Voorstellen (to propose) conjugation

Dutch
52 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
stel voor
I propose
stelt voor
you propose
stelt voor
he/she/it proposes
stellen voor
we propose
stellen voor
you all propose
stellen voor
they propose
Present perfect tense
heb voorgesteld
I have proposed
hebt voorgesteld
you have proposed
heeft voorgesteld
he/she/it has proposed
hebben voorgesteld
we have proposed
hebben voorgesteld
you all have proposed
hebben voorgesteld
they have proposed
Past tense
stelde voor
I proposed
stelde voor
you proposed
stelde voor
he/she/it proposed
stelden voor
we proposed
stelden voor
you all proposed
stelden voor
they proposed
Future tense
zal voorstellen
I will propose
zult voorstellen
you will propose
zal voorstellen
he/she/it will propose
zullen voorstellen
we will propose
zullen voorstellen
you all will propose
zullen voorstellen
they will propose
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou voorstellen
I would propose
zou voorstellen
you would propose
zou voorstellen
he/she/it would propose
zouden voorstellen
we would propose
zouden voorstellen
you all would propose
zouden voorstellen
they would propose
Subjunctive mood
stelle voor
I propose
stelle voor
you propose
stelle voor
he/she/it propose
stelle voor
we propose
stelle voor
you all propose
stelle voor
they propose
Past perfect tense
had voorgesteld
I had proposed
had voorgesteld
you had proposed
had voorgesteld
he/she/it had proposed
hadden voorgesteld
we had proposed
hadden voorgesteld
you all had proposed
hadden voorgesteld
they had proposed
Future perf.
zal voorgesteld hebben
I will have proposed
zal voorgesteld hebben
you will have proposed
zal voorgesteld hebben
he/she/it will have proposed
zullen voorgesteld hebben
we will have proposed
zullen voorgesteld hebben
you all will have proposed
zullen voorgesteld hebben
they will have proposed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou voorgesteld hebben
I would have proposed
zou voorgesteld hebben
you would have proposed
zou voorgesteld hebben
he/she/it would have proposed
zouden voorgesteld hebben
we would have proposed
zouden voorgesteld hebben
you all would have proposed
zouden voorgesteld hebben
they would have proposed
Present bijzin tense
voorstel
I propose
voorstelt
you propose
voorstelt
he/she/it proposes
voorstellen
we propose
voorstellen
you all propose
voorstellen
they propose
Past bijzin tense
voorstelde
I proposed
voorstelde
you proposed
voorstelde
he/she/it proposed
voorstelden
we proposed
voorstelden
you all proposed
voorstelden
they proposed
Future bijzin tense
zal voorstellen
I will propose
zult voorstellen
you will propose
zal voorstellen
he/she/it will propose
zullen voorstellen
we will propose
zullen voorstellen
you all will propose
zullen voorstellen
they will propose
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou voorstellen
I would propose
zou voorstellen
you would propose
zou voorstellen
he/she/it would propose
zouden voorstellen
we would propose
zouden voorstellen
you all would propose
zouden voorstellen
they would propose
Subjunctive bijzin mood
voorstelle
I propose
voorstelle
you propose
voorstelle
he/she/it propose
voorstelle
we propose
voorstelle
you all propose
voorstelle
they propose
Du
Ihr
Imperative mood
stel voor
propose
stelt
propose

