Megkezd (to begin) conjugation

Hungarian
68 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megkezdek
I begin
megkezdesz
you begin
megkezd
he/she to begin
megkezdünk
we begin
megkezdetek
you all begin
megkezdenek
they begin
Present definite tense
megkezdem
I begin
megkezded
you begin
megkezdi
he/she begins
megkezdjük
we begin
megkezditek
you all begin
megkezdik
they begin
Past indefinite tense
megkezdtem
I began
megkezdtél
you began
megkezdett
he/she began
megkezdtünk
we began
megkezdtetek
you all began
megkezdtek
they began
Past definite tense
megkezdtem
I began
megkezdted
you began
megkezdte
he/she began
megkezdtük
we began
megkezdtétek
you all began
megkezdték
they began
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megkezdenék
I would begin
megkezdenél
you would begin
megkezdene
he/she would begin
megkezdenénk
we would begin
megkezdenétek
you all would begin
megkezdenének
they would begin
Conditional present definite tense
megkezdeném
I would begin
megkezdenéd
you would begin
megkezdené
he/she would begin
megkezdenénk
we would begin
megkezdenétek
you all would begin
megkezdenék
they would begin
Conditional past indefinite tense
megkezdtem volna
I would have begun
megkezdtél volna
you would have begun
megkezdett volna
he/she would have begun
megkezdtünk volna
we would have begun
megkezdtetek volna
you all would have begun
megkezdtek volna
they would have begun
Conditional past definite tense
megkezdtem volna
I would have begun
megkezdted volna
you would have begun
megkezdte volna
he/she would have begun
megkezdtük volna
we would have begun
megkezdtétek volna
you all would have begun
megkezdték volna
they would have begun
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megkezdeni
I will begin
fogsz megkezdeni
you will begin
fog megkezdeni
he/she will begin
fogunk megkezdeni
we will begin
fogtok megkezdeni
you all will begin
fognak megkezdeni
they will begin
Future definite tense
fogom megkezdeni
I will begin
fogod megkezdeni
you will begin
fogja megkezdeni
he/she will begin
fogjuk megkezdeni
we will begin
fogjátok megkezdeni
you all will begin
fogják megkezdeni
they will begin
Subjunctive present definite tense
megkezdjem
(if/so that) I begin
megkezdd
(if/so that) you begin
megkezdje
(if/so that) he/she begin
megkezdjük
(if/so that) we begin
megkezdjétek
(if/so that) you all begin
megkezdjék
(if/so that) they begin
Subjunctive present indefinite tense
megkezdjek
(if/so that) I begin
megkezdj
(if/so that) you begin
megkezdjen
(if/so that) he/she begin
megkezdjünk
(if/so that) we begin
megkezdjetek
(if/so that) you all begin
megkezdjenek
(if/so that) they begin
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megkezdenem
I to begin
megkezdened
you to begin
megkezdenie
he/she to begin
megkezdenünk
we to begin
megkezdenetek
you all to begin
megkezdeniük
they to begin

