Combineren (to combine) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
combineer
I combine
combineert
you combine
combineert
he/she/it combines
combineren
we combine
combineren
you all combine
combineren
they combine
Present perfect tense
heb gecombineerd
I have combined
hebt gecombineerd
you have combined
heeft gecombineerd
he/she/it has combined
hebben gecombineerd
we have combined
hebben gecombineerd
you all have combined
hebben gecombineerd
they have combined
Past tense
combineerde
I combined
combineerde
you combined
combineerde
he/she/it combined
combineerden
we combined
combineerden
you all combined
combineerden
they combined
Future tense
zal combineren
I will combine
zult combineren
you will combine
zal combineren
he/she/it will combine
zullen combineren
we will combine
zullen combineren
you all will combine
zullen combineren
they will combine
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou combineren
I would combine
zou combineren
you would combine
zou combineren
he/she/it would combine
zouden combineren
we would combine
zouden combineren
you all would combine
zouden combineren
they would combine
Subjunctive mood
combinere
I combine
combinere
you combine
combinere
he/she/it combine
combinere
we combine
combinere
you all combine
combinere
they combine
Past perfect tense
had gecombineerd
I had combined
had gecombineerd
you had combined
had gecombineerd
he/she/it had combined
hadden gecombineerd
we had combined
hadden gecombineerd
you all had combined
hadden gecombineerd
they had combined
Future perf.
zal gecombineerd hebben
I will have combined
zal gecombineerd hebben
you will have combined
zal gecombineerd hebben
he/she/it will have combined
zullen gecombineerd hebben
we will have combined
zullen gecombineerd hebben
you all will have combined
zullen gecombineerd hebben
they will have combined
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gecombineerd hebben
I would have combined
zou gecombineerd hebben
you would have combined
zou gecombineerd hebben
he/she/it would have combined
zouden gecombineerd hebben
we would have combined
zouden gecombineerd hebben
you all would have combined
zouden gecombineerd hebben
they would have combined
Du
Ihr
Imperative mood
combineer
combine
combineert
combine

