Akar (to want) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
akarok
I want
akarsz
you want
akar
he/she to want
akarunk
we want
akartok
you all want
akarnak
they want
Present definite tense
akarom
I want
akarod
you want
akarja
he/she wants
akarjuk
we want
akarjátok
you all want
akarják
they want
Past indefinite tense
akartam
I wanted
akartál
you wanted
akart
he/she wanted
akartunk
we wanted
akartatok
you all wanted
akartak
they wanted
Past definite tense
akartam
I wanted
akartad
you wanted
akarta
he/she wanted
akartuk
we wanted
akartátok
you all wanted
akarták
they wanted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
akarnék
I would want
akarnál
you would want
akarna
he/she would want
akarnánk
we would want
akarnátok
you all would want
akarnának
they would want
Conditional present definite tense
akarnám
I would want
akarnád
you would want
akarná
he/she would want
akarnánk
we would want
akarnátok
you all would want
akarnák
they would want
Conditional past indefinite tense
akartam volna
I would have wanted
akartál volna
you would have wanted
akart volna
he/she would have wanted
akartunk volna
we would have wanted
akartatok volna
you all would have wanted
akartak volna
they would have wanted
Conditional past definite tense
akartam volna
I would have wanted
akartad volna
you would have wanted
akarta volna
he/she would have wanted
akartuk volna
we would have wanted
akartátok volna
you all would have wanted
akarták volna
they would have wanted
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok akarni
I will want
fogsz akarni
you will want
fog akarni
he/she will want
fogunk akarni
we will want
fogtok akarni
you all will want
fognak akarni
they will want
Future definite tense
fogom akarni
I will want
fogod akarni
you will want
fogja akarni
he/she will want
fogjuk akarni
we will want
fogjátok akarni
you all will want
fogják akarni
they will want
Subjunctive present definite tense
akarjam
(if/so that) I want
akard
(if/so that) you want
akarja
(if/so that) he/she want
akarjuk
(if/so that) we want
akarjátok
(if/so that) you all want
akarják
(if/so that) they want
Subjunctive present indefinite tense
akarjak
(if/so that) I want
akarj
(if/so that) you want
akarjon
(if/so that) he/she want
akarjunk
(if/so that) we want
akarjatok
(if/so that) you all want
akarjanak
(if/so that) they want
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
akarnom
I to want
akarnod
you to want
akarnia
he/she to want
akarnunk
we to want
akarnotok
you all to want
akarniuk
they to want

