Служи (to serve) conjugation

Macedonian
49 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
служам
I serve
служиш
you serve
служи
he/she/it serves
служиме
we serve
служите
you all serve
служат
they serve
Future tense
ќе служам
I will serve
ќе служиш
you will serve
ќе служи
he/she/it will serve
ќе служиме
we will serve
ќе служите
you all will serve
ќе служат
they will serve
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би служел
I (masculine) would have served
би служела
I (feminine) would have served
би служел
you (masculine) would have served
би служела
you (feminine) would have served
би служел
he would have served
би служела
she would have served
би служело
it would have served
би служеле
we would have served
би служеле
you all would have served
би служеле
they would have served
Past perfect tense
сум служел
I (masculine) have served
сум служела
I (feminine) have served
си служел
you (masculine) have served
си служела
you (feminine) have served
е служел
he has served
е служела
she has served
е служело
it has served
сме служеле
we have served
сте служеле
you all have served
сум служеле
they have served
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
служев
I was serving
служеше
you were serving
служеше
he/she/it was serving
служевме
we were serving
служевте
you all were serving
служеа
they were serving
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев служел
I (masculine) had served
бев служела
I (feminine) had served
беше служел
you (masculine) had served
беше служела
you (feminine) had served
беше служел
he had served
беше служела
she had served
беше служело
it had served
бевме служеле
we had served
бевте служеле
you all had served
беа служеле
they had served
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе служев
I will have served
ќе служеше
you will have served
ќе служеше
he/she/it will have served
ќе служевме
we will have served
ќе служевте
you all will have served
ќе служеа
they will have served
Past aorist tense
Imperative tense
-
служи
you serve
-
-
служете
you all serve
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум служел
I (masculine) will serve
ќе сум служела
I (feminine) will serve
ќе си служел
you (masculine) will serve
ќе си служела
you (feminine) will serve
ќе е служел
he will serve
ќе е служела
she will serve
ќе е служело
it will serve
ќе сме служеле
we will serve
ќе сте служеле
you all will serve
ќе сум служеле
they will serve
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
служен
serving
служејќи
serving
служење
serving
служел
serving
служела
serving
служело
serving
служеле
serving
served
served
served
served

