Czekać (to wait) conjugation

Polish
85 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
czekam
I wait
czekasz
you wait
czeka
he/she/it waits
czekamy
we wait
czekacie
you all wait
czekają
they wait
Imperfective future tense
będę czekać
I will wait
będziesz czekać
you will wait
będzie czekać
he/she/it will wait
będziemy czekać
we will wait
będziecie czekać
you all will wait
będą czekać
they will wait
Imperative
-
czekaj
you wait!
niech czeka
let him/her/it wait
czekajmy
let's wait
czekajcie
you all wait
niech czekają
let them wait
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
czekałam
I waited
czekałaś
you waited
czekała
she waited
czekałyśmy
we waited
czekałyście
you all waited
czekały
they waited
Future feminine tense
będę czekała
I will wait
będziesz czekała
you will wait
będzie czekała
she will wait
będziemy czekały
we will wait
będziecie czekały
you all will wait
będą czekały
they will wait
Conditional feminine tense
czekałabym
I would wait
czekałabyś
you would wait
czekałaby
she would wait
czekałybyśmy
we would wait
czekałybyście
you all would wait
czekałyby
they would wait
Conditional perfective feminine tense
czekałabym była
I would have waited
czekałabyś była
you would have waited
czekałaby była
she would have waited
czekałybyśmy były
we would have waited
czekałybyście były
you all would have waited
czekałyby były
they would have waited
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
czekałem
I waited
czekałeś
you waited
czekał
he waited
czekaliśmy
we waited
czekaliście
you all waited
czekali
they waited
Future masculine tense
będę czekał
I will wait
będziesz czekał
you will wait
będzie czekał
he will wait
będziemy czekali
we will wait
będziecie czekali
you all will wait
będą czekali
they will wait
Conditional masculine tense
czekałbym
I would wait
czekałbyś
you would wait
czekałby
he would wait
czekalibyśmy
we would wait
czekalibyście
you all would wait
czekaliby
they would wait
Conditional perfective masculine tense
czekałbym był
I would have waited
czekałbyś był
you would have waited
czekałby był
he would have waited
czekalibyśmy byli
we would have waited
czekalibyście byli
you all would have waited
czekaliby byli
they would have waited
Impersonal
czekano by
there would be waited
czekano by
there would be waited

