Zjeść (to eat) conjugation

Polish
94 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zjem
I will eat
zjesz
you will eat
zje
he will eat
zjemy
we will eat
zjecie
you all will eat
zjedzą
they will eat
Imperative
-
zjedz
you eat!
niech zje
let him/her/it eat
zjedzmy
let's eat
zjedzcie
you all eat
niech zjedzą
let them eat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zjadłam
I ate
zjadłaś
you ate
zjadła
she ate
zjadłyśmy
we ate
zjadłyście
you all ate
zjadły
they ate
Future feminine tense
zjem
I will eat
zjesz
you will eat
zje
she will eat
zjemy
we will eat
zjecie
you all will eat
zjedzą
they will eat
Conditional feminine tense
zjadłabym
I would eat
zjadłabyś
you would eat
zjadłaby
she would eat
zjadłybyśmy
we would eat
zjadłybyście
you all would eat
zjadłyby
they would eat
Conditional perfective feminine tense
zjadłabym była
I would have eaten
zjadłabyś była
you would have eaten
zjadłaby była
she would have eaten
zjadłybyśmy były
we would have eaten
zjadłybyście były
you all would have eaten
zjadłyby były
they would have eaten
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zjadłem
I ate
zjadłeś
you ate
zjadł
he ate
zjedliśmy
we ate
zjedliście
you all ate
zjedli
they ate
Future masculine tense
zjem
I will eat
zjesz
you will eat
zje
he will eat
zjemy
we will eat
zjecie
you all will eat
zjedzą
they will eat
Conditional masculine tense
zjadłbym
I would eat
zjadłbyś
you would eat
zjadłby
he would eat
zjedlibyśmy
we would eat
zjedlibyście
you all would eat
zjedliby
they would eat
Conditional perfective masculine tense
zjadłbym był
I would have eaten
zjadłbyś był
you would have eaten
zjadłby był
he would have eaten
zjedlibyśmy byli
we would have eaten
zjedlibyście byli
you all would have eaten
zjedliby byli
they would have eaten
Impersonal
zjedzono by
there would be eaten
zjedzono by
there would be eaten

Examples of zjeść

Example in PolishTranslation in English
"Czasem potrafię okiełznać wewnętrznego goryla, ale gdy widzę banany... chcę je zjeść i zabijać"."Sometimes I feel like I can control "the killer gorilla instinct inside of me, "but then I see these bananas and I... just want to eat them and then kill people."
"Jak zjeść pizzę, nie parząc sobie podniebienia.""How to eat pizza without burning the roof of your mouth."
"Musisz coś zjeść, Ashley"."Ashley, you really need to eat something."
"Droga Adele, zjedz ze mną."dear adele, eat with me.
"Prosze zjedz nas, ale nie myśl podczas tego, że jestesmy ustami itd."Please eat us but do not think we are lips when you eat us
"To świat pełen wilków, synu... zjedz ich, zanim oni zjedzą ciebie.""It's a dog-eat-dog world, Son... "you get them before they get you.
"Zjedz lub zostań zjedzonym.""Eat or be eaten."
"które miało widniejący na nim napis 'zjedz mnie'."and it had the words 'eat me' written on it.
- A teraz... zjedzmy.- So, now, let's... let's eat.
- Której? Chodźmy na dyskotekę, zjedzmy coś w hotelu."Let's go to a disco, let's eat out in a hotel."
- Stary, zjedzmy coś.- Come on, man, let's eat.
- To zjedzmy ją teraz razem.Well let's eat it now mother.
- Więc zjedzmy coś.- Then let's eat.
"zjedzcie to, a dziecko zostawcie"."eat this, just leave the baby".
- Nie zjedzcie wszystkiego!- Don't eat it all!
- Nie, zjedzcie z Taylor.-No, you and Taylor go ahead and eat.
- Proszę, zjedzcie to.- Here, eat this.
-Nie! Mały żebraku i stary żebraku, zjedzcie coś.Little beggar and old beggar, get something to eat.
- Chciał się upewnić ze zjadłam. - Luke.- He wanted to make sure I ate.
