Verseng (to compete) conjugation

Hungarian
46 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
versengek
I compete
versengesz
you compete
verseng
he/she to compete
versengünk
we compete
versengetek
you all compete
versengenek
they compete
Past indefinite tense
versengtem
I competed
versengtél
you competed
versengett
he/she competed
versengtünk
we competed
versengtetek
you all competed
versengtek
they competed
Conditional present indefinite tense
versengenék
I would compete
versengenél
you would compete
versengene
he/she would compete
versengenénk
we would compete
versengenétek
you all would compete
versengenének
they would compete
Conditional past indefinite tense
versengtem volna
I would have competed
versengtél volna
you would have competed
versengett volna
he/she would have competed
versengtünk volna
we would have competed
versengtetek volna
you all would have competed
versengtek volna
they would have competed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok versengeni
I will compete
fogsz versengeni
you will compete
fog versengeni
he/she will compete
fogunk versengeni
we will compete
fogtok versengeni
you all will compete
fognak versengeni
they will compete
Subjunctive present indefinite tense
versengjek
(if/so that) I compete
versengj
(if/so that) you compete
versengjen
(if/so that) he/she compete
versengjünk
(if/so that) we compete
versengjetek
(if/so that) you all compete
versengjenek
(if/so that) they compete
Conjugated infinitives
versengenem
I to compete
versengened
you to compete
versengenie
he/she to compete
versengenünk
we to compete
versengenetek
you all to compete
versengeniük
they to compete

