Konkurrera (to compete) conjugation

Swedish
21 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
konkurrerar
I compete
Future tense
ska konkurrera
I will compete
Conditional mood
skulle konkurrera
I would compete
Past perfect tense
har konkurrerat
I have competed
Jag
Future perf.
ska ha konkurrerat
I will have competed
Conditional perfect tense
skulle ha konkurrerat
I would have competed
Du
Imperative mood
konkurrera
compete
Jag
Preterite past tense
konkurrerade
I competed
Past pluperfect tense
hade konkurrerat
I had competed

Examples of konkurrera

Example in SwedishTranslation in English
"Vad synd att hon inte är tillräckligt stark att konkurrera om vad hon vill.""What a pity she's not strong enough to compete for what she wants."
- Svårt att konkurrera med det.- Hard to compete with that.
Du kommer inte att konkurrera med mig så där längre.You're not going to compete with me like that anymore.
För att konkurrera med oss?To compete with us?
Hans utbildning ska ge honom en chans att konkurrera.Get an education that allows him to compete at the highest level.
"Vad synd att hon inte är tillräckligt stark att konkurrera om vad hon vill.""What a pity she's not strong enough to compete for what she wants."
- Du kan inte konkurrera med oss.You can't possibly compete. Ok.
- Han kan konkurrera med alla andra. - Han är inte redo.He can compete with any of these clowns out here, including Titan.
- Svårt att konkurrera med det.- Hard to compete with that.
-Hur ska jag konkurrera med henne?How could I compete with that? There's no competition.
De konkurrerar om platserna.We all know that. They compete with each other.
Har du samma rätt som Shiring, så har du marknad nästa år och konkurrerar.If the license is the same as Shiring's, why can't you host a fair next year to compete with Shiring?
Jered Kenna är VD för Tradehill, den första bitcoin-börsen i USA som konkurrerar med Mt. Gox.Jeredkennais thec.E.O.Of tradehill. ThefirstU.S.-based bitcoinexchange tocompetewithmt. Gox .
Möjligheten att få studielån för college gör att familjer inte ser den faktiska kostnaden, och förhindrar att olika college konkurrerar prismässigt.The availability of loans to pay for college makes families less sensitive to price, and that universities compete less for the price.
De hade alltid varit impopulära eftersom de konkurrerade med amerikanska bönder om grönsaksodling och de arbetade hårdare och brukade jorden effektivt så många utnyttjade situationen och skapade en motvilja mot dem.This people always was unpopular, because it competed with the agriculturists Americans in the horticulture. It worked much more arduously e cultivated the land more efficiently. Much people used to advantage the situation to create antipatia against them.
Men de levde i rädsla för andra hungriga djur... pumorna och björnarna som konkurrerade med dem om samma byten och vargarna som hotade att anfalla och sluka de mest sårbara bland dem.But they lived in fear of other hungry creatures. The mountain lions and the bears that competed with them for the same prey. And the wolves that threatened to carry off and devour the most vulnerable among them.
-Det här är en konkurrerande hämmare som rensar ut och ersätter giftet.- The solution acts as a competing inhibitor.
Alla får konkurrerande idéer.- Everybody gets competing ideas.
Den har som en mörkfärgad gardinsak på gång där, och sen ett konkurrerande ljuselement, där.It's got like a darkening curtain thing happening there, and then a competing light element, there.
Denna konkurrensstrategi är givetvis till för att bli säker på att allmänheten köper varor från dem och inte från en konkurrerande producent ... som gör exakt samma sak för att göra också deras varor både konkurrenskraftiga och prisvärda.This competitive strategy, of course is to make sure the public buys their goods rather than from a competing producer ...which is doing the exact same thing to also make their goods both competitive and affordable.
Det finns fyra konkurrerande pipelines.There are four competing pipelines.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

klitta
clit
knacka
knock
kollapsa
collapse
komparera
compare
konfiskera
confiscate
konka
do
konkretisera
conclude
konkursa
go bankrupt
kontakta
consume
kora
condition

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning Swedish?