Kapcsolódik (to connect) conjugation

Hungarian
77 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kapcsolódom
I connect
kapcsolódsz
you connect
kapcsolódik
he/she to connect
kapcsolódunk
we connect
kapcsolódtok
you all connect
kapcsolódnak
they connect
Past indefinite tense
kapcsolódtam
I connected
kapcsolódtál
you connected
kapcsolódott
he/she connected
kapcsolódtunk
we connected
kapcsolódtatok
you all connected
kapcsolódtak
they connected
Conditional present indefinite tense
kapcsolódnék
I would connect
kapcsolódnál
you would connect
kapcsolódna
he/she would connect
kapcsolódnánk
we would connect
kapcsolódnátok
you all would connect
kapcsolódnának
they would connect
Conditional past indefinite tense
kapcsolódtam volna
I would have connected
kapcsolódtál volna
you would have connected
kapcsolódott volna
he/she would have connected
kapcsolódtunk volna
we would have connected
kapcsolódtatok volna
you all would have connected
kapcsolódtak volna
they would have connected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kapcsolódni
I will connect
fogsz kapcsolódni
you will connect
fog kapcsolódni
he/she will connect
fogunk kapcsolódni
we will connect
fogtok kapcsolódni
you all will connect
fognak kapcsolódni
they will connect
Subjunctive present indefinite tense
kapcsolódjak
(if/so that) I connect
kapcsolódj
(if/so that) you connect
kapcsolódjon
(if/so that) he/she connect
kapcsolódjunk
(if/so that) we connect
kapcsolódjatok
(if/so that) you all connect
kapcsolódjanak
(if/so that) they connect
Conjugated infinitives
kapcsolódnom
I to connect
kapcsolódnod
you to connect
kapcsolódnia
he/she to connect
kapcsolódnunk
we to connect
kapcsolódnotok
you all to connect
kapcsolódniuk
they to connect