Examples of verseng

Example in HungarianTranslation in English
- Nem fogok versengeni egy szellemmel.I not going to compete with a ghost.
- Nem, csak gondolkodok A monopólium tiltott az országban, Frank, Mert nem akar senki versengeni.- No, I just think monopolies are made illegal in the country, Frank, cause no one wants to compete.
Adok valamit, amiért lehet versengeni.I'm giving you all something to compete over.
Butaság versengeni ezekkel a hülye videókkal.It's dumb to compete over these silly little videos.
Bármennyire is szeretnék versengeni, első a Camelot iránti kötelességem.As much as I want to compete, my duty to Camelot comes first.
Nem versengek vele, jó?I'm not gonna compete with her, okay?
Beteges, hogy ennyire versengünk egymással.The way we compete with each other it's-- is sick.
Mi lányok, soha nem versengünk semmiért.Us sisters never compete over anything.
Viszont az a legnagyobb győzelem, amikor egyáltalán nem versengünk.But usually the biggest victory is when we don't compete at all.
"A csapatok ábécé sorrendben versengenek."Troops shall compete in alphabetical order.
"Más országok versengenek szerény közreműködésemért."Other countries compete for my modest contributions"
A hímek versengenek a nőstények kegyeiért, azzal, hogy odaadják nekik az ajándékaikat.Males compete for the female by bringing her presents.
Az apjai azon versengenek, melyikük vesz neki több szarságot. És minden egyes alkalommal amikor Garethtel nekikezdenénk, éppen besétál hozzánk.His dads just compete over who can buy him more crap, and it's like every time that Gareth and I are going at it, he just walks in on us.
Az emberek versengenek.Humans compete.
Apád és én versengtünk a Mindenható trónjáért és én léphettem a helyébe.Indeed, your father competed against me for the throne of Kami, but I was the one who was chosen as successor.
Emlékszel, mi történt legutóbb, amikor egy lányért versengtünk?Remember what happened the last time we competed over a girl?
Kezdetben versengtünk az élőhelyért, forrásokért.At first, we competed for living space, resources.
Nem az emberek voltak a legnagyobbak, a legerősebbek, vagy a leggyorsabbak az állatok közül, amelyekkel versengtünk.We humans were not the biggest, the strongest, nor the fastest of all the animals we competed against.
Soha nem versengtünk.We never competed.
De ezen a délutánon páratlan élmény ért, hisz... számtalan csodaszép nő hízelgett, kényeztetett, akik azért... versengtek, hogy elnyerjék a figyelmemet.But this afternoon, I had the unique experience of being flattered sought after and catered to by several beautiful women who competed for my attention.
De félelemben éltek más éhes élőlényektől, a hegyi oroszlántól vagy a medvétől, melyek ugyanazért a zsákmányért versengtek velük, vagy a farkasoktól, melyek elragadták és felfalták a legsebezhetőbbeket közülük.But they lived in fear of other hungry creatures. The mountain lions and the bears that competed with them for the same prey. And the wolves that threatened to carry off and devour the most vulnerable among them.
Lilliputban igen furcsa módon versengtek, a magas hivatalokért.Easy to say. The Lilliputians competed for public office in a most strange manner.
Mindig versengtek a centaurikkal a kereskedelemért.They've always competed with the Centauri for trade.
Nem is tudtam, hogy a lovaglás... az egyetlen olyan olimpiai versenyszám volt, ahol férfiak és nők egyenlően versengtek.See, I didn't know that, uh, horseback riding was the only olympic competition where men and women competed equally.
Az akarjátok, hogy itt maradjak és ne versengjek a ti hollywoodiYou want me to stay here and not compete with your Hollywood, uh,
De kizárt, hogy veletek versengjek.But there's no way l compete with you guys. Come on.
Állandó versengésre kényszerített, hogy jobb legyek... hogy én ennél jobb legyek, hogy ne versengjek velük, hogy sokkal jobb legyek.It made me strive to be better-- to advance my lot in life, not to compete with them, but to build a better oddling.
Genetikailag kódolva vagy arra, hogy versengj más nőkkel az erős hatalmas férfiak, figyelméért, mint én vagy másokéért, akik hasonlítanak rám.You are genetically predisposed to compete against other women for the attention of strong, powerful men like myself or others very similar to me.
Azok után, amin keresztülmentünk, azt akarod, hogy én beszéljem rá Lemont, hogy a két pasija versengjen a kegyeiért egy nyilvános küzdőtéren, a fesztiválod érdekében?After everything we've been through, you want me to convince Lemon to have her two boyfriends compete for her affection in a public arena to benefit your festival?
Ő is esélyt kap rá, hogy rendesen versengjen az állásért, amikor eljön az idő.She'll have a chance to properly compete for the job when the time comes.
Apám azt akarta, hogy versengjünk mindenért.My dad made us compete for everything.
Ne versengjetek egymással, jó?Try not to compete with each other, okay?
Ti versengjetek a 2-esért!Then I expect you two to compete for the two spot.
A lényeg, hogy ezek a sulik arra nevelik a diákokat, hogy minden jegyért, értékelésért, díjért versengjenek.Point is, these schools condition the kids to compete for every test score, grade, award, you name it.
Szerintünk a fia létrehozhatott egy website-ot gyerekeket bátorítva, hogy versengjenek a fojtogató vetélkedőjében.We think your son may have created a website Encouraging kids to compete in this choking contest.
Főleg, mert így nem kell tovább versengenem veled.I mean, especially since you won't have me to compete with. You're a lot better than you know.
Ez nevetséges, hogy egy kis csapatnak, mint a Brewersnek versengenie kell egy olyan csapattal, mint például a Yankees.It's ridiculous that a small ... team like the Brewers has to compete with a team like the Yankees ....
Nem használhattuk a lőteret, ezért másik katonai gyakorlatban kell versengenünk.We couldn't use the gun range, so we had to pick another soldier skill to compete at.
Egyel kevesebb színész New York-ban, akivel versengenetek kell.One less actor in New York for you guys to compete with.
Így nincs miért versengenetek.Now you got nothing to compete for.
Úgy örülök, hogy nem vagyunk olyanok, mint azok a nők a munkahelyeken, akik úgy érzik, versengeniük kell minden egyes szoknyás lábbal.I'm so glad we're not like those women in the workplace... who feel compelled to compete with every pair of legs in a skirt.
- Vagy talán versengő leszbikusok.Or maybe it's competing lesbians.
Ami érdekes, az az egymással versengő kettős rendellenesség, ami lejátszódik benne.What's curious is the competing coexisting psychopathologies going on inside of her:
Az egymással versengő hangok hangzavara fülsüketítő lehet számunkra, de a békák fülei csak a saját fajtájuk hangjait hallják.The cacophony of competing calls seems deafening to us but frogs ears are tuned to hear only the calls of their own kind.
Az egymással versengő molekulák egyre kifinomultabbá váltak.The competing molecules became more elaborate.
Csak egymással versengő érdekeim vannak.I just have competing interests.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ürít
empty
vartyog
jabber
vastagít
bolden
védekezik
defend oneself
végződik
end
vénít
age
verejtékezik
sweat
verifikál
verify
versenyez
compete
vicsorog
bare one's teeth repetitively or for a longer time

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'compete':

None found.
Learning languages?