Kombinera (to combine) conjugation

Swedish
30 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
kombinerar
I combine
Future tense
ska kombinera
I will combine
Conditional mood
skulle kombinera
I would combine
Past perfect tense
har kombinerat
I have combined
Jag
Future perf.
ska ha kombinerat
I will have combined
Conditional perfect tense
skulle ha kombinerat
I would have combined
Du
Imperative mood
kombinera
combine
Jag
Preterite past tense
kombinerade
I combined
Past pluperfect tense
hade kombinerat
I had combined

Examples of kombinera

Example in SwedishTranslation in English
Allt vi behöver göra är att kombinera Sjölejonen med East LA och vi blir ett drömlag!All we got to do is combine Sea Lions with East LA, and we could become a dream team!
De går inte allt för bra att kombinera, tycker jag.They don't combine too well, I find. Right.
Det kallas att kombinera.It's called a combine.
Jag är villig att kombinera våra halvor och dela förmögenheten 50/50.But, you see, I would be willing to combine our respective halves and split Dan's fortune 50/50.
Jo , en av oss , antagligen mig ... kommer att behöva räkna ut ett sätt att göra Chevy ... tror att det var deras idé att kombinera våra byråer .Well, one of us, probably me... will have to figure out a way to make Chevy... think it was their idea to combine our agencies.
"Att kombinera är att skapa;"To combine is to create;
"Låt oss kombinera superkrafter och allieras.""Let's combine superpowers and ally."
- Allt håller sig i skick när du kombinera födan.it's all in the way you combine foods.
- Då skall du kombinera de två .. .. skrubba rent klostret från toppen till botten på dina bara knän .. .. och be för den döde mannens själ på samma gång.-Then you shall combine the two, scrub out the convent from top to bottom on your knees and pray for the soul of the dead man at the same time.
Allt vi behöver göra är att kombinera Sjölejonen med East LA och vi blir ett drömlag!All we got to do is combine Sea Lions with East LA, and we could become a dream team!
- Det är sant. Men om vi kombinerar koordinaterna från Adams hjärna med holografiska kartan...True, but if we combine the coordinates from Adam's brain with the holographic map...
Använder du din onda blick och kombinerar den med mitt ögonbryn...You know, Jatt, if I use your evil stare and combine it with my raised-eyebrow look I get this.
De kombinerar fosterlandskärlek med ett förakt för livet.They combine a mad love of country with an equally mad indifference to life... their own, as well as others'.
Den bruna kapucinen kombinerar fingerfärdighet med avsevärd intelligens.Brown-tufted capuchins combine manual dexterity with considerable intelligence.
Den person som gjorde detta visste den senaste astronomi, han visste hur man kombinerar cirkulära rörelser för att få något som den sanna planeternas rörelse.The person who made this knew the latest astronomy, he knew how to combine circular motions to get something like the true motion of the planets.
- Hästen dog på grund av en längre utsättning utav en kemikalie Som i sig är harmlös, men som kombinerad med särskilda bakterier.. blir ett dödligt gift!The horse died from the prolonged ingesting of a certain chemical, which by itself is harmless, but when combined with certain fecal bacteria becomes a lethal poison.
- Men en kombinerad operation...- But surely a combined operation...
- Vi kan rimligen beräkna totalt allierade förluster... jag pratar om kombinerad U.S. och Syd Korea totala förluster... 1,000 till 3,000.- We could reasonably project total allied casualties... I'm talkin' combined U.S. And South Korean total dead... 1,000 to 3,000.
- det är en kombinerad civil-militär.- That's combined civilian-military.
Den känsliga anspänningen från impressionistisk musik kombinerad med animatörens artisteri... ger svaret på den odödliga frågan:Here, the sensitive strains of impressionistic music combined with the artistry of the animator... that finally answer the age-all question:
- kombinerade med synestesi och känslighet för ljus och mönster.Traits of autism combined with synaesthesia, sensitive to a change in light and pattern.
Den kombinerade intellekten hos neuroforskare, ingenjörer, matematiker och hackare... i detta auditorium bleknar i jämförelse för att även den mest grundläggande al.The combined intellect of the neuroscientists, engineers, mathematicians and hackers in this auditorium pales in comparison to even the most basic AI.
Det är därför han visste att de kombinerade signalerna skulle gå igenom.It's the only way he could've known that a combined signal would be enough to punch through.
En ny myndighet som kombinerade alla existerande antidroginstanser, till en enda, allsmäktig superinstans.A new government agency, that combined all of the government's existing anti-drug agencies, into a single, all-powerful super-agency.
Genom de kombinerade intuitiva krafterna hos Mystery Inc har vi kommit underfund med att den verkliga boven är: Scrappy Cornelius Doo som tyvärr var korrumperad av krafterna av demon riten. Äh sluta!Through the combined intuitive powers of Mystery Inc we've discovered the real villain behind this mystery... ...is, in fact, Scrappy Cornelius Doo who, sadly, was corrupted by the power of the Daemon Ritus.
- Han har studerat psykologi, yoga, tai chi, kinesisk krigskonst och kombinerat dem för att forma denna plats:He has studied psychology, yoga, tai chi, The Art of War, and combined them to form this place, Eden.
- Jag har kombinerat dem!- I combined them! - Wow.
Antingen förlorar han blod för att du kom åt något eller så producerar han bara blod, vilket som, så handlar det om akut bleksot kombinerat med en muskelsjukdom.He's down a quart. Either he's losing blood because you nicked something or he's just not producing blood, in which case, we're talking acute anemia combined with a muscular disorder.
De tror att du kanske lider av manisk psykos kombinerat med vanföreställningar.They think that you might be suffering from something called manic psychosis, combined with grandiose delusions.
Den är sammansatt av flera beståndsdelar... som naturen under tusentals år... har kombinerat till en mycket komplex blandning.- Mm-hmm. That's composed of several elements that have been combined and changed by nature... over thousands of years into a mixture of very complex compounds.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

komponera
compose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kamma
comb
klarna
clear
koda
clot
kollektivisera
collectivize
kombattera
do
komma ihåg
remember
kompa
commute
komparera
compare
komplementera
complement
konstruera
construct

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'combine':

None found.
Learning Swedish?