Chować (to hide) conjugation

Polish
87 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
chowam
I hide
chowasz
you hide
chowa
he/she/it hides
chowamy
we hide
chowacie
you all hide
chowają
they hide
Imperfective future tense
będę chować
I will hide
będziesz chować
you will hide
będzie chować
he/she/it will hide
będziemy chować
we will hide
będziecie chować
you all will hide
będą chować
they will hide
Imperative
-
chowaj
you hide!
niech chowa
let him/her/it hide
chowajmy
let's hide
chowajcie
you all hide
niech chowają
let them hide
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
chowałam
I hid
chowałaś
you hid
chowała
she hid
chowałyśmy
we hid
chowałyście
you all hid
chowały
they hid
Future feminine tense
będę chowała
I will hide
będziesz chowała
you will hide
będzie chowała
she will hide
będziemy chowały
we will hide
będziecie chowały
you all will hide
będą chowały
they will hide
Conditional feminine tense
chowałabym
I would hide
chowałabyś
you would hide
chowałaby
she would hide
chowałybyśmy
we would hide
chowałybyście
you all would hide
chowałyby
they would hide
Conditional perfective feminine tense
chowałabym była
I would have hidden
chowałabyś była
you would have hidden
chowałaby była
she would have hidden
chowałybyśmy były
we would have hidden
chowałybyście były
you all would have hidden
chowałyby były
they would have hidden
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
chowałem
I hid
chowałeś
you hid
chował
he hid
chowaliśmy
we hid
chowaliście
you all hid
chowali
they hid
Future masculine tense
będę chował
I will hide
będziesz chował
you will hide
będzie chował
he will hide
będziemy chowali
we will hide
będziecie chowali
you all will hide
będą chowali
they will hide
Conditional masculine tense
chowałbym
I would hide
chowałbyś
you would hide
chowałby
he would hide
chowalibyśmy
we would hide
chowalibyście
you all would hide
chowaliby
they would hide
Conditional perfective masculine tense
chowałbym był
I would have hidden
chowałbyś był
you would have hidden
chowałby był
he would have hidden
chowalibyśmy byli
we would have hidden
chowalibyście byli
you all would have hidden
chowaliby byli
they would have hidden
Impersonal
chowano by
there would be hidden
chowano by
there would be hidden

Examples of chować

Example in PolishTranslation in English
"Jeżeli masz niezłą rurę, nie należy jej chować.""if you've got a nice drain pipe, there's no reason to hide it
- Cody lubi chować rzeczy w mojej torbie.Cody likes to hide things in my bag.
- Dobrze, że tam byłaś. Ale to nie daje ci prawa, by chować przede mną kryształy.It was good that you were there, but that doesn't give you the right to hide crystals behind my back.
- Możesz się chować gdzie tylko zechcesz.- Try to hide all you want.
- Nie chce się chować, gdybym ją kiedyś spotkała.- I don't want to hide if I run into her.
* To ja, chowam się pod twoimi rzęsami.It's me you hide beneath your eye-Iashes
- Gdzie je chowasz? - Co chowam?- So where do you hide them?
- Nie chowam się...We hide when we're in trouble.
"Przestań", chowasz się w kuchni."Don't do that to me," you come hide in the kitchen.
- Ciągle je chowasz w puszce po kawie?- You still hide it in the coffee cans?
- Co chowasz?- Just what is it you got to hide?
"I Zwycięż naszych Wrogów w Ciemności, która chowa ich.""And Vanquish our Enemies in the Darkness that hides them."
"Nikt nie zapala lampy, i chowa ją do dzbana, lub pod swoje łóżko.""No-one lights a lamp and hides it in a jar or puts it under a bed.
- Silas i ja chowamy się tu.- Silas and I hide out here.
- Teraz my chowamy.- You guys are hiding. Now, we hide it.
Ale chowamy je na widoku.But we hide them in plain sight.
