Kifejez (to express) conjugation

Hungarian
98 examples

Conjugation of kifejez

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kifejezek
I express
kifejezel
you express
kifejez
he/she to express
kifejezünk
we express
kifejeztek
you all express
kifejeznek
they express
Present definite tense
kifejezem
I express
kifejezed
you express
kifejezi
he/she expresses
kifejezzük
we express
kifejezitek
you all express
kifejezik
they express
Past indefinite tense
kifejeztem
I expressed
kifejeztél
you expressed
kifejezett
he/she expressed
kifejeztünk
we expressed
kifejeztetek
you all expressed
kifejeztek
they expressed
Past definite tense
kifejeztem
I expressed
kifejezted
you expressed
kifejezte
he/she expressed
kifejeztük
we expressed
kifejeztétek
you all expressed
kifejezték
they expressed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kifejeznék
I would express
kifejeznél
you would express
kifejezne
he/she would express
kifejeznénk
we would express
kifejeznétek
you all would express
kifejeznének
they would express
Conditional present definite tense
kifejezném
I would express
kifejeznéd
you would express
kifejezné
he/she would express
kifejeznénk
we would express
kifejeznétek
you all would express
kifejeznék
they would express
Conditional past indefinite tense
kifejeztem volna
I would have expressed
kifejeztél volna
you would have expressed
kifejezett volna
he/she would have expressed
kifejeztünk volna
we would have expressed
kifejeztetek volna
you all would have expressed
kifejeztek volna
they would have expressed
Conditional past definite tense
kifejeztem volna
I would have expressed
kifejezted volna
you would have expressed
kifejezte volna
he/she would have expressed
kifejeztük volna
we would have expressed
kifejeztétek volna
you all would have expressed
kifejezték volna
they would have expressed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kifejezni
I will express
fogsz kifejezni
you will express
fog kifejezni
he/she will express
fogunk kifejezni
we will express
fogtok kifejezni
you all will express
fognak kifejezni
they will express
Future definite tense
fogom kifejezni
I will express
fogod kifejezni
you will express
fogja kifejezni
he/she will express
fogjuk kifejezni
we will express
fogjátok kifejezni
you all will express
fogják kifejezni
they will express
Subjunctive present definite tense
kifejezzem
(if/so that) I express
kifejezd
(if/so that) you express
kifejezze
(if/so that) he/she express
kifejezzük
(if/so that) we express
kifejezzétek
(if/so that) you all express
kifejezzék
(if/so that) they express
Subjunctive present indefinite tense
kifejezzek
(if/so that) I express
kifejezz
(if/so that) you express
kifejezzen
(if/so that) he/she express
kifejezzünk
(if/so that) we express
kifejezzetek
(if/so that) you all express
kifejezzenek
(if/so that) they express
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kifejeznem
I to express
kifejezned
you to express
kifejeznie
he/she to express
kifejeznünk
we to express
kifejeznetek
you all to express
kifejezniük
they to express

