Kezd (to begin) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: miklós zrínyi, 1 franklin, 1651, szigeti veszedelem, start

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kezdek
I begin
kezdesz
you begin
kezd
he/she to begin
kezdünk
we begin
kezdetek
you all begin
kezdenek
they begin
Present definite tense
kezdem
I begin
kezded
you begin
kezdi
he/she begins
kezdjük
we begin
kezditek
you all begin
kezdik
they begin
Past indefinite tense
kezdtem
I began
kezdtél
you began
kezdett
he/she began
kezdtünk
we began
kezdtetek
you all began
kezdtek
they began
Past definite tense
kezdtem
I began
kezdted
you began
kezdte
he/she began
kezdtük
we began
kezdtétek
you all began
kezdték
they began
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kezdenék
I would begin
kezdenél
you would begin
kezdene
he/she would begin
kezdenénk
we would begin
kezdenétek
you all would begin
kezdenének
they would begin
Conditional present definite tense
kezdeném
I would begin
kezdenéd
you would begin
kezdené
he/she would begin
kezdenénk
we would begin
kezdenétek
you all would begin
kezdenék
they would begin
Conditional past indefinite tense
kezdtem volna
I would have begun
kezdtél volna
you would have begun
kezdett volna
he/she would have begun
kezdtünk volna
we would have begun
kezdtetek volna
you all would have begun
kezdtek volna
they would have begun
Conditional past definite tense
kezdtem volna
I would have begun
kezdted volna
you would have begun
kezdte volna
he/she would have begun
kezdtük volna
we would have begun
kezdtétek volna
you all would have begun
kezdték volna
they would have begun
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kezdeni
I will begin
fogsz kezdeni
you will begin
fog kezdeni
he/she will begin
fogunk kezdeni
we will begin
fogtok kezdeni
you all will begin
fognak kezdeni
they will begin
Future definite tense
fogom kezdeni
I will begin
fogod kezdeni
you will begin
fogja kezdeni
he/she will begin
fogjuk kezdeni
we will begin
fogjátok kezdeni
you all will begin
fogják kezdeni
they will begin
Subjunctive present definite tense
kezdjem
(if/so that) I begin
kezdd
(if/so that) you begin
kezdje
(if/so that) he/she begin
kezdjük
(if/so that) we begin
kezdjétek
(if/so that) you all begin
kezdjék
(if/so that) they begin
Subjunctive present indefinite tense
kezdjek
(if/so that) I begin
kezdj
(if/so that) you begin
kezdjen
(if/so that) he/she begin
kezdjünk
(if/so that) we begin
kezdjetek
(if/so that) you all begin
kezdjenek
(if/so that) they begin
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kezdenem
I to begin
kezdened
you to begin
kezdenie
he/she to begin
kezdenünk
we to begin
kezdenetek
you all to begin
kezdeniük
they to begin

Examples of kezd

Example in HungarianTranslation in English
"A véget önmegtartóztatással kell kezdeni."We ought to begin and end with abstinence.
- "A véget önmegtartóztatással kell kezdeni.-"We ought to begin and end with abstinence. We ought to begin and end with personal responsibility.
- Inkább én szeretném kezdeni.- Actually, I'd like to begin.
"Jövő héten játszani kezdek."I always tell myself I'm beginning next week.
# Álmodozni kezdek # # Több, mint egy érzés #♪ And I begin dreaming ♪ * More than a feeling *
- Arra kezdek gondolni..- 'M beginning to think...
- Azt hiszem, hogy kezdek érezni valamit.- I think i'm beginning to feel something.
"Várunk, amíg haldokolni kezdesz."We'll wait until you begin to die."
"És ha te ütni kezdesz, fél London eléd siet...""And when you begin to sway, all London sways with you"
- Te a bálival kezdesz?- You beginning ballroom?
A gondolat sebességével repülni, most bárhová, vagy a múltba, vagy ami a jövőben lesz, azzal kezdesz, hogy tudod, már meg is érkeztél.To fly as fast as thought, to anywhere that is now, or ever has been or ever will be, you begin by knowing that you've already arrived.
(TAPS A TV-BEN) A szabályzatunk értelmében Alberto kezd.Alberto begins for our policies.
Aki szabályokat akar áthágni, az nem kezd így kérdést!It's not a good anti-establishment way to begin a question.
Az alkudozás művészete az, hogy azzal kezd amibe belemész.The art of negotiation is to begin with the things you agree on.