Ale oni nas nie widzą, bo się chowamy.But they don't see us. We hide.
Całujemy się w cieniu, chowamy przed światłem.♪ We kiss in a shadow ♪ ♪ We hide from the moon, ♪
Co roku chowacie w tym samym miejscu.Well, you hide it in the same place every year.
Co to za życie, gdy tylko się chowacie?What kind of a life is that. When all you do is hide.
"Tam gdzie robaki chowają swoje tajemnice"?"Where the worms hide their secrets"?
- Ludzie chowają w nich małe prezenciki, a kiedy je znajdziesz, to je sobie bierzesz a do pudełka wsadzasz coś od siebie.Yeah, people hide cool little presents in it and then you find it, take it and replace it with something of your own.
- Niektórzy się chowają.- Some hide.
- Zawsze chowają jabłko w rowerze.They always hide the applein the bike.
/Gdzie tacy faceci chowają pieniądze?Where do these guys hide money?
#nie nie nie, chowaj się!#No, no, no, hide!
- Chowaj się tu, chowaj się tam!Hide here, hide there!
- Niczego nie chowaj.- Don't hide him anywhere.
- Nie chowaj Gus'a w spiżarni? Nie!Don't hide Gus in the pantry?
- Szybko, chowaj się!Quick, hide!
Afgańczycy, szybko, chowajcie się!Afghans, run, all of you hide!
Afgańczycy, uciekajcie, chowajcie się!Afghans, run, go and hide yourselves!
"Przepraszam, że chowałam fajki w twoim misiu, choć ojciec i tak wiedział, że należą do mnie."And I apologize for hiding my stash in your teddy bear and letting daddy find it, even though he knew it was mine. And I apologize for disappearing...
- Mówiłam, że się nie chowałam!- Well I told you I didn't hide there!
- Ok, przyznaje się, chowałam Barry Manilow.- I confess I was hiding Barry Manilow.
A ja chowałam się przerażona na dole, nie wiedząc, czy stamtąd wróci.Meanwhile, I'd hide down here, scared out of my mind, not knowing if she would come back down or not.
Clark, jedyne co pamiętam, to jak chowałam się za sprzętem budowlanym i obserwowałam cię stojącego na środku drogi.Clark, all I remember is hiding behind some construction equipment and watching you stand in the middle of the road.
Ale dlaczego... dlaczego ją chowałaś?Why hide it?
Czemu się tam chowałaś?Why are you hiding here?
Dlaczego chowałaś pieniądze po całym domu?Why was you hiding money all over the house?
Dlaczego się chowałaś?Why were you hiding?
Gdzie się chowałaś?Where you been hiding? This is your night.
"Gdzieś ty chowała takie melony?""Where you been hiding, Double-D?
- A ta po co się chowała?- What the hell was she hiding for?
- Dlaczego się chowała?- Why was she hiding?
A wiedziałeś, że chowała je w swoich witaminach? Musimy ją z powrotem ogrzać.Did you know that she was hiding them in her vitamins?
Będzie się chowała w samochodzie aż dotrzecie do granicy?She hides in the van while you make for the border?
Tam, gdzie się zawsze chowałyśmy.You know that little place where we used to hide?
...to jest miejsce gdzie karły chowały swoje złoto....that's where leprechauns hide their gold.
Ale jeśli chciałeś pozostać ukrytym... chowały cię na zawsze.But Christ knows, if you wanted to stay hidden... ..they'd hide you forever.
Było ciemno i chowały się pod skórami bizonów.It was dark and they were hidden under buffalo robes.
Dawałem mu inne myszy, ale nowe chowały się za tamtą.l tried to feed him other mice, too. But l'd drop the new mouse into the cage, and he'd just hide behind the old mouse.
Gdzie się chowały te nogi?Where those legs been hiding?
Gdybyś była księżną, to gdzie chowałabyś swoją biżuterię?If you were duchess, where is that what you would hide your jewelry?
