Jeść (to eat) conjugation

Polish
108 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
jem
I eat
jesz
you eat
je
he/she/it eats
jemy
we eat
jecie
you all eat
jedzą
they eat
Imperfective future tense
będę jeść
I will eat
będziesz jeść
you will eat
będzie jeść
he/she/it will eat
będziemy jeść
we will eat
będziecie jeść
you all will eat
będą jeść
they will eat
Imperative
-
jedz
you eat!
niech je
let him/her/it eat
jedzmy
let's eat
jedzcie
you all eat
niech jedzą
let them eat
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
jadłam
I ate
jadłaś
you ate
jadła
she ate
jadłyśmy
we ate
jadłyście
you all ate
jadły
they ate
Future feminine tense
będę jadła
I will eat
będziesz jadła
you will eat
będzie jadła
she will eat
będziemy jadły
we will eat
będziecie jadły
you all will eat
będą jadły
they will eat
Conditional feminine tense
jadłabym
I would eat
jadłabyś
you would eat
jadłaby
she would eat
jadłybyśmy
we would eat
jadłybyście
you all would eat
jadłyby
they would eat
Conditional perfective feminine tense
jadłabym była
I would have eaten
jadłabyś była
you would have eaten
jadłaby była
she would have eaten
jadłybyśmy były
we would have eaten
jadłybyście były
you all would have eaten
jadłyby były
they would have eaten
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
jadłem
I ate
jadłeś
you ate
jadł
he ate
jedliśmy
we ate
jedliście
you all ate
jedli
they ate
Future masculine tense
będę jadł
I will eat
będziesz jadł
you will eat
będzie jadł
he will eat
będziemy jedli
we will eat
będziecie jedli
you all will eat
będą jedli
they will eat
Conditional masculine tense
jadłbym
I would eat
jadłbyś
you would eat
jadłby
he would eat
jedlibyśmy
we would eat
jedlibyście
you all would eat
jedliby
they would eat
Conditional perfective masculine tense
jadłbym był
I would have eaten
jadłbyś był
you would have eaten
jadłby był
he would have eaten
jedlibyśmy byli
we would have eaten
jedlibyście byli
you all would have eaten
jedliby byli
they would have eaten
Impersonal
jedzono by
there would be eaten
jedzono by
there would be eaten

Examples of jeść

Example in PolishTranslation in English
"A my chcemy jeść misie. Więc użyjmy jej jako przynęty".And what we really like to eat is other bears, so why don't we use Goldilocks as a trap for the other bears?
"Brytyjską wołowinę można bezpiecznie jeść." Zawsze to podejście od strony public relations."British beef is safe to eat." Always with that public relations angle.
"Czemu od razu zaczynasz jeść, nie pomodliwszy się wcześniej?"Why did you begin to eat at once without praying beforehand?
"Jem, by móc się kochać, kocham by znów jeść.""I eat to swive and swive to eat again."
"Jestem biedny, więc będziesz musiała jeść siano.""I'm poor, so you'll have to eat hay."
"Ale ja się śmieję, dobrze jem i rosnę silny."/But I laugh, and eat well, and grow strong.
"Jestem stary i jem owsiankę".I'm old, and I eat oatmeal.
"Każdej nocy jem sama." "Kochanie, proszę, proszę, proszę." "Pozwól mi wrócić do domu."¢Ü Every night I eat alone Baby, please, please, please Won't you let me come back home!
"Mamo, na kredensie jest kot!" "Mówi, że jem twoje ciało!""'Mother there's a cat on the cupboard and it's saying that l'm eating your flesh."'
"No cóż, jem cukru cały czas i wiesz,"Well, I eat sugar all the time and, you know,
"... jesz frytki robione na oleju tabasco..."Gumbo does look like puke, I swear. Doesn't it? "It's like eating backwards."
"Co jesz?" zapytał Black Larson."What are you eating?" Said Black Larson.
"Dieta i ćwiczenia... Jesteś tym co jesz."Diet and exercise, you are what you eat, it's your fault"
"Jak jesz na stołówce, nigdy nie sięgaj w kierunku więźnia na przeciwko.""When you're eating in the mess hall, never reach across the prisoner next to you."
"Nie ważne ile razy jesz u Jiro, sushi za każdym razem tutaj jest pyszne""No matter how many times you eat at Jiro's, the sushi there is incredible."
"Boże, dlaczego w niebie jemy jak biedaki, gdy w piekle jedzą jak króle?""God, why in heaven do we eat like paupers while in hell they eat like kings?"
"My tego nie jemy."We don't eat this.
"My, ludzie" jemy zwierzęta. W tym przyzwoici nie jesteśmy."We the people" eat animals, and we're not decent about it.
"To jest dom, jemy co chcemy, niczego się nie boimy.""This is home. We eat what we want, nothing to fear."
"W kazdą inną noc jemy zielę pod każdą postacią."In all other nights we eat herbs of any kind.