"plié"-vel kezdünk.(hajlás)We'll begin with pliés.
"Életünk akkor kezd elhamvadni, amikor hallgatni kezdünk a fontos dolgokról.""Our lives begin to end the day we become silent about things that matter."
- George Michael-el kezdünk és a Wham együttessel.- We begin with George Michael and the group Wham.
- Már csak hat hét és kezdünk.-Construction begins in six weeks.
- A kezdetek óta így tervezték.They've been planning this whole thing since the beginning. No, they couldn't have.
- Akkor a problémák a kezdetek óta léteznek?So, The Troubles have been here since the beginning? Yeah.
A fajunk már a kezdetek óta létezik.Our kind has been here since the beginning.
! Itt egy tanulmány, amely kimutatja, hogy a kutyák és macskák kezdenek TVt nézni.I have a study which shows that cats and dogs are beginning to watch television.
- De ettől nem kezdenek...- But it doesn't begin to just...
- Mikor kezdenek hozzá? - Estefelé.- When do you begin salting?
-Mi lesz, ha kérdezősködni kezdenek?What if they begin to ask questions?
"Hiányzik a régi otthonunk, bár kezdem megszokni a londoni életet."I do miss our old home, although I'm beginning to understand life in London.
"Lehet, hogy megtalálom a felfedezőt, de kezdem otthon érezni magam itt."I may be about to find the explorer, but I'm actually beginning to feel at home here.
# Azt hiszem, kezdem megérteni #♪ I begin to think I understand ♪
* Valahányszor barátomnak hívlak * * kezdem azt hinni, hogy megértem. *♪ Whenever I call you friend ♪ I begin to think I understand. ♪
"Még jobb leszel, ha kezded megérteni azt, amit nem értesz meg.""You'll be even better when you begin to understand what you do not understand."
- De, megváltoztam, de hogy milyen módon, azt még csak most kezded gyanítani.Carl (over p.A.): Yes, I have, In ways you're only beginning to suspect.
- Látom, már kezded felfogni.- You see, already beginning to fall.
- Siara, már megint kezded?- Siara, you begin again?
- Végre kezded felfogni.Finally you're beginning to understand.
- Ez a gomb kezdi a visszaszámlálást.- This button begins countdown.
A generátor kezdi.The generator begins.
A kvantum fizika csak most kezdi felfedezni ezeket a dolgokat.Quantum physics really begins to point to this discovery.
"Ha háborút akartok, kezdjük itt.""If you mean to have a war, let it begin here."
"Jó. Akkor kezdjük."Good, then we 'll begin.
# # Hol is kezdjük #♪ Oh, where do we begin?
# Hol is kezdjük #♪ Oh, where do we begin? ♪
'Felbuzdulva ezen a retteneten,' 'elhatároztuk hogy nekivágunk fontos kereskedelmi küldetésünknek.' 'Bombay leghíresebb szokásával kezdjük.''Spurred on by this terrible development, 'we decided to begin our vital trade mission, 'starting with one of Bombay's most famous institutions.'
Itt kezditek a munkát.Your duties begin here.
Mivel kezditek?How do you wanna begin?
Ti így kezditek a tárgyalásokat?Is that how you guys begin negotiations?
Így kezditek?So this is how we begin, huh?
# Hamarabb mint ahogy kezdik# Long before it begins
- Mikor kezdik forgatni?When does the shoot begin?
- Talán mégis, ha elmondom nekik, hogy ha nem jössz vissza velem, a centaurik zaklatni kezdik a családjaikat odahaza.- They may when I tell them that if you do not come back with me the Centauri will begin harassing their families back home.
"Amikor először láttam Uther Pendragon-t szemtől-szemben..." "...érteni kezdtem Avalon hatalmát."For the first time, l saw Uther Pendragon face to face and began to understand the power of Avalon.
"Nagyon boldog voltam, mikor atyámat biztonságban visszatérve tudtam,... "...ám amikor megláttam a sárkányt..." "...kezdtem mindent megérteni."l was overjoyed that my father had come safely back to us but then l saw the dragon and l began to understand.
"Így kezdtem meg új életem, új névvel, új környezetben, ahol minden új volt nekem."Thus I began my new life... in a new name and with everything new about me."
'De, hazafele jövet, kezdtem elgyengülni.I began to lose it.
"Kedves Celia! Drogozni kezdtél, elromlott a barátságunk.""Dear Celia, since you began abusing drugs, our friendship has changed."
