Tartalmaz (to contain) conjugation

Hungarian
56 examples
This verb can also have the following meanings: hold, comprise

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tartalmazok
I contain
tartalmazol
you contain
tartalmaz
he/she to contain
tartalmazunk
we contain
tartalmaztok
you all contain
tartalmaznak
they contain
Present definite tense
tartalmazom
I contain
tartalmazod
you contain
tartalmazza
he/she contains
tartalmazzuk
we contain
tartalmazzátok
you all contain
tartalmazzák
they contain
Past indefinite tense
tartalmaztam
I contained
tartalmaztál
you contained
tartalmazott
he/she contained
tartalmaztunk
we contained
tartalmaztatok
you all contained
tartalmaztak
they contained
Past definite tense
tartalmaztam
I contained
tartalmaztad
you contained
tartalmazta
he/she contained
tartalmaztuk
we contained
tartalmaztátok
you all contained
tartalmazták
they contained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tartalmaznék
I would contain
tartalmaznál
you would contain
tartalmazna
he/she would contain
tartalmaznánk
we would contain
tartalmaznátok
you all would contain
tartalmaznának
they would contain
Conditional present definite tense
tartalmaznám
I would contain
tartalmaznád
you would contain
tartalmazná
he/she would contain
tartalmaznánk
we would contain
tartalmaznátok
you all would contain
tartalmaznák
they would contain
Conditional past indefinite tense
tartalmaztam volna
I would have contained
tartalmaztál volna
you would have contained
tartalmazott volna
he/she would have contained
tartalmaztunk volna
we would have contained
tartalmaztatok volna
you all would have contained
tartalmaztak volna
they would have contained
Conditional past definite tense
tartalmaztam volna
I would have contained
tartalmaztad volna
you would have contained
tartalmazta volna
he/she would have contained
tartalmaztuk volna
we would have contained
tartalmaztátok volna
you all would have contained
tartalmazták volna
they would have contained
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tartalmazni
I will contain
fogsz tartalmazni
you will contain
fog tartalmazni
he/she will contain
fogunk tartalmazni
we will contain
fogtok tartalmazni
you all will contain
fognak tartalmazni
they will contain
Future definite tense
fogom tartalmazni
I will contain
fogod tartalmazni
you will contain
fogja tartalmazni
he/she will contain
fogjuk tartalmazni
we will contain
fogjátok tartalmazni
you all will contain
fogják tartalmazni
they will contain
Subjunctive present definite tense
tartalmazzam
(if/so that) I contain
tartalmazd
(if/so that) you contain
tartalmazza
(if/so that) he/she contain
tartalmazzuk
(if/so that) we contain
tartalmazzátok
(if/so that) you all contain
tartalmazzák
(if/so that) they contain
Subjunctive present indefinite tense
tartalmazzak
(if/so that) I contain
tartalmazz
(if/so that) you contain
tartalmazzon
(if/so that) he/she contain
tartalmazzunk
(if/so that) we contain
tartalmazzatok
(if/so that) you all contain
tartalmazzanak
(if/so that) they contain
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tartalmaznom
I to contain
tartalmaznod
you to contain
tartalmaznia
he/she to contain
tartalmaznunk
we to contain
tartalmaznotok
you all to contain
tartalmazniuk
they to contain

