Eldiri (to express) conjugation

Esperanto
21 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
eldiras
I express
estas eldiranta
I am expressing
estas eldirata
I am being expressed
Future tense
eldiros
I will express
estas eldironta
I will be expressing
estas eldirota
I am to be expressed
Conditional mood
eldirus
I would express
estas eldirunta
I would be expressing
estas eldiruta
I am to potentially be expressed
Past tense
eldiris
I expressed
estas eldirinta
I have expressed
estas eldirita
I was being expressed
Vi
Jussive / command
eldiru
express!

Examples of eldiri

Example in EsperantoTranslation in English
"Tio ja," diris la Dukino per tre memkontenta voĉo, "estas nur nulaĵo kompare kun la diroj kiujn mi povus eldiri."'That's nothing to what I could say if I chose,' the Duchess replied, in a pleased tone.
La nombro eble ŝajnas malgranda por la apenaŭ konata urbo Sacumasendai en la sudokcidenta pinto de la insulo Kjuŝuo, komunumo longe dependanta de nuklea energio por sia ekonomio; ĉi tio tamen estis laŭdire la plej granda kunveno en la pasintaj 40 jaroj da silentado por eldiri kontraŭ la 30-jara atomcentralo.The number may sound small for a little-known city of Satsumasendai in the southwest tip of Kyushu island, a community long been dependent on nuclear power for its economy, yet this is said to be the biggest rally in the last 40 years of silence to utter against 30 year-old nuclear plant.
Tio, kion mi ne povas eldiri, ne estas por la orelo, sinjoro.Things I can't speak of are not for the ear.
estas bone eldiri tion.It's good to tell it.
Mi petas la permeson eldiri vortojn... malsamajn, ol tiuj de la nobla ĵurnalisto.I will take the liberty to use words... different to the ones used by the illustrious reporter.
Jackelyn Seitcher, parolanto de la nuĉanula lingvo , eldiras vortojn, akceptinte la defion.Jackelyn Seitcher speaking in the Nuu-chah-nulth language shares words after accepting the challenge.
Ĉu ĝi komprenas, kion ĝi eldiras?Can he understand what he says?
Kaj nun solene la majordomo respekte ekgenuas antaŭ la amata majstro, kaj eldiras kun rimarkinda servileco, la tradician demandon...It is the solemn moment where the Mayor of the Palace, kneeling respectfully in front of his beloved sovereign, poses to him, with a rare smile of chivalry, the ritual question
Li eldiras ĉion, kio venas en lian kapon.He says anything that pops into his head.
Kion pensas la koro, tion la buŝo eldiras.What the heart thinks, the mouth speaks.
Sed se mi eldiros tion, venos pli da kritikoj.If you raise your voice about that, you’ll get criticized all the more.”
Alicio ne kuraĝis malobei, kvankam ŝi estis certa ke ĉio nepre elvenos malprave. Per tremanta voĉo ŝi eldiris:—Alice did not dare to disobey, though she felt sure it would all come wrong, and she went on in a trembling voice:--
Abe jam eldiris, ke li volas vidi la leĝproponojn aprobitaj de la Ĉambro de Konsilantoj, nome la Supera Ĉambro de la du-ĉambra japana parlamento, plej malfrue en la vespero de vendredo, la 18a de septembro.Abe has stated he wishes to see the bill passed into law by the House of Councillors, the upper house of Japan's bicameral parliament, by the evening of Friday, September 18 at the latest.
Kial mi ĉion eldiris al tiu sankta homo?I shouldn't have confessed to this saintly man!
Ĝafaro, ĉu vi opinias, ke mi estas timema, malkuraĝa, molaĉa... kaj ĉiuj aliaj aferoj, kiujn Jado eldiris?Jaffar, do you think I'm a coward and a crybaby... and all those other things Jad called me?
Li scipovis dek sep lingvojn... sed la lasta sono, kiun li eldiris, tiu estis:He spoke 17 languages! And the last sound he made wasn't even a word.
"Vi eldiru la duan verson," ripetis la Grifo, "ĝi komenciĝas per la vortoj 'Lian domon pasante—'"'Go on with the next verse,' the Gryphon repeated impatiently: 'it begins "I passed by his garden."'
En tiu momento la Falsa Kelonio malpacience interrompis ŝin:— "Por kio utilas," li diris, "ke vi eldiru tiajn versaĉojn, ne dume klarigante ilin?'What is the use of repeating all that stuff,' the Mock Turtle interrupted, 'if you don't explain it as you go on?
"Vi nur eldiru vian evidencon," ripetis kolere la Reĝo; "se ne, mi nepre ekzekutigos vin, ĉu vi estas nerve afliktata, aŭ ne."'Give your evidence,' the King repeated angrily, 'or I'll have you executed, whether you're nervous or not.'
"Vi eldiru vian evidenc—" la Reĝo nur komencis.'Give your evidence,' said the King.
Ne... eldiru ĝian nomon!Don't... speak it's name!

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'express':

None found.
Learning languages?