Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

הבין [hvyn] (to understand) conjugation

Hebrew
110 examples

Conjugation of הבין

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מבין
meviyn
I/you/he (masculine) understand
מבינה
məviynah
I/you/she (feminine) understand
מבינים
məviyniym
we/you all/they (masculine) understand
מבינות
meviynṿot
we/you all/they (feminine) understand
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
הבנתי
hevanətiy
I understood
הבנת
hevanəta
you (masculine) understood
הבנת
hevanətə
you (feminine) understood
הבין
heviyn
he understood
הבינה
heviynah
she understood
הבנו
hevanṿ
we understood
הבנתם
hevanətem
you all (masculine) understood
הבנתן
hevanəten
you all (feminine) understood
הבינו
heviynṿ
they understood
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אבין
’aviyn
I will understand
תבין
taviyn
you (masculine) will understand
תביני
taviyniy
you (feminine) will understand
יבין
yaviyn
he will understand
תבין
taviyn
she will understand
נבין
naviyn
we will understand
תבינו
taviynṿ
you all (masculine) will understand
תבנה
tavenah
you all (feminine) will understand
יבינו
yaviynṿ
they (masculine) will understand
תבנה
tavenah
they (feminine) will understand
Imperative mood
-
הבן
haven
understand!
הביני
haviyniy
understand!
-
-
-
הבינו
haviynṿ
understand!
הבנה
havenah
understand!
-
-