Examples of tartalmaz

Example in HungarianTranslation in English
Gondolom neked volt egy terv tartalmazni a növekedés nyomásban.I thought you had a plan to contain the rise in pressure.
Mi éppen van tartalmazni a kár amíg ő sikerül és imádkozik az Péter kész.We just have to contain the damage until she succeeds and pray that Peter is ready.
"A második üzenet tartalmaz egy Playfair titkosírást, melyben megemlítik, hogy Laboulaye nyomokat rejt el a halála előtt.""The second missive was thought to contain a Playfair cipher suggesting contact with Laboulaye, who'll hide clues before his death."
- Egy tekercs mikrofilm. A tekercs előhívása után derült ki, hogy az NDK Elnöki Tanácsának rendszeres heti üléseiről tartalmaz fotókat.- Offering a roll of microfilm which when we developed it turned out to contain photographs of the minutes of a weekly meeting held by the Presidium of the East German Communist Party.
A Rambaldi-doboz iránt sokan érdeklődtek, mert a pletyka szerint egy olyan, biofegyverként használható pestis-jellegű baktériumtörzset tartalmaz, amellyel milliókat lehet megölni.The Rambaldi box is of particular interest, because it was rumoured to contain the strain of a plague-like bioweapon capable of killing millions.
A halál völgye állítólag furcsa tárgyakat tartalmaz, ...amit beágyaztak a fagyott talajba ...és aktiválva vannak korszakokon keresztül, ...évszázadokon keresztül és kilőnek tüzes dolgokat, ...hogy elkapják a beérkező tárgyakat, ...amelyek kintről károsíthatják a bolygót.The Valley of Death is said to contain strange objects embedded in the permafrost that are activated through the ages, through the centuries, and basically shoot out fiery objects that intercept incoming objects that are out to harm the planet.
A pletyka szerint biofegyverként használható, pestisjellegű baktériumtörzset tartalmaz, amely alkalmas milliók megölésére. Ez a biofegyver.It was rumoured to contain the strain of a plague-like bioweapon capable of killing millions.
"A neonlámpák higanyt tartalmaznak.""Fluorescent lights contain Mercury."
"Amikor a mondatok olyan szavakat tartalmaznak, amiket nem lehet lefesteni, mint a "lehet" és "talán", a tudatalatti elme eltávolítja azt a szót."When sentences contain words that can't be pictured, "such as 'maybe' or 'might,' "the subconscious mind removes that word.
'13 kártya hasonló színekből, de csak egy királyt tartalmaznak.'13 cards of the same colour. They contain but one King.
- Ezek itt lényegében mikroszkopikus méretű lerakódások. Idegvégződés-gócok, melyek egy tau nevezetű fehérjét tartalmaznak.These images here are basically microscopic plaques of debris, tangles of nerve endings containing a protein called T.
- Mit tartalmaznak?-what do they contain?
- A legintimebb gondolataimat és érzéseimet tartalmazza.It contains my most intimate thoughts and feelings. Wow.
- Dallam? - Kódolva tartalmazza - két ország titkos paktumának főbb részleteit.- It contains, in code, the vital clause of a secret pact between two countries.
-=Szerelmi útmutató, azoknak, akik hazitálnak egy románc elkezdésén=- (Ez a mondatrész tartalmazza a vézna maki karaktereit)-=Love guide, written for those lovebirds who are hesitant about starting a romance.=- (Part of the sentence contains the characters for Skinny Monkey)
... tartalmazza az összes hatóanyagot amire szükséged van....contains all the "must haves"... - Larry.
4 gyomruk van, az egyik tartalmazza a baktérium kultúrát és a gombát, melyek segítségével ki tudják vonni a cellulózt.They've got four stomachs, one of them contains their culture of bacteria and fungi, and they allow them to digest that difficult cellulose.
De mi, csillag kacatok tudatossá váltunk. Mivel ezt mondta, akkor nem lehetetlen, hogy tartalmazzuk a tudást, szó szerint bennünk van, az eredetünk, ...és van egy módja, hogyan tudjuk letölteni ezt az információt.Having said this, it is not impossible that we contain the knowledge of our origins literally within us, and that there's a way to retrieve that information.
Emlékek ezreit tartalmazzuk, és hozzá tudunk juttatni a legvadabb képzeleteden túl létező bolygók kincseihezWe contain the memories of thousands and can guide you to planets containing treasures beyond your wildest imaginings
Én is. Mind a ketten 900 év tapasztalatát tartalmazzuk.Yeah, and so am I. We both contain the knowledge of over 900 years of memory and experience.
"Különféle életek ígéretét tartalmazzák"They contain promise of several lifetimes
-Ezek vajon mind ugyanazt tartalmazzák?- Do all these files contain the same materials?
A hírek azt tartalmazzák, mi folyik Echigoban, Nagaoval, uram.It contains news of what's going on with Nagao in Echigo, sir.
A jegyzetfüzeteik tartalmazzák az összeköttetéseiket, úgy bánnak ezekkkel a füzetekkel, mint a Szent Grállal.Their notebooks contain their contacts, and they treat these books like the holy grail.
A kocsi alatt lévő dobozok tartalmazzák azokat a dolgokat, amire szükségük van.You'll find boxes under the trolley containing all you need for now.
- Egy doboz diát tartalmazott.- contained a box of slides.
- Igen. Néhány fájl egy olyan vírust tartalmazott, ami megtámadta a propsylox...Some files contained a virus that attacked the cooling system of propsylox...
