Undervisa (to teach) conjugation

Swedish
32 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
undervisar
I teach
Future tense
ska undervisa
I will teach
Conditional mood
skulle undervisa
I would teach
Past perfect tense
har undervisat
I have taught
Jag
Future perf.
ska ha undervisat
I will have taught
Conditional perfect tense
skulle ha undervisat
I would have taught
Du
Imperative mood
undervisa
teach
Jag
Preterite past tense
undervisade
I taught
Past pluperfect tense
hade undervisat
I had taught

Examples of undervisa

Example in SwedishTranslation in English
"Det här är ett fantastiskt ställe." Vi var nyfikna ungar allihop, men Aaron gillade verkligen att studera och att undervisa.We all were curious children, but Aaron really liked learning and really liked teaching.
- De är omöjliga att undervisa.They're impossible to teach.
- Du älskade att undervisa på skolan.You loved teaching at the school.
- Har du tänkt på att undervisa?Have you ever thought of going into teaching?
- Hon har ingen rätt att undervisa dem.She's not allowed to teach them. She's only been here a year.
"Bara en kvinna kan undervisa om sitt eget kön.""None but a woman can teach the science of herself."
"Det här är ett fantastiskt ställe." Vi var nyfikna ungar allihop, men Aaron gillade verkligen att studera och att undervisa.We all were curious children, but Aaron really liked learning and really liked teaching.
- De är omöjliga att undervisa.They're impossible to teach.
- Du borde undervisa.You should be teaching.
- Du får inte undervisa de rundögda.this must stop. I'll teach whoever wants to learn.
"De som inte kan göra undervisar"?"Those that can't do, teach"? Huh?
"De som kan gör det, och de som inte kan undervisar."All right. Well, "Those who can, do, "and those who can't, teach."
- - Vad undervisar du i?- What do you teach?
- Det var renande. Jag undervisar i konsten att ljuga och du får underkänt.Mrs. gladner, comes to lying, I teach a master class, and you flunk.
- Du undervisar i vad då?-You teach what?
Hon har blivit väl undervisad!She has been well taught.
Och dessutom fann vi bevis för att en dataklass blivit undervisad där av herr FriedmanAnd in addition to that, we found evidence of a computer class being taught there by Mr. Friedman.
Sedan blev jag undervisad.And so, I was taught.
Vill du bli undervisad?Do you wish to be taught?
- Du undervisade historia, eller hur?You taught history, right?
- Ett tag hade jag en privat praktik, och sedan undervisade jag.I had a private practice for a while, And then I taught.
- Fader Matthew undervisade dig, va?I understand you were taught by Father Matthew.
- Gil Jones undervisade H förra året.Gil Jones taught H last year.
- Han undervisade astronomi.Varley taught astronomy.
3) skapa, lokalanpassa och uppdatera undervisande enheter vilka motsvarar behov inom såväl den offentliga som den privata sektorn.3) conceiving, adapting and updating multidisciplinary teaching units that respond to the needs of executives in public and private sectors,
Ditt folk var runt hela världen, undervisande och läkande.Your people touched the corners of the globe, teaching and healing.
Sex månaders undervisande av fångar, för att ha stulit från sin chef.Six months teaching cons for ripping off your boss.
- Du har aldrig undervisat någon, eller hur?- You've never taught anyone, have you?
- Har du undervisat i engelska?You taught English?
- Hur länge har ni undervisat?How many years is it now, that you've taught in this school district?
- Nåja, Ned... med din erfarenhet hur anser du att Horace Green står sig i jämförelse med andra skolor du undervisat vid?- Well, Ned in your experience, how does Horace Green compare to the other schools that you've taught at?
-Då har ni undervisat min son David.- You must have taught my son, David. - You flatter me.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'teach':

None found.
Learning Swedish?