Versenyez (to compete) conjugation

Hungarian
111 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
versenyzek
I compete
versenyzel
you compete
versenyez
he/she to compete
versenyzünk
we compete
versenyeztek
you all compete
versenyeznek
they compete
Past indefinite tense
versenyeztem
I competed
versenyeztél
you competed
versenyzett
he/she competed
versenyeztünk
we competed
versenyeztetek
you all competed
versenyeztek
they competed
Conditional present indefinite tense
versenyeznék
I would compete
versenyeznél
you would compete
versenyezne
he/she would compete
versenyeznénk
we would compete
versenyeznétek
you all would compete
versenyeznének
they would compete
Conditional past indefinite tense
versenyeztem volna
I would have competed
versenyeztél volna
you would have competed
versenyzett volna
he/she would have competed
versenyeztünk volna
we would have competed
versenyeztetek volna
you all would have competed
versenyeztek volna
they would have competed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok versenyezni
I will compete
fogsz versenyezni
you will compete
fog versenyezni
he/she will compete
fogunk versenyezni
we will compete
fogtok versenyezni
you all will compete
fognak versenyezni
they will compete
Subjunctive present indefinite tense
versenyezzek
(if/so that) I compete
versenyezz
(if/so that) you compete
versenyezzen
(if/so that) he/she compete
versenyezzünk
(if/so that) we compete
versenyezzetek
(if/so that) you all compete
versenyezzenek
(if/so that) they compete
Conjugated infinitives
versenyeznem
I to compete
versenyezned
you to compete
versenyeznie
he/she to compete
versenyeznünk
we to compete
versenyeznetek
you all to compete
versenyezniük
they to compete

Examples of versenyez

Example in HungarianTranslation in English
- Azt hiszem, szeretnék versenyezni.- I think I want to compete.
- Csak versenyezni.- And only to compete.
- Ezzel nehéz versenyezni.-Tough to compete with that. -Yeah.
- Nem, én versenyezni akarok!No, I want to compete.
-Foglamad sincs, milyen nehéz versenyezni ezekkel a Barbie babákkal -Ja..igaz, nem fiatalodunk ja..be kell fejeznünk.You have no idea how difficult it is to compete against these Barbie doll types yea..that's true, we're not getting any younger yea..we should finish up
De nem versenyzek többé.But I don't compete anymore.
Magam ellen versenyzek hogy milyen gyorsan tudom elvégezni a munkám.I compete against myself to see how fast I can do my job.
Nem versenyzek más nőkkel.I don't compete with other women.
Nem versenyzek többet!I don't compete anymore!
Nem versenyzek veled többet.I do not compete with you more!
Figyelj, ha versenyzel, és elkezdesz idegeskedni, azt akarom, hogy hívj fel, oké?Listen, if you decide to compete and you start to feel anxious, I want you to call me, OK?
Ha a teszten több, mint 90%-ot elérek, akkor versenyzel a területin.If I got over 90% in the test, you'll compete in the regionals.
Hisz a saját szinteden állók ellen versenyzel.Hell, you only compete against your own level.
Hogy bizonyítod, hogy jó vagy valamiben, ha nem versenyzel?Well, how do you prove you're good at something if you don't compete?
Miért versenyzel mindig anyával?Why do you always have to compete with mom?
Ellopta az ötletemet és most ellenem fordítja, velem versenyez!She stole my idea to compete against me!
Elutazott Franciaországba és nem versenyez...She went all the way to France, and she doesn't even get to compete...
Ha a győztes csapat tagjaként felmutatod a meghívót a verseny napján... akkor engedniük kell, hogy versenyez.And as a member of the winning Togokahn Team if you present this invitation on the day of the race, they must allow you to compete.
Nemzetközi szinten... több ezer, 17 éves lány mint ti is... versenyez ország szerte, akár csak... itt a minesotai Mount Rose-ban. És itt gyűlnek össze az alabamai lincoln-bol is... hogy versenyezzenek az Amerikai Tini Hercegnő díjáért.At the national level... thousands of seventeen-year-old girls like yourselves... compete around the country in places like... beautiful Mount Rose, Minnesota... and make it all the way here to Lincoln, Alabama... to compete for the title of American Teen Princess.
Vigyünk bele egy kis szórakozást is! A másik csapat dönti el, hogy az ellenfél melyik szeren versenyez.You know, and just to make things a little more fun, each gets to decide which apparatus the other team gets to compete on.