Examples of megkezd

Example in HungarianTranslation in English
Ideje megkezdeni a "Bosszú kardja" hadműveletet.It is time to begin Operation Sword of Vengeance!
Ideje megkezdeni az edzésedet.It's time to begin your training.
Készek vagyunk megkezdeni az aukciót, melyet a bankunk nevében nyitunk meg, hogy elárverezzük a lefoglalt ingóságokat, melyek Mr. Stroszek tulajdonában voltak.We are ready to begin now the sale on behalf of our bank to disperse the repossessed property formerly owned by a Mr Stroszek.
Még a halála előtt szeretné megkezdeni a tárgyalásokat Irán nukleáris programjának teljes befagyasztásáról.Before he dies, he wants to begin negotiations to freeze Iran's nuclear program entirely.
Rendben, nincs más választásunk mint azonnal megkezdeni a támadást.Alright, we are left with no choice but to begin our attack now.
- "...kilövés!" - "Vezér, megkezdem a tüzelést!"(Kat) Leader, beginning strafing run,
A belső vizsgálatokat megkezdem... 6:06-kor.l will begin my internal examination at 6:06pm.
A boncolást megkezdem.Autopsy begins.
Azonnal megkezdem a kutatást.I will begin research immediately.
Azonnal megkezdem az ellenszer kidolgozását.I'll begin at once to work out the counteractive.
Holnap pedig megkezded a szigorú, csonttöro tréninget az akcióiskolámban.We begin training tomorrow at my academy. I will work you for hours, until your bones break.
Sol csillag pályájának csúcsán megkezded az utad.At the zenith of the star Sol, you will begin your journey.
A következő lépést már a kanadai kormánynak kell megtennie, a DEA ...még ma megkezdi a nyomozást.The next move is up to the Canadian government, and a DEA investigation which begins today.
Amint a repülő megkezdi az ereszkedést, a szám megnő 10 millió dollárra.As soon as that plane begins its descent, our number goes up to $10 million.
Andrew megkezdi élete új fejezetét, mint a gyermek apja... mi pedig bátorságot és bölcsességet kérünk neki.As Andrew begins this new chapter in his life as a father to this child, we ask for courage and wisdom.
Délelőtt 8:46, Gregory Parker őrmester megkezdi a tárgyalást.8:46 A.M.,Sergeant gregory parker begins negotiation.
Most viszont megkezdi hosszú gyalogtúráját.But she now begins a long journey on foot.
"Amint megkezdjük a felkészülést az új évre, szeretném felhívni a figyelmet egy új hallgató érkezésére a Pryce családból, Amanda Pryce.""As we begin our preparation for the new year, I'd like to call attention to the arrival of a new legacy student from the Pryce family, Amanda Pryce."
- Azonnal megkezdjük.- We'll begin immediately. - (alarm)
2000 lábon vagyunk, és megkezdjük a süllyedést.We're now at 2,000 feet beginning our descent.
A Mahandra McGinty törzsi elismeréséről szóló tárgyalást megkezdjük.The tribal certification hearing for Mahandra McGinty will now begin.
A dolgok feszültté válhatnak, ha megkezdjük a diplomáciai tárgyalásokat.Things are going to get tense once our diplomatic talks begin.
És megkezditek a 6 hónapos időszakot jelöltként.And you will begin your six months? terms as postulants.
A mai nappal, elvtársak, Erxi és Fengxia... megkezdik boldog házaséletüket.Today comrades, Wan Erxi and Xu Fengxia... begin their wedded life.
A tűzoltók mindjárt megkezdik a mentést.The fire department's about to begin the rescue.
Amint lehet, az embereim megkezdik az új védelmi rács kiépítését.My techs will begin installing the new grid as soon as possible.
Az állatok megkezdik ezer mérföldes útjukat vissza a patakba, ahol születtek.Thus begins their 1000-mile journey back to the exact stream in which they were born.
Ha ez így van... és a földönkívüliek tudomást szereznek róla, akkor azonnal megkezdik a megszállást, és nincs visszaút.If she is... and the aliens learn a hybrid exists, colonization of the planet will begin... with no stopping it.
"... én, Traude Krüger... " "... születtem 1926, November 21-én,... " "... megkezdtem munkámat a Luckau Börtön, 3-a számú kórházában. "I, Traude Krüger born on November 21, 1926, began work in the Wehrmacht Hospital 3 of Luckau Prison."
1947 volt, két évvel a háború után... mikor megkezdtem utam, ahogy apám mondaná... észak "Sodomá"- jába:It was 1947, two years after the war, when I began my journey to what my father called the "Sodom of the north,"
7:15-kor megkezdtem Alex Iancu követését, a Ioan Barbu u. 12. sz.I began the pursuit of Alex lancu at 7.15 at his residence at 12 Ion Barbu St.
A várost szunnyadó módra kapcsoltam..., és megkezdtem a hosszú utamat haza.I set the city to slumber and began my long journey home.
Az indulásom előtt megkezdtem egy új terápiát.I began some new therapy before I... left.
Amit teszünk, csak magunkért tesszük. Azért, hogy befejezzük a tíz éve megkezdett utat.If we do this, it's only for ourselves... to finish the journey we began ten years ago
Egy gyerek kötelessége, hogy folytassa a szülei által megkezdett utat.The duty of a child is to continue the legacy his parents began.
Két évvel ezelőtt Dr Britski megkezdett egy ásatást Rafhah mellett, Irak déli részén.Two years ago Dr Britski began an excavation near Rafhah in southern Iraq.
Nagyapád kívánsága az volt, hogy... egy Einstein folytassa a munkát, amit megkezdett.It was your granddad's wish... that an Einstein would carry on the work that he began.
Ha megölsz minket, akkor a kán bevégzi azt, amit elődei megkezdtek.Kill us... and the Khan will finish what his ancestors began.
..míg az anyám megkezdte a Pszi Szolgálat kezelését.Until my mother began Psi Corps treatment.
