Laukti (to wait) conjugation

Lithuanian
51 examples
This verb takes on the case: ko?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
laukiu
I wait
lauki
you wait
laukia
he/she waits
laukiame
we wait
laukiate
you all wait
laukia
they wait
Past tense
laukiau
I waited
laukei
you waited
laukė
he/she waited
laukėme
we waited
laukėte
you all waited
laukė
they waited
Past freq. tense
laukdavau
I used to wait
laukdavai
you wait
laukdavo
he/she used to wait
laukdavome
we used to wait
laukdavote
you all used to wait
laukdavo
they used to wait
Future tense
lauksiu
I will wait
lauksi
you will wait
lauks
he/she will wait
lauksime
we will wait
lauksite
you all will wait
lauks
they will wait
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
laukčiau
I would wait
lauktum
you would wait
lauktų
he/she would wait
lauktume
we would wait
lauktute
you all would wait
lauktų
they would wait
Imperative mood
-
lauk
you wait
-
-
laukite
you all wait
-

Examples of laukti

Example in LithuanianTranslation in English
Visa Komisijos patvirtinta pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir nuostolių padengimui galėjo būti naudojama tik per restruktūrizavimo laikotarpį, kuris pasibaigia 1995 m. gruodžio mėn. Todėl buvo visiškai aišku nuo pat pradžių, kad jeigu KWW norėtų atleisti tam tikrus nereikalingus darbuotojus, jai būtų tekę laukti iki 1995 m. pabaigos, ir kad tokio darbuotojų atleidimo sąnaudų negalima buvo dengti iš lėšų, skirtų kaip pagalba bendrovės veiklos nutraukimui ir veiklos išlaidų sumažinimui.All the closure aid and aid to cover losses authorised by the Commission could only cover the restructuring period finishing in December 1995. Therefore, it was clear from the beginning that if KWW wanted to lay off certain surplus workers, it would need to wait for the end of 1995 and that these costs would not be covered by closure or operating aid.
Siekiant įgyvendinti NGRR, negalima laukti, kol bus sukurti visi registrai.It is not possible to wait for the development of all registers for implementing the NVR.
Vis dėlto Danijos valdžios institucijoms buvo patarta laukti, kol bus priimtas galutinis sprendimas, prieš pradedant taikyti svarstomą pardavimo procedūrą [77].The Danish authorities were however advised to wait for the adoption of a final decision before proceeding with the sale proceedings in question [76].
Asinchroninis pranešimas – pranešimas, kurį siuntėjas gali perduoti akivaizdžiai neturėdamas laukti, kol gavėjas apdoros pranešimą.Asynchronous message means a message that can be delivered by the sender without explicitly having to wait for the processing of the message by the receiver.
Negalima laukti, kol bus įsteigti visi registrai, ir tik po to įgyvendinti NGRR.It is not possible to wait for all registers to be ready before implementing the NVR.
Aš laukiu damos.l'm waiting for a lady.
Aš tavęs laukiu.I'm waiting for you.
Fort Sedžviką radau tuščią, laukiu sugrįžtančio dalinio.Have found Fort Sedgewick deserted, Am waiting for garrison's return or word from headquarters,
Aš laukiu.I'm waiting.
Aš laukiu tavęs.I'm waiting for you.
Mano meile, aš žinau, kad tu manęs lauki.My love, I know you are waiting for me.
Negi tu dar lauki?Are you still waiting?
- Ar lauki ne dėl to?- Isn't this why you're waiting?
Mergužėle, lauki tuščioj scenojYou wait, little girl On an empty stage
Ko tu lauki?What are you waiting for?
Ačiū už pagalbą. Ko gi mes laukiame?Well, what are we waiting for?
Ką gi, ko tada mes laukiame?Well, what are we waiting for?
Taigi mes laukiame kol vaizdas vėl pasirodys.So now we're just waiting for the picture to come back.
Mes laukiame kada žmogus, sergantis nemiga neis miegoti.We are here like 2 idiots waiting for an insomniac to go to sleep!
Mes vis dar laukiame atvykstant kai kurių giminaičių.We' re still waiting for some relatives to arrive.
Brangusis, aš taip ilgai laukiau!Oh, my dear, I've waited so long.
Ir laukiau tavęs ilgiau, nei kitų moterų.And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman.
- Aš tavęs laukiau.-l've been waiting for you.
Kai tik pamačiau Geneviève, žinojau, kad jos ir laukiau.As soon as I saw Geneviéve, I knew that I had been waiting for her.
Taigi aš laukiau ir, o mano broliai man labai pagerėjo čepsėdamas kiaušinius su duona bei jautienos kepsnį.So I waited and, O my brothers I got a lot better munching away at eggiwegs and lomticks of toast and lovely steakie-wakes.
KodėI tu laukei savo išėjimo dienos, kad atvestum mane pas save?Why did you wait for your last day?
Jis man sakė, kad tu jo laukei stotyje.He told me you were waiting for him at the station.
Jei tu laukei palankaus momento tai buvo jis.If you were waiting for the opportune moment... That was it.
Tu laukei mano atsistatydinimo arba mano mirties daug metų.You've been waiting for me to retire or drop dead for years now.
- Tu laukei šito daug metų.- You've waited a long time for this.