Examples of czekać

Example in PolishTranslation in English
! Zamierzałem, ale naczelnik Pope powiedział, żeby nie czekać.I was going to, but chief Pope told us not to wait.
"Chcecie czekać, aż bolszewicka komisja´DDo you want to wait until a Bolshevik commission
"Dlaczego on zawsze musi czekać do ostatniej chwili.""Why does he always have to wait till the last possible second?"
"Ile trzeba czekać?""How long did you have to wait?
"Jestem pana wielką fanką i nie mogę czekać na kolejną dostawę."I'm a big fan, and I hate to wait for a new order.
"Ale czekam na swoje słodycze i idę na film."But I'm waiting to get some candy and I'm gonna go see a movie.
"Będę za tydzień w Paryżu i czekam na telefon, kropka, kropka, kropka".'I'm coming to Paris next week. I'm waiting for your call.' 'Dot dot dot.'
"Do zobaczenia po południu... czekam na tę chwilę." Co ma być po południu?"This afternoon we shall meet... awaiting the moment. " What"s this afternoon?
"Jeśli chcesz się ze mną spotkać, to czekam."If you've got the time, so do I. I'll be waiting."
"Na kogo ja czekam?""For whom I am waiting for?"
"Mam nadzieję, że czekasz na mnie."I hope, you wait for me.
"Na kogo czekasz?"Who are you waiting for?
"Ty czekasz na mnie...You're waiting for me. I'm not there.
"Typ, na którego czekasz 70 lat""The type you wait 70 years to come round
"Wiadomości, na które czekasz""The news that you've been waiting for
"Ale piach na żadną kobietę nie czeka, a monety nie kupią więcej czasu.""But dirt waits for no woman, and coins will buy no time."
"Czas nie czeka na nikogo""Time waits for no-"
"Księżyc czeka na ciebie.""The moon waits for you."
"Cześć, H.G., czekamy na ciebie"."hey, H.G., looky here, we're waiting for you." Oh, sorry.
"Mama i ja czekamy z niecierpliwością."Mother and l waiting impatiently your arrival.
"Siadamy i czekamy na autobus.We sit and wait for a bus.
"Siedzimy tu pośród piasku i burz i czekamy."We are just out here in the sand and windstorms waiting.
"W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą..." "... ale nadal czekamy na odpowiedź robotów..."While the situation is now under control we are currently waiting for a comment from the robots'...
"Na co czekacie?""What are you waiting for?"
- Ciągle czekacie?-You guys still waiting?
- Do ataku! - Na co jeszcze czekacie?- What are you waiting for?
- Jak długo już tak czekacie?- How long have you been waiting?
- Myślałem, że czekacie na kombinezony.I thought you were gonna wait for those hazmat suits.
" Diabeł zawsze czekają w cieniu "."The devil is always waiting in the shadows."
"... balkon w każdym pokoju, basen i jacuzzi, wyborna kuchnia i boiska sportowe to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na gości w romantycznym hotelu Los Lomos"."Private balconies, invigorating pool and Jacuzzis, gourmet cuisine, and an array of activities are just some of the pleasures awaiting our guests at the romantic refuge that is Los Lomos. "
"Biegnę tam, bo już czekają lody i pączki smażone"l can't wait to get there to eat some google fries
"Ciepły posiłek i bezpieczne schronienie czekają na ciebie 300 metrów dalej"."Hot chow and safety are waiting for you only 300 yards away."
"Czas i przypływ nie czekają na człowieka"Time and tide wait for no man. If you're gonna do it, don't take her with you.
! - Czekaj, czekaj, czekajcie.- Wait, wait, wait, wait.
"Czekaj, czekaj ..-Wait, wait ..
! - Czekaj, czekaj, czekajcie.- Wait, wait, wait, wait.
"Piersi." Czekajcie, czekajcie, jest tego więcej."Bosom." Wait, wait, there's more. That's awful.
"Proszę, nie czekajcie na mnie."Please, do not wait for me.
"Wracajcie do domu i czekajcie cierpliwie.""Go home and wait patiently."
"Zostańcie w swoich domach i czekajcie na zarazę i Anioła Śmierci, by"Stay in your homes and wait for pestilence and the Angel of Death
"Czekaj, teraz ci zapłacę..." I czekałam tam przez 5h po to aby mi zapłacił."Hold on, now I'll pay you..." And I waited there for 5 hours... for him to pay me.
"Tak długo czekałam, by to usłyszeć" głosił napis, "Megha".I have waited so long to hear this - Megha.
"Znowu czekałam na ciebie w niedzielę..."I waited for you again on Sunday.
* Razem z przybyciem tego * Na kogo czekałam całe życiewith the coming of someone for whom I have waited with all my heart
- Bardzo długo czekałam na tę rozmowę.I waited a long time to talk to you. Please. Go away.
- Dziwi mnie, że aż tyle czekałaś.- Not at all. - I'm surprised you waited this long.
- Fajnie, że czekałaś.Glad you waited for me.
- I czekałaś 3 dni, zanim na powiedziałaś?- You waited three days?
- Myślisz że to ty długo czekałaś, bo ja...You think you waited long? 'Cause I...
- Przepraszam, że czekałaś.- You've waited long, haven't you?
#Czekała na przeprosiny... #ale się nie doczekała.She waited for Oscar to apologize... but she did not hear a word.
- Byłaś jeszcze dzieckiem, - Twoja matka czekała na mnie.You were just a baby, and your mother waited for me.
- Wie pani, że panna Stokes, nauczycielka, na którą tak długo czekałyśmy...You know that Miss Stokes... the teacher for whom we'd waited so long...
/Długo na to czekałyścieYou have waited. So has she.
Chciałam podziękować tobie i mojej ciotce, że czekałyście na telefon.I wanted to thank you And my aunt waited for your call
To jest moment na który czekałyście.This is the moment you've waited for.
Tylko... nie mogę uwierzyć, że czekałyście tu całą noc.I can't believe you waited out there all night.
"Moje oczy, wydaje się, że czekały od wieków.""My eyes seem to have waited for ages."
- Pozostałe po prostu czekały.- The rest just waited.
/Cuda czekały na Twe słowa, /które byłeś gotów przemawiać /do strapionych i zlęknionych.Miracles waited on your word for which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety.
/Ned i jego matka czekały z Chuck na przyjazd jej ciotek Lily i Vivian./Ned and his mother waited with Chuck for her aunts Lily and Vivian to arrive.
/Powozy czekały przy krawężniku / przez cale przedstawienie.Carriages waited at the curb for the entire performance.
Matka czekałaby na mnie przed drzwiami... z kubkiem wypełnionym gorącą kawą, tak jak przedtem...My mother would wait for me at the door... with a cup filled with hot coffee, just like before...
Moja załoga czekałaby na mnie i rok, gdybym im kazała.My crew would wait on deck for a year if I asked them to.
" a ja czekałem na Katherine,"while I waited for Katherine,
" butelce, na którą czekałem 65 lat, aby otworzyć. ""a bottle I waited 65 years to open."
"Ja na tego czekałem 8 lat, a to i tak krótko.""We waited eight years for ours and that wasn't bad.
"Nie mogę uwierzyć że czekałem tyle czasu żeby zrobić własne potpourri.""I can't believe I waited this long to make my own potpourri."
"Za długo czekałem z powrotem do domu, pomyślał."."l've waited too long to come home, he thought".
- A ty czekałeś aby nam teraz o tym powiedzieć!- And you waited now to tell us!
- Bo na to czekałeś.Because you waited for me to go home.
- Całe życie czekałeś na tę misję!You've waited all your life to command this ship.
- Chyba czekałeś za długo.I think you waited a bit too long, didn't you?
"Prywatny samolot czekał na błękitnym niebie."The private plane awaited in the blue sky.
- Abraham długo na ciebie czekał.Abraham has waited a long time to be with you.
- Bardzo długo czekaliśmy żeby powiedzieć dowidzenia.Well, don't get hurt. We waited a long time to say goodbye.
- I czekaliście z tym pół godziny?And you waited 30 minutes to tell me?
- O tak, wszyscy troje zginęliście, bo czekaliście na znak od Boga, który nigdy nie nadszedł, więc jesteście martwi.- Because you waited for a sign. It never came and you three died.
- Sarah walczyła o życie przez trzy lata, kiedy czekaliście na zgodnego dawcę.Sarah fought to stay alive for three excruciating years while you waited to find a match.
- Wiedzieliście o sprzedaży, ale czekaliście z poruszeniem tematu do samego końca.You knew this sale was in process, and you waited till closing to broach the topic.
/Na co czekaliście?Why have you waited ?
- Nie, napisałby ale wszyscy by czekali na możliwość przesłania filmu zrobionego na podstawie jego dramatu.- No, he would have written it, but everybody would have waited for it to be made into a movie - And then streamed it.
Kto czekałby na nas...Who would wait for a prisoner...
Nieprawda, czekałby na mnie.No, he would wait. I have to go there.
/Przychodzi do miejsca, które stworzyłem /i które zawsze na nią czekało.She comes to a place where I've made and always waited for her.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'wait':

None found.
Learning languages?