Inleda (to begin) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
inleder
I begin
Future tense
ska inleda
I will begin
Conditional mood
skulle inleda
I would begin
Past perfect tense
har inlett
I have begun
Jag
Future perf.
ska ha inlett
I will have begun
Conditional perfect tense
skulle ha inlett
I would have begun
Du
Imperative mood
inled
begin
Jag
Preterite past tense
inledde
I began
Past pluperfect tense
hade inlett
I had begun

Examples of inleda

Example in SwedishTranslation in English
Det var en glädjefylld tilldragelse som kom att inleda berättelsen. En förening mellan en prins och en prinsessa från två av världens mäktigaste imperier.It was a joyous occasion to begin the tale... the union of the prince and princess from two of the greatest empires in the world
Det är dags att inleda Fas Två.It's time now to begin Phase Two.
Efter manaders hemliga förberedelser är man redo att inleda en kombinerad operation.After months of secret preparations a far-reaching, combined operation is about to begin.
Ett olyckligt sätt att inleda en avslutning.This is an unhappy way to begin commencement.
Jag har kommit fram till att det nog är dags att inleda ett nytt kapitel.I have come to the conclusion that it's time, perhaps, to begin a new chapter.
- Hur ska vi inleda samarbetet?How do you propose we begin this "collaboration"?
-Jag är rädd för det. Ni måste inleda offensiven mot Paris imorgon.You must begin your drive on Paris... tomorrow.
De brukar inleda bombardemanget efter att mörkret har fallit.Usually they begin their bombardment after dark. They're getting started early today.
Det sägs vara välsignat att låta en ädel man inleda ens liv.It's sacred for a highborn man to begin your life.
Det var en glädjefylld tilldragelse som kom att inleda berättelsen. En förening mellan en prins och en prinsessa från två av världens mäktigaste imperier.It was a joyous occasion to begin the tale... the union of the prince and princess from two of the greatest empires in the world
"Forskningsskeppet Grissom har nått Genesis och inleder undersökningar"."Federation science vessel Grissom arriving Genesis, Mutara Sector," "to begin research.
- Då inleder vi festligheterna.Okay, lei the festivities begin.
- Vi inleder med det hemliga materialet.- We will begin with the closed material.
-I morgon inleder jag flygpatrullering.And tomorrow I'll begin a formal combat patrol around the fleet.
Bara en tugga till innan vi inleder avlandet.One more bite before we begin the begetting.
Manifestering inledd omedelbart.Subject began manifesting immediately.
- Saw, inled er attack.Saw, begin your attack.
All personal, inled evakuering.All personnel begin evacuation procedures.
"Här inledde det sovjetiska folket sitt djärva språng mot rymden."From here began the Pioneers of the Soviet Union the bold conquest of space
- Efter en kort exil på Elba inledde han hundradagarskriget i Frankrike tills han besegrades vid Waterloo.- After a brief exile in Elba he went to France and began the Hundred Days' War, until he was defeated at Waterloo.
Alla inledde de sina matematiska resor här.They all began their mathematical journeys here.
Befriad från aktiv tjänst mitt i en internationell utredning... har Clarice Starling som arbetat för FBI i tio år... och inledde sin karriär med uppdraget... att intervjua den livsfarlige galningen Hannibal Lecter...Relieved of field duty pending an internal investigation... into the charges... Special Agent Clarice Starling, a ten-year Bureau veteran... began her career with an assignment... to interview lethal madman Hannibal Lecter.
De njöt av växterna och insekterna som hade föregått den och inledde en helt ny saga när ryggradsdjuren påbörjade sin erövring av kontinenterna.Enjoying the plants and the insects that have proceeded it and inaugurated a whole new saga as the vertebrates began their conquest of the continents.
Det är för att jag är bra på förhållandens inledande fas.- That's because I'm really good at this part, The beginnings of relationships,
– Nej, det inledande, i början.- No, beginnings. The beginnings.
Jag har bara inlett mitt boende innanför Jacks skinn.I've really only just begun my residency inside young Jack's skin.
Jag har inlett förhandlingar med hennes far.I've begun negotiations with her father.
Kay, det var det största ögonblicket i kriget, ja, kanske i mitt liv när Leigh-Mallory sa att 101:a inlett striden och förlusten var färre än väntat.The 101st. Leigh-Mallory, Ramsey's reporting naval bombardment has begun.
Lera och slask hindrar ryska styrkor från Estland till Svarta Havet tyska styrkor ha inlett en ny storoffensiv mot jugoslaviska...Mud and slush are hampering the Russian armies from Estonia to the Black Sea, bu! the Germans report a big new Red Army push toward Romania. A dispatch from Turkey says the Germans have begun another general offensive against the Yugoslav partisans, and, in the Pacific, American troops on Los Negros fought a...
Militären har inlett bombningar så vi kan inte komma nånstans.The military has begun bombing the creature and we're caught in the middle.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

avleda
derive
inlåta
engage
inreda
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

immatrikulera
matriculate
inaugurera
inaugurate
inflicka
interpose
inhösta
reap
inkräkta
encroach
inkvartera
incubate
inlemma
begin
inmundiga
begin
inställa
install
inta
do

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'begin':

None found.
Learning Swedish?