קרא [ḳr’] (to read) conjugation

Hebrew
95 examples
This verb can also mean the following: call

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
קורא
ḳṿore’
I/you/he (masculine) read
קוראת
ḳṿore’t
I/you/she (feminine) read
קוראים
ḳṿorə’iym
we/you all/they (masculine) read
קוראות
ḳṿorə’ṿot
we/you all/they (feminine) read
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
קראתי
ḳara’tiy
I read
קראת
ḳara’ta
you (masculine) read
קראת
ḳara’t
you (feminine) read
קרא
ḳara’
he read
קראה
ḳarə’ah
she read
קראנו
ḳara’nṿ
we read
קראתם
ḳəra’tem
you all (masculine) read
קראתן
ḳəra’ten
you all (feminine) read
קראו
ḳarə’ṿ
they read
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקרא
’eḳəra’
I will read
תקרא
tiḳəra’
you (masculine) will read
תקראי
tiḳərə’iy
you (feminine) will read
יקרא
yiḳəra’
he will read
תקרא
tiḳəra’
she will read
נקרא
niḳəra’
we will read
תקראו
tiḳərə’ṿ
you all (masculine) will read
תקראנה
tiḳəre’nah
you all (feminine) will read
יקראו
yiḳərə’ṿ
they (masculine) will read
תקראנה
tiḳəre’nah
they (feminine) will read
Imperative mood
-
קרא
ḳəra’
read!
קראי
ḳirə’iy
read!
-
-
-
קראו
ḳirə’ṿ
read!
קראנה
ḳəre’nah
read!
-
-

Examples of קרא

Example in HebrewTranslation in English
! Aeryn, אתה יכול לקרוא לי ?Aeryn, can you read me?
! אל תשכחו, לקרוא את שני הפרקים.Don't forget, read both chapters...
! אני רוצה לקרוא את המכתב שלךI want to read your letter!
! זאת יודעת לקרואThis one reads.
! לו יכולת לקרוא מעל .לרמת גנון, לא היינו במצב הזה הזקן שלך מתחיל .להיראות אירוני !You know, if you could read above a kindergarten level we wouldn't be in this situation.
! אנא קרא את זהPlease read it!
! סם, קרא מהר יותרsam,read faster!
! שורטי, קראShorty, read it!
". שלוש דרך לפנינו" כנראה הסימן שהוא קרא אמר די טוב, נכון?Apparently the sign he read said "Three-way up ahead."
".פשוט קרא את ההדפס הבהירIf you can't remember when, just read the fine print.' '
! אני קורא את התנ"ך כל לילה !I read my Bible every night!
! ג'ורג' קורא בגרמניתGeorge reads German.
! המאמן, אני מוכן לשחק אז ככה את קורא לזה?- Coach, I'm ready to play.
",והכותרת הייתה "סמית' רותח על בורטון .או משהו דומה לזה ואני קורא את הכתבה, והציטוטים שלי :לא נשמעים כאילוAnd it said, "Smith Furious at Burton," or something akin to that. And I read the article, and my quotes don't come off as like:
"אהה, אני קורא.Unh, I was reading.
! אני בכל זאת קוראת יותר ספרי קומיקסWell, I've read more comics than you did.
! היא קוראת יותר מדי ספרי ריגול זה יותר טוב מלצפות ב"פיקוד !She reads too many spy novels!
! שתקו, אני קוראת.Shut up, I'm reading.
",ספרים, לא "לאשה ,"או "מעריב לנוער אלא את קוראת .ספרים משמעותיים ...את גם עושהBooks. You know, not US Weekly, or Seventeen or, you know... But you're reading substantial books.
".הדרכים להיות מצליח בחיים כל שנה אני קוראת את ?Every year I reread it cover to cover.
! הרבה מבוגרים קוראים אותםA lot of adult read those books.
".ובכן , זה התאים לימים ההם" :אנשים קוראים כתבי קודש ואומרים"Well, that was good for then." People who read holy books and go,
"אבל אני יודע שאת ה"אינקוויזיטור .קוראים אנשים, ובהם אני מעוניין .אני אתן לך כל מיני סיפורים .אתה תפרסם אותםBut I know the Inquisitor's read by the people. They're the ones I'm interested in. I will feed you stories.