Examples of akar

Example in HungarianTranslation in English
- A segítséget akarni kell.You have to want to be helped.
- Az "akarni" igét ragoztuk...- We were conjugating the verb "to want."
- Mit lehet akarni?-What is there to want?
! - Ja, nem akarok erről beszélni.- Yeah, I don't want to talk about it.
! Azt csinálok amit akarok!I'll do what I want!
! - Balhét akarsz?You want to go?
! Börtönbe akarsz kerülni?Do you want to go to jail?
! Ha el akarod titkolni a múltadat és előre akarsz lépni, akkor ez az egyetlen lehetőség.If you want to go on without revealing your past, you have no choice.
! Komolyan válni akarsz?You really want to get divorced?
"Normális,... ha egy fiú várni akar?"Next. "is it normal..." mm. "for a boy to want to wait?"
- De jelenleg csúcs nélkül akar minket.-He seems to want us topless for now.
- Esposito látni akar.- Esposito wants to see you.
! Mert részletes letapogatást akarunk csinálni a sejtszerkezetéről, az idegi kémiájáról, de nem vagyunk felkészülve az ilyenfajta vizsgálatokra.We want to make a more detailed scan of your microcellular structures, and a complete examination of your neural chemistry.
" A Huckabees világa mindaz, amit akarunk.""Huckabees cornucopia of stuff we all want.
"Az még nem, de ha kapcsolatba akarunk lépni az Enterprise-szal, jobb lesz igyekezni."Not yet, But if you want to contact Enterprise, we'd better hurry,
"Azt csinálunk, amit akarunk"?"whatever we want to do," huh?
! Engem akartok?You want me?
! Miért kell nekem mindig azt tenni, amit ti akartok?Why do I always have to do what you want!
"Ha nem akartok megsérülni, gyertek ki!""If you don't want to get hurt, then come out!"
"Hey, akartok jönni?""Hey, you want to come?"
! Legalább nem követed azt az utat, amit ők akarnak.At least you're not part of what they want us to be.
"...és ipart akarnak.They want jobs, a future.
"A Texasi Egyetemen ifjú hölgyek indulnak felfedezőútra, hogy rájöjjenek, mivel is akarnak foglalkozni.""At the University of Texas, young women embark on their own personal quest to learn who they want to be."
! - A hangomat akarom!I want my voice!
! Az a kép az én tulajdonom, és vissza akarom kapni!That picture is my propertih, and I want it back!
! Azt akarom, hogy mondja el, mi történt pontosan azon az estén, amikor utoljára látta Austint!What I want is you to tell me exactly what happened the last night you saw Austin.
! - Ezt akarod?- You want this?
! Azt akarod, hogy az egész világ megtudja?Do you want to announce it to the whole world?
! Azt gondolom, hogy meg akarod ölni Mike anyját. Mi?I think you want to kill Mike's mom.
! - Nagyon vissza akarja kapni.He wants her back some.
! Ez a nő benne volna, gazdag, és mindenképp meg akarja venni a törzscsapokat.She's willing, she's wealthy and she wants to buy our stem bolts.
! Ha névtelenségben akarja tartani a kis szeretőjét, ne rendezzen patáliát.If your bit of stuff in the bathroom wants to keep her anonymity,
! Lehetséges, hogy nem is Tanya-t akarja?Is it possible that it's not Tanya he wants?
" Joan ezredes tudni akarja"?"Colonel Joan wants to know"?
! Nem akarjuk bántani magát.- We don't want to hurt you.
" Szabadnapot tartunk mert mi úgy akarjuk " - "B osztály"Takin' the day off "'cause we want to" - "Class B"
"A döntés szabadságát akarjuk."freedom of choice is what we want.
"A részünket akarjuk".I want my cut.
! Azt hittem, ti is akarjátok, hogy legyen egy legjobb barátnőm.I thought you wanted me to have a best friend!
"Amilyen keményen dolgoztok, látom, nagyon akarjátok."After seeing your hard work and dedication I realize how badly you want it.
"Ha a dolgok maradnak ennyiben, minden infót kiszivárogtatunk, ha nem akarjátok, hogy ez történjen, akkor állítsátok le."If this performance goes on as scheduled, all of your information will be published. If you do not want this to happen, you will find a way to stop this performance.
"Ha nem akarjátok, hogy a pap pofázzon végig""If y'all don't want the preacher
