Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Kifejleszt (to develop) conjugation

Hungarian
113 examples

Conjugation of kifejleszt

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kifejlesztek
I develop
kifejlesztesz
you develop
kifejleszt
he/she to develop
kifejlesztünk
we develop
kifejlesztetek
you all develop
kifejlesztenek
they develop
Present definite tense
kifejlesztem
I develop
kifejleszted
you develop
kifejleszti
he/she develops
kifejlesztjük
we develop
kifejlesztitek
you all develop
kifejlesztik
they develop
Past indefinite tense
kifejlesztettem
I developed
kifejlesztettél
you developed
kifejlesztett
he/she developed
kifejlesztettünk
we developed
kifejlesztettetek
you all developed
kifejlesztettek
they developed
Past definite tense
kifejlesztettem
I developed
kifejlesztetted
you developed
kifejlesztette
he/she developed
kifejlesztettük
we developed
kifejlesztettétek
you all developed
kifejlesztették
they developed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kifejlesztenék
I would develop
kifejlesztenél
you would develop
kifejlesztene
he/she would develop
kifejlesztenénk
we would develop
kifejlesztenétek
you all would develop
kifejlesztenének
they would develop
Conditional present definite tense
kifejleszteném
I would develop
kifejlesztenéd
you would develop
kifejlesztené
he/she would develop
kifejlesztenénk
we would develop
kifejlesztenétek
you all would develop
kifejlesztenék
they would develop
Conditional past indefinite tense
kifejlesztettem volna
I would have developed
kifejlesztettél volna
you would have developed
kifejlesztett volna
he/she would have developed
kifejlesztettünk volna
we would have developed
kifejlesztettetek volna
you all would have developed
kifejlesztettek volna
they would have developed
Conditional past definite tense
kifejlesztettem volna
I would have developed
kifejlesztetted volna
you would have developed
kifejlesztette volna
he/she would have developed
kifejlesztettük volna
we would have developed
kifejlesztettétek volna
you all would have developed
kifejlesztették volna
they would have developed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kifejleszteni
I will develop
fogsz kifejleszteni
you will develop
fog kifejleszteni
he/she will develop
fogunk kifejleszteni
we will develop
fogtok kifejleszteni
you all will develop
fognak kifejleszteni
they will develop
Future definite tense
fogom kifejleszteni
I will develop
fogod kifejleszteni
you will develop
fogja kifejleszteni
he/she will develop
fogjuk kifejleszteni
we will develop
fogjátok kifejleszteni
you all will develop
fogják kifejleszteni
they will develop
Subjunctive present definite tense
kifejlesszem
(if/so that) I develop
kifejleszd
(if/so that) you develop
kifejlessze
(if/so that) he/she develop
kifejlesszük
(if/so that) we develop
kifejlesszétek
(if/so that) you all develop
kifejlesszék
(if/so that) they develop
Subjunctive present indefinite tense
kifejlesszek
(if/so that) I develop
kifejlessz
(if/so that) you develop
kifejlesszen
(if/so that) he/she develop
kifejlesszünk
(if/so that) we develop
kifejlesszetek
(if/so that) you all develop
kifejlesszenek
(if/so that) they develop
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kifejlesztenem
I to develop
kifejlesztened
you to develop
kifejlesztenie
he/she to develop
kifejlesztenünk
we to develop
kifejlesztenetek
you all to develop
kifejleszteniük
they to develop

Examples of kifejleszt

Example in HungarianTranslation in English
"Törvénytelen kifejleszteni, gyártani, máshogy megszerezni, közvetve vagy közvetlenül átruházni, elfogadni, tárolni, felhalmozni, birtokolni vagy használni vagy fenyegetésre felhasználni bármilyen vegyi fegyvert."It is illegal to develop, produce, otherwise acquire, transfer directly or indirectly, receive, stockpile, retain, own, possess, or use or threaten to use any chemical weapon.
- Igérjék meg... - Ha képesek lesznek kifejleszteni olyan védelmi rendszert, mint az a pajzs, amiről maga beszélt... azt megosztják a kormányommal.Promise me, if you're able to develop defence technologies such as these shields that you spoke of, you'll share them with my government.
12.762 a száma a munkanélküli tudósoknak, akik képesek lennének... kifejleszteni egy módszert az állatkísérletek helyettesítésére.12,762--The number of unemployed scientists... with the skills to develop alternatives to animal testing.