- Nem lehetne, hogy versenyzünk és láthatjuk őket?- Can't we compete and still see them?
Csapatként is versenyzünk.Well, we compete as a team, too.
De itt nálunk Houston-ban szeretünk szórakozni, tehát párokban játszunk és versenyzünk.Now, here in Houston, we like to have a little bit of fun, so we pair you up in teams, and we compete.
Ha nem versenyzünk, megszívjuk.If we don't compete, we're screwed.
Mi értelme van ennek, ha mi nem versenyzünk?What's the point if we don't compete?
A Vad Cigányoktól, a kecses bérgyilkosoktól kezdve a fejvadászok versenyeztek a hullákért, a hírnévért és egy kövér számláért.From savage gypsy to graceful assassin, the bounty killers compete for body count, fame and a fat stack of cash.
A templomok komoly összegekért versenyeztek, az volt a feltétel, hogy a papoknak minél jobban be kellett illeszteni az eugenikát a prédikációikba.Churches competed in contest with big - cash prizes to see who could best implement eugenics into their sermons.
Az őseink élelemért, menedékért, társakért versenyeztek.Our ancestors competed for food, for shelter, for mates.
Azt hiszem ő is egy olyan terület ahol maga és Rey "versenyeztek"?I'm guessing she's another area where you and Rey "competed"?
Mindenki makacs otthon vagy csak te és az apád versenyeztek?Everyone is stubborn at home or only your father and you compete with each other?
- Nem, várj, a lányok egy férjért és egy állásért versenyeznek, szóval a kérőnek talán van egy cége, és fel kell vennie valahányukat.That's not what... No, wait, girls have to compete for a husband and a job, so maybe the suitor owns a company and he has to hire some of them.
A Világbajnoksági Turné az első 45 szörfösé... akik utaznak szerte a világban... és versenyeznek egymással a világbajnoki koronáért.The WCT is the top 45 surfers who travel around the world and compete against each other to crown a world champ.
A gond az, hogy amikor egyetemre kell jelentkezniük, a gyerekeink máshonnan érkezőkkel versenyeznek.Problem is, when it comes time apply to college, our kids compete with kids from other schools.
A tisztek bunkereiben még tűzhely is van. És versenyeznek, hogy ki a legjobb.Officers' dugouts are fitted with fire places hen they compete about who's got the finest
A városlakók vikingnek öltöznek, és versenyeznek. Ivásban, éneklésben és táncban.The townspeople dress up in Viking costumes and compete in squads, drinking and singing and dancing.
- De én nem versenyeztem vele.But I haven't competed with him.
De mondom neked, ezek a nők, akik ellen versenyeztem ma is ugyanolyan dögösek, mint akkor.Oh. But I will tell you, the women I competed against-- Just as cutthroat as they are now.
Fiatal koromban versenyeztem is.I competed when I was younger.
Nem is emlékszem, mikor versenyeztem úgy, hogy Marion nem nézett.I don't think I can remember the last time I competed without Marion watching me.
Nem versenyeztem 19 éve.I haven't competed in 19 years.
- Nem tudtam, hogy versenyeztél.I didn't know you competed.
Apa, évek óta nem versenyeztél.Dad, you haven't competed in years.
Sérülten versenyeztél, mint Kerri Strug?You competed injured, like Kerri Strug?
Te versenyeztél?You competed?
- Már évek óta nem versenyzett.He hadn't competed in years.
Az egyedüli megátalkodott fekete női szörfös, aki valaha versenyzett, és most szemtanúi lehetünk egy kis történelemnek.Only a handful of black female surfers have ever competed, so we're witnessing a little piece of history right now.
Az egész a meghallgatásokkal kezdődött... a felélesztett hullák ropták a rock 'n' roll-t... mindenki versenyzett a műsorban való szereplésért.It all started with the auditions... as the reanimated corpses of rock 'n' roll... all competed for a spot on our show.
Azonnal kizárták, és soha többé nem versenyzett.He was immediately disqualified and he never competed again.
Egy apró másodikos, aki még életében nem versenyzett, de a hangja betöltene egy arénát is.She's a tiny little sophomore, never competed before, but her voice could fill an arena.
- És már akkor is versenyeztünk.- And we competed even then.
A múltkor versenyeztünk a síneken...Last time, I competed with her on the railway tracks...