"Ja gotuję, wy jecie." Hmm... brzmi jak stara gadka."I cook, you eat." Boy, am I out of date.
- A tak, zapomniałem, jecie nasze zapasy.- Oh, forgot. You were eating our food.
- Ale czemu jecie?- but why are you eating?
- Białe dupy, jecie dziwne jedzenie.You white folks eat some crazy-ass food.
- Cały czas to jecie?You eat this well all the time?
"... oni jedzą te jedzenie wszędzie...""And then we hickory smoke everything with our breath."
"... właśnie tak jedzą to nawet w .... w cholernej..."They eat that food everywhere.
"Bo futrzaki jedzą wszystkie ryby"Because the seals eat all the fish
"Boże, dlaczego w niebie jemy jak biedaki, gdy w piekle jedzą jak króle?""God, why in heaven do we eat like paupers while in hell they eat like kings?"
"Co indyki jedzą na Boże Narodzenie?"What do turkeys eat on Christmas?
"Bezpłatny" nie znaczy "jedz, aż pękniesz".A show-girl ? When they say " All you can eat " they don't mean " till you explode " .
"Hej, Jezusie, nie jedz tej smażonej kanapki."Hey, Jesus, don't eat that barbecued steak sandwich."
"Jeśli chcesz zachowywać się jak świnia, jedz jak one."put it on the floor and said, "if you wanna act like a pig, you can eat like a pig."
"Kochana, zawsze jedz jajka."Dariing, always eat eggs.
"Masz, jedz jeśli możesz, w imię Jezusa.""Here, eat now, if you can, in the name of Jesus."
"Dobre żarcie, dobre mięcho, dobry Boże, jedzmy już.""Good food, good meat, good God, let's eat." Right?
- Dobra, jedzmy.- Now let's eat. Mangia.
- Dobrze, jedzmy.Okay, let's eat.
- No dobrze, jedzmy już?Okay, let's eat, eh?
"'Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy."'Take this, all of you, and eat it.
"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane"."Take this and eat it for it is my body given for you."
"Bierzcie i jedzcie... ""Take this, all of you, and eat it... "
"No dobrze ' jedzcie ten ser to jest bowiem mój system nerwowy'""All right, 'eat this cheese, it is my central nervous system'."
"Weźcie go i jedz...jedzcie go."Take this all of you and eat, eat it.
" Kochani rodzice... " Ostatnio piłam piwo i jadłam golonkę."Dear mom and dad... after a long time, I drank beer and I ate pig foot!
"Nic nie jadłam od 38 dni." - Dobrze."I haven't eaten in thirty-eight days."
"Właśnie jadłam.""Just ate."
- A ja jeszcze nic nie jadłam- But I haven't eaten anything yet
- Co jadłam, gdzie byłam.What I ate, where I went.
! Grecki jogurt, który wcześniej jadłaś.That's the Greek yoghurt you ate earlier.
"Dlaczego nic nie jadłaś od 38 dni?""Why haven't you eaten in thirty-eight days?"
- Ale ty też jadłaś.- But you ate it.
- Co jadłaś?- I ate. - What did you eat?
- Co ostatnio jadłaś? - Calzone.- What was the last thing you ate?
"Ta świnka jadła fasolę.""This little piggy ate beans."
"Wezmę go dla mojej mamy, nic nie jadła cały dzień" wybiegłem z domu i miałem 928 na test tego tygodnia."Well, I'll take that for my mum, cos she won't have eaten", ran outside and I had a 928 on test that week.
- Czy ostatnio dużo jadła? - Nie.-Has she been eating a lot lately?
- Dopiero jadłyśmy.Girl, we just ate. You know that.
/Już jadłyśmy!We've already eaten!
Dopiero co jadłyśmy.We just ate.
Dopiero jadłyśmy.We just ate.
Nabawiłyśmy się czerwonki z powodu tego gdzie jadłyśmy a nie co jadłyśmy.It's not what, but where we ate that gave us dysentery.
Chce wiedzieć dokładnie co robiłyście i co jadłyście. Było ciepło?I want to hear everything you did and everything you ate.
Gdzie jadłyście obiad?We ate here.
Nic nie jadłyście, co?Come on out Don't be afraid You haven't eaten, right?
/Olive i Lily jadły poranną owsiankęOlive and Lily ate the morning porridge
A małpy jadły kokosy.And the monkeys ate coconuts.
Bo jeśli tak, to to jest tak, jakbyśmy my jadły z nią.'Cause if you did, it's almost like we ate pizza with her.
Celulozę jadły zwierzęta, my zjadaliśmy rośliny, jedliśmy zwierzęta, nosiliśmy zrobione z nich ubranie.Animals ate the cellulose, we ate the plants. We ate the animals, we wore clothing made out of them.
Gdybym żyła we Włoszech, jadłabym gelato codziennie.Well, if I lived in Italy, I would eat gelato every day.