"...nem akarják, hogy folytassuk."... don't want us to go ahead.
"A Fehér Tigrist" akarják ... holtan.They want me to live.
"A bungee jumpingot akarják a legtöbben.""Oh, yeah, bungee jumping... That's what people want to do. "
"A kormány megvonja a hallgatói támogatást a legtöbb főiskolától, és azt akarják, hogy a vállalatok egészítsék ki helyettük.""The government is cutting back on student aid to most colleges and wants corporations to make up the difference." Great.
"A teánkat akarják?""Do they want tea?"
! - Amit akartam, az te voltál.What I wanted was you.
! - Igen, ezt akartam.- Yeah, that's what I wanted to do, yeah.
! - Én csak egy kis tiszteletet akartam.All I wanted was some respect.
"Az akartál lenni"# That you wanted to be #
"Információt akartál Pallavi Pradhan-ról, ugye? Figyelj.""You wanted information about Pallavi Pradhan, didn't you?
" Mit a lány akart!""What she wanted!"
" észrevett, és beszélni akart velem. " " De a kommandóführer rám kiabált..." " Mondtam az apámnak, menj, mosdj meg, aztán majd beszélgetünk..."We wanted to talk to him... but the officer shouted... so he told his fatherto go wash up and that they"d talk later.
"A munka szabaddá tesz" Howard W. Campbell, Jr... itt akart lenni ma este... hogy elmondja nektek hosszú és mély kapcsolatát bukott hősötökkel."Work Makes You Free" Howard W. Campbell, Jr... wanted to be here tonight... to tell you of his long and fulfilling association with your fallen hero.
"Ez nem egy konkrét számadat, csak valami jó nagy számot akartunk mondani."It's not based on any particular data point. We just really wanted to come up with a really big number.
"Érett" képregényeket akartunk.They wanted to mature comics.
- Amikor lama-shem-elni akartunk...- When we wanted to lama-shem...
- Azonnal indítsd be! Repülni akartatok.You wanted to go up in the plane, we went up in the plane.
- Beszélni akartatok velem, fiúk.- You boys wanted to see me.
- Látni akartatok?You guys wanted to see me?
! - Az üzlet, a britek, találkozni akartak!- The deal, the brits, they wanted to meet.
! Azt hittem, azok a telepesek maradni akartak, Cal.The colonists wanted to stay.
! Szerettek volna itt lenni, de nem tudtak eljönni, mert... nem akartak eljönni.They said they wanted to come, but they couldn't because... they didn't want to come.
"Lefogadom, hogy az igazi szülei fiút akartak, ezért is öltözik annak.""I bet you her real parents wanted a boy. That's why she dresses like one."
! - Te akartad!- You wanted it!
"Amikor azt akartad, hogy kössük össze az életünket én boldogan beleegyeztem.""Whenever you wanted, you united me with yourself."
! - A francia. A rablók már elmondták, de azt akarta, hogy megerősítsem.The robbers were the first to tell, but he wanted me to corroborate it.
! Jonah elvitte Sofie-t és olyanná változtatta, amilyenné ő akarta.Look, Jonah took Sofie and made her what he wanted her to be.
! Ki akarta holtan látni a kormányából Renee Walkert?Who inside your government wanted Renee Walker dead?
! Mert ő is akarta!Because he wanted to.
! Tudod, fel akarta szedni Mike-ot egy pár évig.You know, she has wanted to get her hooks into mike for years.
- A bölcsőt is meg akartuk csinálni mire megjössz, de egy kicsit bonyolultabb, mint gondoltuk.We wanted to have the crib done by the time you got here, but it turned out to be a little trickier than we thought.
- A testvéremmel... a világ legnagyobb bűvésztrükkjét akartuk véghezvinni.- My brother and I both wanted to do... the absolute best magic the world had ever seen.
- Azt akartuk tudni...- We wanted to know...
- Ezt akartátok elmondani?- That's what you wanted to tell me?
- Mert azt akartátok...- Because you wanted to...
"Csak azt akarták, hogy segitsek nekik".All they wanted from me is that I help them further their cause.
"Tudom, hogy a jó népek mennyire akarták, hogy ez létrejöjjön," "de úgy néz ki, nem jön össze. "I know how much you good people wanted this thing to happen, but it's flat out not going to work.