380 millió fontba került kifejleszteni.It cost ã380 million to develop.
A Sinclair-nek csak kilenc hónapjába tellett kifejleszteni a ZX80-ast, mely idén március óta kapható postai megrendeléssel.It took Sinclair just nine months to develop the ZX80, and he began to sell it by mail order in March this year.
Ha valaha is kifejlesztek egót magamnak, a munkám a tiéd.If I ever develop an ego, you've got the job.
Talán idővel kifejlesztek magamban némi jellemet.Maybe by that time, I'll develop myself some character.
Akkor, amit itt kifejlesztesz, az otthon hatástalan lesz.Then anything you develop here as a result of all this is useless.
Közben kifejlesztünk egy rendszert, ami ellátja információval;While we develop a system to help you determine how much intelligence to act on.
Mióta a borg először megtámadott minket... Nagy gondot fordítottunk arra, hogy elrejtsünk minden új technológiát, amit kifejlesztünk.Since the Borg first attacked us, we've taken great pains to hide whatever new technology we develop.
Évekbe telik, mire kifejlesztünk egy kommunikációt.It took years to develop a communication.
Ha minden nap ezt észben tartva gyakoroltok, lassanként kifejlesztetek egy harcmodort, értitek?If you practice every day with these things in mind... then you'll begin to develop a fighting mode, see?
Ha kifejlesztenek egy technológiát, ...látni szeretnék, mit lehet kihozni belőle. Az emberek képesek ilyesmire?Once you develop the technology, you wanna see where you can take it.
Hát amint kifejlesztenek egy gyors tesztet kecskevérre is, azonnal tudatni fogom veled az eredményt.Well, as soon as they develop a presumptive test for goat's blood, I'll let you know.
Mások, úgymond kifejlesztenek egy derűs természetet, aminek segítségével megbirkózhatnak, a számunkra zavarba ejtő helyzetekkel.Others develop a.. A cheerful disposition that may help them cope with situations the rest of us would find disturbing.
Tudjuk, hogy az erőszakos bűnözők kifejlesztenek egy szignatúrát a gyilkosságok sorozata közben.We know that violent criminals develop a signature over a series of crimes
Ők megegyeznek az ember szerepéről ezen a földön, ...ennek az egyik módja, ha méréseket végeznek, ...és a méréseket fejleszteni fogják és amikor azok kifejlődtek, ...akkor kifejlesztenek egy sokkal összetettebb matematikát.They're coming to terms with man's place on this earth and one of the ways you do that is by measurements, and measurements have to develop, and when they develop, they develop more complex mathematics.
Ha kifejleszted a gyilkos ösztönödet, akkor a szart is kivered majd belőlem.You develop a killer instinct, you'll beat the crap out of me.
Tehát csak idő kérdése amíg minden 4400-as kifejleszti a telekinézist?So it's just a matter of time before every 4400 develops telekinesis?
De kifejlesztjük a lehetőséget, hogy pilóta nélküli gépeket gyártsunk.But we are developing the capacity to build unmanned vehicles.
De mi van, ha kifejlesztjük ezt a szolenitbombát?But what if we develop this solenite bomb?
Ha a nácik kifejlesztik a torpedót, szükségünk lesz a részletekre.If the Nazis develop the torpedo, we need details.
Mert mikor a prérifarkasok kifejlesztik a repülést, és a lézertechnológiát, bezár a bazár, értitek?Oh, whew, 'cause when coyotes develop flight and laser technology, It's game over, you know?
Mint a színészek, kifejlesztik ezt a képességet.It's just almost like an actor developing skills.
Míg kifejlesztik a prototípust?Until they develop the prototype?
Több remény, mint tudomány, de a hívők szerint lehetséges az emberi test lefagyasztásával kitolni az életet, míg a betegségükre a gyógymódot kifejlesztik a jövőben.It's more hope than science, but true believers think it's possible to freeze the human body, suspend death and disease so that patients might be reanimated and cured when new technology is developed in the future.
- De kifejlesztettem egy stratégiát.But I've developed a strategy.
- Már korán kifejlesztettem ezt.I developed it early.
A a vacsora, amiről beszéltünk... nekem ez a hét pont jó, mert... az a komputerprogram, amit kifejlesztettem, nem kéne soká várni, megvitatnánk... érted, ugye?Sorry, it's about that dinner this week would be nice, because see, the software that I developed we shouldn't wait too long, somebody could steal the idea, you see?