Przysięgam, że gdyby tylko były gazowane, jadłabym swoje warzywa.I swear I would eat my vegetables if only they were fizzy.
- Kiedyś jadłabyś tylko to.Well, there was a time when this was all you would eat.
! Nic nie jadłem od obiadu.I haven't eaten since lunchtime!
"Boże, to był najlepszy suchar jakiego jadłem w życiu."Goddamn, that's the best cracker I ever ate in my life!
"Dziś jadłem brzoskwinie, imbir, miód, cukierka, oliwkę""Today I ate peaches... ginger... honey... candy... olive..." You know what?
#Muszę przyznać, że to najlepszy posiłek, jaki kiedykolwiek jadłem.[Man] I must say, senora, that's the best meal I've ever eaten.
- Ale ja nie jadłem.-I haven't eaten any food.
- A co jadłeś?What have you eaten?
- A jadłeś lepsze jedzenie?- Have you ever eaten better food?
- Co jadłeś? A jakie to ma znaczenie co jadłem?What's the difference what I ate?
- Czy jadłeś?- Or ate?
- I jadłeś darmowe placki?And eaten the free pies?
"Mogę nie powrócić z tobą, ani nie iść, nie będę również jadł chleba z tobą, ni pił wody z tobą w tym miejscu.""I may not return with thee, nor go in with thee by the by." "Eat bread with thee nor drink water with thee in this place."
"Powiedział mi po sesji grupowej, gdy jadł kanapkę z indykiem że pobił Katrinę na śmierć, bo go zdradzała""He told me after a group session while he ate a turkey sandwich that he'd beaten Katrina to death because she cheated on him."
"Siostro, mięsom jadł wczoraj!""Sister, I ate meat yesterday." He says that?
- A więc jadł ciała?So has he eaten, then?
- Bardzo. Płatki Cheerios jadł po dwa, żeby w brzuchu nie było im samotnie.When eating Cheetos, ate them in pairs lest stay alone.
"Gdzie jest drewniak, którego wczoraj jedliśmy w salonie urody w dworcowej łazience?".- "Where's the clog that we ate yesterday at the beauty parlour train station bathroom?"
- Ale dobrze jedliśmy, nie?But we ate well, no? Aye.
- Ale wszyscy jedliśmy to samo.- We all ate the same thing, Drama.
- Dopiero co jedliśmy.- We just ate.
- Co jedliście?- You ate what?
- Nie wierzę, że jedliście beze mnie.Can't believe you ate without me.
A tu jest paragon za posiłek, który ty i Barney jedliście w restauracji na swojej pierwszej randce.And this is the receipt from the meal you and Barney ate at that restaurant on your first date.
Ale jeśli kiedyś tam jedliście, wiecie, że to odpowiednia nazwa.But if you've ever eaten there, you know it is an appropriate name.
- Bez przesady! - Gdyby tak było, już byście jedli!But not too sweet, otherwise you will be eaten.
- Będziemy jedli "wieprzowinę w koszulkach"' i ciastka z puddingiem czekoladowym.- We're havin' pigs in a blanket and chocolate puddin' tarts.
- Co tydzień jedli śniadanie, płatki, tosty,/ /czy stos naleśników./ Lecz tego tygodnia nie było nic podaneEvery week, they had a breakfast date Captain Crunch, French toast, or a stack of pancakes But this week they wasn't serving nothin'
Gdybym mógł, codziennie jadłbym ciasto kokosowe.I would eat coconut cake every day if I could.
Gdybym mógł, jadłbym delfiny.I would eat dolphins if it was legal!
Gdybyś mnie słuchał, też jadłbyś aznę na parze.If you'd listen to me, you would eat steamed azna, too.
Fantazjowałam o tym, że przychodzi po nas do szkoły, że siedzi na ganku z prezentami, zabawkami i książkami. On by mnie przytulił, jedlibyśmy razem lody i do późna oglądali filmy.I used to fantasize about coming home from school one day, and he would be sitting on the front porch with books and presents and toys, and... he would hug me and we would eat ice cream together
Jeśli wiedzielibyście, jak traktują zwierzęta, które jecie, to jedlibyście je szybciej, aby oszczędzić im cierpienia, a później byście nimi zwymiotowali.And if you guys knew how they treated The animals that you are eating, You would eat them even faster
- Myślę, że to, co ją jadło, jest w nim. - Hej.I think whatever was eating away at her, is spreading to him.
- Żadne z nas nie jadło od kilku dni.None of us have eaten in days.
A ilu jadło kurczaka jajka albo dostało szczepionkę ?How many people ate a piece of chicken, an egg, or got a flu shot lately?
Chyba, że jego molekularna struktura zmutowała w super-jadło!Unless its molecular structure's mutated into super food!
Dobrze, że żadne z nas długo nie jadło.I guess it's a good thing none of us have eaten in a while then.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'eat':

None found.
Learning languages?