Suttog (to whisper) conjugation

Hungarian
132 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
suttogok
I whisper
suttogsz
you whisper
suttog
he/she to whisper
suttogunk
we whisper
suttogtok
you all whisper
suttognak
they whisper
Present definite tense
suttogom
I whisper
suttogod
you whisper
suttogja
he/she whispers
suttogjuk
we whisper
suttogjátok
you all whisper
suttogják
they whisper
Past indefinite tense
suttogtam
I whispered
suttogtál
you whispered
suttogott
he/she whispered
suttogtunk
we whispered
suttogtatok
you all whispered
suttogtak
they whispered
Past definite tense
suttogtam
I whispered
suttogtad
you whispered
suttogta
he/she whispered
suttogtuk
we whispered
suttogtátok
you all whispered
suttogták
they whispered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
suttognék
I would whisper
suttognál
you would whisper
suttogna
he/she would whisper
suttognánk
we would whisper
suttognátok
you all would whisper
suttognának
they would whisper
Conditional present definite tense
suttognám
I would whisper
suttognád
you would whisper
suttogná
he/she would whisper
suttognánk
we would whisper
suttognátok
you all would whisper
suttognák
they would whisper
Conditional past indefinite tense
suttogtam volna
I would have whispered
suttogtál volna
you would have whispered
suttogott volna
he/she would have whispered
suttogtunk volna
we would have whispered
suttogtatok volna
you all would have whispered
suttogtak volna
they would have whispered
Conditional past definite tense
suttogtam volna
I would have whispered
suttogtad volna
you would have whispered
suttogta volna
he/she would have whispered
suttogtuk volna
we would have whispered
suttogtátok volna
you all would have whispered
suttogták volna
they would have whispered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok suttogni
I will whisper
fogsz suttogni
you will whisper
fog suttogni
he/she will whisper
fogunk suttogni
we will whisper
fogtok suttogni
you all will whisper
fognak suttogni
they will whisper
Future definite tense
fogom suttogni
I will whisper
fogod suttogni
you will whisper
fogja suttogni
he/she will whisper
fogjuk suttogni
we will whisper
fogjátok suttogni
you all will whisper
fogják suttogni
they will whisper
Subjunctive present definite tense
suttogjam
(if/so that) I whisper
suttogd
(if/so that) you whisper
suttogja
(if/so that) he/she whisper
suttogjuk
(if/so that) we whisper
suttogjátok
(if/so that) you all whisper
suttogják
(if/so that) they whisper
Subjunctive present indefinite tense
suttogjak
(if/so that) I whisper
suttogj
(if/so that) you whisper
suttogjon
(if/so that) he/she whisper
suttogjunk
(if/so that) we whisper
suttogjatok
(if/so that) you all whisper
suttogjanak
(if/so that) they whisper
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
suttognom
I to whisper
suttognod
you to whisper
suttognia
he/she to whisper
suttognunk
we to whisper
suttognotok
you all to whisper
suttogniuk
they to whisper

Examples of suttog

Example in HungarianTranslation in English
- Nem muszáj suttogni.You don't have to whisper.
A lányok nem tudják, hogy kell suttogni.Girl don't know how to whisper.
Anyád nem mondta, hogy bunkóság suttogni?Didn't your mother never tell you it's rude to whisper?
Aranyos és rövid név, és könnyű suttogni, mint...That's nice and short and easy to whisper, like...
Bobby, tudod, egyesek suttogni kezdenek kettejükről.Bobby, you know, some people are starting to whisper about them two.
- De suttogok!- I'm whispering.
- Majd suttogok.I'll whisper.
- Most suttogok. Most suttogtál.I am whispering now.
- Nem suttogok se hozzá,- I'm not whispering to little Evan
- Nem suttogok, csak... egy kicsit zavarosnak és gyászosnak érzem magam.I'm not whispering. I'm just, uh-- I feel a little cloudy and...gray.
! Minek suttogsz?Why are you whispering?