Azért, mert azt hiszem megértettem, hogy akkor kezdtél olyanná válni, mint amilyen most is vagy.I somehow understand that it was there that you began to be who you are today.
De amikor beindult a pártkarriered, úgy kezdtél bánni az emberekkel, mint a szarralBut since your party career began, you started treating people like dirt
Oké, elmondanád nekünk, hogy hogyan kezdtél neki a listádnak?Okay, well, why don't you tell us how the list began ?
"A szél fújni kezdett..."# The wind, it began to blow... #
"Anglarés mesélni kezdett egy hülye és komor sztorit."Anglarés began to tell a moving, stupid and somber tale.
"ami amúgy nem ritka állapot nálam." "Épp a nyitányt hallgattam," "és amikor a zene hullámzásba kezdett,"I was listening to the overture, and as the music began to swell,
"de túl keményen kezdtünk el próbálni."But we began training too hard.
* A párnái lecsúsztak a földre, * * s az ágy függönye a lábamra csavarodott, * * ahogy süllyedni kezdtünk. *# His pillow dulled the brink. # # The curtains ran between my legs # # As we began to sink. #
- Csak romantikus akartam lenni. - Karl, amikor járni kezdtünk, megegyeztünk, hogy diszkrétek leszünk.- Karl, when we began this affair, we agreed to be discreet.
- Hmm. ... és körülvesznek majd a gyermekeink úgy emlékszünk majd erre, mint a nap, amelyen élni kezdtünk....and surrounded by our children we will remember this as the day our lives began.
Le akartalak kapcsolni a gépről téged, Olivert és Kanárit, de kezdtetek összeomlani, így vissza kellett kapcsolnom.I was trying to disconnect you, Oliver, and the Canary from the computers, but your bodies began to shut down, so I had to hook you back up again.
Természetesen leállítottam, amikor a barátoddal paráználkodni kezdtetek.Of course,I turned it off when you and your boyfriend began to fornicate.
- ... kezdtek hátrálni előlem.- ..began to give me ground.
- Nem errőI van szó... A nő nem tudja, folytassa-e azt a hagyományt, amit az apával kezdtek.It was more... she was wondering, should she keep this tradition with her son that began with the boy's father.
- Szóval viszonyba kezdtek.So you began an affair.
- Nem, mert figyelj, azzal kezdted a hetet, hogy meg- kérdőjelezted a terapeuta mivoltod értékét, és oda jutottál, hogy megkérdőjelezted az enyémet.- No, but this is: you began the week questioning your value as a therapist, and you're ending it questioning mine.
Azért kezdted el a rítust, hogy véget vess ennek.You began this rite to end all of this.
De ha nem tévedek akkor a Holby Városi Kórházban kezdted a karriered.But you began, I think I am right in saying, on Holby City.
Emlékezz, hol kezdted.Remember where you began.
"'Suitcase' Simpson 1951-ben kezdte el profi ligás karrierjét"'Suitcase' Simpson began his major league career in 1951
"Aztán nekiállt és lassan tépdesni kezdte a ruhát az öv körül.""and began by slowly tearing the dress from around it.
- Ki kezdte a verekedést?- Who began the fight?
- Bűnben kezdtük...- We began in sin...
1941-ben kezdtük a kereskedelmi adásokat, és 1953-ban sugárzott az NBC először színes adást a Colgate komédiaóra műsorában.We began making commercial broadcasts in 1941 ... and in 1953... NBC made the first ever color telecast by a network... during "The Colgate Comedy Hour."
A bemutatónk megtervezését egy táblán kezdtük.We're going to need to work on that. 'We began by planning our moves on a blackboard.'
Ahogy Lo-Pan kiadta a kezéből, rögtön keresni kezdtük. Így jutottunk el hozzád.The moment it was out of his hands we began tracking it... to you.
"Megjött a papiros, kezdték keresni az öreget..."They began to look.
- Tudja, mikor kezdték a fluorizálás?You know when fluoridation first began?
A '60-as években kezdték, azóta rohamléptekben terjed.They've surged in popularity since they began in the 1960s.
Á kezdő mondat nem az enyém, de kezdenék, ha az lenne.Well, I don't have the first line. But if I did I would begin.
Doktor, ha képes lennék kifejezni érzelmeimet, az ön újkeletű elfogultsága e szó iránt már kezdene idegesíteni.Doctor, if I were able to show emotion, your new infatuation with that term would begin to annoy me. What term?