Padėtis prieš pradedant asmeniui ieškoti darbo (arba laukė, kol pradės naują darbą)Situation immediately before person started to seek employment (or was waiting for new job to start)
Danija patvirtino, kad nei viena iš restruktūrizavimo plane siūlomų trijų pagalbos priemonių niekada nebuvo įgyvendinta ir kad Danija laukė Komisijos sprendimo laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 659/1999 3 straipsnyje nustatytos neveikimo sąlygos [56].Denmark confirmed that none of the originally proposed three aid measures in the restructuring plan has ever been put into place, but that Denmark awaited the Commission’s decision in accordance with the standstill obligation of Article 3 of Regulation (EC) No 659/1999 [56].
Teisingumo Teismo 2009 m. sprendime nebuvo nagrinėjamas 867 straipsnio a punkto taikymas tvarkant skolą muitinei už areštuotas prekes, todėl Komisija laukė, kol bus baigta kita panaši byla, C-230/08.The Court of Justice judgment of 2009 did not cover the relevance of Article 867a as to the treatment of the customs debt for seized goods and therefore the Commission awaited the outcome of another similar case, C-230/08.
Be to, Komisija nepaaiškino, kodėl ji po to, kai Bioproducts pateikė informaciją (1999 m. gegužės 7 d., žr. šio sprendimo 22 punktą), laukė šešias savaites prieš išsiųsdama prašymą pateikti informaciją, t. y. iki 1999 m. birželio 22 d. – datos, kai ji jau turėjo visą informaciją, pateiktą per 1999 m. gegužės 17 d. susitikimą ir 1999 m. birželio 15 d. ataskaitoje.Nor has the Commission explained why it waited six weeks after the information was sent by Bioproducts (on 7 May 1999, see paragraph 22 above) before sending the request for information on 22 June 1999, when it had all the information provided at the meeting of 17 May 1999 and by the report of 15 June 1999.
Europos Komisija paskelbė ilgai lauktą vartotojų politikos strategiją. EESRK taip pat su nekantrumu laukė šios strategijos, nes vartotojų teisių apsauga yra svarbi pilietinei visuomenei, be to, jau praėjo vieneri metai, kai ši strategija turėjo būti taikoma.e European Commission has just published its long-awaited consumer strategy; long-awaited by the EESC because consumer rights protection is truly at the heart of civil society but due also to the fact that the Union is already one year into the period the strategy is supposed to cover.
Mes sedėjom ir gerdami pieną laukėme tavęs bet tu nepasirodei.There we were, waiting and drinking away at the old knifey moloko and you had not turned up.
Mes jūsų laukėme.We have been waiting for you.
Tai ji! Mergina, kurios laukėme!She's the one-- the girl we have been waiting for.
Kitą rytą mes laukėme, kol ji išeis pro duris.Next morning we waited for her to come out.
Lijo. Mes jūsų laukėme gatvėje.It was pouring rain, but we waited outside because he wanted your autograph, Huma.
Mano meile, aš tavęs lauksiu visą savo gyvenimą.My love, I will wait for you, all my life.
Aš lauksiu.I will wait.
Noriu, kad žinotum - visada galvosiu tik apie tave ir žinau, kad tu manęs lauksi.I want you to know that I think only of you. And I know that you will wait for me.
Europos Parlamentas pritaria Audito Rūmų išsakytam procedū­riniam požiūriui ir lauks Teisingumo Teismo galutinio sprendimo.The European Parliament shares the procedural approach of the Court of Auditors and will wait for the Court of Justice's final rulings.
Mes jūsų lauksime tenWe will wait for you there.
Širdyje yra vieta, kurios niekada niekas neužpildys, o mes tame tarpe vis lauksime ir lauksime."There is a place in the heart that will never be filled... "...and we will wait and wait in that space."
- Kone, prašau. Grįžk į namus, lauk mano skambučio.Go back to the house, wait for my call.
Tu lauk manęs, gerai?Just wait for me, alright.
Vadinasi taip, mums reikia atsikratyti šiuo padaru, todėl lauk čia, o aš einu paimti durų kortelę.Okay, all we have to do is get rid of that thing. So, wait here while I get its card key.
Kai įeisiu, grįžk į mašiną ir lauk manęs.When I get inside, you go back to the front seat and wait.
Gerai, lauk čia.Okay, wait right here.

More Lithuanian verbs

Related

išlaukti
wait out
palaukti
wait
pralaukti
wait
sulaukti
wait up to (something)
susilaukti
bear (e.g. a child)

Similar

blukti
fade
brukti
press
įsukti
screw in
jaukti
mess
jauktis
become cluttered
kaukti
howl
lašėti
drip
lauktis
be pregnant
laužyti
break
laužti
break
lenkti
bend
lenktis
bend down
linkti
bend
raukti
pucker
smukti
slip down
šaukti
yell
šauktis
call
trukti
last

Similar but longer

išlaukti
wait out
palaukti
wait
plaukti
swim
sulaukti
wait up to (something)

Random

aprašyti
describe (by writing)
apsiversti
roll over
atsiklaupti
kneel down
drėkti
moisten
gultis
lie down
įsirengti
install
išgaruoti
evaporate
nusilenkti
bow
skrepliuoti
spit sputum
sureikšminti
attach significance

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'wait':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In