Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Vernemen (to learn) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of vernemen

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verneem
I learn
verneemt
you learn
verneemt
he/she/it learns
vernemen
we learn
vernemen
you all learn
vernemen
they learn
Present perfect tense
heb vernomen
I have learned
hebt vernomen
you have learned
heeft vernomen
he/she/it has learned
hebben vernomen
we have learned
hebben vernomen
you all have learned
hebben vernomen
they have learned
Past tense
vernam
I learned
vernam
you learned
vernam
he/she/it learned
vernamen
we learned
vernamen
you all learned
vernamen
they learned
Future tense
zal vernemen
I will learn
zult vernemen
you will learn
zal vernemen
he/she/it will learn
zullen vernemen
we will learn
zullen vernemen
you all will learn
zullen vernemen
they will learn
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vernemen
I would learn
zou vernemen
you would learn
zou vernemen
he/she/it would learn
zouden vernemen
we would learn
zouden vernemen
you all would learn
zouden vernemen
they would learn
Subjunctive mood
verneme
I learn
verneme
you learn
verneme
he/she/it learn
verneme
we learn
verneme
you all learn
verneme
they learn
Past perfect tense
had vernomen
I had learned
had vernomen
you had learned
had vernomen
he/she/it had learned
hadden vernomen
we had learned
hadden vernomen
you all had learned
hadden vernomen
they had learned
Future perf.
zal vernomen hebben
I will have learned
zal vernomen hebben
you will have learned
zal vernomen hebben
he/she/it will have learned
zullen vernomen hebben
we will have learned
zullen vernomen hebben
you all will have learned
zullen vernomen hebben
they will have learned
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou vernomen hebben
I would have learned
zou vernomen hebben
you would have learned
zou vernomen hebben
he/she/it would have learned
zouden vernomen hebben
we would have learned
zouden vernomen hebben
you all would have learned
zouden vernomen hebben
they would have learned
Du
Ihr
Imperative mood
verneem
learn
verneemt
learn