A hatvanas években, kifejlesztettem egy időjárás csináló gépet... kifinomult hősugárzóval amit mi "lézernek hívtunk."Back in the '60s, I developed a weather-changing machine which was, in essence, a sophisticated heat beam which we called a "laser."
Amikor kifejlesztettem a transzportert..When l developed the transporter, most people simply couldn't grasp it.
A biofegyvert, amit kifejlesztettél nekünk, nem személyes használatra lett kitalálva.That bioweapon that you developed for us was not intended for personal use.
- Cornelis, mesélj az általunk kifejlesztett rendszerrőlTell us about the system we developed. Our system?
- Grayson azt állította, kifejlesztett egy algoritmust, amivel képes lehet önálló mesterséges intelligencia kifejlesztésére.Greyson claimed he'd developed an algorithm which could conceivably make artificial intelligence autonomous.
- Habár a liga birtokolja Ultimot, de nem birtokolják a mozdulatokat, amelyeket kifejlesztett, miközben...-While the league owns Ultimo, they don't own whatever moves he developed while he was --
- Nem tud hangüzenetet küldeni miközben be van épülve, úgyhogy a CIA kifejlesztett egy tónusos nyelvet számunkra, amit csak mi értünk.She can't use voice communication when she's undercover, so the CIA developed a tonal language for us, that only we understand. Get out of here.
A Sinclair Computing-nál nemrég kifejlesztettünk egy igazán úttörő gépet, a Quantum Leap-et.At Sinclair Computing, we've recently developed a truly groundbreaking machine - the Quantum Leap.
A laboromban kifejlesztettünk egy új módszert a víruslappangás irányítására.In my lab we developed a new way to regulate viral latency.
A mi büszke nemzetünk számára, kifejlesztettünk egy nukleáris fegyvert.For our proud nation, we have developed nuclear weapon.
A személy, aki kifejlesztettünk...The persona we developed?
Amióta a terroristák elkezdték használni a mobiltelefonokat... A biztonság érdekében kifejlesztettünk egy új szoftvert amit beépítettünk ebbe a rendszerbe.Ever since the terrorists have started using mobile phones... we have developed a new software, from the security point of view it has been fed into this system
2000-ben kifejlesztettek egy tesztet EPO-ra.In 2000, they developed a test for EPO.
A '70-es években japán tudósok kifejlesztettek egy technolóigát, hogy elkülönítsék a gyümölcscukrot a kukoricából.In the 70s, Japanese scientists developed a technology To separate fructose corn.
A Clovis-ok kifejlesztettek egy vadászstarégiát ami szörnyen eredményes.The Clovis have developed a hunting strategy that will have dire consequences.
A denevérek kifejlesztettek valamilyen biológiai parancsot arra, hogy megtámadják a technológiát.The bats have developed some kind of biological imperative to attack technology.
A japánok kifejlesztettek egy holtbiztos technikát, de csak egy módon lehet megtanítani, ha felvesznek egy csibét,The Japanese developed a fool-proof technique, But the only way to teach it is to pick up a chick
Ne mondd, hogy időközben kifejlesztetted a lelkiismeret furdalásodat!Don't tell me you've... developed a conscience since we last worked together.
Tudod, te kifejlesztetted ezt a nagyon bosszantó szokást, hogy mindig megmondod mit kellene éreznem, mi tetszik nekem és mi nem.You've developed this very annoying habit of constantly telling me how I should be feeling. What I will and won't like.
1953-ban a Bell Aerosystems kifejlesztette a rakéta-övet, ami előfutára volt a mai működőképes Jetpacknek.In 1953, Bell Aerosystems developed the rocket belt, the precursor to today's workable jet pack.
1953-ban a Bell Aerosystems nevű cég kifejlesztette a rakétaövet, ...ami a mai működőképes Jetpack korai elődjeként ismert.Narrator: In 1953, bell aerosystems developed the rocket belt, the precursor to today's workable jet pack.
A Csodálatos Monty kifejlesztette a képességet, hogy bárkit lebegtessen.Monty The Magnificent has developed the ability to levitate anyone. Uh-huh.
A Saab kifejlesztette, hatalmas költségek mellett, a saját rendszerét, mert úgy gondolták hogy a GM-é nem volt elég jó.Saab had developed, at vast expense, their own system because they thought GM's wasn't good enough.
