Kombinere (to combine) conjugation

Norwegian
25 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
kombinerer
I combine
Bokmål past tense
kombinerte
I combined
Bokmål future tense
vil kombinere
I will combine
Bokmål conditional tense
ville kombinere
I would combine
Jeg
Bokmål imperative tense
kombiner
I combine
Bokmål present perfect tense
har kombinert
I have combined
Bokmål past perfect tense
hadde kombinert
I had combined
Bokmål future perfect tense
vil ha kombinert
I will have combined
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha kombinert
I would have combined

Examples of kombinere

Example in NorwegianTranslation in English
Til oberst David Marcus, for hans dyktige arbeid i Andre Verdenskrig, i feltet å kombinere planlegging og militær ledelse, grunnlaget for Anglo-Amerikansk enighet på komplekse problemer, His Majestet er glad for å tildele graden av Æres-offiser av militærdivisjonen av den mest fremragende Orden av Det Britiske Imperium.To Col. David Marcus, for his able work in World War II in the fields of combined planning and military government which paved the road for Anglo-American agreement on many complex problems His Majesty is glad to bestow the rank of Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire.
I årevis, har vi forsøkt å kombinere de to blodsanene.For years, we've been trying to combine the bloodlines.
Det var gamlefruens idé å kombinere fødselsdag og visning.It's the old woman's idea to combine the birth feast and the viewing.
Det finnes en teori som sier at hvis du finner en måte å kombinere disse elementene til designet av solceller, kan du utnytte 100% av solens energi.There's a theory that if you can find a way to combine these elements into the design of a solar cell, you can harness 100% of the sun's energy.
De siste tre åra har laben vår skapt en ny livsform ved å kombinere DNA fra flere arter.Over the course of the last three years, our lab has combined the DNA from a variety of species to create a completely new life form.
Til oberst David Marcus, for hans dyktige arbeid i Andre Verdenskrig, i feltet å kombinere planlegging og militær ledelse, grunnlaget for Anglo-Amerikansk enighet på komplekse problemer, His Majestet er glad for å tildele graden av Æres-offiser av militærdivisjonen av den mest fremragende Orden av Det Britiske Imperium.To Col. David Marcus, for his able work in World War II in the fields of combined planning and military government which paved the road for Anglo-American agreement on many complex problems His Majesty is glad to bestow the rank of Honorary Officer of the Military Division of the Most Excellent Order of the British Empire.
Lou, kan du kombinere noe fra det femte opptaket med det sekstende opptaket.Lou, can you take something from the 5th take and combine it with something from the 16th take?
Vi skulle kombinere å sjekke miljoet med en liten flukt til sikkerhet.Yeah, we thought we'd combine checking out the scene... with a little flight to safety, right, Pi?
Kanskje jeg kan kombinere og være en naturforsker i kamp, som deg.Perhaps I could combine them to be a sort of fighting naturalist, like you, sir.
I årevis, har vi forsøkt å kombinere de to blodsanene.For years, we've been trying to combine the bloodlines.
Nar man kombinerer atomenergi med jetfremdrift, radar og fjernstyrte missiler, sa tenk deg...When you combine atomic energy with jet propulsion and radar and guided missiles, just think of the...
Ja, siden det har jeg jobbet på en metode som kombinerer kybernetikk og oppbygging.Well, since then I've been working on an approach that combines Cybernetics and regeneration.
Du kombinerer dem?Do you combine it?
Nå vasserjeg i dem. En sport som kombinerer turn, dans og lårkort er min stil.Now, I'm surrounded by them, and let's face it, any sport that combines gymnastics, dance and short skirts is okay by me.
Det kombinerer elementer av proaktive og reaktive sikkerhetsfelter...It combines elements of proactive and reactive fields of security....
Men når de kobles sammen, er deres kombinerte intelligens formidabel.Yet when interconnected, their combined intelligence is formidable.
Foreldrene mine visste ikke hva de skal gjøre med et barn hvis lQ er høyere enn deres kombinerte lQ.The next thing i know, he's offering to pay my way through school. My parents, like, they didn't know what to do with a kid whose iq is higher than both theirs combined.
Den kombinerte intellekten til nevrologer... ingeniører, matematikere og hackere i dette auditoriumet blekner i skyggen av selv den mest simple kunnstige intellekt.The combined intellect of the neuroscientists, engineers, mathematicians and hackers in this auditorium pales in comparison to even the most basic AI.
Jeg var i depresjonsfasen over eksen min. Men så kombinerte jeg eks med depresjon og fikk ekspresjon.I was in the depression stage about my ex, but I combined my ex with "depression,"
Prøv å kombiner det med litt intelligens. - Og fortell meg hvor pengeskapet er.Now, try to combine it with a little intelligence and tell me where the safe is.
Men for meg var det Grand Canyon og Mammoth Caves kombinert.Yet to me it was the Grand Canyon and the Mammoth Caves combined.
- Men en kombinert operasjon...- But surely a combined operation...
Jeg lærte det etter Stalingrad. Naturlig hudfett, kombinert med møkk, gjør en vanntett.Natural body oils combined with dirt can keep you waterproof
Vi stråler bare energi og vi kommer til å bli et kombinert energimønster av våre livsformer.We'll beam energy only. We will become a combined energy pattern of our life forms.
Han har voldsom styrke kombinert med en eldre manns selvkontroll.He's got real physical strength, combined with an older man's self-control.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

komponere
compose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

insinuere
insinuate
kjede
chain
kjøpe
buy
knirke
creak
kollaborere
do
koma
come
kome
do
kondensere
condense
konsentrera
concentrate
konsolidere
consolidate

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'combine':

None found.
Learning languages?