- Gdyby była, to tylko dlatego, że niechcący jedną zjadłam i jeszcze jej nie wydaliłam.- Is there? - Lf there is it's because I accidentally ate one and haven't passed her yet.
- Ja zjadłam Lumię i jej matkę.I ate Lomea and the mother.
- Już zjadłam, tam jest garnek...I already ate. - There's a casserole in the...
- Mówiłam, źle się czułam, bo zjadłam żarcie z budy z fast foodem.- 'Cause I told you that I didn't feel well, because I ate street meat from the cart at work.
- Ale nic nie zjadłaś.-But you haven't eaten anything.
- Co zjadłaś dziś rano?- What have you eaten this morning?
- Czuję, że... kobieta, której mózg zjadłaś, nigdy nie doświadczyła zdrowego związku.That the woman whose brain you ate Never had a healthy relationship in her life.
- Ile już dzisiaj zjadłaś?- How many have you eaten of these?
- Już wszystko zjadłaś?- You ate all that already?
"Nasza basistka jest wampirem i zjadła największą gwiazdę w Buffalo"?"Oh, our bass player's a vampire? She just ate the most popular band in Buffalo?" They'll lock you up.
"Zbudził ją, a ona drżąca i posłuszna, zjadła płonące serce z jego dłoni."He woke her then, and trembling and obedient... "she ate that burning heart out of his hand.
"aż zjadła całe."and she ate it all up.
"kiedy Ewa zjadła jabłko,"when Eve ate the apple,
- ..która zjadła psa Amber.Which ate Amber's dog. Oh.
- Może coś zjadłyśmy.- Maybe something we ate.
Chyba zjadłyśmy wszystko, co było w domu.I think we ate everything in the house.
Już zjadłyśmy deser kiedy piekła się kaczka.We already ate dessert... when the duck was cooking.
Pamiętasz akcję z ciastkami? Jak zjadłyśmy wszystkie?Do you remember that time we got the munchies and they ate all his posh birthday biscuits.
Potem pojechałyśmy na biwak, zjadłyśmy grzyby i gra skończona.Then you went camping, ate mushrooms, game over.
Ale wszystko zjadłyście.- But you ate all of it.
"Węgorze zjadły"."The eels ate."
# Wilki i kuguary zjadły # # naszą smażoną wołowinę!Wolves and cougars ate our roast beef Well, I think you all did great.
- Ale, wysoki sądzie... - Nie ma pan żadnych dowodów. Frank Bennett najpewniej się upił, wjechał do rzeki i już dawno zjadły go rybki.I say Frank Bennett got himself drunk, drove into the river and was long ago eaten up... and I don't give a good goddamn!
- Mewy zjadły mój lunch.Seagulls ate my lunch.
- One je zjadły.They ate it.
Gdybym mogła zjadłabym ciebie.I would eat you if I could.
Nie wiem, ale połowa zwierząt w ciężarówce zjadłaby drugą połowę, gdyby tylko mogły.I don't know, but half the animals in that truck would eat the other half if they could.
Gdyby mogły, zjadłyby swoich właścicieli.They would eat their owners if they could. That's right.
Gdyby tak było, zjadłyby się nawzajem.If that happened, they would eat each other.
"A ja zjadłem wszystko, Eddie!' "And I ate it all, Eddie!
"Drugą część usmażyłem i zjadłem. Była pyszna"."The other piece I fried and ate.
"Jak się nazywa to coś, co właśnie zjadłem?""What do you call that thing I just ate?"
"Pewnego dnia zjadłem rykoszetujące ciasteczko."The other day I ate a ricochet biscuit.
"Tak, poza tym zjadłem też urodzinowy tort ojca.I ate them. "I ate Baltic and Ralph Avenue. Yes, I did.
- Ale nie zjadłeś nic jeszcze.–But we haven't eaten yet.
- Ale ty zjadłeś.- Yeah, but you ate 'em.
- Będziesz żałować dnia, w którym zjadłeś mój truflowy makaron z serem.- You will rue the day you ate my truffle macaroni and cheese.