Examples of kifejez

Example in HungarianTranslation in English
"szeretnénk nemtetszésünket kifejezni..."... wish to express our extreme displeasure...
"És következtetés gyanánt, szeretném kifejezni erőteljes tiltakozásom Észak-Amerika helytelen beavatkozása miatt, mely magába foglalja botrányos megsértését anyaországunk szuveneritásának.""And to conclude, I want to express my most energetic protest over the improper interference of North America in a way that entails the most flagrant violation of the sovereignty of our Motherland."
- Ez így is van. Szeretjük kifejezni magunkat, és szeretünk kedvesek lenni másokhoz, igaz?We like to express ourselves, and we like to be kind to people, right?
- Jöttem kifejezni bocsánatomat.I've come to express my contrition.
- Mert meg kell értened, oly' módon szeretem Jamest, melyet nem mindig vagyok képes kifejezni.I do. Because you have to understand I love James in ways I'm not always able to express.
Ne kérdezd már mindig ezt, akármikor kifejezek valamilyen érzelmet.Stop asking me that every time I express an emotion.
Úgy tűnik, hogy ahogy kifejezel érzéseket, amik talán...It seems to me that you are if I express some of the feelings that maybe...
- A cél, kifejez bennünket...- The goal is to express ourselves...
Ír, olvas, beszél, talán érzelmeket is kifejez.Reading, writing, language skills. She may even be able to express basic emotions.
Mi a tánccal kifejezünk, nem lenyűgözünk.We dance to express, not to impress.
Minthe lenne egy sarok a lelkem mélyén, amit ezek a fickók kifejeztek.It just feels like there's this place where, you know. my soul rests and those guys were expressing it.
Csak kifejeznek, kifejeznek, kifejeznek, kifejeznek, míg a füled nem bírja tovább.Okay? And they will just express and express and express and express till they express your frickin' ears off.
(1944.08.21, Montgomery rádióadásban) Mint brit tábornagy szólok királyságunk minden katonájához, és kifejezem nagy csodálatomat, az amerikai csapatok bátor harci tulajdonságaiért.As a British general, I can speak for all the soldiers of the Empire and can express our high admiration for the brave fighting qualities of the American armies.
Az hogy kifejezem az irántad érzett szerelmemet, - ellenkezik a szabályokkal?To express my love for you and 'against the rules?
Csak erélyesen kifejezem az optimizmusom.I just... express my optimism forcefully.
Csak kifejezem a művészi gondolataim.I'm just expressing my artistic self.
Csak kifejezem a pozitivitásom, jefe!Just expressing some positivity, jefe.
- Az a baj, ahogyan kifejezed magad.It's the manner you choose to express it.
Csak kifejezed az érzéseidet.You express your feelings.
Elfogadom és nagyra tartom, hogy kifejezed, azt, aki valójában vagy.I honor and celebrate this expression of who you apparently are.
Gary, egészséges, hogy kifejezed az érzelmeidet.Gary, it's a-- it's a healthy thing to express yourself.
Mondd, Gigi, ahogy kifejezed magad a nagymamád hallja, mikor így beszélsz?Tell me, Gigi, the way you express yourself does your grandmother ever hear you talk this way?
"... ez egy kockázatos lépés volt.", egyértelműen kifejezi a szerencsejátékos dühét.".. for such a risky tile" clearly expresses a gambler's rage
"Az ok kifejezi magát az ember tettein keresztül.""Reason expresses itself through mars acts,"
A hatalmas tömeg, ami összegyűlt itt kifejezi a kétségbeesést, a felháborodást, minden olasz fájdalmát.The immense crowd gathered here expresses the dismay, the outrage, the pain of all Italians.
A stílusa talán kiforratlan, de ahogy az érzelmeit kifejezi, olyan hiteles, őszinte, hogy úgy éreztem, mintha... nem is tudom...Magnificent. The style might still lack confidence but the manner in which this man expresses his sentiments is so honest, so sincere that as I read it I felt... I don't know... as if...
A tested gyönyörűen kifejezi ami a szívedben van.Your body expresses beautifully what's in your heart.
A lehetőség, hogy fizikailag kifejezzük a szerelmet.The ability to express love physically.
Amikor indirekt módon kifejezzük az ellentmondást a tett és annak kontextusa között.The indirect presentation of a contradiction... between an action or expression and the context in which it occurs.
Az expressz azt jelenti, hogy kifejezzük gyűlöletünk és haragunk.By express, I mean that you express your anger and hatred.
Azért jöttünk ide, hogy kifejezzük támogatásunkat az Önt ért veszteség miatt.We're here from the FRG to express you our deepest sympathy for your loss.
Azért vagyunk csak itt, hogy kifejezzük magunkat, szóval ez arra van, hogy cenzúrázzuk egymást?We're all just here to express ourselves, so it's like to censor each other?
Ahol kifejezik a szenvedélyeiket.Where their passions are expressed.
Ez valami olyan, amikor a férfiak kifejezik a melegségüket a színpadon és ettől a nők vaginája benedvesedik.There's something about men expressing their gayness on stage that gives women a fizzy vagenie.
Gondolatban nem lehet elkülöníteni magát a gondolatot és a szavakat, melyek kifejezik azt.I don't think one can distinguish a thought from the words that express it.
Hiszem, hogy e szavak kifejezik Terry Crowley nyomozó érzéseit.I believe these words do express the sentiments of Detective Terry Crowley.
