal voorgelezen hebben
you will have read
zal voorgelezen hebben
he/she/it will have read
zullen voorgelezen hebben
we will have read
zullen voorgelezen hebben
you all will have read
zullen voorgelezen hebben
they will have read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgelezen hebben
I would have read
zou voorgelezen hebben
you would have read
zou voorgelezen hebben
he/she/it would have read
zouden voorgelezen hebben
we would have read
zouden voorgelezen hebben
you all would have read
zouden voorgelezen hebben
they would have read
Present bijzin tense
voorlees
I read
voorleest
you read
voorleest
he/she/it reads
voorlezen
we read
voorlezen
you all read
voorlezen
they read
Past bijzin tense
voorlas
I read
voorlas
you read
voorlas
he/she/it read
voorlazen
we read
voorlazen
you all read
voorlazen
they read
Future bijzin tense
zal voorlezen
I will read
zult voorlezen
you will read
zal voorlezen
he/she/it will read
zullen voorlezen
we will read
zullen voorlezen
you all will read
zullen voorlezen
they will read
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorlezen
I would read
zou voorlezen
you would read
zou voorlezen
he/she/it would read
zouden voorlezen
we would read
zouden voorlezen
you all would read
zouden voorlezen
they would read
Subjunctive bijzin mood
voorleze
I read
voorleze
you read
voorleze
he/she/it read
voorleze
we read
voorleze
you all read
voorleze
they read
Du
Ihr
Imperative mood
lees voor
read
leest
read