# Ha a fülembe suttogsz, a hideg ráz, segíts, amíg elszállok!♪ Give me shudders in a whisper ♪ ♪ Take me up till I'm shooting a star ♪
- Akkor meg miért suttogsz?- Then why are you whispering?
- Akkor miért suttogsz?Then why are you whispering?
- Amíg te suttogsz - Valami, amit nagyon szeretnék- ♪ While you are whispering - ♪ Something that!
"Kevesebb, mint a kiszáradt hangunk mikor együtt suttogunk... egészen, és céltlanul, mint a szél vagy a kiszáradt fű... vagy mint a patkányok, akik a törött üvegekből esznek a cellánkban.""Less our dried voices When we whisper together Are quite and meaningless As wind and dry grass Or rats feeding of broken glass In our dry cellar"
- Igen, és... miért suttogunk?- Yeah, and... why are we whispering?
- Miért suttogunk? - Fogalmam sincs.- Why are we whispering?
- Miért suttogunk?- Why are we whispering?
- Miről suttogtok?- What are you whispering about?
- Miért suttogtok?- What are you whispering for?
Akkor miért suttogtok?Then why are you whispering?
# Miért nem suttognak az öregek?-Elders not whisper-
- Andrea. - Cochran és Erik suttognak.Cochran and Erik whispering
- Igen. Ezt figyeld: "Állandóan suttognak, de hangosan.""They whisper at me, but loud.
- Én támogatom őket, erre ők suttognak és mutogatnak.They whisper and point.
A Falusiak valami próféciáról suttognakImpossible. The villagers are beginning to whisper of prophecy...
A te neved suttogom majdI'll be whispering your name
Azóta minden éjjel a szobájába lopózom, miután elaludt, és ezt suttogom a fülébe:Every night since then, I've snuck into her room after she's fallen asleep, and I whisper in her ear...
De a híd tetejére érve ezeket a szavakat suttogom.But as l reach the top of the bridge these words come to me in a whisper.
De én suttogom...But I whisper it.
Gyere ide és a füledbe suttogom... egy kis meztelen fojtogatás! Ne!Come here, I'm gonna whisper in your ear--weird naked choke!
A szerelem az, ha azt suttogod egy negyven éves nőnek, hogy "kicsim", mikor nézed, ahogy eszik, bár te egy falatot sem bírsz lenyelni, és mikor nem tudsz elaludni, míg nem érinted meg őt.Love is when you whisper baby to a woman forty years old, when you watch her eating even though you can't swallow a thing... and when you can't fall asleep until you touch her.
Addig égetlek, amíg minden el nem sötétül és te még mindig az suttogod, hogy igen.Y hasta te quemaré abrirte agujeros Negros And you'll continue to whisper #
Akkor talán majd meghajolsz és azt suttogod, "felség".Maybe they will bow low and whisper "Majesty. "
Amikor velem alszol, mindig Chun Ho nevét suttogod.When you sleep with me, you always whisper the name of Chun Ho.
Egyszer egy álom volt ... csak te és én ... és halkan suttogod ... a tiéd vagyok, most és mindörökké ...Once it was a dream... just you and I... and you softly whisper... I am yours, now and forever more...
"Ez az őrült pillanat suttogja...""This crazy moment whispers..."
"Valaki az én gondolataimat suttogja neked...""Someone whispers in my thoughts."
- Miért? Ez az a nő, aki felzabálja a kóstolót, aztán azt suttogja, hogy ő milyen rossz.It's that lady who comes in, tries a sample, and then whispers about how bad she is.
A kurva vietnámiul azt suttogja:In perfect Vietnamese, the hooker whispers...
Ahogy Jack O' Diamonds meghal a karjaidban, ezt suttogja,And as the Jack O' Diamonds dies in their arms, he whispers,
A sötétben suttogjuk, bemeséljük magunknak, hogy...boldogok vagyunk.We whisper them in the dark, telling ourselves... we're happy.