A hírszerzésünk birtokába került néhány olyan információ hogy az ellenség kifejlesztette ezt a vírust. Ha ezt a vírust rakétákkal ledobják az országunkra az emberek kegyetlen halált halnak.Our intelligence have unearthed the information... that the enemy has developed this virus if this virus is dropped in our country through missiles... people will suffer to death.
- Persze, kifejlesztettük a saját nyelvünket.Sure, we've developed a shorthand.
A lényeg az, hogy évekkel ezelőtt kifejlesztettük ezt a sprayt, a csótány és egyéb otthoni kártevők írtására.The point is that years back we developed this spray... to kill roaches and other household pests.
Aztán miután kimaradtam az egyetemről, a haverommal kifejlesztettük a szoftvert, aztán eladtuk rengeteg pénzért.So, after I dropped out of college, me and my buddy developed this software, and we sold it for, like, a stupid amount of money.
Ezért kifejlesztettük ezt az A-ciklus blokkolót, mely jelet sugároz, és megszakítja a hullámot.Therefore, we've developed this A-cycle blocker which will transmit a signal that will cut off this wave.
Ha már kifejlesztettük a különböző ötleteket, koncepciókat, ...és Leonardo da Vinci tudományos felfedezéseit, ...akkor okoskodjunk, mert ezek után, már a Holdon kellett volna lennünk az 1800-as években.If we had developed the various ideas, concepts, and scientific discoveries of Leonardo da Vinci, there is an argument to be made that we, possibly, could have landed somebody on the moon in about the 1800s.
- Nem voltam itt, amikor kifejlesztették.I wasn't here when it was developed. Who was?
A SHIELD technikusai kifejlesztették ezt a következő generációs hálóvetőt.S.H.I.E.L.D. tech guys developed this next gen web shooter.
A kapcsolataim a japán maffiában, a Yakuza, kifejlesztették az első mestersége intelligenciával rendelkező vírust.My contacts within the Japanese mob, the Yakuza, have developed the first A.I. computer virus.
Adrian Kalinget és Kent Bainbridge-t, a két fiatal tudós, akik kifejlesztették ezt a fantasztikus gyógyszert.Adrian Kaling and Kent Bainbridge, the young scientists that developed this fantastic drug.
Ahelyett, hogy elfogadták volna, hogy ezek a rendszerek nem léteznek a B csapat azt a feltételezést alkotta, hogy a szovjetek kifejlesztették a rendszereket amik annyira kifinomultak, hogy észrevehetetlenek.Rather than accept that this meant that the systems didn't exist Team B made an assumption that the Soviets had developed systems that were so sophisticated, they were undetectible.
Az utóbbi 3 év jobbik részét azzal töltöttem, hogy kifejlesszem ezt a miniatűr, hordozható mikrosütőt.I have spent the better part of the last three years developing a portable miniature microwave oven.
Ezek a legénységi tagok mind önálló egyéniségként jöttek a hajóra. Nekem viszont szükségem volt a maga folyamatos segítségére, hogy kifejlesszem az egyéniségemet.All of these crew members came to Voyager with unique personalities, but I have required your constant assistance to develop my individuality.
Mindent elveszítettem a azon küldetésem során, hogy kifejlesszem a tökéletes törvényszéki porszívót.I lost everything with my quest to develop the perfect forensic vacuum.
Még szép, hogy igen, hogy kifejlesszem ezt.Sure I did -- to develop this.
- Hogy kifejleszd a humorérzéked.- For you to develop a sense of humor.
De idő kellett, hogy kifejleszd a képességed.But you needed time to develop those gifts.
A cégem az elmúlt tíz évet azzal töltötte, hogy kifejlessze azt a radarrendszert.My company spent the last ten years developing that radar system.
A poszt-traumás gyermek közvetlen köteléket alakít ki hogy kifejlessze az alapvető bizalom érzetet és hogy megőrizze az életbe vetett hit és remény érzetét.The post-trauma child will form primary attachments to develop a sense of basic trust and to preserve a sense of hope and meaning in life.
Azért fizettük magát, hogy kifejlessze a berendezést, nem pedig azért, hogy ország-világ elé tárja.We pay you to develop the override, not for you to give it away to the rest of the world.
Azért fizettük magát, hogy kifejlessze a szerkezetet, nem azért hogy továbbadja a világ többi részének.We paid you to develop the override, not for you to give it away for the rest of the world.
