Zostawać (to stay) conjugation

Polish
77 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
zostaję
I stay
zostajesz
you stay
zostaje
he/she/it stays
zostajemy
we stay
zostajecie
you all stay
zostają
they stay
Imperfective future tense
będę zostawać
I will stay
będziesz zostawać
you will stay
będzie zostawać
he/she/it will stay
będziemy zostawać
we will stay
będziecie zostawać
you all will stay
będą zostawać
they will stay
Imperative
-
zostawaj
you stay!
niech zostaje
let him/her/it stay
zostawajmy
let's stay
zostawajcie
you all stay
niech zostają
let them stay
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zostawałam
I stayed
zostawałaś
you stayed
zostawała
she stayed
zostawałyśmy
we stayed
zostawałyście
you all stayed
zostawały
they stayed
Future feminine tense
będę zostawała
I will stay
będziesz zostawała
you will stay
będzie zostawała
she will stay
będziemy zostawały
we will stay
będziecie zostawały
you all will stay
będą zostawały
they will stay
Conditional feminine tense
zostawałabym
I would stay
zostawałabyś
you would stay
zostawałaby
she would stay
zostawałybyśmy
we would stay
zostawałybyście
you all would stay
zostawałyby
they would stay
Conditional perfective feminine tense
zostawałabym była
I would have stayed
zostawałabyś była
you would have stayed
zostawałaby była
she would have stayed
zostawałybyśmy były
we would have stayed
zostawałybyście były
you all would have stayed
zostawałyby były
they would have stayed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zostawałem
I stayed
zostawałeś
you stayed
zostawał
he stayed
zostawaliśmy
we stayed
zostawaliście
you all stayed
zostawali
they stayed
Future masculine tense
będę zostawał
I will stay
będziesz zostawał
you will stay
będzie zostawał
he will stay
będziemy zostawali
we will stay
będziecie zostawali
you all will stay
będą zostawali
they will stay
Conditional masculine tense
zostawałbym
I would stay
zostawałbyś
you would stay
zostawałby
he would stay
zostawalibyśmy
we would stay
zostawalibyście
you all would stay
zostawaliby
they would stay
Conditional perfective masculine tense
zostawałbym był
I would have stayed
zostawałbyś był
you would have stayed
zostawałby był
he would have stayed
zostawalibyśmy byli
we would have stayed
zostawalibyście byli
you all would have stayed
zostawaliby byli
they would have stayed
Impersonal
zostawano by
there would be stayed
zostawano by
there would be stayed