Miközben kifejezik fájdalmukat válaszokat követelnek a rendőrségtől, tudni akarják, milyen intézkedéseket tettek az ügy megoldására.While expressing their grief, mourners also called for answers from the police, demanding to know what measures are being taken to solve the case.
- Mikor betörtél a rendszerembe, azt hittem, hogy miattam vagy itt, ezért kapcsolatba léptem a hatóságokkal és kifejeztem őszinte megdöbbenésemet azon, hogy egy jakk ültetvényt működtetnek az orrom alatt.- When you hacked my system, I thought you were here to bust me, so I contacted the authorities and expressed my absolute shock at finding a jakk grow-op running under my nose.
Csupán kifejeztem nemtetszésemet, hogy elvett 15 percet a műsoromból.I simply expressed unhappiness that she was taking 15 minutes from my show.
Jodhaa, már kifejeztem megbánásomat.Jodhaa, I have expressed regret.
Mintha az az éjszaka elvett volna belőlem kifejeztem feléd, te pedig elvitted magaddal.Like... somehow this night took things away from me and... I expressed them to you and you took them with you!
Nagyon durván kifejeztem.I expressed the hell out of it.
"A szív kifejezett egy kívánságot."The heart expressed a desire again.
A másik megkülönböztető jellemző pedig, a hang kilohertzben kifejezett frekvenciája.The carrier wave expressed in kilohertz is another factor in identification.
Amiket kifejezett ezeken a lapokon... ... arra nem találok szavakat.What you've expressed in these pages,I'm at a loss for words.
Azonban a múltkori eset után melyben egy fiatal fiút arcon vágott behozták őt az irodámba ahol kifejezett néhány nyugtalanító gondolatot!And after this last incident in which he struck a young boy in the face, he was brought to my office where he expressed some disturbing thoughts.
De mindkét úriember kifejezett vágya volt az azonnali keresztelés.But both of these gentlemen have expressed a desire... for immediate baptism.
Lehet, tönkrevágja a barátságotokat, de legalább... férfiként álltál elé, és kifejezted az érzéseidet.It might ruin the friendship, but at least you stood up like a man and expressed your feelings.
Nos, most hogy ezt kifejezted, engedd meg, hogy én is kifejezzem, milyen csalódott vagyok, mert a gépemet törölték.Well, now that you've expressed that, let me express my frustration that my flight has been canceled.
Tudom, hogy szokatlan tőlem, hogy idehívtalak. De úgy tudom, kifejezted abbéli szándékodat, hogy visszatérnél a Mercer-be.I know it's unusual for me to invite you here, but I understand you've expressed an interest in returning to work at Mercer.
...kifejezte aggodalmát, hogy Korea a karantén--expressed concern that Korea is not adequately quarantining,
A kabinomban megemlítette hogy egyedül van, és határozottan kifejezte a kapcsolat elmélyítése iránti óhaját.In my quarters, she made reference to her IoneIiness and expressed her desire to continue our relationship.
A lányod kifejezte a hírközvetítés iránt való érdeklődését.Your daughter has expressed an interest in journalism.
A nagybácsikám kifejezte nyugtalanságát a törvénytelen gyermek gondolatáról.My uncle has expressed his disquiet at the thought of a child without legitimacy.
A nyuszid elég egyértelműen kifejezte magát.Huh, your bunny just expressed himself alright.
Mivel kifejeztétek, hogy beléptek a házasság szent kötelékébe, fogjátok meg egymás kezét!Since you have expressed the intention to enter into marriage, join together your right hands...
Most kifejeztétek az érzelmeiteket erőszak nélkül, és ez az egyetlen jó megoldás a problémákra.Now you've both expressed your feelings without violence, and that's the only good way to solve a problem.
A világ vezetői kifejezték részvétüket az eset miatt...'Leaders all across the world have expressed their condolences.'
Az urak kifejezték aggodalmukat...These gentlemen have expressed a very kindly concern...
Colin Powell és Richard Armitage a két jelentős tisztségviselő, akiknek van harci tapasztalatuk személyesen kifejezték az aggodalmaikat, de a nyilvánosság előtt támogatták a kormányt.Colin Powell and Richard Armitage... the only tall officials with experience in combat... they expressed his worries, but they supported to the administration in public.
Nyilván kifejezték az érzéseiket.They must have expressed some feeling.
Nyugtalan lakók kifejezték aggodalmukat azért, hogy Sippel a szomszédságukban tervez lakni.Anxious residents have expressed their concern over Sippel's plan to live in their neighbourhood.
Nincs elég verrsor, egyetlen zenében, ami kifejezné a szívemben lakozó gyűlöletet.There aren't enough verses in any song I could write that would express how much hatred I have in my heart.
A Honvédelmi Minisztérium nevében engedje meg, hogy kifejezzem mély sajnálatunkat, fiuk Walter Flanigan tegnapi Iraki halála miatt.The Secretary of the Army has asked me to express... his deep regret that your son, Walton Flanigan... died yesterday in Iraq.
A Tengerőrség parancsnoka engem bízott meg, hogy kifejezzem...The commandant of the marine corps Has entrusted me to express--
A hadsereg titkársága kérte, hogy kifejezzem őszinte részvétüket a férjével kapcsolatban, akit egy akció közben öltek meg ma reggel.Secretary of the Army has asked me to express his deep regret that your husband was killed in action this morning.
A különbség köztünk az hogy én megszereztem a szabadságot, hogy ezáltal kifejezzem a valódi természetemet.The difference between you and me is that I have gained the freedom to express my true nature.