14 év köztisztviselői munka után a massachusettsi szenátor, John F. Kennedy, a Demokrata Párt tagja, megkezdte az elnöki kampányát, azzal a lelkesedéssel, amit kinevezése óta megszokhattunk.After 14 years on the national scene, Senator John F. Kennedy of Massachusetts, selected by the Democratic Party, began his campaign for president, showing the same enthusiasm he displayed while seeking the nomination.
1948-ban történt az, ...hogy a francia-mexikói régész, Alberto Lhuillier megkezdte feltáró munkáját a Feliratok templomának tetején.It was in 1948 that the French... Mexican archeologist, Alberto Lhuillier began his excavations at the top of the Temple of Inscriptions.
2010,Január! A film stábja megkezdte a forgatást a régi Changi Kórházban,Szingapúrban.In January 2010, a film crew began production on a movie about Old Changi Hospital in Singapore.
A Wehrmachti felső utasítás alapján tegnap éjszaka az ellenség megkezdte rég óta esedékes behatolását Europába.The Wehrmacht's Supreme Command reports that last night the enemy began their long-awaited invasion of Europe.
"Miután kómába etettük anyát fánkkal, és elhelyeztük a pudingcsapdákat, ha mégis felébredne, hivatalosan a fenébe küldtük a babát és megkezdtük a gyűlést."After feeding Mom into a doughnut coma and setting pudding traps, should she awaken we officially booed the baby and began the meeting.
- Egy órája megkezdtük a rudak behelyezését.- Good start. - And we began loading rods an hour ago.
Connie-vel kihasználtuk ezt, és megkezdtük az örökbefogadási eljárást.Connie and I took advantage and began adoption proceedings.
Ha visszaemlékszel, elég nehezen kezelhető voltam, mikor megkezdtük a kezelést.If you'll recall, I was quite a handful when I first began the treatments.
Másfél hónappal később megkezdtük a működésünket a Staten Island-en, New York-ban.One and half months later we began operations... on Staten Island, New York.
- ...amerikai csapatok megkezdték a támadásokat...Moments ago, American forces began their first stages... is this really happening?
- Arról is be tudunk számolni, hogy jóval azelőtt, hogy ezt megkezdték volna, már zajlott egy másik művelet, mellyel a Kontrák-nak szállították a fegyvereket, ami szintén törvényellenes volt.We can now report that long before that operation began, there was another operation to provide guns for the Contras, which was also against the law.
-Amikor a megkezdték a gyilkolást, volt egy ember, aki lejött ide a falakról.-Why? -When the killing began one man left the walls and came here.
A seriff megbízottai ma reggel megkezdték a keresését... annak a két férfinak, aki tegnap tűnt el a tavon.Sheriff's deputies began a search this morning for two men who went missing on the lake yesterday.
A törzsek megkezdték hősies, négy órás útjukat táboraik felé, de a Jalapao már az elején elakadt.the tribes began an epic four-hour journey toward their camps, but jalapao stumbled out of the gate.
Alig várom, hogy otthon megkezdjem életem bűbájos végső felvonását.I'd quite like to get home and begin this delightful final stage of my life.
Azért jöttem, hogy megkezdjem az udvarlást, Kate.I'm here to begin my courtship of you, Kate.
Jól van... készen állok, hogy megkezdjem az utazást.Okay. I'm ready to begin my journey. Hiro?
Készen állok, hogy megkezdjem az utazást.I'm ready to begin my spirit walk.
A királyné elindult, hogy megkezdje a szülés előtti elzárkózást.The Queen is setting off to begin her confinement.
A volt király Ausztriába ment, hogy megkezdje száműzetését.The ex-king went to Austria, to begin his exile.
Buzgón vágyik az életre, hogy megkezdje a nagy utazását.A life eager to begin a greater journey.
Jézus ellenállt a Sátán kísértéseinek... és felkészült, hogy megkezdje a küldetését.Jesus resists Satan's temptations... and prepares to begin his mission.
Mr. Worf, gondoskodjon róla, hogy minden rendelkezésre álló komp megkezdje a teljes szektorra kiterjedő kutatást.Have all available runabouts begin a sector-wide search.
A szenátus megszavazta, hogy megkezdjék a tárgyalásokat az eltávolításodról.The Senate's voted to begin hearings to remove you.
Holnap, mikor a Fehér Ház elfoglalja a Nemzeti Galériát, hogy megkezdjék az előkészületeket a város legrangosabb partijára...WOMAN ON TV: ... tomorrow as the White House takes over the National Gallery to begin setting up for what is without a doubt the toughest ticket in town,
Három órájuk van, hogy megkezdjék a kiürítésünket.You have three hours to begin evacuating us.
Hétfőn az FDA hozzájárul, hogy megkezdjék a klinikai vizsgálatokat egy kvantum alapú nanotechnológián ami az alapja lesz egy új, rákos megbetegedéseket kezelő gyógyszernek.Monday, the fda will approve them to begin clinical trials On a quantum confined nanotechnology That has the potential
Itt kell megkezdenem itteni tevékenységemet, ezért egy korábbi járattal érkeztem.I was eager to begin my duties, so I booked early transport.
Az időterv szerint ma kellene megkezdenie a Defiant deflektor-rendszerének átalakítását.Chief, my schedule shows you were supposed to begin modifying the deflector array aboard the Defiant today.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

leolt
switch off
megakadályoz
prevent
megfojt
asphyxiate
meghalad
exceed
megismétel
repeat
megkérdez
ask someone
megkezdődik
begin
megkönnyebbül
be relieved
megnősül
get married
megrendel
order

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?