Aztán versenyeztünk, ki tud több fácánt lőni.Then we competed to see who could shoot the most pheasants.
Egész gimi alatt mindenben versenyeztünk.All through high school, we competed over everything.
Még sohasem versenyeztünk.We have never competed. You've never been ready.
Tehát versenyezne, ha tehetné?So, you would compete, if you could?
- Hogy versenyezzek vele?God, how do I compete with that?
- Hogyan versenyezzek egy orvossal?How do I compete with a doctor?
- És mi, versenyezzek veled?What, and compete with you?
78-ban jöttem át először Európába, hogy Brazílián kívül versenyezzek a világbajnokságban.'78, I came to Europe for the first time to compete outside Brazil in the World Championship.
A szánalmas igyekezetem, hogy versenyezzek veled, elvakított, különben sosem engedem, hogy New Yorkban maradjon.My pathetic need to compete with you clouded my judgment. Or I never would have let him stay over in New York.
Az egyetlen mód, hogy az anyai ösztönökkel versenyezz, az az, hogy belépsz a 21-ik századba.The only way that you can compete with her mother's intuition is by stepping in the 21st century, my man.
Feláldoztad magad, hogy versenyezz velem.You sacrificed yourself to compete with me.
Ha az engedély olyan, mint Shiringé, miért nem tartasz egy vásárt jövő évben, hogy versenyezz Shiringgal?If the license is the same as Shiring's, why can't you host a fair next year to compete with Shiring?
Hogy egy halott ember ellen versenyezz.To compete against a dead man.
Ne tegyél úgy, mintha lenne valakid, csak, hogy versenyezz velem.Don't pretend to be seeing someone just to compete with me.
- A kis Szende Szandi inkább együttműködne, minthogy versenyezzen magával."Little Bo Peep" here would rather cooperate with you than compete against you.
Csak azt hogy a lányunk versenyezzen.We just want her to compete.
Ha azt akarja, hogy versenyezzen, beszélje rá, maga az edzője.You want her to compete, you talk to her. You're the coach.
Hogy versenyezzen az írott sajtó az Internettel, mikor maguk még egy morzsát sem vetnek elénk?How are newspapers supposed to compete with the Internet when you people won't even throw us a crumb?
Ivan Drago kapitány, eljött edzőivel Amerikába, hogy nemzetközi sportolóként és békekövetként versenyezzen.Captain Ivan Drago, has come here with his trainers to America to compete as an international sportsman and ambassador of goodwill.
- Azért edzünk, hogy versenyezzünk!- We're training to compete.
A kampány központi eleme... egy új vállalatközi internetes kapcsolat, ami lehetővé teszi, hogy versenyezzünk a nagy ellátóláncokkal.The center piece of the campaign is a new business to business website interface that will allow us to compete directly with big box chains.
Alapítsunk egy "bandát" és versenyezzünk az utcákon.- Like form a crew and compete at The Streets. - [all] No, no!
Az ő házasságuk lejtőn van, ne versenyezzünk velük.Their marriage is going downhill. We don't have to try to compete.
Hogy nyerjünk, versenyezzünk.To win, to compete.
Ne versenyezzetek.Don't compete.
Esélyt ad a helyieknek, hogy az elmúlt évek bajnokaival versenyezzenek.It gives locals a chance to compete with their champions of yesteryear.
Hamarosan a legjobb táncosok bukkantak fel, hogy versenyezzenek ebben a később utcai táncnak elnevezett stílusban.Soon, some of the best dancers around were showing up to compete in something they eventually called, "The Streets."
Minden évben a legjobb táncosok a földkerekségről... elmennek Angliába hogy ott versenyezzenek.Every year, all the best dancers from all over the world... go to England to compete there.
Más csatornák meg elkezdenének embereket ölni, hogy versenyezzenek.The other networks would start killing people just to compete.
Nem hiszem, hogy tudják, hogy ne versenyezzenek.I don't think they know how not to compete.
Ami Yangjung sértéseinél is rosszabb... a tény, hogy versenyeznem kell Jumonggal.What's worse than Yangjung's insults... is the fact that I have to compete against Jumong.
De olyan emberekkel kellett versenyeznem, akiknek nem kell rámpa, hogy bejussanak az épületbe.But I had to compete against people who didn't need ramps built just for them.