Én úgy kezdeném el az eljárást, mintha Dengue-lázról vagy valamilyen ritka vérbetegségről lenne szó.I would begin treatment as if it were, say, dengue fever or one of the other rare blood disorders.
"Nem is tudom, hol kezdjem.""I don't know where to begin."
"Olyan sok mindent kell mondanom, nem tudom, hol kezdjem."There's so much I need to tell you, not sure where to begin.
"Szóval, nem tudom, hogyan kezdjem.""So I don't know how to begin"
"de hol is kezdjem?"♪ but just where to begin? ♪
# Hol is kezdjem?♪ Where do I begin?
- Akkor kezdd!Then begin.
- Ne kezdd megint.- Do not begin with that.
"Azt a parancsot kapta, hogy jelentkezzen az iskolazászlóaljnál eligazításra és kezdje meg az ideiglenes hadsereg kiképzését és szervezését a Virginiai nép védelme érdekében."You are ordered to report with the corps of cadets to camp instruction to begin training and organization of the Provisional Army for the defense of the Commonwealth of Virginia."
- Jövő csütörtökön kezdje a tanítást.- You shall begin school next Thursday.
- Mindketten tudjuk, hogy nincs senki az iskolában, aki legalább azt tudná, hol kezdje.~ We both know there's no-one in this school who would even know where to begin.
- Szóljak neki, hogy a faluban kezdje?- Shall I have him begin in the village? - Yes.
"Csak akkor kezdjétek el, ha be is fejezitek!"Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish.
Akkor kezdjétek az elején.Why don't you begin at the beginning?
Egy órátok van, hogy végezzetek a teszttel. És kezdjétek.You have one hour to complete this test... (timer ticking) ...and begin.
Gyerünk, kezdjétek.Come on, begin.
- Uram, engedélyt... - Megadom! A McMurdo bázisról azonnal kezdjék meg a kutatást.Order McMurdo station to begin a search of those co- ordinates NOW.
- És... kezdjék!And... begin!
-Akkor hát, kérem kezdjék a mérkőzést!And so, please begin the match immediately!
A guru tervét jóvá hagytak. De a kiadások csökkentése miatt, a harmadik világ piacain kellett kezdjék, mint Kenya, Brazília és Oroszország.The guru's plan was approved, but due to budget cuts, it would have to begin in the third-world markets of Kenya, Brazil and Russia.
Addig is kezdjék el az utcákon a rendfenntartást!Meantime, begin policing the streets.
- Mit akar, mit kezdjek el?- You want me to begin what?
Ami azt az éjszakát illeti,... azt hiszem, hogy még csak mód sincs arra, hogy megbocsátásukért kezdjek folyamodni.As far as that night, um,... ..I guess there's no way that, uh,... ..I can even begin to ask you to forgive me.
Azt se tudom, hogy kezdjek bele ebbe a beszélgetésbe.I don't even know how I'm going to begin this conversation.
Azt se tudom, hogy kezdjek hozzá.I would not even know where to begin.
- Akkor kezdj hozzá!- Then begin the process immediately.
- Ne is kezdj találgatni.You can't even begin to guess.
- Ne kezdj el összehasonlítani vele!Don't even begin to compare him to me!
Első lecke: Ha anyád, vagy nagyanyád gyanúsan ki akarja fürkészni, hol leszel egy adott időben, és közben furán mosolyog, kezdj elterelő hadműveletbe.Okay, well, lesson number one -- when your mom or your grandmother starts trying to pin down your specific whereabouts at a specific time and place, and she's smiling kind of weird, begin evasive maneuvers immediately.
A világ legjobb orvosai azt mondták neki, hogy kezdjen el elbúcsúzni. Hogy kezdjük el tervezni a temetést.The best doctors in the world have told her to start saying her goodbyes, begin making funeral plans...
Benne, a levél írója, kifejti Bernice iránti, erős vonzalmát, és utasítja, hogyan kezdjen bele Sheeni altatózásába, azokkal a tablettákkal, amiket ő maga mellékelt.In the letter, the writer expresses a strong affection for Bernice and instructs her to begin a program of sedating Sheeni with drugs that he himself supplied.
Bármit is tervezett, kezdjen neki!Whatever plan you've made must begin now.
El tudja képzelni, hogy Victornak kezdjen hívni?Do you think that you might begin to call me... Victor?
- De hol kezdjünk?- Where do we begin?