Examples of vernemen

Example in DutchTranslation in English
Als Amerikanen vernemen dat hun patent kan geannuleerd worden... dan heb je helemaal niets meer.If the Americans learn that your patent could be annulled you'll have nothing left.
Binnen zult u vernemen hoe Biff een van de rijkste mannen van Amerika werd.Inside you'll learn how Biff became one of the richest men in America.
De bleekgezichten zullen hem vernemen en jij ook.The Whites will learn it and you will learn it.
De mensen in de rustige wijk waren verrast te vernemen... dat dit huis een thuis was van één van de grootste drugringen... die Los Angeles dit jaar heeft gezienPeople in the quiet neighborhood were surprised to learn that this house had been a home to one of the largest drug rings Los Angeles has seen this year.
Doorgaans vernemen we wat over de persoon en onderzoeken dat.Most times, we learn of someone and seek them out.
Dan verneem ik dat hij neergeschoten is.Then I learn he's been shot.
Ik ben aan het bijkomen van de dood van mijn man, als ik verneem dat zijn lichaam is verdwenen.I'm reeling from my husband's death, when I learn his corpse has vanished.
Ik breng groot nieuws, maar ik verneem nog groter nieuws.I bring great news and learn great news.
Ik verneem zojuist dat Davis in East Los Angeles op kop ligt. Hij heeft 48 procent van de stemmen gekregen.And, uh, I'm just learning from those precincts that East Los Angeles is turning out for Davis with, uh, 48%%% of the vote projected so far.
Ik zal je het vertellen wanneer ik iets verneem.I'll tell you if I learn anything.
Als de Leper dit verneemt, zelfs bij toeval zal hij zonder spoor verdwijnen, en de volgende keer zullen we hem niet kunnen tegenhouden.If the leper learns about this, Even by accident, He will disappear without a trace,
De directie verneemt dat hun Brad Stand rare existentiële problemen heeft.The board learns that rising star, Brad Stand... has weird existential issues.
En dan verneemt u dat hij door de politie in verschillende landen gezocht wordt.And then you learned that he is pursued by the police in several countries.
Hier verneemt ze het over de executie.This is her learning of the execution.
Hij belooft zijn trouw aan Cassie en meldt mij alles wat hij verneemt.He'll pledge his loyalty to Cassie, report back, and tell me everything that he learns.
"Action News" heeft vernomen dat Mr Slovak zich geen zorgen moet maken... over hoe hij zijn verdediging zal kunnen betalen."Action News" has learned that Mr Slovakwon't have to worry... about how he is going to payfor his defence.
'Ik heb ook vernomen dat de Aswang een alternatieve naam hebben... tik-tiks, vanwege het tikkende geluid dat ze maken met hun tong.'"I've also learned "that Aswang have an alternate name... "tik-tiks, due to the ticking sound they make with their tongue."
Ambtenaren van het politiedepartement geven geen namen vrij van de agenten, die bij het incident zijn betrokken, maar wij hebben vernomen, dat het om de agenten Kevin Hopkins en Trey Jensen gaat.Officials within the NYPD are not releasing the names of the officers involved in the shooting, but we have learned that they are officers Kevin Hopkins and Trey Jensen.
Beste Denen, ik heb een aantal minuten geleden vernomen dat het Duitse federale leger de oorlog heeft verklaard aan Denemarken.Dear Danes, I have just learned a few minutes ago that the German Federal Army has declared war on Denmark.
Castor: Mijn mede atrians. Ik heb vernomen dat Roman een relatie heeft met een aards meisjeI have learned that Roman has taken up with a human girl.
"vernam dat een machtige Britse generaal door de omgeving trok..."learned that a powerful British general was riding through the area...
- Oh, mijn God. - Ons nieuwsteam vernam dat de bij de verkeerscontrole betrokken vrouwelijke agent een persoonlijke vriendin is van de vrouw van de generaal.- Our news team has learned that the female officer involved in the traffic stop is a personal friend of the General's wife.
CBS News heeft vanavond exclusieve informatie... Maar dankzij een diepgaand onderzoek van CBS... vernam hij dat Bin Laden op de avond van 11 september in Pakistan was.But thanks to an in-depth investigation by CBS, he also learned Bin Laden was in Pakistan on the eve of 9/11.
Dames en heren, met een diep gevoel van persoonlijk verlies... vernam ik van de dood van J. Edgar Hoover.Ladies and gentlemen, it is with a profound sense of personal loss... that I learned of the death of J. Edgar Hoover.
Dit dronk ik toen ik iets vernam over de ouders van Parsa.It's what I was drinking the first time I learned about Parsa's parents.
De spanning stijgt hier op Zuma strand, we vernamen dat de tien jarige Owen Cooper... minder dan een uur heeft voor hij geheel onder water verdwijnt.Tension is building here at Zuma Beach, as we have learned that ten-year-old Owen Cooper has less than an hour until he's completely underwater.
Hoewel ze geen lid is van onze gemeenschap, bidden we voor haar, zoals we iedere dag deden, sinds we het nieuws vernamen.Though she is not a member of our congregation, we pray for her today as we have every day, since we learned of her plight.
Later vernamen we... dat de Norah Creina met man en muis was vergaan... voor de Portugese kust ten noorden van Oporto.It was a few weeks later that we learned that the ship, the Nora Crainer had sunk with all hands upon the Portuguese Coast some leagues to the north of a porter.
Maar uit onze bronnen vernamen we vanochtend hun namen...But since morning, through our sources, we've learned their names...
Ondanks de tegenzin van Eerwaarde Lavery om onze vraag te beantwoorden, vernamen we uit betrouwbare bron dat Tim Lavery niet de man is voor wie het bericht bestemd was.Despite Reverend Lavery's reluctance to answer our question, we have learned from a reliable source that Tim Lavery is not the man to whom the note was written.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hernemen
retake
verarmen
impoverish
verzamen
do
vessemen
thread

Similar but longer

overnemen
spend the night
vernoemen
mention

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'learn':

None found.