"אבל לקוחות "בומארט ,"אינם קוראים את "מוד וקוראי "מוד", לא מכבודם ."לקנות ב"בומארטYeah, but the people that shop at Beaumart don't read "Mode," and the people that read "Mode" are too uppity to shop at Beaumart.
"אילו הייתם קוראים את "ויזארד הייתם יודעים .שזה סיפור השער החודשYou see, kids, if you read "Wizard", you'd know that it's the top story this month.
"לא קראנו עלייך ב "הרכלנית .כבר מלא זמן ?"אתן קוראות "הרכלנית .ברור. כולם בקולומביה קוראיםWe haven't read about you on "Gossip Girl" in forever. You read "Gossip Girl"? Of course.
-אמבטיה ואז אנחנו קוראות שני ספרים עם תמונות והיא מקבלת בקבוק .תוך כדי שמנענעים אותה-Well, a bath. And then we read two picture books. And a bottle while she's getting rocked.
-וכמוני גם הרבה ."קוראות של כתב העת "סאסי .התחתנתי עם בובי שרמן ?Thank you very much. So do a lot of "Sassy" readers. I married Bobby Sherman.
.אל תייבשו אותי, חברות אם לא היינו קוראות "את הספר "להישען ...במועדון היין שלנו ...כלומר מועדון הקריאה שלנו[laughing] Ahh, don't leave me hanging, ladies. If we hadn't just read Lean In in our wine club...
.היא בטוח עשתה משהו ,אז אתן קוראות כתבה אחתShe must have done something. Oh, so you guys read one article, and just like that, she's guilty?
! אני לא יודע כי לא קראתי את הספרI don't know because I haven't read the book!
! אני קראתי אותו .הוא נהדרI've read it!
! ספר קומיקס שלא קראתיA comic book I haven't read!
! קראתי את זה !I read it!
! קראתי את כל ששת ספרייך ? האם מר כריסטי אינו מצטרף אלינו ?I've read all six of your books!
! אפילו לא קראת אותה ונתת לי מצוין !You didn't even read it and you gave me an 'A'!
"'מלך חצאית מיני סטרץ " .כנראה קראת את אחד המאמרים ...כן, זה היה הרעיון שלו .חצאיות מיני צמודותThe "spandex miniskirt king." You probably read one of the articles. Yeah, it was all his idea... spandex miniskirts.
"? מה קראת? הבשורה על פי מנוול""What have you been reading, the Gospel according to St Bastard?"
"? קראת פעם את "הארי פוטרHave you ever read Harry Potter?
"אני קראתי את "בדרכים .אהבתי את זה .קראת את הספר, עכשיו תחייה את הסרט, מותקI read "on the road"... In English. - I dug it.
"בנוגע ל"אפר נופל .על הקופסא השחורה ,בהנחה שהיא קראה את הקובץAssuming she's read the file,
"היא קראה את "פו הדב .ועשתה שיעורי בית .בסדר, בשעה 2 זה בסדרShe read Winnie the Pooh and did her homework. Okay, 2:00 will be fine.
"היא קראה את חחשבותי" ."היא ממש קראה את מחשבותי"'She read my thoughts, she actually read my thoughts.'
"היא קראה במגזין שלה"She read her magazine
"ונטאשה קראה את "מפולת שלג .בזמן שחיכתה ללבנים שלה ,יצאנו למעלה משנהAnd natasha was reading snow crash While she waited for her whites. We dated a little over a year,
"לא קראנו עלייך ב "הרכלנית .כבר מלא זמן ?"אתן קוראות "הרכלנית .ברור. כולם בקולומביה קוראיםWe haven't read about you on "Gossip Girl" in forever. You read "Gossip Girl"? Of course.
"קראנו עליהן ב"כוכבים ופסים .נורא הצטערנו בשביל האזרחיםWe used to read about 'em in Stars and Stripes. We felt awfully sorry for the civilians.
,אז קראנו ספר לילה אחד ..."קראנו את "טום סוייר ,אני מקריא להן את טום סויירSo we read a book the other night. We were reading "Tom Sawyer"-- I'm reading them "Tom Sawyer"
,אחקור בזמן שנהיה שם אולי אמצא עוד ספר .על הפרשים שעדיין לא קראנוI'm gonna do some research while we're there, maybe find another book on the Horsemen that we haven't read yet.
