Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Plaukti (to swim) conjugation

Lithuanian
19 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of plaukti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
plaukiu
I swim
plauki
you swim
plaukia
he/she swims
plaukiame
we swim
plaukiate
you all swim
plaukia
they swim
Past tense
plaukiau
I swam
plaukei
you swam
plaukė
he/she swam
plaukėme
we swam
plaukėte
you all swam
plaukė
they swam
Future tense
plauksiu
I will swim
plauksi
you will swim
plauks
he/she will swim
plauksime
we will swim
plauksite
you all will swim
plauks
they will swim
Conditional mood
plaukčiau
I would swim
plauktum
you would swim
plauktų
he/she would swim
plauktume
we would swim
plauktute
you all would swim
plauktų
they would swim
Tu
Jūs
Imperative mood
plauk
you swim
plaukite
you all swim
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
plaukdavau
I used to swim
plaukdavai
you swim
plaukdavo
he/she used to swim
plaukdavome
we used to swim
plaukdavote
you all used to swim
plaukdavo
they used to swim

Examples of plaukti

Example in LithuanianTranslation in English
Šiems laisvalaikio gaminiams netaikomi jokie tokius gaminius reglamentuojantys specialieji ES teisės aktai ir kurie naudojami ant vandens arba vandenyje laisvalaikiu: žaidimai vandenyje, vandens sporto šakos, plaukiojimas laivu, nardymas ir mokymasis plaukti, išskyrus būdingus tradicinius šio sektoriaus gaminius.These articles are not covered by any product-specific EU legislation, which are used on and in the water for leisure activities such as playing in the water, water sports, boating, diving and learning to swim, beyond the most typical and traditional products in that sector.
Judrumo slopinimas (imobilizavimas) – imobilizuotais laikomi tie gyvūnai, kurie negali plaukti, praėjus 15 s nuo švelnaus bandymų indo purtymo (net jei jie vis dar gali judinti čiulptukus).Immobilisation: those animals that are not able to swim within 15 seconds, after gentle agitation of the test vessel are considered to be immobilised (even if they can still move their antennae).
Gaištamumas – gyvūnas registruojamas nugaišęs, kai jis nejuda, t. y. kai negali plaukti arba kai, 15 s lengvai papurčius bandymų indą, nepastebima judant galūnių ar pilvelio.Mortality: an animal is recorded as dead when it is immobile, i.e. when it is not able to swim, or if there is no observed movement of appendages or postabdomen, within 15 seconds after gentle agitation of the test container.
Tie, kurie dar nepradėjo mokytis užsienio kalbų, gali jausti nerimą arba baimę – panašiai jaučiasi nemokantis plaukti žmogus, žvelgdamas į atvirą jūrą.People who have not yet embarked on the road to learning a foreign language, may feel concerned or afraid, like looking at the sea when they do not know how to swim.
Bet mokytis kalbos – tai tarsi mokytis plaukti: pirmą kartą pūkštelėjus į vandenį, viskas gana paprasta.But studying a language is a little like learning to swim, surprisingly straight forward once you have taken the first plunge.
O, aš plaukiu nuostabi mergina.Oh, I swim pretty girl.
Gerai, plaukiu gerai.Good, swim good.
Aš plaukiu visai gerai..I swim pretty good.
Aš puikai plaukiu tėti.I can swim fine, Dad, OK?
Gelbėju pirmą, kurį sugriebiu, arba silpniausią, o tada plaukiu kiek įmanoma greičiau... ir tiek, kiek galiu.I take the first one I come to or the weakest one in the group, and then I swim as fast and as hard as I can for as long as I can.
Greitai, kiši visą pėdą, jau plauki ir nesakai, kad keitiesi, tik sakai, "Gerai, padarysiu daugiau."Pretty soon you're putting your foot in the water, pretty soon you're swimming, and you don't think you're changing, You just say, "Okay, I'll do a little more."
Mes plaukiame, plaukiame *We swim, swim *
Aš nusprendžiau baigti, nuėjau žemyn į baseiną, plaukiau, 55 ratus mačiau Džo, jis turėjo mano raktelius.I decided to call it quits, I went down to the pool, had a swim, 55 laps saw Joe, got my keys. Went to my car.
Jis tikrai kvarksėjo Bet kita varlė pasiilgo savo draugo, žinoma, liūdėjo dėl jo bet ji buvo ištverminga, plaukė kentė plaukė... kentė plaukė su ryžtu...But the other frog missed his friend, of course, saddened by his loss, but he kept right on going, persevering, swimming, persevering, sim- persevering, swimming with determi...
Jeigu įkliūsiu, plauk į aną pusę.If I'm caught, swim back.
Nagi, plauk.Come on, swim.
Kai ten pateksi, plauk į kameros apačią o aš su tavimi kalbėsiu pro stovą.Once you get in, swim to the bottom of the chamber... Once you get in, swim to the bottom of the chamber... and I'll talk you through the rest.
Dabar per vamzdį plauk laukan.Now swim up the tube and out.
Kai ten nueisi lipk i jura ir plauk tiesiai.Once you get there, you walk into the sea and swim ahead.

More Lithuanian verbs

Related

atplaukti
arrive by sea or swimming
nuplaukti
sail away
perplaukti
swim across

Similar

braukti
run something over
miaukti
meow
pasukti
turn
plaukyti
swim arond
smaukti
pull up
traukti
pull
trauktis
shrink

Similar but longer

atplaukti
arrive by sea or swimming
nuplaukti
sail away
palaukti
wait
plaukioti
swim (often)
plaukyti
swim arond
pralaukti
wait

Random

atsitūpti
duck
įteigti
suggest
laimėti
win
melsvinti
make bluer
nuaidėti
echo
pasidalyti
share
praktikuoti
practise
prisėsti
sit down
sandėliuoti
store
susižieduoti
engage

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'swim':

None found.