Examples of הבין

Example in HebrewTranslation in English
! אז לגרום להם להבין.So make them understand.
! אז תדבר אתי ? אחרת איך אוכל להביןThen talk to me, otherwise how can I understand?
! אנחנו חייבים לגרום להם להבין !We have to make them understand!
! אני לא יכול להבין את העניינים האלה !I cant understand those stuff!
! אני לא מבין מה יש להבין?I don't understand!
" אף אחד לא הבין אותו, חוץ מאשתו""but no one understands him but his woman."
"איזה חלק ב -"אל תזוז ? הוא לא הביןWhat part of "Don't move" did he not understand, huh?
'צריך להיות האובר-מנצ אנשים סירבו להבין .את המילים הללו הנביא, אשר הבין ,שהגיע מוקדם מדיlust that, man shall be to the Ubermensch! People refused to understand those words. The prophet, realizing he has come too soon returns to his solitude,
( המלך קסרקסס ) מרדכי , אולי אתה לא הבין את השאלה שלי.(King Xerxes) Mordecai, perhaps you did not understand my question.
,אבא שלך לא הבין ,הוא אמר ילדה בת תשע, מה היא יכלהYour dad didn't understand,
! - אני לא מבין.- I do not understand.
! ? אתה מבין ?- Do you understand?
! ? אתה מבין אותי !You understand me?
! ? אתה מבין אותי ?You understand me?
! ? אתה מבין אותיDo you understand me?
! ? את מבינהDo you understand me?
! ? האם אתה מבינהDo you understand?
! אינך מבינה?Don't you understand?
! אני יכול לכבול אותך באזיקים ! את מבינה?- I can cuff you, understand that?
! אני לא מבינה !I don't understand.
! אתם לא מבינים !You don't understand!
! אתם לא מבינים.You don't understand.
! בבקשה, אינכם מבינים- !- Please, you don't understand.
** ( ... ובכן אין לנו הרבה זמן ) ** * . אנחנו מבינותWe understand.
,אנחנו לא מדברות, לא מקשיבות ,לא מבינותWe don't talk, don't listen, understand,
,אנחנו מבינות אותה היטב .הוא מה שיציל את סוואנה שלנו .כדאי שנצא לדרךRuth: Oh, we understand all too well. He's going to be the thing that saves our girl Savannah.
,אני ואווה מבינות זו את זו .אבל היא עדיין לא יודעת את זה .יש תיק חדש .בצ'יינטאוןAs I've said to her... you know, your lives, I don't care. Eva and I, we understand each other. She just doesn't know it yet.
,אני יודעת שזה נראה כך אך אינכן מבינות כמה מסובכיםI know how this looks, but you just don't understand how complicated adult relationships can be.
"אף פעם לא הבנתי את זה. "מזרח תיכון "תיכון"... ?I never understood this "Middle East. " Middle...
"בכמה קשה העבודה של הנערה עכשיו הבנתי את מה שהיא הייתה עד"at how hard this girl's working. Now I understood what she was up to.
"הבנתי שמר אש שאל על רוחו של ילדו, שמת.[Roland Reading] "I understood at the time that Mr. Ash was inquiring... "after the spirit of a departed child ofhis own,
"ואת "אהבה בימי כולרה אני חושב ש הבנתי את שניהם ?and "Love in the Time of Cholera" and I think I've understood them. I mean, they're about girls, right?
, כשהייתי ילד , דיברתי כילד .הבנתי כילד , חשבתי כילד ,אבל כשהפכתי לגבר .זנחתי את הרגלי הילדותWhen l was a child, l spake as a child l understood as a child, l thought as a child. But when l became a man, l put away childish things.
".תמיד הבנת ללבי, טום"You've always understood what's at the heart of me, Tom.
,אבל, קרולין .לא הבנת אותי לגמרי ...רציתי אותך בטירוף, אבלBut, Carolyn, you completely misunderstood me... I wanted you like crazy, but...
,אולי כי הבנת פתאום שלהרוג את עצמך ולהרוס את חייה של דיינה .לא יחזיר את עייסה לחייםMaybe because you suddenly understood that killing yourself and ruining Dana's life wouldn't bring Issa back.
,אוקיי, אתה הבנת אותי שלא כהלכה בעבר .אז אני הולכת להיות מאוד ברורה הפעםOkay, you misunderstood me before, so I'm gonna be very clear on this.
,אז אפילו אם זה נמחק ממוחך ודאי הבנת את זה .בשלב מסויםWell, Walter, it's your handwriting, so, even if it was wiped from your mind, you must have understood it at some point.
,אז היא הבינה שמשאלתה למצוא את ,המקום הסודי שלה ,מקור הנשיות ,היא בקשה לתמידיות ,הרצון, להיות מקושרת לנצח .לחלק הנסתר שקיים בהShe understood then that her quest to find her own secret place, her Delta of Venus, was the quest for permanence, the desire to be forever linked to that hidden part of herself.
,אם היה משהו שאידי הבינה בו .זה היה טבעה של המלחמהIf there is one thing Eddie Brit understood,it was nature of war after two fail marriages and countless rocky romances
,אמא לא הבינה כלום .בכל מקרה ...היי, הירגעי הירגעיMum hasn't understood anything, anyway. Hey, there there...
,אתה יודע, אני לא חושב שהיא הבינה .מה סינטל עשו בהתחלהYou know, I don't think she understood what Synl was doing at first.
,היא הבינה אותיShe understood me.
,אנחנו רק מעטים .אתה יודע .הבנו זה את זהThere are only a few of us, you know? We understood each other.
,אתה יכול להיות רגוע .הבנו את המסרYou can rest assured, message understood.
,דיברנו על הכל .תמיד הבנו זה את זוWe talked about everything always understood one another
,כשהיינו ילדים ...הייתה לנו שפה סודית .שרק אני ואחי הבנוWhen we were kids, we had our own secret language that only me and my brother understood.