Csábító lehet, ha engedi, segíthetek Kenny-nek, hogy kifejlessze a készségeket, hogy kezelje ezt.Tempting as that may be, if you let me, I can help kenny develop the skills to handle this.
A fő FF-program célja az volt, hogy kifejlesszük... az olyan tulajdonságokat, amiket az előbb leírtál.The main AC programme was designed to develop the kind of characteristics you describe.
Adott valami nagyon kielégítőt, hogy kezeljem a fájdalmat és úgy gondolom, ha fogjuk a szeretetet és az odaadást, amit mindazokért érzünk, akik meghaltak, vagy meg fognak halni fölöslegesen, és arra irányítjuk, hogy kifejlesszük és kiadjuk ezeket a gyógymódokatIt's giving me something really satisfying to do with the pain and I believe when we take the love and devotion that we have, for anyone who's died and who will die unnecessarily and are direct it to developing and getting these cures out
Azt hiszem, a célunk ezen a világon... hogy kifejlesszük magunkban az tudatosság képességét. és megtanuljuk, hogyan lehetünk hatásos alkotók.It is my belief that our purpose here... is to develop our gifts of intentionality... and learn how to be effective creators.
De ha napjainkban közel járunk, hogy kifejlesszük ezt a fajta technológiát, akkor lehetséges, hogy a földönkívüliek, akik meglátogatták a Földet a távoli múltban, már képesek voltak aszteroidákat irányítani?But if we are close to developing this kind of technology today, is it possible that extraterrestrials who visited Earth in the distant past already possessed the ability to redirect asteroids?
A legnagyobb katonai elméket küldik oda, hogy kifejlesszék a jövő haditechnológiáját.Now that's where the brightest military minds develop next-gen weapons
Az adófizetők több millió dollárját pumpáltam önökbe, hogy kifejlesszék ezt.I procured millions of dollars of taxpayer money to develop that thing.
Az embereimnek három évbe telett, hogy kifejlesszék.It took my people three years to develop it.
Néhány komputer tudós akik három éve jöttek össze, hogy kifejlesszék... az első igazi, mesterséges tudatot.They were a group of computer scientists who came together about three years ago... to develop the first true artificial consciousness.
Tudósok tucatjai dolgoztak rajta hogy kifejlesszék az új technikát!Teams of scientists have worked day and night developing the latest in microcircuit technology.
Tábornok, elértünk némi haladást, de néhány hétre lesz szükségem, hogy egy antivírus hatóanyagot kifejlesszek.General, we're making progress, but I'll need a few weeks to develop an antiviral agent.
Én, én, én, én nem leszek megkérve, hogy kifejlesszek egy harci alkalmazást.I, I, I wouldn't be asked to develop combat application.
Richard, összefoglalnám... elutasítottál 10 millió dollárt, hogy kifejlessz valami olyasmit, amit te a cég vezetőjeként sem tudsz jellemezni egy másik embernek?Richard, I'm just gonna recap for a second, um, you turned down ten million dollars to be able to develop something that you, as the head of the company, can't even describe to another human being?
Össze kell állítanod egy csapatot, és elutaznod Tallahassee-be három hétre, hogy kifejlessz és elindíts egy Sabre-üzletláncot.You will be assembling a team to go to Tallahassee for three weeks to develop and launch a chain of Sabre stores.
...hogy kifejlesszen egy titkos fegyvert....to develop a secret weapon. I'm gonna transmit images now.
A Doktornak van még 48 perce, hogy kifejlesszen valami ellenanyagot.That leaves Dr. Crusher 48 minutes to develop an inoculant to the virus.
Körülbelül 10 éve, Wade Eiling tábornok arra szerződtette S.T.A.R. Labset, hogy kifejlesszen fokozott génterápiát katonák számára,About ten years ago, general Wade Eiling contracted S.T.A.R. Labs to develop enhanced gene therapies for soldiers.
Lehetetlen, hogy valaki kifejlesszen egy pont ugyanilyen programot, ez egyszerűen lehetetlen, uram.It's not possible that someone could develop.. a software exactly like this one, it's just not possible, sir.
Miért lenne a védelmi szövetség érdekelt abban, hogy kifejlesszen egy olyan fegyvert, mellyel megsemmisítené a csapatainkat?Why on earth would the Defense Department want to develop a weapon that could wipe out our own troops?
