קנה [ḳnh] (to buy) conjugation

Hebrew
82 examples
This verb can also mean the following: possess, captivate, accept, obtain, get, believe, accept as true, do, purchase, acquire

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
קונה
ḳṿoneh
I/you/he (masculine) buy
קונה
ḳṿonah
I/you/she (feminine) buy
קונים
ḳṿoniym
we/you all/they (masculine) buy
קונות
ḳṿonṿot
we/you all/they (feminine) buy
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
קניתי
ḳaniytiy
I bought
קנית
ḳaniyta
you (masculine) bought
קנית
ḳaniyt
you (feminine) bought
קנה
ḳanah
he bought
קנתה
ḳanətah
she bought
קנינו
ḳaniynṿ
we bought
קניתם
ḳəniytem
you all (masculine) bought
קניתן
ḳəniyten
you all (feminine) bought
קנו
ḳanṿ
they bought
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אקנה
’eḳəneh
I will buy
תקנה
tiḳəneh
you (masculine) will buy
תקני
tiḳəniy
you (feminine) will buy
יקנה
yiḳəneh
he will buy
תקנה
tiḳəneh
she will buy
נקנה
niḳəneh
we will buy
תקנו
tiḳənṿ
you all (masculine) will buy
תקנינה
tiḳəneynah
you all (feminine) will buy
יקנו
yiḳənṿ
they (masculine) will buy
תקנינה
tiḳəneynah
they (feminine) will buy
Imperative mood
-
קנה
ḳəneh
buy!
קני
ḳəniy
buy!
-
-
-
קנו
ḳənṿ
buy!
קנינה
ḳəneynah
buy!
-
-

Examples of קנה

Example in HebrewTranslation in English
! אתם רוצים לקנות שער?- You wanna buy a gate?
! ואנחנו לא רוצים לקנות את המחבט שלךAnd we don't wanna buy your bat!
! זה כאב קולין יהיה הרבה זמן בבית חולים ואחר כך בכלא זמן רב יותר כמו מי שניסה לקנות .את הכונן .עבודה טובהCullen will be in the hospital for a long time and then in jail for even longer as will the attempted buyer of the drive.
! נסי לקנות לך בזה שמלה חדשהTry buying yourself a new frock with that.
" אומר, אבל אתה צריך לקנות אותו עכשיו."but you have to buy it right now.
! פשוט קנה אחד חדש ?Just buy a new one!
! קנה לעצמך ממתקHere, buy yourself a sweet!
".כשדם נשפך ברחובות, קנה לך נכסים""When there's blood on the streets, buy property."
"אל תקנה סמים, קנה טסות"."Don't buy drugs, buy some rims."
, אם אתה הולך לראות את אוליברס . קנה מגפיים חדשות ... ובכןIf you're going to see Olivares, buy some new boots. Well...
! אני לא קונה את מה ששלי .אתה מכיר את הדרך. אין אוכלי חינם- !- I ain't buying' what's mine!
! הייתי קונה את זה תמורת דולרI'd buy that for a dollar.
! מי קונה את השתיה? אתה !- Who's buying the booze?
! מי קונה קונדומים בתחנת דלקWho buys condoms at a gas station!
! מכיוון שיורד גשם בזמן שאת קונה בית זה אומר שיהיו לך חיים מאושריםSince it's raining while you are buying a house I guess that means you are going to be happy life!
! הם לא היו קונים אותו בכל מקרה !They weren't going to buy it anyway!
! המוזיקה משגעת ואנחנו קונים דלעת בואי נלך.The music be bumpin' and we buying' pumpkin!
"יהודים קונים מכוניות גרמניות""Jewie people buying German cars."
"מבצעי פרוייקט "מפתחי ארץ איכות .קונים הכל .אנו פשוט צריכים להעלות רמהQuality Land Development buying' up everything. We just gotta step up our game.
"שהוריהם קונים להם מרצדס?" ואתה יודע, זה יכול ללכת לשני הכיוונים."whose parents buy them Mercedes?" And, you know, it can go both ways.
"אנחנו לא קונות ה"שפירית ?We're not buying the Dragonfly. - What?
"נשים קונות "לובוטן .בגלל האיכות וחשוב מכך, הן קונות ...את מה שWomen buy the Louboutin because they're buying quality. But more importantly they're buying what the Louboutin represent:
,בנות לא צוחקות .ולא קונות סיגרים חברת הסיגרים תעזוב .אותנו כמו תפוח-אדמה חםGirls don't laugh, and they don't buy cigars. Dutch Masters is gonna drop us like a hot potato.
