Pływać (to swim) conjugation

Polish
61 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
pływam
I swim
pływasz
you swim
pływa
he/she/it swims
pływamy
we swim
pływacie
you all swim
pływają
they swim
Imperfective future tense
będę pływać
I will swim
będziesz pływać
you will swim
będzie pływać
he/she/it will swim
będziemy pływać
we will swim
będziecie pływać
you all will swim
będą pływać
they will swim
Imperative
-
pływaj
you swim!
niech pływa
let him/her/it swim
pływajmy
let's swim
pływajcie
you all swim
niech pływają
let them swim
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pływałam
I swam
pływałaś
you swam
pływała
she swam
pływałyśmy
we swam
pływałyście
you all swam
pływały
they swam
Future feminine tense
będę pływała
I will swim
będziesz pływała
you will swim
będzie pływała
she will swim
będziemy pływały
we will swim
będziecie pływały
you all will swim
będą pływały
they will swim
Conditional feminine tense
pływałabym
I would swim
pływałabyś
you would swim
pływałaby
she would swim
pływałybyśmy
we would swim
pływałybyście
you all would swim
pływałyby
they would swim
Conditional perfective feminine tense
pływałabym była
I would have swum
pływałabyś była
you would have swum
pływałaby była
she would have swum
pływałybyśmy były
we would have swum
pływałybyście były
you all would have swum
pływałyby były
they would have swum
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pływałem
I swam
pływałeś
you swam
pływał
he swam
pływaliśmy
we swam
pływaliście
you all swam
pływali
they swam
Future masculine tense
będę pływał
I will swim
będziesz pływał
you will swim
będzie pływał
he will swim
będziemy pływali
we will swim
będziecie pływali
you all will swim
będą pływali
they will swim
Conditional masculine tense
pływałbym
I would swim
pływałbyś
you would swim
pływałby
he would swim
pływalibyśmy
we would swim
pływalibyście
you all would swim
pływaliby
they would swim
Conditional perfective masculine tense
pływałbym był
I would have swum
pływałbyś był
you would have swum
pływałby był
he would have swum
pływalibyśmy byli
we would have swum
pływalibyście byli
you all would have swum
pływaliby byli
they would have swum
Impersonal
pływano by
there would be swum
pływano by
there would be swum