- Mert... erősen gyanítom, hogy valamikor bizonyítékot tartalmazott arról, hogy Annunzio bántalmazta a feleségét.Because... I strongly suspect that it may once have contained evidence that would prove Annunzio abused his wife.
- Talán az egyik tartalmazott mogyorót.Maybe one of them contained - a peanut product.
- És ki kérte az Ön véleményét, uram? Ami megjegyzem, semmi olyat nem tartalmazott, ami lebeszélte volna Őt erről a verésről.And he sought your opinion, sir which, I note, contained nothing to dissuade him from this beating upon which he is now embarked.
A brigantiról származó adatok egy agyhullámmintát is tartalmaztak.The data from the marauder also contained a brainwave pattern.
A fájlok... olyan titkosított anyagot tartalmaztak, melyekről azt állították, hogy az ön féjre juttatta el a kínaiaknak.Those files... they contained classified material that was supposedly leaked to the Chinese by your husband.
A kamra amit Tuckerrel lefotóztak szent relikviákat tartalmaztak.The chambers you and Mr Tucker photographed contained sacred relics.
A kripták elképzelhetetlen szépségű tárgyakat tartalmaztak, amelyek javonite-ból egy ritka, lélegzetelállító kőből készültek.The burial vaults contained unimaginably beautiful artifacts made ofjevonite, a rare, breathtaking stone.
A második világháború előtt ezek nagy mennyiségű berilliumot tartalmaztak.Pre-World War ll, fluorescent bulbs contained large amounts of beryllium.
A Föld elhelyezkedését tartalmazta.It contained the location of earth.
A bisztró azonban nemcsak a vasárnapi vendégrohamról volt híres, hanem a "Mindent bele" fogásáról is, amely a menü minden ételét tartalmazta.[Narrator] In addition to its Sunday popularity... the bistro was also famous for something called the Skip's Scramble- an egg dish that contained everything on the menu.
A merevlemez, amit Marshall töltött le, több száz kapcsolat nevét tartalmazta Europában és Ázsiában, amiket ellenőriznünk kell.The hard drive that Marshall downloaded contained hundreds of names of contacts throughout Europe and Asia, which we will have to confirm.
A szarkofág az Ősök egyikének lényegét tartalmazta... akik az legrégebbi démonok voltak. A halottak temetkezési helye évmilliók óta... az a hely, amit Mélyebb Forrásnak hívnak.The sarcophagus contained the essence of an Old One... a race of ancient demons dead and buried for millions of years... in a place called a Deeper Well.
A szöveg egy elixír képletét tartalmazta.The text contained a formula for an elixir.
A felírt adagnak majdnem a dupláját tartalmazták.They contained more than double the prescribed dosage.
De szeretném megjegyezni, hogy azok az ellopott CIA-s fájlok 43 beépített ügynök adatait tartalmazták.But I do want to note, those stolen CIA files contained the identities of 43 undercover operatives.
Tucatjával emeltük el a csomagokat, melyek tartalmazták az anyja testét.We lifted dozens off the packages that contained his mother's body.
Van egy elméletem, ami szerint azok a levelek az igazi érzéseit tartalmazták, és nem akarja, hogy a lánya túlélje, mert féltékeny a fiatalságára és a szépségére és magának akarja Rodney-t.I have a theory, and it's that those letters actually contained your true emotions, and you don't want your daughter to live, because you're jealous of her youth and her beauty, and you want Rodney for yourself.
Tudja, megkockáztatom, hogy ha megnézné egy szupermarket polcain sorakozó élelmiszerek összetevőit, akkor és ebbe fogadni is mernék, 90 százalékuk tartalmazna kukorica vagy szója összetevőt, és a legtöbb esetben, mindkettőt egyszerre.You know, I would venture to guess if you go and look on the supermarket shelf, I'll bet you 90% of them would contain either a corn or soybean ingredient, and most of the time will contain both.
De fontosabb, hogy tartalmazzonBut more importantly, we have to contain
Mert ez egy nyomás edény. Valamilyen gázt kell, hogy tartalmazzon.Has to contain some sort of gas.
Mit akar, mit tartalmazzon a vallomás?What do you want the statement to contain?
nem kellően fejlett ahhoz, hogy ilyen mérhetetlen érzelmeket tartalmazzon.""is ill-equipped to contain such immensity of feeling".
A vallomásnak szavakat kell tartalmaznia.Testimony has to contain words.
Nem, még nem végeztem. A keresztrejtvénynek, amit találtál, indító kódokat kell tartalmaznia, amik egy vagy több gyilkosságra adnak utasítást.The crossword puzzles you found have to contain go-codes... ordering one or more... assassinations.
- A citromsavat tartalmazó recepteket.-Like recipes containing citric acid.
20 hangyát tartalmazó edénnyel van balanszban.Balancing it, is a dish containing 20 ants.
? ápanyagot tartalmazó tabletták.Just pills containing mineral nutrients.
A Guy listáját tartalmazó pendrive egy 512 bites AES kóddal van titkosítva.The flash drive containing Guy's list is encrypted using a 512-bit AES cipher.
A génbankot tartalmazó hengerek után kutatunk.We're in search of the cylinders containing the race bank.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szorong
worry
szublimál
sublimate
születik
be born
tapad
cling
tár
open wide
tart
keep
tartósít
preserve
teljesül
come true
tér
turn
térít
turn

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'contain':

None found.
Learning languages?