- "בית מרקחת "פיי רייט - ,אמהות קונות שמפו של 2 ב-1 ...ילדים מתחננים לממתקים ,פתאום, ללא אזהרה החיים של כולם משתנים .עם בום אחד פשוטSo while families like yours are at some pharmacy, stocking up on supplies... mom's buying 2-in-1 shampoos, kids are begging for candy... suddenly, without warning, everyone's life is changed with one simple boom.
...אז, הלקוחות שלך הן פשוט קונות כל דבר ?So these clients of yours, whatever you want them to buy they just buy?
! אני קניתי לנו רכב מילוט אחרי שהם עזבו, הוא הולך !I bought us an escape vehicle!
! ג'יימזי ...קניתי כרטיס.- I bought a ticket.
! היי חבר'ה, תראו מה קניתי בדחף מטורף !Look what I bought on a wild impulse!
! קניתי קאנוI bought a canoe!
! תראו מה קניתי !Look what I just bought!
! אתה קנית טנקYou bought a tank!
! קנית את זה? !You bought that?
! קנית כרטיסים שאי אפשר להחזיר !You bought nonrefundable tickets.
" זה ממש מצחיק, קנית "אדזלIt's really funny. You bought an Edsel.
'אתה יהיה מסוגל לעמוד בקצב אם אתה לא קנית עוד זוג נעלי חשפנית.- You would be able to keep up if you hadn't bought another pair of stripper shoes.
".היא קנתה לו את הכרטיס ל"ורמילייןshe bought him the tickets to "vermillion."
"הכליה" ."חורחה פוסאדה"- היא קנתה מנוי לעונה .שלמה כדי לראות אותו-Kidney! -Jorge Posada! She bought Yankees season tickets to watch him play!
"כבר יש לנו פינצטה, אבל היא קנתה לה שלו. אישור"."We've already got tweezers, but she's bought her own.
"קנתה את "האחים פורטר ,ויש להם עדיין סוג של קרנבל נודד .עם להטוטנים, קוסמים וליצנים ?That's true, but another company bought up the Porter Brothers' operation and, um, they still have a sort of travelling carnival, with a juggling show, magic act, clowns.
'היא כרגע קנתה סנדוויץ .חמאת בוטנים וריבה, ג'ף .‏200 דולר ...פעם ראשונה, שנייהShe just bought herself a peanut butter and jelly sandwich,jeff. $200 Going once,twice.
",אני תוהה" זה היה שיר גדול שכולם שרו .וכולנו קנינו את התקליט ,והנה הוא היה על העטיפה .סוג של היפי עם משקפי-שמשI Wonder, that was the big song that everybody was singing and we all bought a record.
"אנחנו פשוט קנינו שטוח ביחד"we just bought a flat together
"קנינו סל קש מ"פייר 1 .והוא היה חסר הכרה בפנים[Chittering] We bought a wicker basket from Trader Pete's, and he was passed out inside.
(סילבסטר נאנק) קנינו לך בגדים להחלפה.(Sylvester groans) We bought you a change of clothes.
, "עצור ,יצאנו, נכנסנו .הצבענו, קנינו בית .ממש כך .אני אצטרך למכור אותו, כנראהGot out, went in, pointed, bought a house. - Like that. - I should sell it, I guess.
"גוגל קנו את "מיבו .תמורת מאה מיליון דולר אליסון מנסה לעשות אותו הדבר- Google bought meebo for $100 million. Allison is trying to do the same thing
"הם התחילו לתכנן "ציד בני אדם .הם קנו אקדחי הלם, מכמורות ומלכודות של דוביםThey started planning a"human hunt." They bought stun guns, nets and bear traps.
"זאת חברת הבנייה "וויליאם ווין .הם קנו את הנפצים .בסדר, טובThe William Wayne Construction Company bought the blasting caps. OK.
"לפני כשנה וחצי, "תעשיות לות'ר .קנו מנחת מטוסים נטוש, בפאתי העיר ,הם בנו את ההאנגר מחדש .והביטי במסמכי הבניהAbout a year and a half ago, luthorcorp bought a abandoned airstrip just outside the city. Now they've rebuilt the hangar. Check out the construction manifest.
"תשמע, בן אדם, "אפלאיד דאטה .לא קנו כלום מאף אחד כבר שנים עשית עבודה טובה ,בהסבר על התוכנהHey, man, look, Applied Data hasn't bought jack-all from anyone in years. You did a solid job explaining the software, but I need you to do me one favor.
,אבל שתדעי .אני אבוא אלייך כשיחשיך .ואיזה יום, אני אקנה אותך בעבוריBut know I shall come to you under the stars. And some day I will buy you for my very own.