400 milliárd dollárt költöttünk a cég pénzéből, hogy kifejlesszünk ezt az aknát a katonaságnak!We spent $400 billion of the company's money developing these land mines for the military!
A mi egyedi képzettségünk lehetőséget ad, hogy kifejlesszünk egy gyógymódot, és ezzel rengeteg válást megelőzhessünk.He and I, we are uniquely qualified to develop a treatment, to prevent countless marriages from dissolving.
A nők elnyomása alatt éltünk év- tizedeken át, ez megakadályozott minket hogy kifejlesszünk egy hasonlóan hatékony eszközt.Being under the oppression of females for decades hindered us of developing it to their level of potency.
Egyedi képzettségünk lehetőséget ad, hogy kifejlesszünk egy gyógymódot, és ezzel rengeteg válást megelőzhessünk.We are uniquely qualified to develop a treatment, to prevent countless marriages from dissolving.
Elsődleges feladatunk volt, hogy kifejlesszünk valamilyen hatékony védelmi stratégiát.My priority has been to develop some kind, any kind, of defence strategy.
A Vaughn Vállalat társult egy egyetemi laborral, hogy kifejlesszenek egy újgenerációs antianyagot, a neurotoxinok egész családja ellen.The Vaughn alliance partnered with a university lab to develop a next-generation antidote to that entire class of neurotoxins.
A katonaság együtt dolgozott a kormánnyal, hogy kifejlesszenek egy ember-idegen hibridet, amelyet... majd felhasználhatnak az idegenek egy rabszolga hadjáratra.Working with the government conspirators to develop a breed of human-alien hybrids that the aliens would use as a slave race. Thank you, Agent Scully.
Akiknek ismert szuper erejük van, és akikben megvan a képesség, hogy kifejlesszenek egyet.Those with a known superpower. And those with the potential to develop one.
Csak azért hozták el hozzánk Telchak eszközét, mert kellett a segítségünk, hogy kifejlesszenek egy fegyvert Anubis katonái ellen.Because you needed us. Just as you brought us Telchak's reanimation device because you needed our help to develop a weapon against Anubis' drones.
Mások több időt és energiát szántak rá, mint képzelnétek, hogy kifejlesszenek egy képességet, amivel átléphetnek egyik oldalról a másikra. Következmények nélkül.The others have devoted more time and resources than you can imagine to developing an ability to pass from one side to the next with no success.
A te pénzeddel sikerült kifejlesztenem.I was able to develop it with the money you had, see.
Azt hiszem, muszáj lesz, kifejlesztened a gyilkos ösztöneidet Manhattenben.I guess now you're gonna have to develop that Manhattan killer instinct after all.
Neked tényleg szükséges kifejlesztened egy radart a hibbantak miatt, haver.You really need to develop a radar for the crazies, my man.
Azért kellett kifejlesztenie az embert, hogy így viselkedjünk, így éljünk?Has nature got to develop humans So that we act that way, we live that way?
Létezik néhány elmélet ezzel kapcsolatban... De még senkinek sem sikerült gyakorlati alkalmazást kifejlesztenie.That's something that's been theorized, but no one's ever been able to develop the technology.
Sikerült kifejlesztenie... egy mentális védelmet, hasonló mint egy tűzfal.He's managed to develop a mental equivalent of a firewall.
Úgy van. De senkinek sem sikerült gyógymódot kifejlesztenie, nekem viszont igen!They are, but no one's been able to develop a cure.
A felhasználói felületet együtt kell kifejlesztenünk.We have to develop the interface jointly
Magas hozamú, betegségekre ellenálló gabonafajtákat kell kifejlesztenünk.We have to develop new strains of high-yield, disease-resistant grain crops.
Tudod a nővéreidnek az aktív erejüket időbe telt kifejleszteniük.Well, you know, your sisters' active powers took a long time to develop.
Könnyedén összeollóz olyan híradásokat, amik egy Atlantában kitört ebolajárványról szólnak, így feltornázva az ellenszert kifejlesztő gyógyszercég részvényeit.He doctors screenshots from news outlets to report an ebola outbreak in Atlanta in order to drive up the stock of a drug company developing a cure.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hatalmaskodik
domineer
kerget
chase
kesereg
grieve
készít
make
kiég
burn out
kielégít
satisfy
kifejez
express
kifejt
unstitch
kigyógyít
cure someone
kinéz
look out

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'develop':

None found.