Ezekkel a filmekkel üzenjük és suttogjuk magunknak:It's being talked to during those movies and being whispered to: ]]]
Vagy lassítsunk és suttogjuk a fülébe, hogy mindvégig vámpírok és farkasemberek világában élt, anélkül, hogy észrevette volna?Or do we start slow and whisper in his ear that he's been living in a world of upirs and vargulfs the whole time and he didn't even know it.
"Azt suttogják, hogy kiváló bérgyilkos.""There are whispers he is a high-end assassin.
"Phipps nem fog ma ki minket." Ezt suttogják.This is what they whisper, "Phipps will not fish today."
- Whitehallban azt suttogják egyesek.Half of Whitehall whispers it. He isn't mad.
- sőt, lehetőleg csak suttogják.- if you could just whisper that.
A gyerekek azt suttogják, hogy miattam veszítette el a sípját.I hear the kids whisper that you lose your whistle because of me.
- és azt suttogtam "jó éjt" - És igen lehet.And whispered "good night." yes, it could.
A karomban tartottam, és a nevét suttogtam.I held her. I whispered her name.
A lányok nevét suttogtam a fülébe.I whispered our girls' names in his ear.
Azt is mondta, hogy suttogtam a fülébe.You also said that I whispered in your ear.
Azt mondtam, hogy elviszlek, és aztán alig hallhatóan azt suttogtam, hogy "a buszállomásra".I said I'd give you a ride, and then under my breath I whispered, "to the bus station."
Hallottam, mit suttogtál a fülébe a 9-es raktárban, Pete!I heard what you whispered into his ear At warehouse 9, pete.
Olyan nagyon nyugtalan vagyok. Mióta suttogtál nekem...Since you whispered to me
"Közben nagyapa lágyan suttogott""When grandfather whispered softly"
"Mint valami farmon élő állat, röfögött és suttogott...""Like some fantastic farm animal, he grunted and whispered... "
'Miközben a fájdalom ellen harcolt...' '... Yasuko házasságáról suttogott.'While she fought the pain she whispered about Yasuko's marriage.
* A fülembe suttogott Azon az estén, tényleg az enyém volt ** She whispered in my ear tonight she really was mine *
- Nem tudta leírni, doktor mivel azt mondta, hogy csak suttogott.- She could not describe it, doctor because it only whispered to her.
- Meg a többi malacság sem, amit suttogtunk.- Or with any of the nasties we whispered.
A fülembe suttogtak, és a szavak ismerősek voltak."They whispered in my ear, and the words were familiar.
Az öregasszonyok a faluban keresztet vetettek, és furcsa dolgokat suttogtak, mindenfélét beszéltek.The old women in the village crossed themselves and whispered crazy things, said strange things.
Azt akarom, amit a kislánynak suttogtak.All I'm looking for is a secret whispered to a little girl!
Bámulták és mutogattak rá és suttogtak róla.Stared at and pointed at and whispered about.
De aztán azt suttogtad, hogy "ne húzd ki".Yeah, but then you whispered, "Don't pull out!"
Ezt suttogtad neki.You whispered to her. I saw you.
Felébresztettél, azt suttogtad szeretsz.You woke me up and whispered that you loved me.
Fintorogva vetted át a rút gyereket, és suttogtad:You regarded the disfigured child with revulsion and whispered:
Halkan suttogtad Vártál már rámYou whispered softly You were waiting for me
"Annabelle suttogta:, 'Veled megyek.'""Annabelle whispered, 'I'm coming with you.'
"Annál a pontnál testét elöntötte a hideg, nedves verejték és azt suttogta:"At one point, a cold, heavy sweat broke out over his whole body, and he whispered,
"Az egyetlen kiút innen" Elsi suttogta a fülembe"The only way out is up" Elsie whispered to me
"Egyszarvú" suttogta a fűzfa... és felé nyújtotta a karját... miközben ömlött a könny a szeméből."Unicorn," Willow whispered... and she stretched up her arms to it... while tears streamed down her cheeks.