- Gyertek, hogy kezdjünk a repülési tervvel.Let's begin with your flight plan that you've submitted.
Akkor hát, kezdjünk hozzá!Now then! We will begin...
Akkor kezdjünk a védőügyvéd első tanújával,Then we shall begin with the defense's first witness,
Gyerünk, merüljetek alá és kezdjetek dolgozni a ketrecen!Snorkel, begin to work in open the cage.
Rendben, kezdjetek hozzá.Okay, let's begin.
Akik tudják gyűjtsék össze a holmijukat és kezdjenek el délre, Hadrian Fala felé menni.Those of you who are able should gather your things and begin to move south towards Hadrian's Wall.
Most kezdjenek el számolni... és tíznél nyissák meg a gázt.Now begin to count and on ten, release the gas.
Parancsot adtam, hogy a vegyület tartalmazó lövedékekkel kezdjenek zárótüzet, amint csak lehet.I've given orders that a barrage of shells containing the formula should begin as soon as possible.
Vettem a bátorságot, hogy elküldjem követeinket Franciaországba és a Németalfödre, hogy kezdjenek el tudakozódni.I took the liberty of instructing our ambassadors in France and the Low Countries to begin making enquiries.
És ez elég volt nekik, hogy újra szaporodni kezdjenek.All they needed to begin replicating.
"Az orvos szerint el kell kezdenem szocializálódni kint, az emberekkel."Doctor tells me I have to begin socializing with people from the world outside
Ezzel kellett volna kezdenem, és minden rendben lenne.I should have probably done that to begin with, and then everything would be fine.
Ezzel kellett volna kezdenem.Should have been doing it to begin with
Nos, el kell kezdenem az előjátékot szóval miért nem jön velem és eszünk meg egy áfonyás sütit?Well, I have to begin my pregame ritual, so... Why don't you come and have blueberry pancakes with me?
- De talán nem egy ilyen esettel kéne kezdened.But operating on her was dicey to begin with... That's your call...
Hogy ennek az egésznek véget vess, nem velem kellett volna kezdened.The one to end this wasn't me to begin with.
Ma kell kezdened, ha jövő héten akarsz beállni.You need to begin today if you want to begin work next week.
Nem azzal kéne kezdened a falka vezetését, hogy megölöd a kihívódat.This is no way to begin your tenure, by murdering your challenger.
Idén eIöIrőI keII kezdenie.This year he has to begin again.
Most újra kell kezdenie valaki mással.Now he will have to begin all over with somebody else.
Értesüléseink szerint az elnöknek 10 perce el kellett volna kezdenie újévi beszédét.The president was scheduled to begin his speech 10 minutes ago.
- Nélküle kell kezdenünk. - Igen.We'll have to begin without him.
Amikor megölték Maderót, újra kellett kezdenünk.When they killed Madero, we had to begin again.
Az angol ábécé-vel kéne kezdenünk, de én szeretném bemutatni őfelségének, hogyan éreznek az angol emberek.The usual way to begin would be with the English alphabet... but I should like to impress His Majesty... with the way English people feel.
Azonnal el kell kezdenünk a munkát.We have to begin work immediately.
De az igazsággal kell kezdenetek.But it has to begin with the truth.
A marketingesek érdeke, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon fiatal koruktól formálják a világképét, hogy kialakítsák a gyermekek márka szeretetét, el kell kezdeniük megmondani az öntudattal rendelkező gyereknek, hogy mire van szüksége a tartalmas élethez.The marketer is interested in getting to that child at the very, very beginning to begin to shape that child's worldview, to begin to shape that child's brand preferences, to begin to basically tell the child in a sense what that child needs in order to have a meaningful life.
6 éves koromban tanultam, és arattam vele a kezdő balettosztály előadásán.I Iearned that dance when I was six years old. I assure you, it was the hit of the beginning ballet class.
A kezdő belső munkatársi munkáról, hogy pontosak legyünk.A beginning staff writer job, to be exact.
A kezdő részeket kivágtuk.- We nixed the entire beginning.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kell
must
kelt
wake up
kérd
ask
kezel
handle
kiad
give out
küld
send
küzd
struggle

Similar but longer

elkezd
begin

Random

indokol
justify
kandíroz
candy
kérd
ask
kertel
hedge
keveredik
mix
kezdeményez
initiate
kiállít
send off
kienged
let out
kifon
unplait
kihasznál
take advantage

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning languages?