- ...ki akarták hallgatni...-...are wanted for questioning...
Arra gondolok, hogy mit akarnék, ha én fekdünék ott, ahol Megan.I can't help but think what I would want if I were lying where Megan is now.
Arra gondoltam hogy én a ti helyetekben mit akarnék, hogy tegyetek.I thought about... what I would want you to do.
Egy rakás név közül akarnék választani.I would want to have a list of names in mind.
Ahova te nem akarnál jönni.Nowhere that you would want to go.
Csak azt hittem, hogy velem akarnál beszélni bizonyos dolgokról, és nem valami idegennel.I just thought that I would be the person that you would want to talk to about stuff, not someone you barely know.
! Ki akarna egy táborozót megölni?Who in the world would want to kill a camper?
- De senki nem akarna megölni.Hmm. But no one would want to kill me.
- Ha tudná, hogy mi történt, akkor biztos vagyok benne, hogy itt akarna lenni magával.If he knew what had happened, I am certain he would want to be with you here.
Ugyan azt, amit én vagy maga akarnánk, ha az ő helyében lennénk!He wants the same thing you and I would want if we were in the same position.
Nem mintha akarnátok.Not that you would want me to.
Biztos, hogy a te gyerekeid is akarnának segíteni ha tudnák, hogy szükséged van rájuk.I'm sure your children would want to help you if they thought they could.
Honnan tudhatnám, mit akarnának?How can I know what they would want?
Kétlem, hogy sokan akarnának Denny valóságában élni.I doubt many people would want to live in Denny's reality.
Minden Vatikánból jövő szívességnek ára van, és Isten tudja, mit akarnának ezért.Every favor from the Vatican comes with a price, and God only knows what they would want for this.
- akkor azt akarnám, mint minden férfi, érted?I guess I would want what any guy wants, you know?
- Én is el akarnám felejteni, hogy megöltem Mariát.I would want to forget killing Maria, too.
- én meg akarnám védeni.I would want to protect him.
- Most, te is ugyanezt akarnád.Now, you would want the same thing.
Ha a buszon lettél volna, azt akarnád, hogy a te halmod legyen a legnagyobb.If you were on that bus, you would want your pile to be the biggest.
Ha láttad volna, amit én, te is azt akarnád, hogy kapjon védelmet, rendben?- If you had seen what I've seen, you would want him to have protection, too, okay?
"Ki akarná megmenteni Petert?""Who would want to save Peter?"
- Angie is azt akarná, hogy vigyázzak rátok.Angie would want me to keep you safe. No.
- Azt akarná, hogy imádkozzunk.She would want us to pray. What?
A fiúk ezt akarnák.That's what my friends would want.
A nemesek a fejedet akarnák, és Condé-ét is követelnék, és nem ígérhetem, hogy meg tudnálak védeni bármelyikőtöket is.The nobles would want your head and demand Condé's, and I can't promise I could protect either of you.
A szüleim azt akarnák, hogy enyém legyen a részünk.My parents would want me to have my share of the salt mine
A szüleink azt akarnák, hogy békében éljünk.I think what my parents would want was us living peacefully.
- Azt akarjam, hogy büszke legyen rám. Nem?- I want him to be proud of me, don't I?
- Motiváljon, hogy ne hányjam el magam, meg hogy ne akarjam itt hagyni a színházat, és megölni magam!- Keep me from puking is your motivation. Stop making me want to quit the theater and kill myself.
- Szóval ne akarjam, hogy felhívjon?So what? I shouldn't want him to call me?
- Talán azt akarod... hogy azt akarjam, egy golyó legyen a szádba kötve.- Maybe you want me to... make you wear a ball gag in your mouth.
"Ahhoz, hogy sikeres légy, akard a sikert mindenáron"."If you want success, you've got to love being successful."
"Ne akard hogy oda menjek." Lejátszam még egyszer?"Don't make me come over there." You want me to play it for you again?
"akard akard és akkor nem kapod meg, kapd meg kapd meg és ne akard.""Wanti wanti can't get it, getti getti no want it."