,בזמנים כאלה .זה נורמלי לחפש תשובות .אבל קראנו את המכתב שלהIt's normal to look for answers at a time like this. But we read her note.
"היי, קראתם את הכתבה ב"טיימס ,על האיש שעשה את הדבר ההוא ?Did you read that Times article about the guy who did the thing... then this other thing happened?
"קראתם את הספר "מצוינים ?You guys have read that Malcolm Gladwell book.
'אז קראתם את הספר 'קאמה סוטרה ?So did you guys read that kama sutra book I gave you?
,אם קראתם את המלצותיי .תראו שכתבתי שהשימוש מאוד מסוכן ...קראתי את ההמלצות שלךIf you read my recommendations, you'll see I also said it's extremely dangerous.
,אם קראתם את העיתון הבוקר אתם בטח כבר יודעים שהסקרים מראים שיש תמיכה של 57% .לאיחוד התעשייתי של נפטון ...שאלה ?If you read this morning's paper, then you probably already know that tracking polls indicate there's 57% support for Neptune's incorporation.
, אין לנו כלום .על השיחה הלא מזוהה שקיבלת הצוות הטכני איתר את זה ,לאיזור מסויים בניו יורק ,אבל משם הם קראו את האותTech traced it to somewhere off the New York Coast, but from there, they read the signal as coming from two different sites at once.
,'מה שאומר שהחברה שלך, א ,לא קראה את הדו"ח ,וזו התרשלות ,או, ב', הם קראו אותו מה שמאשים אותם בהונאה .על-כך שקיבלו המחאה לא טובהdidn't read the report, which is gross negligence, or, "b," they did read it, which would make them guilty of fraud in accepting a bad check.
,אבל אם השמועה הזו הייתה נכונה העמוד האמצעי שלי במגזין הזה היה כה חדשני שהוא לגמרי הגדיר מחדש ,"את המושג "שיער פרוע והוליד למדינה הזו ,פוזה כה גמישה שהם קראו לה מפשטת האיברים האמריקנית" ".המלכותיתBut if that rumour were true, my "Penthouse" centrefold, so groundbreaking that it completely redefined the term "hirsute", and gave birth unto these United States a pose so limber, they named it The Regal American Not-So-Bald Spread-Eagle.
,אומר רק דבר אחד .קראו את הספר שליAll I can say is... read my book.
,אז חלפו 24 שעות .ואפילו לא קראו לו את זכויותיו .עדיין לא, גברתיSo it's been 24 hours, and he hasn't even been read his rights. Not yet, ma'am.
,אבל הוא נוכח שאני רצינית .ושאני אקרא אותםBut he sees I'm serious. And I will read them.
,אקרא את הספר שלך ,מר פרייס אבל לא אחכה שייצא .בכריכה קשהI will read your book, Mr. Price. But I won't be waiting for it to come out in hard copy.
,הוא נמצא כאן איתי .ואני אקרא אותו עבורךI have it here, and I will read it to you.
,ועתה, בהתאם לבקשתה של אמילי .אקרא מספר מתי, פרק 1 1Now, in accordance with emily's wishes... I will read from the Book of Matthew, Chapter 1 1 .
,לרוע המזל, לפני שנתחיל ,ישנו פרולוג ארוך ומשעמם למדי .אותו אקרא בפניכם כעתUnfortunately, before we begin, there is a rather long, boring prologue, which I will read to you now.
.השותפה שלי תקרא את הקטע הבאMy partner will read this part.
.עוד נראה בקשר לזה אני אקרא את "הניצוץ" ואתה ."תקרא את "נשים קטנותWe'll just see about that, okay? l will read The Shining, and you will read Little Women.
.תודה רבה לך, קארן .אתה לא תקרא את המילים, לינטוןThank you very much, and I will read your words when they come through. Thank you so much, Karen, hm. Bob.
איפה הארי אתה תקרא כאן- את הסידור שהציע .האח בריגהאם- Where's Harry? - You will read here, the arrangement as much as brother Brigham proposed.
הציגו את ההאשמות פושע, אתה תקרא את .ההאשמות לפני בית המשפטCriminal, you will read the charges to the court.
"כשתסיימי, תקראי את "הנזיר .הספר המועדף על אחי .כן. הוא דיבר על זה ?When you have finished it, you will read The Monk, my brother's favourite. Oh, yes, he spoke of it.
