Sujungti (to connect) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sujungiu
I connect
sujungi
you connect
sujungia
he/she connects
sujungiame
we connect
sujungiate
you all connect
sujungia
they connect
Past tense
sujungiau
I connected
sujungei
you connected
sujungė
he/she connected
sujungėme
we connected
sujungėte
you all connected
sujungė
they connected
Past freq. tense
sujungdavau
I used to connect
sujungdavai
you connect
sujungdavo
he/she used to connect
sujungdavome
we used to connect
sujungdavote
you all used to connect
sujungdavo
they used to connect
Future tense
sujungsiu
I will connect
sujungsi
you will connect
sujungs
he/she will connect
sujungsime
we will connect
sujungsite
you all will connect
sujungs
they will connect
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sujungčiau
I would connect
sujungtum
you would connect
sujungtų
he/she would connect
sujungtume
we would connect
sujungtute
you all would connect
sujungtų
they would connect
Imperative mood
-
sujunk
you connect
-
-
sujunkite
you all connect
-

Examples of sujungti

Example in LithuanianTranslation in English
Dujotiekiai, skirti sujungti kai kuriuos pagrindinius dujų tiekimo šaltinius Europoje, pagerinti tinklų sąveiką ir padidinti tiekimo saugumą, įskaitant gamtinių dujų vamzdynų trasą jūra iš Rusijos į ES ir sausuma – iš Rusijos į Lenkiją bei Vokietiją, naujo dujotiekio statybą ir Vokietijos, Danijos ir Švedijos tinklų bei šias šalis jungiančių tinklų pajėgumų didinimą ir Lenkijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Vokietijos ir Austrijos tinklų bei šias šalis jungiančių tinklų pajėgumų didinimas.Gas pipelines to connect some of the main sources of gas supply in Europe, improve network interoperability, and increase security of supply, including natural gas pipelines via the offshore route from Russia to the EU and the onshore route from Russia to Poland and Germany, new pipeline building and network capacity increases in and between Germany, Denmark, and Sweden, and in and between Poland, the Czech Republic, Slovakia, Germany, and Austria.
Šios išimties tikslas – leisti sujungti visus kompiuterinės sistemos komponentus, įskaitant ir skirtingų gamintojų pagamintus komponentus, kad jie galėtų veikti kartu.An objective of this exception is to make it possible to connect all components of a computer system, including those of different manufacturers, so that they can work together.
fotoelektros ar terminių saulės įrenginių montuotojui: santechniko arba elektriko kvalifikacija ir santechniko, elektriko ir dangų klojėjo įgūdžiai, įskaitant žinias apie vamzdžių jungčių litavimą, vamzdžių jungčių klijavimą, jungčių sandarinimą, santechninės įrangos nuotėkio testavimą, gebėjimą sujungti laidus, žinias apie pagrindines dengimo medžiagas, hidroizoliacijos ir sandarinimo metodus yra būtina sąlyga; arbain the case of a solar photovoltaic or solar thermal installer: training as a plumber or electrician and have plumbing, electrical and roofing skills, including knowledge of soldering pipe joints, gluing pipe joints, sealing fittings, testing for plumbing leaks, ability to connect wiring, familiar with basic roof materials, flashing and sealing methods as a prerequisite; or
Jungiamieji žiedai kaitinimo įrenginiui (4.1), tigliui (4.2) ir cilindrui (4.3) sujungti ir šaltojo ekstrahavimo įrenginiui (4.6) bei tigliui prijungti.Connecting rings to assemble the heating unit (4.1), crucible (4.2) and cylinder (4.3) and to connect the cold extraction unit (4.6) and crucible.
Kelias, einantis lygiagrečiai su santykinai didelio jungiamojo funkcionalumo keliu ir skirtas jam sujungti su mažesnio jungiamojo funkcionalumo keliais.Road running parallel to, and designed to connect, a road with a relatively high connectivity function with roads with a lower connectivity function.
Aš sujungiu laidus.I'm connecting the wires.
„Trijų valstybių tiltas sujungė Veilio prie Reino (Vokietija) bendruomenę su Huningo (Prancūzija) miesteliu, esančiu kitoje Reino pusėje, netoli Bazelio (Šveicarija), kuris ir davė tiltui pavadinimą."e construction of the 'ree Countries Bridge' has connected the communities of Weil am Rhein in Germany and Huningue in France, which lie on either side of the Rhine, not far from Basel in Switzerland, hence the name of the bridge.
Jis sujungė pagyvenusius piliečius tiek virtualiai, tiek realybėje: dalyviai vienas su kitu gali bendrauti naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis.It also connected senior citizens both virtually and in reality: the participants could communicate with each other making use of modern technology.
2007 m. birželio 1 d. Teisingumo Teismo pirmininkas sujungė šias tris bylas, atsižvelgdamas į jų objektyvias sąsajas.By order of 1 June 2007, the President of the Court joined the three cases on account of their objective connection.
Dėl šios priežasties Pašto ir telekomunikacijų ministerija, o vėliau Reguliavimo tarnyba 1997 m. gruodžio 9 d. ir 1999 m. gruodžio 23 d. Sprendimais, vykstant aukščiausių kainų ribų nustatymo procedūrai, pirmiausia sujungė įmonėms ir privatiems asmenims taikomų ryšių ir pokalbių tarifus į vieną krepšelį.As a result, by decisions of 9 December 1997 and 23 December 1999 in price cap proceedings, the BMPT and then RegTP initially combined connection and call charges for businesses and for individuals in one basket.
Matote... Įsidiegiau šį telefoną ir norėjau išbandyti, jūs esat vienintelis žmogus, su kuriuo mane sujungė.You see... l've install this telephone and l wanted to test it you're the only person they could connect me to.
Šis kelias sujungs naująją Stratfordo verslo zoną su dabartiniais miesto statiniais ir aplinkiniais gyvenamaisiais kvartalais.This will connect the new Stratford development area with the existing urban fabric, integrating the surrounding residential communities.
Daugelis jų atiteko privačiam sektoriui, tačiau didžiausia – 450 mln. eurų – paskola buvo skirta geležinkelio tunelio po Bosforo sąsiauriu statybos projektui, turinčiam ir simbolinę reikšmę – šis tunelis sujungs Europos ir Azijos geležinkelio tinklus per Bosforo sąsiaurį.The private sector played an important role, but the largest loan of EUR 450m went to the construction of the Bosphorus railway tunnel, a project that also has symbolic importance, as the tunnel will unite the European and Asian rail networks across the Bosphorus Strait.The tunnel will connect two railway lines on Pan-EuropeanTransport Corridor IV, which presently terminate on either side of the Bosphorus.
Kitos naujienos. Automobilinis keltas sujungs Inčoną su Šanchajumi...ln other news, car ferries will connect lncheon and Shanghai...

More Lithuanian verbs

Related

atjungti
disconnect (something)
atsijungti
disconnect
įjungti
turn on
išjungti
turn off
išsijungti
turn off
jungti
connect
pajungti
subordinate
perjungti
turn (e.g. the channel)
prijungti
attach
prisijungti
join
susijungti
fuse

Similar

atjungti
disconnect (something)
išjungti
turn off
pajungti
subordinate
sujudėti
move slightly
surengti
organize

Similar but longer

susijungti
fuse

Random

nuplukdyti
transport by shipping
nuvirti
boil off
nuvyti
chase away
panaudoti
use
pasilenkti
bend
pasninkauti
fast
pateikti
supply
perbraukti
stroke
prisinervinti
be nervous
važinėti
go by vehicle (often)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'connect':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In