* Ne akard bemesélni, hogy téged akarnak *♪ oh, and don't you try to tell me ♪ ♪ that you're wanted ♪
- Akarom, hogy akarjak gyereket, de fura az egész, és olyan gyorsan történik minden.Because I want to want a baby. I just... it's odd, and it's all happening so fast.
- Nem, akarjak?Uh, no, do I want to?
- Szóval ne akarjak az lenni?So I don't want to be it?
Amióta csak emlékszem... soha nem hagytam... hogy bármit is akarjak.For as long as I can remember I've never let myself want anything.
# Ne akarj észhez téríteni # # Szomorú az én dalom #♪ You don't want to save me ♪ Sad is my song
# Ne mondják meg, hogy mit akarj ## Don't be told what you want #
* Akarom, hogy akarj *♪ I want you to want me ♪
- Azt akarom, hogy akarj engem.- I want you to want me.
" meg kell, hogy akarjon házasodni.""must be in want of a wife. "
- Bármin ment keresztül, elég fájdalmas volt ahhoz, hogy ne akarjon visszajönni.- Well, Whatever he was going thtough was so painful that he doesn't want to come back here.
- Elég rosszat, hogy meg akarjon halni?- Bad enough that she wanted to die?
- Ne akarjunk több halálesetet.- We want no more deaths.
Arra ösztönzött, hogy ne akarjunk veszíteni. Érted, mire gondolok?Made us not want to lose, you know what I mean?
De ezt akarjunk.This is what we want.
Azt akarom tőletek, hogy engem akarjatok.I really want you all to want me.
Eljetek rendesen ha nem akarjatok inzultalni a szuleiteket Ti atkozott fattyuk.Live properly if you don't want to insult your parents, You damn bastards.
"Lehetetlen, hogy meg akarjanak ölni!"It's impossible that they would want to kill me!
- Hogy többet akarjanak.Leave 'em wanting more.
100%- ig újrahasznosított anyagokból készüljön, és olyan gyönyörű legyen, hogy esküvőt akarjanak benne tartani.I want it to be made of 100% recyclable materials, and I want it to be so beautiful that people want to get married in it.
A csókom olyan, hogy az emberek ne akarjanak velem csókolózni.My kissing style is designed to make people want to stop kissing me.
- Tudom, hogy akarnom kéne egy kapcsolatot.Look, I know I'm supposed to want to be in a relationship.
Azt kellene akarnom, hogy lesöpörjenek a lábamról, nem?I'm supposed to want to be taken, aren't I?
Csak akarnom kell.I have to want it.
- Csak akarnod kell.-You have to want it to happen.
- Neked is akarnod kell.You've got to want it too, Steven.
Annyira akarnod kell ezt az egészet, hogy hajlandó legyél kimerülni, folyamatosan buszon éjszakázni, elmenni a volt barátod partijára és úgy tenni, mintha jól éreznéd magad.You got to want it so bad that you're willing to be exhausted, that you're willing to be on a bus night after night, that you're willing to show up at your ex-boyfriend's party and pretend you're having a good time...
- Neki kell akarnia.He has to want to.
Annyira kellett akarnia, hogy figyelmen kívül hagyja azt, ami az orra előtt van.I needed you to want it so bad you would ignore what your eyes were seeing.
- Mert elmondtam neki az esküvőn, hogy nem kell ugyanazt akarnunk ahhoz, hogy együtt legyünk.Because I told her at the wedding that we don't have to want the same things in order to be together.
Csak akarnotok kell!You have only to want! Police!
Csak ugyanazt kell akarnotok, igaz?You just need to want the same thing, right?
Mélyen legbelül kell akarnotok.You have to want it deep inside you.
Ahhoz egyeseknek akarniuk is kell eladni a házukat.Someone actually has to want to sell their home.
Nekik kell akarniuk minket, hozzánk jönniük.They've got to want us, come to us.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

akad
get stuck

Similar but longer

takar
cover
vakar
scratch

Random

agyonvág
strike someone to death
akadozik
stall
akaszt
hang
alapít
found
aliázik
make aliyah
állít
place
archivál
archive
vonzódik
be attracted to something or someone
xeroxozik
xerox
zsúfol
cram

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'want':

None found.
Learning languages?