- Cokolwiek zjadłeś, powinno być na zewnątrz bardzo szybko.Whatever's in there should be out soon enough.
- Czy ty naprawdę zjadłeś różę?- I ate whatever I could get.
"Kto zjadł moje lody?"Who ate my ice cream?
"Mój pies ją zjadł" lub"My dog ate it" or
"Mój pies zjadł zadanie domowe"."My dog ate my homework."
"On zjadł 10 minut temu kupę z trawnika... ..macie jakiś filtr, który oczyści kupę, którą zjadł mój pies? ""He just ate a turd 1 0 minutes ago. You got any turd-purifying machines in here, for Pete's sake? "
"Węgorz zjadł"."Eel ate."
- Chyba go zjedliśmy.- I think we ate it.
- Dawno tyle nie zjedliśmy.- We haven't eaten it all at last.
- Już zjedliśmy.- We already ate.
- Nic nie zjedliśmy.- We haven't eaten.
- Przynajmiej zjedliśmy.Well, at least we ate.
- Potem go zjedliście.But then you ate it.
-Myśleliśmy, że już zjedliście.-We thought you had already eaten.
A tak przy okazji: wiecie co przed chwilą zjedliście, tak?By the way, you know what you've just eaten, right?
Ale zrobiłyśmy tu pewną usługę i teraz należy nam się zapłata bo zjedliście tą usługę.But we provided a service, and we deserve to be paid... ...becauseyouate thatservice.
Butelkę niezłego porto, które pasowałoby do tego, co właśnie zjedliście.A nice port, that would compliment what you have just eaten.
- Ale nie są. A gdybyśmy je zjedli?So what if we ate them?
- Chcesz powiedzieć, że nie zjedli...- You mean no one ate...
- Nie zjedli.-They ate him.
- Pewnie go zjedli.- I bet they ate him.
- Stewardzi zjedli 3 porcje?- And the steward's mates had three?
"Ja zjem je tu i tam" - powiedział."And I will eat them here and there.
# Ugotujemy ich i zjemy, bo tak się z nimi trzeba obchodzić... #We will cook them, we will eat them 'Cause that's the way to treat them...
- Nie, ryby je zjedzą.No. Fish will eat them.
A ja wyczyściłbym mój nóż o kolano a potem zjadłbym, gdy ona by patrzyła.And I'd wipe my knife on my knee... and then I would eat it while she watches.
Poważnie zjadłbyś truchło wampirzycy Beulah Carter?Whoa. You serious? You would eat a pile of dead vampire Beulah Carter?
Ale właśnie to zjadłby pacjent z chorym sercem, żeby zostać zdrowym.But it's just what a heart patient would eat to stay healthy.
Babadook zjadłby twoją mamę na śniadanie.The Babadook would eat your mum for breakfast.
Byłem facetem, który zjadłby 6 kubełków smażonego kurczaka, tylko dlatego, że Eddie zaproponował za to 50$. Albo zacząłbym bójkę z gangiem motocyklistów, bo jeden z nich spojrzał krzywo na Ikeya. Byłem takim facetem.I was the guy who would eat six buckets of fried chicken because eddie said he'd give me $50 if I did it or start a bar fight with a bunch of bikers because one of 'em looked at ikey wrong.
Gdybym dał mu sałatkę z komosy ryżowej, zjadłby ją tylko dlatego, by być miłym.I could give this kid a quinoa salad and he would eat it just to be nice.
Leonard zjadłby melona, gdyby chciał mnie splądrować.Leonard would eat the melon when he wanted to ravage me.
Nie, oni zjedliby cię żywcem.No, no, no. Those guys would eat you alive.
- A jeśli coś z jeziora go zjadło?Well, what if something just came and ate it?
- Aha! 30 krów zjadło kurczaka.20 cows ate the chickens.
- Coś zjadło część jej twarzy.Something had eaten away at the flesh on her face.
- Mamy 30 krów, a 20 zjadło kurczaka.There are 30 cows, twenty of them 'ate' chickens. Ahh!
- To coś go zjadło.That thing ate it.
Learning languages?