רומם [rṿmm] (to raise) conjugation

Hebrew
18 examples
This verb can also mean the following: improve, benefit, elevate, be, be improved

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מרומם
mərṿomem
I/you/he (masculine) raise
מרוממת
mərṿomemet
I/you/she (feminine) raise
מרוממים
mərṿoməmiym
we/you all/they (masculine) raise
מרוממות
mərṿoməmṿot
we/you all/they (feminine) raise
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
רוממתי
rṿomamətiy
I raised
רוממת
rṿomaməta
you (masculine) raised
רוממת
rṿomamətə
you (feminine) raised
רומם
rṿomem
he raised
רוממה
rṿoməmah
she raised
רוממנו
rṿomamənṿ
we raised
רוממתם
rṿomamətem
you all (masculine) raised
רוממתן
rṿomaməten
you all (feminine) raised
רוממו
rṿoməmṿ
they raised
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
ארומם
’arṿomem
I will raise
תרומם
tərṿomem
you (masculine) will raise
תרוממי
tərṿoməmiy
you (feminine) will raise
ירומם
yərṿomem
he will raise
תרומם
tərṿomem
she will raise
נרומם
nərṿomem
we will raise
תרוממו
tərṿoməmṿ
you all (masculine) will raise
תרוממנה
tərṿomemənah
you all (feminine) will raise
ירוממו
yərṿoməmṿ
they (masculine) will raise
תרוממנה
tərṿomemənah
they (feminine) will raise
Imperative mood
-
רומם
rṿomem
raise!
רוממי
rṿoməmiy
raise!
-
-
-
רוממו
rṿoməmṿ
raise!
רוממנה
rṿomemənah
raise!
-
-

Examples of רומם

Example in HebrewTranslation in English
,במניעת התצוגה ,אלא דווקא לרומם אותהI do not seek to lower spirits with absence of display, but instead to raise them up!
,פרשנו כנפיים לרומם אותנו מבעד .לרפש וזוהמת המורשתWe have fashioned wings, to raise us higher than the muck and mire of heritage.
.איירה לפיכך, אנו חייבים" ,להודות, להלל ,לשבח, לפאר ,לרומם, להדר ,לברך, לעלה ולקלס"Wherefor it is our duty to thank, to praise, to honor, to glorify, to exalt, to commend, to bless, to extol, and to acclaim Him who performed all these miraculous deeds for our fathers and for us.
.אני רוצה לרומם את לגיוןI want to raise a legion.
באת כדי להתענג על הסבל שלי חשבתי שתרצי שמישהו יעזור .לך לרומם את מצב הרוח שלך .במיוחד ביום שכזהHave you come to relish my suffering? I thought you'd want someone to help raise your spirits. Especially on a day like today.
.ביקורך רומם את רוחי .התגעגעתי אליך, ידידיYour visit has helped to raise my spirits. l've missed you, my friend.
אלוהים, רומם אותי מן המיטה הזאת .לעשות מה שעלי לעשותGod, raise me from this bed to do what I must do
.רק לראות אותך מרומם את רוחי את תמיד היית ההוכחה .שיש טוב בחיים שליJust seeing you here raises my spirits. You've always been the proof there's good in my life.
אתה מרומם אותו מעבר .לכל שהיה ביכולתו לשער ,הוא יראה זאת .ולשונו המרה תהפוך להללOh, you raise it, beyond anything he can imagine. He will see this, and bitter tongue will turn to praise.
הוא מרומם אותנו .כל גבר, כל אישה כל השאר ,הוא פרשנותIt raises us ! All of us, men and women !
מרומם את הלב ,לשמוע קולות רמים של שמחהIt lifts heart, to hear voices raised in spirit.
דומינוס שלח אותך ברצונו לראות .את נפשך מרוממתDid Dominus send you? He would see your spirits raised.
.מאמצייך מרוממים מעמדנוYour efforts raise us ever higher.
כשהם מרוממים את .רוחנו, גבוה כמו הדגל כדי להראות שבריתנו ! חזקה כתמידLet us stand together, as they raise our spirits every inch as high as that flag to show that our union is still as strong as ever.
טריניטי (שילוש הקדוש הרועה צואן וגאולה, מילותיו .מרוממות אותי מאוד ואני מהלל את שמו הקדוש .בכל מקום שאני נמצאTrinity! The Shepherd and the Light, and His Word lifted me up And I praise His Holy Name wherever I go.
,אני רוממתי אותו .ובכבודי ערבתי ליושרו ,אך הוא, משרומם השקה את הצמחים בטל החנופה .ואת לבם של ידיי רכשI raised him, and I pawned mine honor for his truth, who, being so heightened, he watered his new plants with dews of flattery, seducing so my friends.
.כמו שאמרת, היא כבר מתמקדת .הראיון הזה ירומם את הפרופיל שלי ,ככל שאגדל .כך אהיה מטרה קשה יותרLike you said, she already does. This interview will raise my profile. The bigger I get, the harder a target I become.
לקרוא, לכתוב, לחשוב, לפרש כתוב בסורה חמישים ושמונה :בפסוק אחד-עשר בקוראן אלוהים ירומם את המאמיניםKoran 58, 11: "And God will raise up those who believe

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

דימם
do
רופא
be restored
רותך
be welded

Similar but longer

התרומם
rise up

Random

זכה
win
סחט
squeeze
פושט
do
פרץ
breach to break open a
צפה
watch
קדם
precede
רבה
increase
רופא
be restored
שר
sing
שתק
shut up

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'raise':

None found.
Learning languages?