"Ereszd le a függönyt, Jim - suttogta anyám.""'Draw down the blind, Jim, ' whispered my mother,
Könnyel és sóhajjal búcsúztunk és a szerelmesek minden kedves szavát suttogtuk.We said good-bye with a tear and a sigh And whispered all the pretty things that sweethearts say.
A fiúk titokban a hetedik kőnek nevezték, és azt suttogták, hogy torz arcát csak újhold éjjelén mutatja meg.The boys mysteriously called it the seventh millstone, and whispered that the grotesque face only spewed forth on the night of the new moon.
A fülembe suttogták, hogy el akarnak venni, és vissza akarnak vinni a kastélyukba.They whispered in my ear how they wanted to marry me and take me back to their castles.
Az emberek suttogták, hogy a tóban egy szörny él.People whispered about a beastie living in that very loch.
Azt suttogták a szolgálók, hogy a családja fizette a hozományomat.I have heard it whispered by the maid servants that his estate paid for my dowry.
Azt suttogták, hogy Katherine Watson az elsőéves tanár Oaklandből tudásával pótolta azt ami hiányzott a családfájából.It was whispered that Katherine Watson, a first-year teacher from Oakland Stat,- made up in brains what she lacked in pedigree.
Én meg néha szörnyű mocskos dolgokat suttognék a fülébe.And every so often, I would whisper terrible, dirty things in his ear.
Kábítottam a szellemedet végig az országon és minden városban kiterveltük a halálom, emlékek suttognák, "itt nyugszol barátom", aahh.#I drug your ghost across the country # ♪We plotted out my death in every city ♪ ♪ Memories would whisper Here is where you rest, ah ♪♪
Germán arra kért, hogy a fizetési felszólítást suttogjam a fülébe.German asked me to whisper my request for repayment in his ear!
Hadd suttogjam el magának.Let me whisper it to you.
"Vedd fel a zoknidat! Ne suttogd az "Ó, igen"-t JD-nek, ha szexeltünk!""Pick up your socks, wash your dishes, stop whispering booyah to J.D.
A szĂĄmba... suttogd bele a szĂĄmbaIn my mouth, whisper it in my mouth,
Azért, hogy nézhess, és a nevemet suttogd az idők végezetéig. Ahogyan az ember túl van szenvedésein, aki rajzolt magának egy arcot, halálos kínjában.So you can watch me and whisper my name until the end of time, as the one man who found himself through his misery, who chiseled out a face for himself in the throes of death.
Csak el kell suttogd ezeket a szavakat a lovadnak:You only need to whisper the words:
¶ Azt akarom, suttogd a fülembe ¶§ I want whisper in my ear §
Azt mondta, hogy suttogjak.You told me to whisper.
De mikor lehajoltam, hogy a fülébe suttogjak, az éhség felerősödött.But when I leaned down to whisper into Stefan's ear, the hunger surged.
Gondolom, azt akarod, hogy vegyek neked virágot és csokoládét, és édes semmiségeket suttogjak.I suppose you want me to buy you flowers and chocolates and whisper sweet nothings.
"Arra vágyom, hogy megcsókold a nyakam, hogy a fülembe suttogj, miközben kigombolod a blúzom.""I long for you to kiss my neck, to whisper in my ear while you unbutton my blouse."
- Jön, ne suttogj.She's coming. We can't whisper anymore.
- Ne suttogj a fülembe!- Stop whispering in my ear, Kirk.
Gyere be és suttogj valamit a fülembe arról, hogy megvan a gyilkos fegyver.You come inside and whisper something in my ear about... finding the murder weapon.
Ha megyünk le, suttogj a terem előtt, ahol a túszejtés van. Mert necces lenne kapni egy golyót, nem golyózni jöttünk.Just one thing, whisper when we pass the floor with the hostages, because I'd hate to get shot.
- Mert titok. Akkor suttogjon!Then whisper.
Azt akarom, hogy minden nap vigye magával ezt a bábut a bíróságra, és mikor úgy érzi, hogy beszélnie kell valakihez, suttogjon neki, oké?I want you to take this puppet with you to court every day, and when you feel the need to talk to someone, I want you to whisper to him, okay?