Examples of voorlezen

Example in DutchTranslation in English
"Don Pablo, wilt u een gedicht voorlezen?""Don Pablo, will you read me a poem?"
"Houd aan met het voorlezen, het vermanen en het leren, totdat ik kom.""Till I come, give attendance to reading, to exhortation and to doctrine."
'En nu gaan we Wendy redden.' kan je het nog een keer voorlezen?'And now to rescue Wendy.'" GERT: Can you read it to me again?
'Ik kan al een week niet slapen en ik pieker over de vraag waarom meneer Germain me wilde vernederen en me m'n opstel liet voorlezen terwijl iedereen lachte?I haven't slept for a week, wondering, Why did Mr. Germain humiliate me in class, making me read my paper while everyone laughed?
'We verzoeken uw aanwezigheid bij de begrafenis... en bij het voorlezen van het testament'."We request your presence at the funeral and reading of the will."
- Hé, lees voor jezelf.Hey, read it to yourself.
- Nee, lees voor.Oh, no, do read it.
Brigadier, lees voor uit het dossier.Sergeant, read from the file.
En ik lees voor aan blinde kinderen.- And read to blind children.
En lees voor van de kaart.And read from the card.
AJ leest voor uit eigen werk... voor een aantal zeer belangrijke alumni.A.J.'s going to be reading his work in front of several very important alumni.
Alles wat ik vraag is dat je de instructie leest voor ons volgende telefoontje.All I ask is that you please read the brief before our next call.
Coach Kim wil dat iedereen de regels leest voor de wedstrijd.Coach Kim wants everyone to read the rules for the competition.
De griffier leest voor.Clerk will read.
De priester leest voor u, maar als je niet vecht om de duivel te overwinnen, is dit niet genoeg...The priest reads to you, but if you don't fight to overcome the devil, this is not enough.
- Iemand is hier geweest, of niet? Iemand die jouw laatste schrijven wou lezen voor de publicatie.- Somebody came here who wanted to read your latest pamphlet before publication.
Als je die zou willen lezen voor mij.If you could read that for me.
Beseft u wel wat het zou betekenen als we elk wetsontwerp moeten lezen voor we het goedkeuren?Do you really know what that would entail if we were to read every bill that we passed?
Blijf mijn online dagboek lezen voor meer dagen... uit het leven van een tienerzigeuner.Keep reading my on-line journal for more days... in the life of a teenage gypsy.
Charlie, wil jij dit alsjeblieft lezen voor mij?Charlie, can you please read this for me?
'Aldus wordt vandaag het vonnis aan de gevangene voorgelezen en zal hij morgen op een muilezel naar de Plaza de San Francisco gaan waar een galg staat opgesteld waar hij wordt opgehangen tot de dood erop volgt."Thus on this day, this sentence is read to the prisoner and tomorrow he will be taken from prison on a mule to the plaza de San Francisco, where a gallows will be erected for the occasion, and there he shall be hanged by the neck until he is dead.
'Lieve Miss Prince. Bedankt dat u heeft voorgelezen."Dear Miss Prince, thank you for reading to us -- it was really nice.
- Anne heeft het me voorgelezen.Anne Dea read.
- Cartouche heeft 'm voorgelezen.Cartouche read it aloud.
- Daarom, we zouden willen vragen dat het gehele verslag wordt voorgelezen en niet slechts een gedeelte.And, therefore, we would ask that the whole transcript be read and not just a portion.
Dominee Hanes las voor uit Johannes.Reverend Hanes was reading from the book of John.
Door onze familie Bijbel, die jullie vader las voor het krijgen van steun... net zoals ik dat na zijn dood deed.By our family Bible, the one that your father used to read for comfort, as did I, after his death.
Gisteravond stond ik in de slaapkamer waar onze kinderen slapen en ik luisterde naar hun moeder die ze een verhaaltje las voor het slapengaan.Last night, I stood in the bedroom where our children sleep and I listened to their mother read them a bedtime story.
Hij las voor aan blinden.He read books to the blind.
Hij las voor en ik heb pianogespeeld.He read, and I played the piano.
Hoe weet je dat ze niet lazen voor de artikels?How do you know they weren't reading it for the articles?
We aten, sliepen, we lazen voor... vreselijk vervelend.We ate, we slept, and read to each other...
We lazen voor uit onze dagboeken en we praatten over alles... over de jongens die we leuk vonden, school, problemen thuis, onze diepste, donkere geheimen.We'd read out of our journals and talk about everything-- what boys we liked, school, problems with our families, our deepest, darkest secrets.
Zij lazen voor haar.They were reading to her.
"Als ik dit voorlees, zei je vast dat ik moest relaxen.""If I am reading this section, then I can only assume "you have told me to relax. - You wrote that?
' Red John wil dat ik een boodschap aan je voorlees. In ruil daarvoor zal hij me minder laten lijden.Red John wants me to read a message to you, and in return, he won't make me suffer so much.
- Is er een gedeelte dat je wil dat ik je voorlees ?- Is there a passage - You'd like me to read?
- Jij zegt dat ik niet goed voorlees.No, I can't. And anyway, you don't like the way I read.
Alles wat ik moet zeggen, staat namelijk op dit kaartje. En hij wil dat ik precies voorlees wat hier staat.Simply because this card I'm holding is the announcement that the performer wants read exactly as written.
'Als die knorrige Beckett dit voorleest dan heb ik het niet gered."lf that grunt Beckett is reading this, then l didn't make it.
'Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden van zijn profetie', 'en bewaren hetgeen daarin geschreven staat'... want de tijd is nabij'."Blessed is he that readeth and they that hear the words of this prophecy, "and keep those things which are written therein... for the time is at hand. "
- Ik wil dat je me voorleest.I'd like you to read to me.
- Moetje horen wat hij voorleest.You should hear what he's reading to this child.
- Vindt hij het fijn als je voorleest ?- Does he like it when you read to him?
- Dat is wat je net voorlas.- That's what you just read to me.
- Ik heb enkel gehoord wat je ons voorlas. En je kortverhalen. We houden er allemaal van.I've just heard what you've read out to us, and your short stories.
- Je hebt gelijk. Wist je dat m'n vader me uit H.G. Wells voorlas als klein kind?You know that my dad used to read me H.G. Wells when I was a kid?
- Op de manier waarop je mij... je gedichten voorlas op de middelbare school.- Like the way you used to read me - your poems in high school.
- Sweets zei dat je droom niets meer was dan je comateuze brein, dat verwerkte wat ik je voorlas uit mijn boek.Sweets said that your dream was nothing more than your comatose brain processing what I read to you from my book.
Dit is dezelfde versie ... die jij en mama me voorlazen als ik ziek was.This is the very same copy... that you and mom used to read to me when I was sick.
Het opstel wat je klasgenoten voorlazen zaten veel fouten in.The essay your classmates read out had a lot of errors in it.
Je zag hoe mama en papa voorlazen.Watching your mom and dad read to you.
Sinds mijn ouders mij voorlazen wilde ik al schrijver worden.Ever since my parents began to read to me... I wanted to be a writer.
Waarom denk je dat we jou je rechten voorlazen toen we je meenamen?Why do you think we read you your rights before we brought you in here?
"Als je dit leest ben ik vermoedelijk al lang vertrokken,"If you're reading this note I am probably already long gone,
"Als je dit leest betekent het dat ik dood ben, de hand aan mezelf geslagen, wegens het doden van een ander persoon.""If you are reading this, it means that I'm dead, killed by my own hand for taking a person's life."
"Als je dit leest, betekent dat dat ik dood ben."John Ross: "If you're reading this, it means I'm dead",
"Als u dit leest...Uh... "If you are reading this "and have not initiated
"Beste ik, als je dit leest, heeft iemand zijn mond voorbij gepraat... over jouw selectieve geheugenverlies."Dear me, if you're reading this, "then somebody spilled the beans "about your selective memory loss.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

doorlezen
peruse
voorlaten
do
voorlopen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning languages?