Voorhouden (to keep) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of voorhouden

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
hou voor
I keep
houdt voor
you keep
houdt voor
he/she/it keeps
houden voor
we keep
houden voor
you all keep
houden voor
they keep
Present perfect tense
heb voorgehouden
I have kept
hebt voorgehouden
you have kept
heeft voorgehouden
he/she/it has kept
hebben voorgehouden
we have kept
hebben voorgehouden
you all have kept
hebben voorgehouden
they have kept
Past tense
hield voor
I kept
hield voor
you kept
hield voor
he/she/it kept
hielden voor
we kept
hielden voor
you all kept
hielden voor
they kept
Future tense
zal voorhouden
I will keep
zult voorhouden
you will keep
zal voorhouden
he/she/it will keep
zullen voorhouden
we will keep
zullen voorhouden
you all will keep
zullen voorhouden
they will keep
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorhouden
I would keep
zou voorhouden
you would keep
zou voorhouden
he/she/it would keep
zouden voorhouden
we would keep
zouden voorhouden
you all would keep
zouden voorhouden
they would keep
Subjunctive mood
houde voor
I keep
houde voor
you keep
houde voor
he/she/it keep
houde voor
we keep
houde voor
you all keep
houde voor
they keep
Past perfect tense
had voorgehouden
I had kept
had voorgehouden
you had kept
had voorgehouden
he/she/it had kept
hadden voorgehouden
we had kept
hadden voorgehouden
you all had kept
hadden voorgehouden
they had kept
Future perf.
zal voorgehouden hebben
I will have kept
zal voorgehouden hebben
you will have kept
zal voorgehouden hebben
he/she/it will have kept
zullen voorgehouden hebben
we will have kept
zullen voorgehouden hebben
you all will have kept
zullen voorgehouden hebben
they will have kept
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgehouden hebben
I would have kept
zou voorgehouden hebben
you would have kept
zou voorgehouden hebben
he/she/it would have kept
zouden voorgehouden hebben
we would have kept
zouden voorgehouden hebben
you all would have kept
zouden voorgehouden hebben
they would have kept
Present bijzin tense
voorhou
I keep
voorhoudt
you keep
voorhoudt
he/she/it keeps
voorhouden
we keep
voorhouden
you all keep
voorhouden
they keep
Past bijzin tense
voorhield
I kept
voorhield
you kept
voorhield
he/she/it kept
voorhielden
we kept
voorhielden
you all kept
voorhielden
they kept
Future bijzin tense
zal voorhouden
I will keep
zult voorhouden
you will keep
zal voorhouden
he/she/it will keep
zullen voorhouden
we will keep
zullen voorhouden
you all will keep
zullen voorhouden
they will keep
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorhouden
I would keep
zou voorhouden
you would keep
zou voorhouden
he/she/it would keep
zouden voorhouden
we would keep
zouden voorhouden
you all would keep
zouden voorhouden
they would keep
Subjunctive bijzin mood
voorhoude
I keep
voorhoude
you keep
voorhoude
he/she/it keep
voorhoude
we keep
voorhoude
you all keep
voorhoude
they keep
Du
Ihr
Imperative mood
hou voor
keep
houdt
keep