,מצד שני .אנחנו הבנו את פרץ הרגשות .אז עם שיתוף הפעולה עם הבולשת, חילצנו אותם .זה סוכן הבולשת לשעבר ג'ק קלונןOn the other hand, we understood the high emotions so, with coordination with the FBI, we got them out.
,אם מחר הוייטנאמים יהיו קומוניסטים .הם יהיו קומוניסטים וייטנאמים ואת זה אתם האמריקאים .אף פעם לא הבנתםI mean, if tomorrow the Vietnamese are Communists... they will be Vietnamese Communists. And this is something that you never understood, you American.
,פעם, מזמן, הבנתם מה זה פחד .אבל שכחתם מה זה מי ששכח לפחד .שכח גם להתחבאYou understood fear once, long ago, but you forgot what it means. Someone who's forgotten fear... has forgotten how to hide.
-נכון אילו הבנתם מחצית מהדברים ...שנאלצנו לעשות ,צילומי התמונות ...הטיסות לכל עבר .זה הזכיר מועדון גברים או נשים .זה בעצם הפך אותנו למשפחה(Tristan) If you understood half of the stuff that we had to do... the photo shoots, the flying everywhere... it was like a fraternity or a sorority.
.אתם לא הבנתם את זה .זה בגלל שזה לא בשבילכםYou haven't understood it. It's because it's not for you.
.זה מה שאת ואביך אף פעם לא הבנתם.That's what you and your father never understood.
.אני מצטער מאוד .אולי אתן לא הבנתן .אולי אתה לא הבנת ?I'm very sorry. Perhaps you misunderstood. Perhaps you misunderstood.
? שמעתן, הבנתן והפנמתןHeard, understood, acknowledged?
ואת כמו ג'ולי ראנצ'ר .אחרי נפילה למאפרה אתן מעולם לא הבנתן .תחת איזה לחץ הייתיYou guys never understood the pressure I was under.
, אה, אבות מייסדים הבינו, גברתי, ש, אממ, מצבי חירום מסוימים דורשים, אה... איך אני שם את זה?The, uh, Founding Fathers understood, ma'am, that, um, certain emergencies require the, uh... How shall I put it?
,אינני יודע אם הם הבינו את זה .אך לא יכלתי לישון ביניהם .לא היו מבטים .ולא היו האשמותI don't know if they understood, but I could not sleep among them. There had been no looks, and there was no blame.
,אם הם הבינו את ההודעה שלנו .הם לא הגיבו .הנה התגובה שלך .להפעיל פעימת דפלקטור נוספתIf they understood our message, they haven't responded. There's your response. Activate another deflector pulse.
,אמרתי שלא הבינו אותך .אמרתי לאנשים שאתה גיבור .אבל כל האחרים צדקוCalling you misunderstood, telling people you were a hero. But everyone else was right.
,אני דואג שהמדינה תמשיך להתקיים אבל הרבה אנשים עדיין לא .הבינו את זהI keep this country going, but many people haven't understood that yet.
,אם זה לא בסדר מצידך .אני אבין♪ I just wanted you ♪ If you're not cool with that, I will understand.
,אני מאוד מצטער שנתפסת באמצע .מר. קינן .מה שתחליט, אני אביןI'm very sorry you're caught in the middle, Mr. Keenan. Whatever you decide, I will understand.
,אתה פזיז ומרוחק .אך בשבילי זה לא משחק ...אני עוד אבין אותך ...מוזר♪ You are reckless and distant, but I will be persistent. ♪ I will understand you. Hello?
,בבקשה תספר לי מה עובר עליך .בכנות, אני אביןPlease, say me what's going on with you? I will understand, honestly.
.אבין אם תחליט לא לענות למכתב הזה .אבל אני אמור להשתחרר בקרובI will understand if you choose not to respond to this letter. However, I am due to be released shortly.
, כבודו, אם יורשה לי להמשיך . תבין לאן אני חותר השופט גליסון, תסכים ?If I continue, will understand my argument.
,אבל כשתסתכלי על זה קטי ,את תדעי ,וג'ק, אתה תבין ,שאני מאוד רציני כשאני אומר שאני רוצה .את אשר גנבת ממני .ואני רוצה את זה עכשיוBut when you look at this, Cathy, you will know and, Jack, you will understand, that I am very serious when I say that I want what you stole from me and I want it now.
,אך תבין, לא נכון, הוד מעלתך שיש כאלה ביננו שפוחדים מהמוות ?But you will understand, will you not, Excellency... that there are those among us... more afraid of death than yourself.
,אם אדבר איתה בכנות אם אומר לה מעומק לבי כמה אנחנו אוהבים .זה את זה, היא תביןIf I am really honest with her, if I tell her from the heart what we mean to each other, she will understand.
,אם אתה מבין מסירות .תבין את יפןIf you understand devotion, you will understand Japan.
"תביני"You will understand
,הקשיבי בכל לבך" .אז תביני הכולListen with your heart You will understand
,ליתר דיוק, ואת תביני זאת ...העלמה ברוני, מכיוון שאת אישה ,ואת מבינה דרכי נשים ...מכאן שכל תפיסת הגחמה ...כפירה .היא מה שאני אומר שזהMore to the point, and you will understand this, since you are a woman and understand women's ways, hence the concept of "whim", heresy is whatever I say it is.
,שולח לזיכרון מעתה ועד עולם" ".ביודעי שאת תביני""These I send in memory, knowing you will understand."
...ותגלי מי את את תביני שיש דברים שאת לא יכולה לעשות .דבר נגדם.Someday when you have grown up and you've found out who you are... you will understand that there are some things you can do nothing about.
,איזה הצגה עמוקה אני בטוח ששליט אומת האש .יבין כשתסביר לו למה בגדת בוWhat a moving and heartfelt performance. I'm certain the Fire Lord will understand when you explain why you betrayed him. Commander Zhao...