- Tudom, de jobb módot is tudsz arra, hogy kifejezd a haragodat.But you know a better way to express your anger.
A feladat az, hogy kifejezd a készségedet a művészeten keresztül, mit jelent a számodra, nem pont azt kell rajzolnod, ami.Well, the assignment is to express your skill through art, what it represents to you, not necessarily what it is.
Azt hiszem az olyan emberek, mint én nagyon inspiráltak lesznek nem csak a tehetséged miatt, dehogy mennyire szükséged van arra, hogy kifejezd ezt a tehetséget.Would be very inspired by not just your talent But how much you have a need to express the talent.
Bálkirály és királynő, báli előkelőség, és nem adom fel a csillogó koronáimat csak azért, hogy "kifejezd önmagad".Yeah, I know. Prom king and queen, homecoming court royalty, I'm not giving up those shiny crowns just so you can "express yourself."
Divatbemutatókat szervezett az áruházakban, és hírességeket fizetett meg, hogy azok is elismételjék az új, kulcsfontosságú üzenetet, hogy nem csak a szükség miatt veszel új dolgokat, hanem hogy kifejezd a belső egyéniséged mások felé.He organized fashion shows in department stores and paid celebrities to repeat the new and essential message, you bought things not just for need but to express your inner sense of your self to others.
- A bíboros úr azért jött, hogy kifejezze megdöbbenését és rémületét az este történtek miatt.- The good cardinal, my son, has been expressing his shock and dismay at this evening's outcome.
- Hagytuk, hogy kifejezze magát.- We let him express himself.
A polgármester úr konferencián van, de Dr Kibner személyesen hívta, hogy kifejezze aggodalmát.The Mayor's in conference, but Dr Kibner called him personally to express his concern.
Azt akartam, hogy az esküvőm kifejezze, ki is vagyok, és megkaptam.I wanted my wedding to be an expression of who I am, and now it will be.
A terápiás művészet remek lehetőség, hogy kifejezzétek magatokat, hitelesen és önként.Art therapy is a way to express oneself authentically and spontaneously.
Ez a két ember szereti egymást, és azt szeretném, hogy ezt kifejezzétek szenvedélyesen minden pillanatban.These are two passionate human beings and I want them to express their passion for each other in this moment.
Tudom, hogy megbántottam az érzéseiteket, ezért itt az esélyetek, hogy kifejezzétek, mit éreztek irántam.Now I know that I've hurt your feelings, so this is your opportunity to express your true feelings about me.
"...nem volt szükségük szavakra ahhoz, hogy kifejezzék,""...they didn't need words to express
- Ezt mondják a kanadaiak, hogy kifejezzék a megbánást.Well, that's what Canadians say to express remorse.
- Oda. - ...hogy kifejezzék az ítélettel szembeni sértettségüket...- There. - ... to express their outrage over the innocent verdict...
...egyesítette a szavazókat egy nagyobb ügy érdekében, mint hogy kifejezzék egyéniségüket.That united the voting body into a greater cause than expressing their individuality.
A diákok vezetői türelmetlenül várják, hogy találkozzanak az egyetem tisztviselőivel hogy kifejezzék Vietnámmal kapcsolatos nézeteiket.Student leaders are anxious to meet with university officials to express their views on Vietnam.
Késztetést érzek, hogy kifejezzek valamit, ...de nem tudom, mit és hogyan akarok kifejezni.I feel a real need to express something but l don't know what it is l want to express or how to express it.
Arról szólnak, hogy kifejezzünk olyan érzéseket, amit nem tudnánk máshogy elmondani.They're all about expressing the things you can't find any other way to say.
Történet és zene a módja annak, hogy kifejezzünk érzéseket, amiket máshogy nem tudnánk.Stories and music are the way we express feelings that we can't get out any other way.
Nem tudom miért olyan nehéz kifejeznem az érzéseimet feléd.I don't know why I find it so difficult to express my feelings to you.
Rögtön összezavarodom, és nehéz kifejeznem magam.You know, I get confused, and it's really hard for me to express myself.
Önmagamat kell kifejeznem!They want me to express myself!
Neked is van mit kifejezned.You have also Something to express.
Nem így kell kifejezned az érzelmeidet.Violence? This isn't the way to express your emotions.
Steven, más módon kell kifejezned magad.Steven, you need to find another way to express yourself.
Tisztábban kell kifejezned magad.You need to express yourself more clearly.
Muszáj kifejeznünk magunkat!People have to express themselves in one way or another.
Már az első naptól kezdve arra tanítanak minket, hogy fontos kifejeznünk valódi érzéseinket.from day one, we're taught that it's important to express how we really feel.
Senki sem ismerheti pontosan. Mégis érthető tehát, csak jól kell kifejeznünk magunkat.Yet something gets through, so we should be able to express ourselves.
Hogy az istenek kifejező nemtetszését viselkedésünket.That the gods are expressing their displeasure With our behavior.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

befejez
conclude
lefejez
behead

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

képvisel
represent
kering
circulate
kerül
get
kialakít
form
kialszik
go out
kielégít
satisfy
kiesik
fall out
kifejleszt
develop
kímél
compel
kisebbít
diminish

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'express':

None found.