Examples of pływać

Example in PolishTranslation in English
"Z ludźmi, którzy mają duszę, jest tak jak z tymi, którzy lubią pływać."Many people have a soul that loves to swim.
* Kiedy chcesz pływać ** When you want to swim *
* Uwielbiam pływać ** Ho ho ho ho ho ho * * I love to swim *
- Będę mógł tam pływać?Do you think I'd be able to swim in there?
- Cam, czy złote rybki mają pływać do tyłu?Hey, Cam, are fish of gold supposed to swim backwards like that?
- "Nie pływam".- Not swimming.
- Bo ja w tych szortach pływam.- 'Cause I swim in these shorts.
- Bo pływam, a Turtle zepsuł wodoodporny telefon.- Uh, 'cause I'm swimming and Turtle broke the waterproof phone.
- Dobrze pływam.- I'm a good swimmer.
- Ja nie pływam.- Have you been swimming? - I don't swim
"Kiedy pływasz, robisz się głodny!"We'll swim, and that'll make us hungry.
- Dobrze pływasz.- You're a strong swimmer.
- Dobrze pływasz?You a good swimmer?
- Jestem synem ratownika. Założę się o piwo, że pływasz gorzej, niż ja.I bet a beer i am a better swimmer.
- Nie pływasz z innymi?Why do not you swim like the others?
"Kaczka pływa po jeziorze.""The duck swims on the lake." Very good, Mr. Penn.
"Nie pływamy wam w kiblu, więc nie sikajcie do basenu"."We don't swim in your toilet, so don't pee in our pool. "
- I nie pływamy podczas jedzenia.-And no swimming while eating.
-Dobrze pływamy.-We're good swimmers.
A my co robimy, pływamy sobie nad dnem, jakby samolot w ogóle nie istniał.And what do we do? Keep swimming on by it like it doesn't even exist.
Carter i ja pływamy.Carter and me are having a swim.
- Słucham? Wy z Dalmacji tylko pływacie i śpiewacie.You people from Dalmatia, all you do is swim and sing and care about nothing.
Czy pływacie dookoła jak ławica ryb?Or does everyone just swim around in there like a bunch of fish?
Daj spokój, pływacie w forsie, masz piękną żonę... żyjesz życiem które innym się śni.C'mon, you guys are swimming in cash, you got a beautiful wife... you're living the life that dreams are made of.
Dalej pływacie w kamieniołomach?You guys still go swimming in the quarries?
Jeśli się nie podoba, mam nadzieję, że pływacie dobrze.If you don't like it, I hope you swim well.
*Ryby pływają w parachFishes are swimming in couples
- A co, nie pływają dobry?Don't think they swim good?
- A czy pływają? Cóż, myślą o pływaniu, ale ich serca śpiewają.Well, they're thinking about swimming, but their hearts are singing.
- Ludzie Czarnego nie pływają.- Black men don't swim.
- Niedźwiedzie znakomicie pływają.- Bears are excellent swimmers.
"Nigdy nie pływaj sam.""Never swim alone."
Bo po prostu nie ma czasu na eksperymentowanie z ostrzeżeniami, jak na przykład: "Nie skacz ze skały" czy "Nie pływaj w rzece, w której są krokodyle".because there just isn't time for the child to experiment with warnings like: "Don't go too near the cliff edge," or "Don't swim in the river; there are crocodiles."
Bądź wolny i pływaj w niebiańskim oceanie, gdzie nie ma naturalnych drapieżników.Be free swimming in the ocean of heaven, where there are no natural predators.
Mały osiołku, pływaj!Little donkey, swim!
/Jedźcie ostrożnie i nie pływajcie na niestrzeżonych plażach.Drive carefully, and don't swim from unpatrolled beaches.
Nie pływajcie w tej żwirowni.Don't go swimming in that quarry.
Nigdy nie pływajcie z pingwinami.Don't ever swim with penguins.
Więc jeśli wybieracie się na plażę, proszę patrzcie na znaki i pływajcie między flagami".So if you are heading to the beaches, please observe the signs and swim only between the flags.
Kiedyś z nimi pływałam, jak byłam na safari w Kenii.I once swam with them while I was on safari in Kenya.
Nigdy nie pływałam w Pacyfiku.I never swam in the Pacific Ocean.
Po tym jak zmarła moja matka, a ja zostałam zabrana do świątyni, każdego dnia czytałam sutry, ścigałam króliki i wiewiórki po wzgórzach, łapałam sroki i pływałam z koleżankami.After my mother died and I was taken to the temple, I read the sutras every day, chased rabbits and squirrels in the hills, caught magpies and swam with friends.
Kiedy ostatnio pływałaś dla zabawy?When's the last time you swam for fun?
/Mama też pływała.Mommy swam, too.
Byliśmy na oceanie, żeglowaliśmy, a cała szkoła delfinów pływała dookoła nas.We were out on the ocean, sailing, and a school of dolphins swam up all around us.
Była silna. Ciągle pływała.She was strong, she swam... all the time.
"ZACHODNI KANSAS 1918." Wiemy, ponieważ gdzie te drapieżniki kiedyś pływały warstwa ziemi trzyma ich szczątki jak ogromny cmentarz.We know because... where those predators once swam... the layered earth holds their remains... as if a vast graveyard.
A gdy gęsi pływały zaczął większy ogon trzepotanie i trąbić i pobiegł w ich stronę ze skrzydłami jak ten.And when the geese swam over. Began the larger tail flapping and honking and hurried toward them with wings like this.
Jaszczurki, które pływały za pośrednictwem fal (surfowały) aby paść się na dnie morza.Lizards that swam out through the surf to graze on the bottom of the sea.
Płody pływały dookoła mnie.Fetuses swam around me.
- Nie pamiętam, kiedy ostatnio pływałem w basenie!- It's like forever since I swam in a pool!
-Nie pływałem od 20 lat!- I haven't swam in 20 years.
/Poszedłem dziś na basen /i pływałem przez godzinę.I went swimming today and swam for an hour.
Kiedy ostatnio pływałeś w basenie?When was the last time you swam in a pool?
Bo pływaliśmy w surowych ściekach!Cause we swam in raw sewage.
Już pływaliśmy.Well, we already swam.
Kiedy byłem małym chłopakiem, w Nowym Jorku, w latach 40stych, pływaliśmy w rzece Hudson i była ona przepełniona surowymi ściekami, OK?When I was a little boy in New York City in the 1940's we swam in the Hudson River and it was filled with raw sewage okay?
Nosiliśmy kapelusze z liści palmy i pływaliśmy z płaszczkami.We wove hats out of Palm fronds and swam with the stingrays.
Badali jaskinie, budowali zamki z piasku i pływali bardzo, bardzo szybko.They explored caves, built castles of sand, and swam really, really fast.
Jego starzy wyjechali, i wszyscy pływali nago.His folks were gone to Miami, and everybody swam naked.
męczennicy pływali St. Lawrence w zimie by oczyścić się z nierzadu...The martyrs swam in the St. Lawrence during winter to purify themselves.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'swim':

None found.
Learning languages?