Examples of kapcsolódik

Example in HungarianTranslation in English
A piramisok általában nagyon nagy méretűek, ...és ezt csak akkor látjuk igazán, ha felülről nézzük, ...így elképzelhető, ...hogy a legkorábbi piramisok jeladók lehettek, ...mert ily módon a nem evilágiak kapcsolódni tudtak, ehhez a világhoz.Pyramids, in general, tend to be very large in scale, and can only be truly seen from above, so it's quite possible that the earliest pyramids were made as beacons, as a way for those not of this world to connect with those of this world.
Kérjük tartsa, míg megpróbálunk kapcsolódni.Please hold while we try to connect you.
Készítettél egy dokumentumot, hogy kapcsolódni tudj hozzámYou wrote a document to connect with me
Látom, hogy kapcsolódni próbál.I see that you're trying to connect.
Mintha ezek kapcsolódni akarnának valamihez.It's like, they just want to connect with something.
- Én nem kapcsolódom.- Not so much connected.
Amibe már bele kellett törődnöd. Már bocs, de te voltál az, aki azt mondta, valahogy kapcsolódom ehhez az egész szörnyekkel kapcsolatos szarsághoz.Excuse me, I thought you were the one that told me that I was somehow connected to all of this "beast-related crap."
Azt hiszem, valahogyan kapcsolódom hozzá.I think I'm connected with this game.
Ez...így kapcsolódom Tina-hoz, aki összekapcsol... Helena-val, aki Tina jelenlegi barátnője...That, therefore, connects me to Tina, which connects me... to Helena, who Tina's currently seeing...
Hogy kapcsolódom én Katherine-hoz, Stefan?How am I connected to Katherine, Stefan?
A merénylő azt mondta, te is kapcsolódsz hozzájuk.That assassin said that you're too connected.
Amikor azt mondtad, "nem kapcsolódsz" az eléggé véglegesnek hangzott.So when you said "not connected", that was kind of a telling statement.
Ha bármit is ügyeskednél, amíg a rendszeremhez kapcsolódsz, látni fogom.You try anything tricky when you're connected to my system,
Megvárjuk, amíg kapcsolódsz Dysonhoz.We wait for a connection to Dyson...
Nem kapcsolódsz össze.Wait. You're not connecting.
- Találnunk kell valamit, amihez kapcsolódik.We've got to find something to connect with her.
Gondolom kapcsolódik.It's got to connect.
Igen édesem. De az a helyzet, Hogy olyat hoznál, ami kapcsolódik apuhoz.Hey, sweetie, the objective is to connect a common theme based on what Daddy's bringing.
- Diana, csak ehhez az eseményhez kapcsolódunk.Diana, we're only connected to the psychic imprint of this event.
- Igazán érezni, hogy kapcsolódunk egymáshoz.I feel a real sense of connection to others.
- Nagyon büszke vagyok, de ma este a lasagna fölött kapcsolódunk.But we are connecting this evening over Lasagna. Hey,Jen,you wanna wait up for a second?
- Rögtön kapcsolódunk, ahogy Fredet bekapcsoltuk.We connect the second Fred powers up. You're going to turn him on?
A legtöbb gondolatunkat megosztjuk, ezen a módon kapcsolódunk a replikátor hittestvéreinkhez is.We share much of our thought. ln this way we are connected, even with our brethren.
Akár tetszik, akár nem, ti kapcsolódtok egymáshoz, és ti ketten tudjátok csak irányítani a sárkányt.Like it or not, you're connected to each other. And the two of you are connected to that dragon.
Bocsi, srácok, de elfelejtettem hogyan is kapcsolódtok ti a családhoz?Sorry guys, I forgot. How are you guys connected to the family again?
Gyerünk, pár perc alatt végezhetünk, attól függően hogy mennyire jól... kapcsolódtok.C'mon, we can be done in minutes depending how well you two... connect.
"Ezek a helyek kapcsolódnak egyfajta geodéziai jelenléthez, ...amit a földönkívüliek navigálásra használtak a bolygónkon? ""Was there a connected geodetic presence of sites that the extraterrestrials used to navigate around our planet?"
- A bűncselekmények nem kapcsolódnak.The crimes aren't connected.
- A rohadékok ... kapcsolódnak a laborhoz.- Then the scumbag doing this is probably connected to the lab.
- Bevonták a vendégek felét a díjátadó vacsoráról, nem kapcsolódnak a nyomozáshoz.- They pulled in half the guests from the I.M.P. Awards dinner-- no connection to the investigation.
- Dobozokba pakolja az életét. Önt, engem, mindent. És csak ő tudja, hogy ezek a dobozok hogy kapcsolódnak össze.He puts things in boxes... you, me, everything... and only he knows how they all connect.
Egyedül az volt világos számomra, hogy valamiképp kapcsolódtam ehhez a dologhoz.The only clear thought I had was that I was somehow connected to this thing.
Miért Dr. Rush-sal kapcsolódtam?Why was I connected with Dr. Rush?
Én meg hozzá kapcsolódtam.I'm connected to it.
Használat közben adatokat gyűjtöttünk a kőből, amit Daniel aktivált ezen az oldalon. Ez az amiért ő rá kapcsolódtál.See, we've been using the data collected from the stone that Daniel activated on this end, which is why you're connected to his body.
Mert végre abbahagytad a képességedről való elmélkedést és egyszerűen kapcsolódtál hozzá.- Because you finally stopped thinking about your powers And just connected to them.
Oké, most, hogy kapcsolódtál a botnetre, betörhetsz és utasításokat adhatsz.Okay, now that you're connected to the botnet, you should be able to break in and send it commands.
A KGY minden egyes előző áldozata kapcsolódott a tengerészethez.Every single one of P2P's prior victims were connected to the Navy. Until Stark.
A Zach-szokásom korlátozódott, és össze- kapcsolódott az Andrew-szokásommal.Well, my Zach habit had become all tied up and connected with my Andrew habit.
