Зголемува (to increase) conjugation

Macedonian
21 examples
This verb can also mean the following: magnify

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
зголемувам
I increase
зголемуваш
you increase
зголемува
he/she/it increases
зголемуваме
we increase
зголемувате
you all increase
зголемуваат
they increase
Future tense
ќе зголемувам
I will increase
ќе зголемуваш
you will increase
ќе зголемува
he/she/it will increase
ќе зголемуваме
we will increase
ќе зголемувате
you all will increase
ќе зголемуваат
they will increase
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би зголемувал
I (masculine) would have increased
би зголемувала
I (feminine) would have increased
би зголемувал
you (masculine) would have increased
би зголемувала
you (feminine) would have increased
би зголемувал
he would have increased
би зголемувала
she would have increased
би зголемувало
it would have increased
би зголемувале
we would have increased
би зголемувале
you all would have increased
би зголемувале
they would have increased
Past perfect tense
сум зголемувал
I (masculine) have increased
сум зголемувала
I (feminine) have increased
си зголемувал
you (masculine) have increased
си зголемувала
you (feminine) have increased
е зголемувал
he has increased
е зголемувала
she has increased
е зголемувало
it has increased
сме зголемувале
we have increased
сте зголемувале
you all have increased
сум зголемувале
they have increased
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
зголемував
I was increasing
зголемуваше
you were increasing
зголемуваше
he/she/it was increasing
зголемувавме
we were increasing
зголемувавте
you all were increasing
зголемуваа
they were increasing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев зголемувал
I (masculine) had increased
бев зголемувала
I (feminine) had increased
беше зголемувал
you (masculine) had increased
беше зголемувала
you (feminine) had increased
беше зголемувал
he had increased
беше зголемувала
she had increased
беше зголемувало
it had increased
бевме зголемувале
we had increased
бевте зголемувале
you all had increased
беа зголемувале
they had increased
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе зголемував
I will have increased
ќе зголемуваше
you will have increased
ќе зголемуваше
he/she/it will have increased
ќе зголемувавме
we will have increased
ќе зголемувавте
you all will have increased
ќе зголемуваа
they will have increased
Past aorist tense
Imperative tense
-
зголемувај
you increase
-
-
зголемувајте
you all increase
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум зголемувал
I (masculine) will increase
ќе сум зголемувала
I (feminine) will increase
ќе си зголемувал
you (masculine) will increase
ќе си зголемувала
you (feminine) will increase
ќе е зголемувал
he will increase
ќе е зголемувала
she will increase
ќе е зголемувало
it will increase
ќе сме зголемувале
we will increase
ќе сте зголемувале
you all will increase
ќе сум зголемувале
they will increase
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
зголемуван
increasing
зголемувајќи
increasing
зголемување
increasing
зголемувал
increasing
зголемувала
increasing
зголемувало
increasing
зголемувале
increasing
increased
increased
increased
increased