,נתפרץ למסיבה הקטנה שלה ואת תקראי אותו בפני .כל חבריה המלוקקים ...כלומר, זו .זו פריצת-דרך יצירתיתand we will go over and invite ourselves to her little party and you will read it in front of all her fancy friends. i mean that is... that's a creative breakthrough.
,תוך 10 דקות אנחנו עולים לשידור .בנקודה הזו את תקראי את ההצהרה שלנוwe're going live. you will read our statement.
יום אחד בקרוב את תקראי את החומר .שלה בחנות ספריםOne day soon you will read her stuff in bookstores.
שאין בו לא זומבים .ולא פלוגות סער ...ובתמורה .את תקראי את זה... עיבוד עוכר שלווה אבל מבריק .של משחק הווידיאו שאני הכי אוהבAnd in exchange you will read this.
,אתם תתנו לי אותם ,ואני יקרא אותם .ואני אתן ציון עליהםYou will turn them into me, and I will read them, and I will grade them.
,הוא אמר את האמת ,ברגע שהתולעים ישנו אותך ,האדון יקרא את מחשבותיךHe was telling the truth. Once the worms turn you, the Master will read your thoughts and the Lumen will be his.
,יקרא את זה כהפרעה בקו "אך אולי נוכל "לרכב על הדופק בחזרה למקור שלו, ולמצוא .את מיקומו של טייס המזל"טWhoever Nadia's feeding our data stream to will read it as some static in the line, but we may be able to ride the pulse back to its source, find the location of the drone pilot.
.בסדר .ג'רמי יקרא אותוAll right. Jeremy will read it.
.הוד מעלתו יקרא הכרזה מלכותיתHis Grace will read a royal proclamation.
ועכשיו אנחנו נקרא .מכתבי הקודש .כולם לקוםAnd now we will read from the scripture. All rise.
,וכל חבריי, באשר הינכם .אתם תקראו על עצמכם ,אם ברצונכם לשחק את המשחק הזהAnd all my friends out there, you will read about yourselves.
.'סוזן בת .תקראו לי סוזי'Will be fed a girl. You will read me Susie
.אנחנו נרגיע את הקהל .אתם תקראו מהתסריטAt midnight, we will settle the crowd. You will read from the script.
בבקשה ברגע זה ,תקראו את זה בבית ותנהגו בבגרות .לגבי הנושאים והשפהYou will read it at home and you will all be mature about its adult themes and language!
אם אתה לא להקריב בעלי החיים החיילים יקראו את זה כסימן רע.If you don't sacrifice the animal - the soldiers will read it as a bad omen.
אנשים יקראו שובPeople will read again!
אנשים יקראו של מאוד פגישה זו.People will read of this very meeting.
החישנים יקראו את האות .מהשלט שלי כדי לשלוט בגופך כל מה שאת צריכה ...לעשות זה להירגע- the sensors will read the signal from my remote to control your body. all you have to do is relax and score a perfect ten.
השושבין שלכם העולים ראשונה, החתן והכלה יקראו .הנדרים שלהם זה לזה ,שזאת אומרת שזה יהיה משעמםI'm Stan Smith, your best man! First up, the bride and groom will read their vows to each other, which will be boring, but then, your best man will be right back!
! כן, קראי אותו !- Yeah, read it!
"אם ברצונך לדעת את האמת, אנא קראי זאת, לא עוד שקרים" ,"If you want to know the truth, please read it. No more lies. "
, "הנה לך, קראי את זה .או, אלוהים!I wouldn't wanna read it Like, " Here you go, read it"
,"לכי קראי את "הבל ג'אר !Oh, go read The Bell Jar, you poser!
,אז ,קראי את ההסכם תדברי על זה עם .שרה וקוזימה ,וכמחווה של רצון טובSo, read it over, discuss it with Sarah and Cosima.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ברא
create
מצא
find
נשא
lift
קבע
determine
קדם
precede
קטף
pick
קלה
toast
קלט
know
קנה
buy
קנח
wipe
קפא
freeze
קרב
approach
קרה
happen
קרן
radiate
קרע
tear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התנשק
kiss
ספג
absorb
עצר
stop
קטון
be
קפא
freeze
קרב
approach
רעב
hunger
רץ
run
שכן
dwell
שר
sing

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'read':

None found.
Learning languages?