Examples of voorhouden

Example in DutchTranslation in English
- Blijf jezelf dat voorhouden.You keep telling yourself that.
Als ik blijf studeren kan ik mezelf voorhouden dat het allemaal goed komt.l guess if l keep on studying, l can trick myself into believing l'm getting somewhere.
Blijf dat jezelf maar voorhouden.Yeah keep telling yourself that.
Blijf je dat voorhouden, en je bent verantwoordelijk voor alle ellende die uit Allah's naam over ons heenkomt.You keep telling yourself that, you're gonna be responsible for every tragedy that comes down in the name of Allah.
Blijf je zelf voorhouden, dat dit liefde is.Just keep reminding yourself, this is love.
- Prima. Ik hou voor mezelf wat ik weet over jou en je vriendje. Wat niet is, voor mijzelf.I'll keep what I know about you and your boyfriend... which is nothing... to myself.
Dat ik hou voor noodgevallen.which I keep for emergencies.
Eigenlijk, heeft hij mij alles verteld en ik beloof, dat ik een oogje in het zeil hou voor jou.Actually, he told me everything, and I promise, I'll keep an eye on him for you.
Ik hou voor Charlie zijn statistieken bij.- Oh, I keep Charlie's stats for him.
Ik hou voor me dat uw volgelingen zijn gearriveerd.I'd keep from the camp that your janissaries have arrived.
's Werelds meest geheime organisatie... die alien technologie voor zichzelf houdt voor hun eigen gewin.The world's most secretive organization keeping alien technology for their own gain.
- Nou, wat hij ook geheim houdt voor ons,Well, whatever he's keeping secret from us,
- Wat is dat toch met jou, dat je de meest belangrijke dingen in je leven geheim houdt voor je man?What is it that's so hardwired in you that you keep the most important events in your life secret from your husband?
Als het jou, omdat je de Sheriff 's dochter bent, afspraakvrij houdt voor een aantal maanden, dan...- Honestly? If being the Sheriff's daughter keeps you date-free for a couple months...
Als je dingen geheim houdt voor de corporatie, kun je verwachten zelf in stukken te worden gehakt.If you try to keep secrets from the corporation, you may have every expectation of being chopped into pieces yourself.
" voor het geheim te houden voor je al die jaren."for keeping it from you all these years.
- Dat hij Teo's vader is... Om het verborgen te houden voor Joan.To being Teo's father... to keeping it from Joan.
- Het is beter als ik buiten blijf... en een oogje in de gaten houden voor het geval er iemand aan komt.Uh, better I say out here... keep watch in case anyone comes looking for us.
- Ik probeer alleen te begrijpen hoe mijn zoon dit geheim kon houden voor zijn eigen moeder.I'm just trying to understand How my son could keep a secret like this from his own mother.
- Inderdaad, ik kan hem verborgen houden voor... hun satellieten, totdat we het doelwit hebben geraakt.And I'll be able to keep it hidden from their satellites until we've hit the target.
Heel de weg naar de dokter heeft mijn zus Sioban me voorgehouden dat ik hondsdolheid had opgelopen.In the whole way to the doctor, my sister Sioban kept trying to tell me I had rabies.
De mensen dachten dat mijn vader ze bij hield voor zijn eigen ijdelheid.People thought my father kept them around for his vanity.
En Nadia, die je levend hield voor maanden in die kelder. Van haar voeden, totdat ze compleet waanzinnig werd.And Nadia, who you kept alive for months in that dungeon, feeding on her until she went completely bonkers.
Ik ben boos dat hij een groot deel verborgen hield voor mij.I'm angry that he kept a whole part of himself from me.
Ik ga hier niet te zwaar aan tillen maar als je moeder ondekt, dat jij en Courtney elkaar zien en ik het verborgen hield voor haar.I don't wanna beat this to death, but if your mother finds out that you and courtney are seeing each other and thinks I kept it from her,
Ik neem aan dat ze het geheim hield voor dezelfde redenen.I got to assume she kept it a secret for the same reason.
De Scythian legende zei dat de Amazones mannen hielden voor maar een doel Voortplanting.The Scythian legend said the Amazons kept men for one purpose only procreation.
Maar ik dacht dat we deze kamer vrij hielden voor Pétain.But I thought this room we Fri kept for Pétain.
Wat wij proberen te doen, is wat jij je lezers voorhoudt om te doen.What we try to do is what you keep telling your readers to do.
" En was... " Je houdt niet op, ja toch?- # And cleanse... # - You can't keep it up, can you?
"...en stof naar stof." "De heer zegend en houdt je...""The Lord bless and keep you...
"Als jij je mond houdt, schrijf ik niet naar de Chief Constable om hem te vertellen over ons eerdere kleine akkoordje.""If you keep quiet, I won't write to the Chief Constable "telling him about our little previous arrangement."
"Ervaring houdt een strenge school, maar gekken leren het nergens anders.""Experience keeps a dear school, but fools learn in no other."
"First Wave", ik denk niet dat dit de shampoo is, die je haar zo mooi houdt.First Wave? I'm guessing that isn't the shampoo that keeps your hair so lovely.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

voorbehouden
reserve

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'keep':

None found.
Learning languages?