Examples of voorstellen

Example in DutchTranslation in English
"en een buitengewone kans qua beroep wil voorstellen.""and propose an extraordinary employment opportunity."
'Wat moeten ze voorstellen?"What do they propose?
- Ik kom een zakelijke transactie voorstellen.I've come to propose a business transaction.
- Ik wil een wapenstilstand voorstellen.I'd like to propose a truce.
- Ik wil het volgende voorstellen.- And here's what I'd like to propose. 16 years.
"Ik stel voor dat wij verklaren dat, onze schepen op weg naar Cuba,""I propose we will declare that our ships, bound for Cuba,
'Wij zijn, net als Adam... niet de eerste overtreders'. 'Ik stel voor te rusten in geest van de vrede'."We, being like Adam not the first transgressors and I propose to rest in a spirit of peace."
- Ik stel voor dat je zegt wie je bent.I propose you come clean.
- Ik stel voor dat we... 10 juni 1596.- I propose that the route... 10 June 1596.
- Is dat zo? Ik stel voor...I propose...
- De hoge raad stelt voor... om de nieuwe vaardigheden van SG1 te gebruiken.- The High Council proposes... ..putting SG-1's new skills to practical use.
Chakotay stelt voor dat we 'n alliantie aangaan met de Kazon.Commander Chakotay has proposed that we make an alliance with one of the Kazon factions.
David stelt voor opnieuw de 27e en de 29e verdieping te huren.David proposes reacquiring the 27th and the 29th floors.
De auto is gevonden en de eigenaar is opgespoord. Poirot stelt voor dat we naar een nachtclub gaan.And so, Poirot would like to propose a little excursion - to a nightclub known as The Glass Slipper.
De sluwste trainer op de baan schrijft zijn winnende paard deze week heel goedkoop in. Dat is hetzelfde als hem een 'koop hem, alstublieft' bord om de nek hangen. En jij stelt voor dat we hem claimen?Slickest trainer on the grounds enters his horse cheaper off a win this week, which is like hanging a "Please buy this nag" sign off the animal's neck, and you propose we claim him?
Dat is grappig, ik stond op het punt om hetzelfde voor te stellen voor jou.That's funny, I was just about to propose the same thing to you.
Ik ben hier om een oplossing voor te stellen voor de ziekte in onze Heilige Moederkerk.I am here to propose a solution to the sickness in our Holy Mother Church.
We staan op het punt een geherstructureerde deal voor te stellen voor Psycho.We are about to propose a restructured deal for Psycho.
We stellen voor dat jullie het aan Frankrijk verkopen.We propose you sell to France instead.
We stellen voor dat we het bewijs samen halen.We propose we get the evidence together.
"Een verlaten kavel op Sullivan Street is voorgesteld als locatie voor een nieuw park.""An abandoned lot on Sullivan Street "has been proposed as the site of a new park."
"Zoals bekend werden er op de vorige vergadering... "bepaalde regelveranderingen voorgesteld en aangenomen.Asyouallknow, at thelast owners'meeting in Odessa... certain rule changes were proposed and adopted.
'Ik heb voorgesteld om u 'n onderscheiding toe te kennen... 'voor het gevangennemen van Jack Strawhorn.'"I have proposed to the legislature "that you be awarded a Medal of Valor, "honoring your distinguished service in the capture of Jack Strawhorn.
- En ik me nooit had voorgesteld.And assume I never proposed to you.
- Is het niet bij je opgekomen... dat hij het heeft voorgesteld om jouw ondergang in te zetten?Hasn't it ever occurred to you that he proposed this whole thing to set you up for a fall?
Allah vervloekt de ongelovigen en stelde voor hen een brandende hel."Allah has cursed the unbelievers and proposed for them a blazing hell!"
Dus hij stelde voor...- So he proposed...
Hij stelde voor om mij.He proposed to me.
Ik stelde voor een akte op te stellen om de middelen van Mr. Drexler te beschermen.I proposed a postnup to protect Mr. Drexler's funds.
Ik stelde voor het te delen, ze weigerden.I proposed we split it, they refused.
- Dit is haar voorstel voor de gastenlijst.This is her proposed guest list.
- Dit is mijn voorstel.Here's what I propose.
- Er lag een voorstel.It was being proposed.
- Je gaat dit even lezen... dit voorstel is zo ongeveer hetzelfde als wat Broeder Brigham voorstelde.- Where's Harry? - You will read here, the arrangement as much as brother Brigham proposed.
- Wat is uw voorstel precies?What exactly do you propose?
'Misschien, als er anti-misdaad centra's zijn ' van het type dat u nu voorstelt als mijn eigen ouders werden vermoord door lafhartige criminelen ..'Perhaps, if there had been anti-crime centers' of the type you now propose when my own parents were murdered by dastardly criminals..
Al het andere 80 tot 100 procent van de bezuinigingen die jij voorstelt.Everything else at 80 to a hundred percent of the cuts you propose.
Als je dat voorstelt aan je vader, zal hij er vrijwel zeker afstand van nemen, en zeer waarschijnlijk ook van jou.If you propose this to your father, he will almost certainly distance himself from it and most likely from you.
De gang van zaken, die mijn hooggeachte vriend voorstelt is zonder precedent.The course my learned friend proposes is quite unprecedented.
De omstandigheden zijn niet goed voor het soort strijd die jij voorstelt.Conditions are not right for the kind of struggle you propose.
- Je gaat dit even lezen... dit voorstel is zo ongeveer hetzelfde als wat Broeder Brigham voorstelde.- Where's Harry? - You will read here, the arrangement as much as brother Brigham proposed.
-Alleen dit: Het is precies wat Gus Trenor me voorstelde.Only this... that is exactly what Gus Trenor proposed.
Dat is niet wat je zes maanden geleden voorstelde.That's not what you proposed six months ago.
Dat is wat Mr Griffiths voorstelde.It's what Mr Griffiths proposed.
De Pike Place-markt ontstond in 1907... door de burgerwoede om de hoge productiekosten... toen raadslid Thomas Revelle van Seattle... een openbare markt voorstelde.Pike Place Market was born in 907... from citizen outrage at the high cost of produce... when Seattle City Councilman Thomas Revelle... proposed a public street market.
'Toen ze hem die missie voorstelden twijfelde hij geen moment."When they proposed that mission to him, he didn't hesitate.
De minuten die de SS afgevaardigde nam, onthulden dat de Fransen aanvankelijk voorstelden... om samen te werken met de Nazi's, maar enkel in een gelimiteerde omvang.The minutes taken by an SS official reveal that initially the French proposed co-operating with the Nazis only to a limited extent.
Dit is wat de Zuid-Koreanen voorstelden?This is what the South Koreans proposed?
- De hoge raad stelt voor... om de nieuwe vaardigheden van SG1 te gebruiken.- The High Council proposes... ..putting SG-1's new skills to practical use.
- En wat stelt u voor?And what do you propose I do?
- Wat stelt u dan voor, kolonel?What do you propose, Colonel?
- Wat stelt u voor ?- What is it you propose?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

voorspellen
predict
voorstemmen
do

Similar but longer

vooropstellen
premise

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'propose':

None found.
Learning languages?