Examples of zostawać

Example in PolishTranslation in English
- A po co tu zostawać?- What's to stay for?
- Ale Art lubił tu zostawać.But Art, he just liked to stay in, you know?
- Bo nie musimy tu zostawać...We don't have to stay here.
- Co? Jest wyniosła, olśniewająca, zapraszają ją wszędzie... i nigdy nie musi zostawać w domu, dlatego, że nie ma co na siebie włożyć.She's sophisticated, glamorous, gets invited everywhere... and never has to stay home because she has nothing to wear.
- Jeszcze nie skończyłam. - Nie polecono mi zostawać po godzinach.- I'm not authorized to stay late.
"...nie zostaję."I'm tired of being afraid all the time. I've decided not to stay.
"Ja zostaję tu, zrozumiano?""I'll stay right here, understand?"
"Ja zostaję."l'm staying.
"Wprowadzą zmiany, dorzucą kogoś nowego, czy zostaję, czy wylatuję..."."They're gonna make some changes, bring in some new blood, am I staying, am I going...".
- A ja zostaję tutaj.-And I get to stay here.
"W odróżnieniu do raka, Kevin, jak długo zostajesz wewnątrz tych ram, pokonujesz chorobę."Unlike cancer, Kevin, as long as you stay within these bands, you've got it.
"Zaciągasz się dla kraju, zostajesz dla ekipy"."You join for your nation, but you stay for your squad."
# Zostajesz z nami, zostajesz z nami na zawszeyou're staying with us you're staying with us forever
* Przy każdej grze, którą prowadzisz * * Każdej nocy, na którą zostajesz *# Every game you play, every night you stay #
- 2$ za pokój, jeśli zostajesz. - Możliwe.- $2 a room, if you're staying over.
"Co się dzieje w Roswell zostaje w Roswell"."What happens in Roswell stays in Roswell."
"Co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas.""What happens in Vegas, stays in Vegas."
"Co stało się w Vegas zostaje w Vegas"?"What happens in Vegas stays in Vegas"?
"Co wydarzy się Vegas, zostaje w Vegas"."what happens in Vegas, stays in Vegas."
"Co wydarzyło się w Vegas, zostaje w Vegas"."What happens in Vegas, stays in Vegas."
! Zawsze zostajemy u niej.We always stay at hers.
"S" - zostajemy, "G" - wracamy.'S' means stay, 'G' means we go home.
- Ale mama mówi, że zostajemy tutaj.But Mom says we're staying here.
- Dzięki, ale nie zostajemy.- Thanks, but we're not staying.
- Dziękuję, lecz nie zostajemy.Thanks, but we're not staying.
! Wy zostajecie w piachu, dopóki nie powiem inaczej!You girls stay in the dirt till i tell you different.
"Moje drogie, przykro mi ale tym razem zostajecie w domu.my dears, I'm sorry but this time you are staying home.
- Idziecie, czy zostajecie ?You are to go or stay?
- Jak długo zostajecie?- How long you staying?
- Na długo zostajecie?- Gonna stay long?
- A te inne kobiet zostają?You can't get 1 of these women stay over your house?
- Alpha i Zaopatrzenie zostają z tyłu?- Alpha and H-and-S staying behind?
- Brytyjczycy zostają.AII British, stay here.
- Cóż zazwyczaj zostają do późna.- Well, she usually stays out pretty late.
- Dziewczyny zostają. - Nie!-The girls stay.
- Jonah, nie pytaj, nie zostawaj.Jonah, don't talk, don't stay.
- Nie zostawaj sam.- I better hurry. - Don't stay alone.
- Nie zostawaj tu za długo.- Listen, son, don't stay here too long.
- Po pierwsze: nie zostawaj tu.Step one, do not stay here.
- Tylko nie zostawaj tam całą noc!Don't stay out all night.
Mamo, nie zostawajcie z mojego powodu.Mom, don't just stay because of me.
Nie zostawajcie do późna.Don't stay late.
Nie zostawajcie długo.Don't stay too long.
Nie zostawajcie w Indiach,jedźcie do USADon't stay in India, go to US.
Nie zostawajcie z mojego powodu.Don't stay on my account.
A ja zawsze zostawałam zbyt długo.And I always stayed too long.
Czasami zostawałam z ciocią Corą kiedy tu była.And l stayed with Aunt Cora sometimes when she was here.
Nigdy nie zostawałam w jednym miejscu wystarczająco długo.Never stayed in one place long enough.
Przetrwałam w tym biznesie tyle lat, ponieważ zostawałam poza radarem.Oh, Riley. I have survived in this business all these years because I have stayed under the radar.
W każdy wtorek rodzice jechali po jedzenie do Mc'Drive'a a ja zostawałam z Brentem.Every tuesday night, my parents would bring back take-out while I stayed home with brent,
- Wcześniej też zostawałaś tu sama?- Have you ever stayed alone before?
Myślisz, że czemu ze mną zostawałaś, chociaż cię źle traktowałem?Why do you think you stayed with me when I treated you so bad?
Wcześniej też zostawałaś tak późno?Have you stayed that late at the Spectors' before?
/Zawsze gdy Ria z nami zostawała, /obrywała najgorzej.Whenever ria stayed with us, she got the worst of it.
A im dłużej zostawała, tym mniej było w niej małej dziewczynki.And the longer it stayed, the less there was of the little girl.
Jak już pan wie... ta kobieta zostawała u nas raz w miesiącu na parę dni.As you already know, That lady always stayed at our hotel once a month for a few days.
Jeżeli książka ma być czytana, dostarczana jest do chronionego pokoju na górze, a jeżeli Veronica miała się nią zajmować to zostawała tutaj.If the book is to be read, it's delivered to a secure room upstairs, and if Veronica was going to work on it, it stayed down here.
Już się zdarzało, że zostawała we wsi bez pozwolenia.But she's stayed in the village overnight without permission before.
I nie raz słyszeliśmy już przeprosiny, za te wszystkie lata pracy, podczas gdy kobiety zostawały w domu.But not once have they apologized, man... for all the millions of years of life we've lost working... while women stayed home.
Nie byłyby to takie znowu sekretne drzwi, gdyby zostawały długo otwarte.It wouldn't be much of a secret door if it stayed open long now, would it?
Wszystko byłoby w porządku gdyby zyski zostawały w Meksyku a nie trafiały na północ, pozostawiając jedynie wynagrodzenie dla pracowników w Meksyku.Everything would have been alright if the profits had stayed in Mexico and hadn't gone to the north, leaving only the workers' salaries in Mexico.
- Ja zostawałem w obozie.I stayed at base camp.
-A ja zostawałem w domu z dziećmi.- And I stayed home with the children.
Ja zostawałem do późna w biurze, a Amber zawsze tam była, gotowa, by mnie wysłuchać.I stayed late at the office and Amber was always right there just ready to listen.
Mieliśmy mnóstwo danych o X5 żeby przewidywać ich zachowania, i zostawałem tam całymi dniami, ucząc się wszystkiego o tobie.They fed us data on all the X5's to predict battle behavior, and I stayed after every day, learning everything there was to know about you.
Nie wiesz jak wiele nocy zostawałem sam w domu, czekając kiedy wrócisz.You don't know how many nights That I have stayed in this house alone Waiting for you to come home.
Tacie będzie smutno, zawsze zostawałeś na krótko.Dad will be sad, you've hardly stayed any time.
- Mój tata zostawał w mieście.My father stayed in the city.
- Nie zaczynaj. - Ja tylko mówię, że gdybyś zostawał dłużej, poznałbyś odpowiedzi na niektóre z tych pytań.I'm just saying if you'd stayed a bit longer, we'd have answered some of these questions.
/Prywatny detektyw Emerson Cod /rzadko zostawał w biurze do późna.Private detective Emerson Cod rarely stayed late at the office. Tonight, it was a blessing he did.
Bynajmniej, czasami Jimmy zostawał po zamknięciu.Anyway, sometimes Jimmy stayed after closing.
Ale zostawaliśmy już w domu przedtem.But we've stayed home before.
Ponieważ nigdy nie zostawaliśmy tutaj długo.Because we never stayed here long.
Ty i ja, zawsze zostawaliśmy w naszych osobnych światach.You and I, we've always stayed in our respective worlds.
- Inni zostawali dłużej.- Others stayed for longer.
Tak długo jak zostawali głęboko w lesie, trzymając się z dala podczas pełni księżyca, zgodziliśmy się na nich nie polować.As long as they stayed in the deep woods kept themselves locked away during the full moon cycle we agreed not to hunt them.
Tak. Inni zostawali tam na jakiś czas.Other guys have stayed there temporarily.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'stay':

None found.
Learning languages?