Examples of зголемува

Example in MacedonianTranslation in English
• посветеното управување со природниот капитал и екосистемските услуги ја зголемува флексибилноста;• dedicated management of natural capital and ecosystem services increases resilience;
денес е брзината со којашто меѓусебната поврзаност ги шири ризиците и ја зголемува несигурноста ширум светот.What is different today is the speed at which interconnectedness spreads risks and increases uncertainties across the world.
За време на периодот од 1989 до 2004 година ќе бидат објавени само 7 телеграми, бројот неизмерно се зголемува во 2005 година.While between 1989 and end of 2004 only 7 Cables will be leaked, the number increases 2005 immensely.
Ова реакција на исходот од главните настани ја отсликува реакцијата на главните медиуми за покривањето на стапката на смртност која се зголемува во Москва за време на летните пожари кога блогерите беа обвинети за ширење паника.This reaction of the major news outlet resembles the reaction of the mainstream media to the coverage death rate increase in Moscow during the summer wildfires when bloggers were blamed for spreading panic.
Законот за државни тајни ги зголемува казните за објавувачите на „државните тајни“.The State Secrecy Act increases criminal penalties for leakers of "state secrets".
Ако намалиш на луѓе и страни, го зголемуваш приходот.Cut back people and pages, you increase revenue.
И кога ја зголемуваме моќта на ласерот да ги уништиме подлабокиве честици, имавме инциденти кои резултираа во понатамошна повреда на пациентот, а во некои случаи, смрт.When we increase the laser power to destroy these deeper particles... ...we have had incidents of f urther injury to a patient... ...and in some cases... ...death.
Има и хакери кои што избегнуваат да направат штета. станува се полошо, како што ја зголемуваме заштитата. ...најчесто се користени телефоните и факс машините...It's getting worse because we're increasingly connected. As the need increases to try criminals through... Cellular telephones and fax machines.
Природни ресурси и отпад — Регулирањето на заштитата на животната средина и екоиновациите ја зголемуваат ефикасноста на ресурсите преку релативно одделување на користењето на ресурсите, емисиите и создавањето на отпад од економскиот раст во некои области.Natural resources and waste — Environmental regulation and eco-innovation have increased resource efficiency through a relative decoupling of resource use, emissions and waste generation from economic growth in some areas.
Фенолошките промени ја зголемуваат и сезоната на одгледување на неколку земјоделски култури во северните географски широчини во последниве децении, фаворизирајќи го воведувањето на нови видови што порано не беа соодветни.Phenology shifts have also increased the length of the growing season of several agricultural crops in northern latitudes over recent decades, favouring the introduction of new species that were not previously suitable.
Обработката во голем обем и исушувањето на природните системи ги зголемуваат емисиите на јаглерод во воздухот и истовремено го намалуваат капацитетот за задржување на јаглеродот и водата.Large-scale cultivation and drainage of natural systems has increased carbon emissions to the air and at the same time reduced carbon and water retention capacity.
Целта е да се надминат нивоа, поминувајќи низ различни зони со свои соодветни предизвици што постепено се зголемуваат во тешкотијата.The purpose is to ascend levels, passing through different zones with their respective challenges that gradually increase in difficulty.
Првите го зголемуваат или креираат знаењето, како и го развиваат и модифицираат веќе постоечкото знаење.The former increases or creates knowledge as well as develops and modificies what already exists.
Распоредот за имплементирање на планот е исцртан, во кој спаѓа прогласување на главен информациски директор за владата, зголемувајќи ја пристапноста до административни услуги, и актот „Mој број“, сметка чија цел е да ги дефинира граѓаните според уникатен број како за оданочување, така и за социјална безбедност (која се уште не е донесена).The timetable was plotted to implement the plan, which includes assigning a Chief Information Officer for the government, increasing accessibility to administrative services, and the "My Number " Act, a bill that intends to define citizen by unique numbers for both taxation and social security (which has not been passed yet).
Х1Н1 бргу се рашири и во некои други покраини во земјата, зголемувајќи го бројот од 12 на 342 случаи и 4 смртни случаи за помалку од еден месец.H1N1 has spread rapidly to some other states in the country, increasing from 12 to 342 cases and 4 deaths in less than a month.
Блогерите додадени на листата се соочуваат со серија нови регулативи (против непристоен јазик, клевета итн.), зголемувајќи ја ранливоста на кривично гонење.Bloggers added to this registry face a series of new regulations (against obscene language, libel, and so on), increasing their vulnerability to criminal prosecution.
Во регионите со висока конкурентност, мерките се насочени кон зголемување на додадената вредност, и соочување со меѓународната конкуренција.international competition. Added to this, there will be consultancy services available for increasing productivity and export capacity, improving R & D, innovation and ICT infrastructure.
Патувањето со авион во рамките на ЕУ остана област со најбрза стапка на раст, со зголемување од 48 % во периодот меѓу 1997 и 2007 година.Air travel within the EU remained the fastest growth area, increasing 48 % between 1997 and 2007.
Но, со укинување на овие ограничувања, администрацијата на Обама може да престане да стои на патот на зголемување на дигиталниот и телекомуникацискиот пристап за Кубанците и да ја стави политичката топка во Кубанскиот суд.But by lifting these restrictions, the Obama administration could cease to stand in the way of increasing digital and telecommunications access for Cubans, and put the political ball in Cuba’s court. Mural in Havana.
Нивните барања вклучуваат зголемување на придонесот во трошоците за здравствената заштита од буџетот на владата од 5% на 15%, покачување на платите и поголема безбедност во здравствените установи.Their demands include increasing the share of health care spending in the government's budget from 5 per cent to 15pc, an increase in their salaries and better security at health facilities.
Некои пак се плашат дека зголемување на податоците земени од неверодостојна влада ќе ја претвори Јапонија во светот на книгата 1984 на Џорџ Орвел.Others fear that increasing data attained by an unreliable government will turn Japan into the world of George Orwell's 1984. The following tweet was retweeted for more than 223 times.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

застенка
start moaning
засука
roll up
затруби
start playing the trumpet
збунува
confuse
згои
fatten
зготви
cook
ѕида
build
избавува
save
избели
bleach
избере
choose

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?