,אני בטוח שהוא יבין אותך .שאתה שולל ממנו את העונג .הוא טיפוס מאוד סלחןI'm sure he will understand you depriving him of that pleasure. he's a very forgiving sort of man.
,אני בטוחה שמה שתחליטי .אמט יבין זאת לא נכון.I'm sure whatever you decide, Emmett will understand. No, he won't.
,את יודעת ,מקס יבין .אבל את חייבת לספר לוYou know, Max will understand, but you have to tell him.
,במקרה הזה .אני חושבת שאלוהים יביןIn this case, I think God will understand.
.זה היה בתוכך .ועתה אנו נבין אותוNow we will understand it.
אנחנו נבין אותם יותר מהיום ליום, אני בטוח.We will understand them more by the day, I'm sure.
הלוואי והיה משהו שיכולתי .לעשות כדי לעזור ...אבל רק תדע שאני אבין .שכולנו נביןI wish there was something I could do to help. But just know that I'll understand-- we all will understand.
נבין את זה טוב יותר לאט לאט# We will understand it better # By and by
על איך שהתגברנו נבין אותו טוב יותר לאט לאט# Of how we've overcome # We will understand it better # By and by
...אני רואה שאתן עדיין בנותיי ,אז לכן תבינו שמה שקרה .היה סוף מתבקשI see you're still my daughters... ..so you will understand that what happened was a necessary end.
.תבינו כשהזמן יגיעYou will understand in time.
אבל האופי הרגיש של העבודה שלי .דורש סודיות מוחלטת .אני יודע שאתם תבינוBut the sensitive nature of my work for the government demands utmost secrecy. I know you will understand.
אז החלטתי שאדבר איתכם .בדרך בה כן תבינוSo I've decided I'll talk to you in a way that you will understand.
אך עד מהרה תבינו שהטהורים .הם המשפחה החדשה שלכם !I know right now you miss your families but soon enough you will understand the Pure Ones are your new family.
,אחרי שהם יראו את החקירה הם יבינו שהיית תקועה עם ההודאה ברצח הברוטאלי של קשיש ונכדו .ללא יכולת להשתמש בה במשפט ,ובהעדר מפלט משפטיAfter they see this interview, they will understand that you were stuck with the confession of a brutal murder of an elderly man and his grandchild that you couldn't use at trial.
,אלה מביניכם שהם רופאים ...יבינו, ואלה שלאThose of you who are doctors will understand.
,אם תספר לאנשים ,הם יבינו ,ואז תוכל ללכת הביתה ...ולהתמודד באמת עםIf you tell people, they will understand, and then you can go home, and you can really deal with--
,אני חייבת לספר לך מה קרה" כדי שאנשים יבינו את הפשעים" ".שאדםI must tell you what I saw so people will understand the crimes that men do to men.'
,הזמן שבו היינו בניו-יורק .שאנה, ארייה .החברות שלך יבינוThe time we were in new york, shana, aria. Okay, well, your friends will understand.
" אנא הבן "והיא היה כמו," אני מקבל את זה, אל דאגה.."Please understand." And she was like, "I get it, No worries.
"הבן שלי עדין מדי בשביל לשחק "פוסבול .או איך שתקרא לזה, עם הגורילות האלה ...את לא מבינה, גב' בושהYou see, my boy is too delicate to be playin' "fool's ball"-- or whatever you call it-- with them gargantuans. l don't think you understand, Mrs Boucher.
'ופייג ,ובכן, פייג' לא כמונו ,היא נורמלית והיא עוזרת לנו להבין את העולם בזמן שאנחנו עוזרים לה להבין .את הבן הגאון שלהWell, Paige isn't like us. She's normal and translates the world for us while we help her understand her genius son.
'ופייג .ובכן, פייג' לא כמונו ,היא נורמלית והיא עוזרת לנו להבין את העולם בזמן שאנחנו עוזרים לה .להבין את הבן הגאון שלהAnd Paige? Well, Paige isn't like us. She's normal and translates the world for us while we help her understand her genius son.
,אנא, הביני קפטן .נקלעתי לסיטואציה מאוד קשהplease understand, Captain, I'm caught in a most difficult situation.
...אנא הביני ,אינני מאשים אותך על התנהגותך ,כיוון שמנקודת מבט אבולוציונית .את שפחה לרצונך להתרבותNow, please understand... I don't hold you responsible for your behavior because, see, from an evolutionary standpoint, you're a slave to your desire to reproduce.
.אם תבחרי למחות, הביני זאת אם רק אחוז אחד מציבור ,החללית יעשה כמוךIf you choose to protest, understand this.
.אני בטוחה אנא הביני, המחלה הזו הורגת .את העם שלי כבר מאות שניםI'm sure it is. Please understand, this disease has been killing my people for hundreds of years.
.ג'יימי, הביני משהו .עבודתי היא להיות זהירJamie, understand something. It is my job to be discreet.
! -איזו אי הבנה .מצערת, זה שובר לבבות ?-What a terrible misunderstanding.
! זו אי הבנה! אל תהרוג אותיOnly a misunderstanding Don't kill me!
! לפחות אנחנו נקיים מהאי הבנהAt least we've cleared up that misunderstanding!
"... באתי אליכם ברוח של הבנה""In a spirit of understanding.
".אי-הבנה"- "Misunderstanding." - Don't--no, no, no.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

הביא
bring
הביט
look
זיין
fuck

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

גולה
be discovered
גילה
discover
גילח
shave
דימם
do
דרש
demand
הביט
look
הבליע
insinuate
הוליד
sire
הוסף
be added
הסתיר
hide

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'understand':

None found.