Azt tehetsz, amit akarsz, hogy édes titkokat suttogjon a füledbe, csak ne légy bele szerelmes!You can do whatever you need to do to make her whisper sweet secrets in your ear, but don't fall in love with her.
Befészkeli magát az agyunkba, hogy szörnyűségeket suttogjon. És olyan víziókat fest, melyek uralnak minket.He just gets inside your head and he whispers these horrible thoughts... and paints these visions you can't escape.
Beírhatod , hogy pontosan mit is akarsz. például, hogy Marilyn Monroe suttogjon a füledbe.You'll be able to type in what you want Marilyn Monroe to whisper in your ear.
Igen, látod, ez tényleg jó ok lett volna arra, hogy suttogjunk!Yeah, see, that would have been a really good thing to whisper!
Maximus... suttogjunk most... te meg én!Maximus... let us whisper now... together, you and I.
Miért mondta Eli, hogy suttogjunk?Why did Eli say we should whisper?
Ne suttogjatok.Don't whisper.
Nincs szükség rá, hogy suttogjatok.You guys don't need to whisper it, okay?
Élettelen test, nem látó szem, suttogjatok e lángnak, mely otthont ad nektek mára.Body without life, eyes without sight, whisper to this flame, your place this night.
De azt sem akarom, hogy az emberek más szemmel nézzenek rám, és suttogjanak a hátam mögött.But I also don't want people looking at me differently and whispering behind my back.
Ideje, hogy a Jaffák ne csak suttogjanak a szabadságról... ..hanem megmutassák igazi erejüket.It is time for Jaffa to stop whispering about freedom... ..and begin to show our true power.
Nem, azt mondtam, hogy elment a hangom, és hogy suttognom kell így.No, I just told him I lost my voice and had to whisper in his ear... like this.
Sajnálom, édes, de suttognom kell, mert épp egy fickó mellett állok, aki hamarosan meg fog halni.Sorry, sweetie, I have to whisper because I'm standing near a guy who's gonna be dead very soon.
- Nem kell suttognod!You don't have to whisper,McGee.
- Nem kell suttognod.You don't need to whisper.
Anya, nem kell suttognod. Tudja.Mom, you don't have to whisper.
Az, hogy sötét van, nem jelenti, hogy suttognod kell.Just because it's dark doesn't mean you have to whisper.
Ezt a fülembe kellett suttognod?- Did you have to whisper that in my ear?
- Most nem kell suttognia.You don't have to whisper.
Miért kell suttognunk?Shh! Why do we have to whisper?
És nem kell suttognunk.And you don't have to whisper.
- Nem kell suttognotok. Nem érdekel.- You don't have to whisper.
Nem kell suttognotok, ha belépek a szobába.You guys don't have to whisper when I come in the room.
Nem kell suttognotok.You don't have to whisper.
Nem kell suttogniuk!You just don't have to whisper.
- Bulikkal suttogó vagyok!I'm party whispering.
- Rodriguez járőr nem veszi be ezt a "lovakkal suttogó" mesét.Constable Rodriguez doesn't buy into the horse-whispering stuff.
-Alvin, Penész, és a suttogó halálok?- [growls] - Alvin, mildew, and whispering deaths.
A holtak egyre csak dübörögnek, akár a dobok a törzsi Afrikában, mint nagy hegyek visszhangjai, - mint a fák között suttogó szelek.They are sent back and forth by so many sentinels like the tom-toms of your African tribes... the echoes of your mountains... the wind whispering through your trees.
A suttogó arc kiválaszt egy torzszülöttet, - akit magával visz a pokolba.That whispering face will choose one more freak to take with him back to hell.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

reorganizál
reorganize
sír
cry
stagnál
stagnate
sterilizál
sterilize
sugároz
radiate
suhogtat
brandish
suvickol
scour
szaporít
multiply
szárít
dry
szédül
be giddy

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'whisper':

None found.
Learning languages?