Examples of служи

Example in MacedonianTranslation in English
Омбудсманот го користи Кодексот при истражувањето дали постои случај на лошо спроведена административна работа, потпирајќи се притоа на одредбите во однос на својата контролна функција. Но Кодексот служи иBut equally the Code serves as a useful guide and a resource for civil servants, encouraging the highest standards of administration.
Се надевам дека Кодексот и натаму ќе служи како корисна работна алатка на јавните администрации и како референтна точка за граѓаните насекаде во Европа.I hope that the Code will continue to serve as a useful working tool for public administrations and as a reference point for citizens all over Europe.
(Градот Мексико исто така служи и мега- торта и прави парада).(Mexico City also serves up a “mega-rosca” and throws a parade.)
Протекувањето на тајна дипломатска кореспонденција од страна на Викиликс служи како предупредување за сите оние што сакаат да сокријат информации од јавноста.The leaking of secret diplomatic correspondence by Wikileaks serves as a warning to all who wish to hide information from the public.
Блогот Тајм лајв го поставува прашањето на чии интереси им служи Викиликс навистина...:The Times Live Blog asks the question as to whose interest does Wikileaks really serves...:
Иако знаевте дека сум квалификувана да служам на УСС Ентерпрајз, добив служба на Фарагот?And while you were well aware that I'm qualified and desire to serve on the USS Enterprise, I'm assigned to the Farragut?
Затоа сега избирам да му служам на Бога на мој сопствен начин.That is why I now choose to serve God in my own personal way.
Обожавам да сецкам и да служам мали рипчињаLove to chop andto serve Iittle fish
Им ја вадам утробата и ги служам пржениIpuIlout what'sinside andlserve it up fried
Јас секогаш ќе му служам на Рим.I will always serve Rome.
Мораш да одлучиш како најдобро ќе им служиш.Decide you must how to serve them best.
Кого повеќе сакаш да служиш?Who do you prefer serves it?
Сети се на кој му служиш.Remember who it is that you serve.
Ќе му служиш ли на брат ми, како што му служеше на татко ми?Will you serve my brother as you served his father?
Мој Урук-Хаи борецу... на кого му служиш?My fighting Uruk-hai... ...whom do you serve?
Им служиме на нашите поддржувачи, а не на нашите противници.We serve our supporters and not our opponents.
Супа, топло предјадење, ние живееме за да ви служиме.Soup du jour Hot hors d'oeuvres Why, we only live to serve
И понатаму ќе ве служиме и ќе ве штитиме.Your Majesty, it is our pleasure to continue to serve and protect you.
Но иако ги служиме нив, ние не им сме слуги!And although we serve them, we are not their servants.
-Не е наша работа да го менуваме законот.Наша должност е да му служиме а овој закон вели дека овој тип не е одговорен.-Да ние како луѓе треба да му служиме на законот но и законот е наменет да му служи на луѓето.It's not our job to change the law. It is our duty to serve it. And the law says this guy Kevin Peltier was responsible.
Колку долго му служите на Дон Алејандро?How long have you served Don Alejandro?
И кога добро ќе служите на божјото кралство на Земјата... ќе бидете добредојдени во небесното кралство. Амин.And after you have loyally served it's kingdom on earth, you're welcome to the kingdom on heaven.
Сега му служам на нов господар. Наскоро ти и таквите како тебе ќе му служите.I serve a new master now, and soon you and all your wretched kind will serve him as well
Кажете ми, сакате ли навистина да и служите на својата земја?Now tell me...how would you like to really serve your country?
Не служите енергетски пијалоци во Париз? За вежбање се.You don't serve energy drinks in Paris? it's for working out.
Дали овие информации им служат на интересите на Американскиот народ?Does this information serve the American public interest?
Срамно е што луѓето очекуваат другите да се огорчени додека тие им служат.It's shameful for people to expect others to get exasperated in silence while they continue to serve you.
Покрај двете претходно споменати контроверзни случувања, имаше бројни листи и доделување на награди организирани од медиумски организации, минатиот декември, за да служат како едно заокружување на крајот на 2010та.Apart from the above two controversial events, there were numerous listings and awards organized by media organizations last December to serve as the 2010 year end roundup.
Овие луѓе беа регрутирани со цел да служат како живи роботи.Now they recruited these people to serve as living, breathing bots.
Заканата од некакви рестрикции на полскиот интернет доведе до низа креативни реакции во врска со ова прашање; реакции кои служат како потсетник за тоа, колку Полска беше блиску до потенцијалната цензура во 2010.The threat of any restrictions on the Polish web kicked off a series of creative reactions to the issue; reactions that serve as a reminder of how close Poland was to potential censorship in 2010.
Пред неколку години, служев во Мосула.A couple of years ago, I was serving in Mosul.
Одете со мир и љубов и служете му на Бог.May you go forth in peace and love and serve the lord.
Измешајте ги со минестроне и служете ги со пармезан на странаAdd them to the minestrone and serve with parmesan on the side.
Сатојама училиште, тогаш, беше основата на заедницата, служејќи како начин на пренесување на знаењето за земјата на идните генерации кои би продолжиле да живеат, и да помогнат во одржувањето на сатојамата.A satoyama school, then, resided at the heart of a community, serving as a method for transferring important lessons about land stewardship to future generations who would continue to live in and help sustain the satoyama.
-Знам дека мислиш на мене како чуден педер што многу се забавува ама за твоја информација јас поминав 32 години во оружените сили, служејќи и на најзиното височество, вистинската кралица.I know you only think of me as a hard-partying old queen... but for your information, I spent 32 years in the Armed Forces... serving Her Majesty, the real Queen.
Убиен е служејќи му на проектот Осакатување, г-дине.He was killed serving Project Mayhem, sir.
Алмеида изгуби се што имаше и ја обвинува владата за која го помина цел живот служејќи.Almeida lost everything he had,and he's blaming it on the government he spent his life serving.
Мислите дека овие робови ќе имаат подобар живот служејќи му на Кразнис и луѓето како него или служејќи ви вам?Do you think these slaves will have better lives serving Kraznys and men like him or serving you?
За време на неговата кампања, Марзоуки се повика на неговото минато како активист за човекови права и „удри“ по неговиот противник за неговото служење во претходниот режим.During his campaign, Marzouki evoked his record of a human rights activist and slammed his opponent for serving under the previous regime. The methods of the previous regime need to leave He further presented himself as the 'guarantor of freedoms':
Ја изгубив верата во служење на човек... како што си ти или Мош Кохен... кои го користат Бог за да ги оправдаат нивните материјални агенди.I have lost my faith in serving men... like you or Moshe Cohen... who use God to justify their material agendas.
Ти не знаеш во врска со служење на својата земја.You wouldn't know the first thing about serving your country.
И 30 години заштитување и служење, пот, крв, ужас и победа кои ги претставува значката.And the 30-odd years of protecting and serving and tears and the blood and terror and triumph it represents.
Тоа е една привилегија за служење на татковината.It's one of the perks of serving your country.
Добро си му служел кога било безбедно.You served him well when serving was safe.
Советот има репутација дека лошо служел за поранешните Десни Раце.The council has a reputation for serving past Hands poorly.
Во времето на Студената војна, Тито бил познат по балансирање меѓу Западниот и Источниот блок, при што Југославија служела како еден вид бафер-зона, а нејзиниот народ имал финансиска полза.During the Cold War, Tito was famous for striking a balance between Eastern and Western blocs, with Yugoslavia serving as a kind of a buffer, to the commercial benefit of its people.
Што ако јас сум му служела на ѓаволот?What if I've been serving the devil?
Џес, не си му служела на ѓаволот.Jess, you haven't been serving the devil.
Очигледно тоа сме го служеле вчера.Apparently that's what they were serving up last night.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

дружи
spend time with as a
пружи
hang up
слави
celebrate
следи
follow
сложи
put together
слуша
listen
снижи
decrease

Similar but longer

заслужи
deserve
послужи
serve

Random

се сети
remember
сере
defecate
си оди
leave
скрои
tailor
скрсти
cross
сложи
put together
слуша
listen
смали
reduce
снаоѓа
befall
согори
burn

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'serve':

None found.
Learning languages?