Ha versenyeznem kell érte, akkor nem én vagyok a neki való férfi.If I am required to compete, then I'm not the man for her.
Jó lenne, ha most az egyszer nem kellene versenyeznem a figyelmedért az East End-i anyákkal és nővérekkel.It would be nice, for once, not to have to compete with every nurse and mother in the East End for your attention.
Most olyasmiért kell versenyeznem, amiben még csak nem is hiszek. Én veled vagyok.Now I have to compete in a race for something I don't even believe in.
Az, hogy versenyezned kell vele, teljesen felidegesít.I'm upset you have to compete with him.
Bébi, miért érzed úgy, hogy versenyezned kell Louisszal?Baby, why do you feel like you have to compete with Louis?
Figyelj, nem kell versenyezned, ha nem akarsz, de szerintem... a barátaid sokkal nagyobb biztonságban éreznék magukat, ha tudják, hogy ott vagy, mint ha nem lenne ott senki.Look, you don't have to compete if you don't want to compete. But I think your friends are gonna feel a lot safer Knowing that you're there, instead of having no one there.
Homer, nem kell versenyezned a barátaiddal értem.Homer, you do not have to compete with your friends for me.
Lulu, ugyan, nem kell senkivel sem versenyezned!Lulu, come on, you don't have to compete with anyone.
... mert a gyakornokokkal kellett versenyeznie az újságírói díjért..., - 11 éve dolgozom neked!- ...because you had to compete with interns for the journalism award.
De még mindig van elég esze Felismerte, hogy ebben a városban őneki nem kell versenyeznie.But he still had the mental capacity to recognize a town that he wouldn't have to compete in.
Ennek a lónak kellett volna versenyeznie?This horse was supposed to compete? Mm-hmm.
Nem kellett volna versenyeznie.He didn't even have to compete.
Nem várhatja el, hogy egy kütyüvel kelljen versenyeznie.Jobb ha innentől egy kicsit magasabban keresgél!For God's sake, you cannot be expected to compete with a gadget. You need to start setting your sights a little... higher. That would make a lovely Valentine's movie.
A mozival kell versenyeznünk.We got to compete with the moving pictures.
Figyeljetek srácok! A lényeg, hogy versenyeznünk kell a Kürttel.Look, guys, the bottom line is we have to compete with Hooters.
Meddig kell még versenyeznünk?How far do we have to compete?
Megértem, hogy versenyeznünk kell.I understand we have to compete.
Szerintem nem kell versenyeznünk.I don't believe we have to compete.
Amit tudok, az az, hogy muszáj versenyeznetek az állam legjobb csapataival.Look, from what I hear, you guys are being forced to compete Against the best teams across the nation.
Olyan, mintha egy valóságshow lenne, amiben versenyeznetek kell egy helyért a kocsimba, bizonyítva, hogy mennyire bírtok engem.It's like a reality show where you guys get to compete for a seat in my car by proving how much you like me.
Az itt talált kövületek megmutatják, hogy milyen világgal találták szembe magukat az első emlősök, és milyen állatok voltak azok, amikkel versenyezniük kellett, hogy lábukat megvetve életben maradhassanak.Fossils found here can reveal the kind of world those first mammals encountered, and the kind of animals they had to compete with to gain a foothold and survive.
Lássuk, mi lesz, ha privát cégeknek kell versenyezniük egy olyan rendszerrel, amiben maguk választhatnak orvost és dönthetnek az egészségükről.See what happens when the HMOs have to compete with an efficient system that allows you to choose your doctor and make your health-care decisions. Finished?
Miért érzik úgy a fiúk, hogy nekik mindenben versenyezniük kell?Why do guys feel the need to compete over everything?
54 fiatal versenyző vesz részt a versenyben.We have 54 young inventors competing today...
Fogadják tapssal, a ma versenyző nemzetek csapatait!Please welcome the teams representing today's competing nations.
Két héten keresztül, 45 versenyző küzdött egymással.For two weekends,we have 45 riders competing in a race for the world title.
Profi versenyző az evőversenyen?A professional competing in the eat-off?
Te vagy az a felnőtt versenyző, ugye?You're the grown-up who's competing, huh?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tükröz
mirror
vacsorázik
dine
vakar
scratch
vastagít
bolden
védelmez
protect
vénít
age
verseng
compete
vérzik
bleed
víkendezik
spend the weekend
virrad
dawn

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning languages?