Examples of combineren

Example in DutchTranslation in English
- Dan moet je die twee combineren, schrob het klooster, van boven naar beneden, op je knieën en bid tegelijkertijd voor de ziel van de dode mensen.-Then you shall combine the two, scrub out the convent from top to bottom on your knees and pray for the soul of the dead man at the same time.
- Ik had moeten weten dat ze... de namen van onze favoriete dichters zou combineren.And I should have known she'd combine the names of our favorite poets.
- Ik kan je enkel het andere element geven... door doorheen je lichaam te gaan en onze energieën te combineren.The only way for me to give you the other element is to pass through your body and combine our energies.
- Maar als we naar de oogafstand kijken... dat in dit geval 63,2 millimeter is, en we deze met de andere kenmerken combineren... blijven er weinig mensen over.But... if we measure Pupillary distance, which in this case is 63.2 millimeters, and we combine it with all of the other traits, it narrows the field considerably.
- We meten de lengte en omtrek en combineren die in een wiskundige vergelijking van Billy.Then we measure the length and girth and we combine it into an equation that Billy will figure out.
Als ik deze cijfers combineer met de mijne, kan ik die vrouw wellicht vinden.So I can take the numbers and combine them with the two I found and possibly get to mystery woman number one. Now for the extra point.
Als ik die combineer met de kassa korting, krijgen we niet enkel de lagere cake mix bunnen prijs, maar ze gaan ons nog eens 23 dollar terug geven.If I combine these with the in-store bonus, not only will we get the lower cue-pon mix price, but they will actually give us $23 back!
Als ik jouw regel van "kom niet tussen vrouwen" combineer met je observatie "zoals zussen", weet je waar ik dan bij uitkom?If you combine your "don't get between women" rule and your "like sisters" observation, you know what I come up with?
Als mensen mij vragen waarom heb ik combineer Lacan met Marx, mijn eerste antwoord is, ". Lacan al gedaan"When people ask me why do I combine Lacan with Marx, my first answer is, "Lacan already did it. "
Daarbij combineer je fitness... met 't vermogen om 't genot van 'n vrouw te verhogen bij langdurig vrijen.It combines physical fitness with the ability to heighten a woman's pleasure during prolonged lovemaking.
'Het combineert de traditionele bloemengeur met het muskusaroma van sandelhout.'"It combines the traditional floral scent with the musky aroma of sandalwood."
- Als je dat combineert met je accent en je Europese charme, vorm je een dodelijke combinatie.- If you combine that with the accent and your Euro-charm, you're a lethal combination.
- Een radioactief wapen. Het combineert radioactieve componenten met explosieven.It combines radioactive material and conventional explosives.
- Tenzij je het combineert met dilaftin.- Unless you combine it with dilaftin.
Als je alle componenten van die... fabriekszending combineert, zou je kunnen... eindigen met een apparaat dat Skylars power boost kan repliceren.Okay, so take a look. If you combine all the components of that factory shipment together, you could end up with a device that could replicate Skylar's power boost.
"Luister, we weten allemaal dat je IQ is twee keer zo allemaal van ons anderen gecombineerd, Maar toch, zou je laat ons een beetje te praten""Listen, we all know that your I.Q. Is twice as all of us others combined, but nonetheless, could you let us a little bit to talk?"
"in de toekomst zullen de reizen van de lagere school en de middelbare school gecombineerd worden.""In future, jr. high and high school trips will be combined. "
- Alle telefoonnetwerken gecombineerd.- All telephone networks combined.
- Dat is gecombineerd burger-militair.- That's combined civilian-military.
- Eén aspirine... gecombineerd met de bestaande conditie is genoeg... om een attack te veroorzaken.- One aspirin combined with a pre-existing infection is all it takes - to set off an attack. - I'm not lying.
Het was simpel. Ik vond een kippenborst in de vriezer en combineerde die met wat kruiden.I found a chicken breast in the fridge and combined some spices from the pantry.
Hij combineerde alcohol met een slechte persoonlijkheid en ernstige lelijkheid.He combined alcoholism and no personality with severe ugliness.
Hij combineerde die namen en dat werd Peterson.He combined the names to create Peterson.
Hij combineerde dit met kaliumchloraat.He combined this with potassium chlorate.
Hij combineerde warpaandrijving met de energie van z'n gedachten.Somehow, he combined warp technology and the energy from his own thoughts. Yes, I remember.
De hitte, gekoppeld aan de bacteriën en de vetten, combineerden tot een katalysator die het plastic liet uitharden.Yeah, the heat, coupled with the bacteria and lipids, combined to create a catalyst which hardened the plastic.
De investeringsbanken combineerden duizenden hypotheken en andere leningen zoals auto leningen, studie- leningen en creditcard schulden om complexe derivaten te maken genaamd, Collateral Debt Obligation, of CDO de investeringsbanken verkochten die CDO's weer aan investeerders.The investment banks combined thousands of mortgages and other loans... including car loans, student loans and credit card debt... to create complex derivatives... called collateralized debt obligation, or CDO... the investment banks then sold the CDO's to investors.
Dus combineerden we ze... allemaal.So we combined... everything.
Plus uit eerdere inzetten die we hebben gedaan, combineerden we een hoop van die inzetten op dat paard, maar als het wint...Plus, from our earlier bets we made, we combined a lot of those bets to that horse, where if it wins...
Ze combineerden samen de sfeer zo typerend voor dit soort van schrijven.They combined to produce an atmosphere so redolent of this type of writing.
Iedere vloek die je familie ooit uitroeide, allemaal daarbinnen bijeen gedreven, muterend... combinerend, nog dodelijker dan Mara en ik ooit konden bedenken.Every trouble your family ever eradicated, all crammed in there, mutating, combining, becoming something more deadly than mara and I could ever imagine.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

componeren
do

Similar but longer

recombineren
do

Random

canoniseren
canonize
categoriseren
catalogue
causeren
do
citeren
quote
clusteren
cluster
collationeren
collate
collecteren
collect
colporteren
peddle
commanderen
be in command
concorderen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'combine':

None found.
Learning languages?