Bereiken (to reach) conjugation

Dutch
25 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bereik
I reach
bereikt
you reach
bereikt
he/she/it reaches
bereiken
we reach
bereiken
you all reach
bereiken
they reach
Present perfect tense
heb bereikt
I have reached
hebt bereikt
you have reached
heeft bereikt
he/she/it has reached
hebben bereikt
we have reached
hebben bereikt
you all have reached
hebben bereikt
they have reached
Past tense
bereikte
I reached
bereikte
you reached
bereikte
he/she/it reached
bereikten
we reached
bereikten
you all reached
bereikten
they reached
Future tense
zal bereiken
I will reach
zult bereiken
you will reach
zal bereiken
he/she/it will reach
zullen bereiken
we will reach
zullen bereiken
you all will reach
zullen bereiken
they will reach
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bereiken
I would reach
zou bereiken
you would reach
zou bereiken
he/she/it would reach
zouden bereiken
we would reach
zouden bereiken
you all would reach
zouden bereiken
they would reach
Subjunctive mood
bereike
I reach
bereike
you reach
bereike
he/she/it reach
bereike
we reach
bereike
you all reach
bereike
they reach
Past perfect tense
had bereikt
I had reached
had bereikt
you had reached
had bereikt
he/she/it had reached
hadden bereikt
we had reached
hadden bereikt
you all had reached
hadden bereikt
they had reached
Future perf.
zal bereikt hebben
I will have reached
zal bereikt hebben
you will have reached
zal bereikt hebben
he/she/it will have reached
zullen bereikt hebben
we will have reached
zullen bereikt hebben
you all will have reached
zullen bereikt hebben
they will have reached
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bereikt hebben
I would have reached
zou bereikt hebben
you would have reached
zou bereikt hebben
he/she/it would have reached
zouden bereikt hebben
we would have reached
zouden bereikt hebben
you all would have reached
zouden bereikt hebben
they would have reached
Du
Ihr
Imperative mood
bereik
reach
bereikt
reach

Examples of bereiken

Example in DutchTranslation in English
" Elke noot die jij kunt bereiken, kan ik hoger"Any note you can reach l can go higher
"...en een Amerikaanse haven proberen te bereiken..." "...voordat onze brandstofvoorraad op was."Head the u-boat on a Western course and try to reach a neutral American port before our fuel ran out.
"11 december, we bereiken de top van het plateau."December the 11th, reached the top of the plateau."
"Ik moest Louise zien te bereiken om te overleven."Somehow I had to reach Louise, to survive.
"Ik probeer je de hele week al te bereiken."I've been trying to reach you all week.
" Uit het bereik van geld "# Outside the reach of money
" Uit het bereik van roem "# Beyond the reach of fame
"... maar ietwat fantastisch, vluchtig en buiten bereik.""--but a little fantastic and fleeting and out of reach."
"Het ligt binnen het bereik. "It is within reach.
"Nu is het tijd voor ons om te schitteren, de tijd waarin onze dromen binnen bereik zijn"Now is the time for us to shine. "A time when our dreams are within reach and possibilities vast."
"De reis is nog niet ten einde. Het doel is nog niet bereikt.""The traveler hasn't reached his final destination."
"Een oranje gloed duidt erop dat de nitramine een piek heeft bereikt in volatiliteit... en met grote voorzichtigheid behandeld moet worden.""An orange glow would indicate "the nitramene has reached peak volatility "and should be handled with caution.
"Frodo" heeft "Mordor" bereikt.Frodo has reached Mordor.
"Je hebt je bestemming bereikt." Ik dacht dat ik het instelde voor thuis?you have reached your destination (GPS) i thought i'd set it for home ?
"Je hebt je bestemming bereikt."you have reached your destination (on the GPS)
"Ik bereikte het toen de dageraad aanbrak, mijn favoriete tijd van de dag."And I reached it just as dawn broke, my favorite time of the day.
"Maar hij bereikte land op een dag"But he reached the shore one day
"Plotseling, toen ze de kerkdeuren bereikte, kwam de waterspuwer die het heilige gebouw bewaakte tot leven en dook op haar af.""Suddenly, as she reached the cathedral doors, the gargoyle that guarded the sacred structure came to life and swooped down upon her."
"Toen ik zat te bidden, daalde een zuil van licht over me neer en toen die zuil me bereikte, zag ik twee figuren boven me.and when that pillar reached me, I saw two figures directly above me.
"het meisje bereikte eindelijk het huis van haar moeder.""The girl finally reached her mother's house."
"en ze bereikten het eind van het bos..."They reached the end of the forest...
'Twee pijnlijke uren later, bereikten we het hotel.''Two agonising hours later, we reached it.'
- Laatste keer dat we de finale bereikten?~ Last time we reached the final?
- Ze moest naar de laadruimte gaan en zich verbergen in de koffer totdat wij Rochester bereikten.She was to make her way to the cargo hold and hide in the trunk until we reached Rochester.
-Ze bereikten een mondeling akkoord.They reached a verbal agreement on the deal...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afreiken
do
bereiden
prepare
bereizen
get around
berennen
do
berenten
do
beruiken
smell

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bepalen
determine
bepantseren
armor
beplanten
plant
bepoederen
powder
beraden
firm
berapen
do
beregenen
do
bereiden
prepare
bereizen
get around
beschuldigen
accuse

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'reach':

None found.
Learning languages?