A kamaszoknak talán kicsivel több idejük van, mivel az agystruktúrájuk némileg rugalmasabb, de igen. Bárki, aki kapcsolódott Jasonhöz, idővel meg fog halni.And the adolescents may have a little more time, given the relative flexibility of their neuroanatomy, but, yes, anyone connected to Jason is eventually going to die.
A következő kilenc hónapban, 100 vádat emeltek több tucat letartóztatásban, ami az Othman összeesküvéshez kapcsolódott.Over the next nine months, 100 charges were handed down in dozens of arrests connected to the Othman conspiracy.
A lelke kapcsolódott Brianhez.Her soul is connected to brian.
Akkor volt, mikor először kapcsolódtunk le a kaptárelméről. Mielőtt Hetes megmentett minket.It was when we were first disconnected from the hive mind, before Seven rescued us.
Mind itt vagyunk, mind kapcsolódtunk.We're all here, we're all connected.
Rendben, kapcsolódtunk.All right, we're connected.
Tegnap este te és én kapcsolódtunk egymáshoz.Last night, you and I connected.
Így kapcsolódtunk.It's how we connected.
A szolgáltatóktól kapott információ, ami megmutatja, melyik eszközök kapcsolódtak az adott toronyhoz.It's information requested from service providers that indicates the devices that connected with a particular tower.
De az életem döntései mindig hozzád kapcsolódtak.Life decides them all for us But my life's decisions have always been connected to you
Egy évezreddel ezelőtt volt egy elit közössége az arideknek, akik annyira kapcsolódtak a létezésükhöz hogy képesek voltak kinyitni az időt.A millennia ago there was an elite communion of arids so connected to their realities, they were able to unfold time.
Egyiptológusok tudják, hogy ez egy olyan hely, ...ahol az ősök kapcsolódtak az isteni energiákhoz.Egyptologists know it as a place where the ancients connected with divine energies.
Elég megdöbbentő, hogyan kapcsolódtak ezek az esetek.Oh, it's a bit too freaky how these cases are connected.
Azt akarja, hogy újra kapcsolódjak be a múltban részt vett fontos eseményeimre.She wants me to connect with meaningful events from my past.
Meztelen talpakkal fogadtam esküt a Földanya előtt, hogy így kapcsolódjak össze az anyafölddel és a kozmosszal.I-I took my vows barefoot in front of the earth goddess... So that I could be connected to the soil and everything cosmic.
Szükségem van 30-40 másodpercre a járőr autónál, hogy kapcsolódjak bluetooth-ra és lefuttassam exploit-ot a plc-n.i need 30 to 40 seconds with the patrol car's Bluetooth connection to run the exploit on the plc.
Újra kapcsolódjak?Reconnect?
- Akkor kapcsolódj újra!- Then reconnect.
- Mattie, kapcsolódj közvetlenül Maxre!Mattie, I need you to make a direct connection to Max.
Ben, kapcsolódj szét és tűnj innen!Ben, disconnect and get out of here.
Csak menj a fesztiválra, kapcsolódj be a közösségi életbe.Just hit the festival, connect with the community.
Csak... kapcsolódj. Kapcsolódás.Just, "connect. "
A GPS mobil kapcsolatot használ, hogy kapcsolódjon a központi adatszerverhez.(mouse) so the gps uses a cellular connection To check in with a central data server.
Az erőszaknak benne kell lenni a címben, hogy kapcsolódjon a történethez.Rape the Vote. "Rape" has to be in the title to connect it with the story- a small concert... somewhere.
Ez csak egy másik módja, hogy kapcsolódjon a kollégáihoz.Just... It's another way to connect with your colleagues.
Ez lehetővé teszi a jövőbeni lelkitársának hogy önhöz kapcsolódjon.It will allow your future soul mate to better connect with you.
Ez lehetővé teszi hogy a jövőbeni lelkitársa önhöz kapcsolódjon.It will allow your future soul mate to better connect with you.
Hogy családként kapcsolódjunk egymáshoz, ez az emberi lét értelme.To be connected es e family is the essence of being human.
Hogy kapcsolódjunk össze?How connected are we?
Miért nem találkozunk a békefánál, hogy kapcsolódjunk Shoshanna Lonsteinhez?So why don't we rendezvous at the peace ash, and reconnect with our, uh, Shoshanna Lonsteins?
Semmiképpen nem találjuk ki időben, hogyan kapcsolódjunk le.There's no way we're going to figure out How to disconnect in time.
Én csak... szükségem van arra, hogy kapcsolódjunk.I just... Need us to connect.
Egy lehetőség, hogy bensőségesebben kapcsolódjanak.A chance to connect intimately.
Igen, olvastam, hogy régen a Bölcsek a fa alatt meditáltak, hogy az univerzum kozmikus energiájával kapcsolódjanak.- Yes, I have read that long ago, the ancients would meditate beneath this tree and connect with the great cosmic energy of the universe.
Jerry, ne vedd tiszteletlenségnek, de jobban kéne kapcsolódnod a családodhoz, ember.Jerry, no disrespect, but you really need to connect more with your family, man.
10 ágazat van, mindegyik a sajátos struktúrájával kapcsolódó láncszemek, és elszámolási módozatok.There are 10 departments, each with their own structure... - connecting links, and accounting methods.
Egymásba kapcsolódó ciklusok szólnak az egész világ isteneiről és embereiről a jeges északtól az afrikai sivatagokig, magyarázó olvasmányokkal és jelkép-értelmezésekkel napos szikláid;cycle after cycle of interconnecting tales of gods and men from all the known world, from the icy North to the deserts of Africa, with explanatory readings and symbolic interpretations.
Vágásnyomok vannak a vena cava inferioron és a kapcsolódó artériákon.There are cut marks on both sides of the inferior Vena cava and connecting arteries.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

illeszkedik
fit into
illik
suit
invitál
invite
ítél
judge
járőrözik
patrol
javasol
suggest
kapcsol
connect
kapiskál
do
kasztrál
castrate
kér
ask

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'connect':

None found.
Learning languages?