*Byłem złym dzieckiem* *i z tego wniosek, * *ze strachu chowałem głowę w piasek. *Me used to be an angry young man Me hiding my head in the sand
- Kiedy ja się chowałem, nikt mnie nie szukał.- When I was hiding, no one came looking.
- Nie chowałem się.- I wasn't hiding.
- Też chowałem się w szafie, jak byłem mały.That's where I used to hide when I get scared.
- To dobrze, bo cały dzień się przed tobą chowałem.-Good. Because l have been hiding from you all day.
- Bo chowałeś się za drzewem.Because you were hiding behind a tree.
A kiedy mordowałem twoją kobietę, ty chowałeś się w mroku.And while I did your old lady... you were outside hiding in the dark.
Byłam twoją zasłoną, czarną kobietą, za którą się chowałeś i ludzie widzieli tylko poczciwca.I've been the window dressing for you... The black woman on your arm so you can hide, so that people only saw the good guy.
Cały czas chowałeś tę piękną kobietę przed nami?All this time you've been hiding this beautiful woman from us?
Co robiłeś, rzucałeś kamykami w jej okno, chowałeś się pod jej łóżkiem, gdy jej mama i tata przyszli do niej do pokoju, by powiedzieć dobranoc?What did you do, throw pebbles at her window, hide under her bed while her mom and dad came by her room, said good night?
"Nie będę chował się za murem.""I am not afraid," he said. "I will not hide my face behind stone and mortar.
- Czemu się chował?- Why was he hiding?
- Gdzie się pan chował?Where have you been hiding yourself?
- I ktoś chował go przez 50 lat?- And kept hidden for 50 years?
- Jak to? - Gdybym był dzieckiem, właśnie tutaj bym się chował.- If I were a kid, that's exactly where I would hide.
Aby unikać ciągłych ataków, chowaliśmy się w podziemnych tunelach.To avoid the constant attacks, we hid in underground tunnels.
Ale my nie chowaliśmy się przed Bogiem, tylko przed naszymi rodzicamiBut we weren't hiding from god, we were hiding from our parents.
Biegaliśmy z plastikowymi karabinami i chowaliśmy się za sosnami.We'd run around with our little plastic guns and hide behind the pine trees.
Będziesz dla nich pracował, po tym jak zabili Norę? Jakiś sukinsyn powiedział im, że chowaliśmy tu broń.Some motherfraker obviously told them we were hiding weapons in here
Co jest dziwne, zważywszy na to, że Dawson i ja chowaliśmy się w jego sypialni i oglądaliśmy stare filmy...Which is weird, since Dawson and l would just hide in his bedroom and watch old movies.
- I chowaliście?- And hiding them?
Ah... gdzie się chowaliście?Ah... where've you been hiding?
Gdzie się chowaliście?Where you been hiding?
Gdziekolwiek się chowaliście, wróćcie tam.Wherever you were hiding... Go back there.
Podczas gdy wy chowaliście się w waszych wyfiokowanych domach!When all of you were hiding in your posh homes!
"To nie ci ludzie, majorze, ci tutaj chowali wtedy Żydów na strychach. "and Max said, "Oh...no" not these people, Major. These people were all at homes hiding Jews in their attics.
A oni patrzyli i tylko chowali się po kątach, jak myszy.And they looked and just hid in the corners, like mice.
Abyśmy chowali się niczym myszy.So we can hide like mice!
Bo w przeciwnym razie musielibysmy prosic ich, zeby sie uciekali i chowali.Because otherwise we'd be asking them to run and hide.
Czy święci chowali się po kościołach?Did you ever hear of a saint hiding in a church?
Ciągle nie wiem dlaczego twój tata chowałby lalkę pod podłogą w biurze?I still don't get why your father would hide some little girl's doll underneath the floor in his office ?
Cóż, oni chowaliby przed nim portfele.Well, they would hide their wallets from this man.
I dobrze się chowało.It hid too well.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'hide':

None found.
Learning languages?