,אם אנחנו נזדיין על השטיח .אני אקנה לך שטיח חדשIf we end up shagging on the carpet, I will buy you a new carpet.
,אני אקנה איתכם ,אמכור איתכם אצא איתכם, אדבר איתכם וכיוצא בזה ,אבל לא אוכל איתכם לא אשתה איתכםI will buy with you, sell with you, walk with you, talk with you, and so following, but I will not eat with you, nor drink with you, nor pray with you.
,אני אקנה ממך את ההרואיןI will buy your heroin.
,אקנה אותה בכסף שלי .שאני גונבת מג'ספר .אני מחבבת אותךI will buy with my own money I steal from Jasper. I like you.
,אדון, אדון אם תקנה פסלון, הכסף יממן .חיסוני פוליו לאנשי הכפרSir, if you buy a statue, the money will buy polio vaccine for the village.
,אם אתה רוצה מחשב .תקנה מכשיר שלנו ,"אנשים יקנו את ה"ג'יאנט ?You want a computer, you buy one of ours. People will buy the Giant, but will they remember it?
,ששום סכום כסף, קרדיט ,או כמות סיגריות .תקנה לךBut there are still some things... that no amount of cash, credits or cigarettes will buy you.
.הכסף שלך לוחץ על ההדק ממשלת צ'ינג תקנה נשק עם .ההלוואה שלך, ורק ממנוThe Qing government will buy weapons with your loan, nothing else.
.ואולי אימא שלך תקנה הרבה מהטאפוור .זאת הגישהI have my friends here... and maybe your mother will buy a lot of Tupperware. That's the spirit.
.בזה תקני את ארוחתך .כעת, הבטיחי לי דבר אחד ,בפעם הבאה שאת מועדת .אל תזעפיThis will buy your supper. Now promise me one thing. Next time you take a tumble, no frowns.
,אז היא תמכור .אבל אף חוואי מקומי לא יקנה .יש להם אדמות בשפעSo she'll sell, but no local farmer will buy. They own too much land already. - A stranger might buy it.
,אני יודע שזה לא הרבה .אבל זה יקנה לנו עזרה במלבורן ?I know this is not a fortune, but this will buy us some help in Melbourne.
,את חושבת שלפעול לפי הכללים .יקנה לך חיים יפים .גם אם החוקים הופכים אותך לעבדYou think following rules will buy you a nice life, even if they make you a slave.
,תמשיכי לשחק את הקלף שלך ככה .והבחור הזה יקנה לך רכבKeep playing your cards like that, and that guy will buy you a car.
,תקשיבי, מתוקה .אף אחד לא יקנה אותך כמפתה -"לעאזל היאנקיז" כשהם ,מדברים על סצנת פיתוי גדולה הם לא מתכוונים .לגודל של השחקניתListen, honey, no one will buy you as a seductress because in "Damn Yankees" when they talk about the big seduction scene, they don't mean the size of the actress.
.פינדי, נקנה לך מל"ט חדש ?Pindy, we will buy you a new drone. Where did it land?
אז זו מכירה פומבית ואני גם אקח את הטלפון הזה ואתקשר לחברים שלי הפעילים נגד-נשק בוושינגטון ואני יגיד להם שאנחנו הולכים להקים .שירותרום ואנחנו נקנה את הפסק דין הזהThen this is just an auction, and I might as well get on this phone here and call up all those anti-gun activist friends of mine in Washington and tell 'em we're just gonna put on a telethon and we will buy this verdict.
אנחנו נקנה אותם ! אנחנו נקנה אותםWe will buy them!
בעוד יומיים נקנה את הארץ הזו מסנטה אנה.Two days from now we will buy this country from Santa Anna.
זה חיישן חדק לפולימרים .סירנוס 320- .קיבלתי אותו בחינם לשבוע חשבתי לעצמי שאם זה .יעזור, אנחנו נקנה אחדCyranose 320. Company sent it to me gratis for a week. They figure, if it helps, CSI will buy one.
קוואבנגה .יופי- אבל אם אתעורר אצל אחד ,מכם בדירה מחר בבוקר .אתם תקנו לי ארוחת בוקר- Fine,we're... we're cowabunga. - Good. But if I wake up in any of your apartments tomorrow morning, you will buy me breakfast.
,אך אם מילה יוצאת מכאן .כולם יקנו, אז חייבים לפעול עכשיו .בסדר, הובןBut if word gets out, everyone will buy, so we must act now. Yes, I understand.
,אם אתה רוצה מחשב .תקנה מכשיר שלנו ,"אנשים יקנו את ה"ג'יאנט ?You want a computer, you buy one of ours. People will buy the Giant, but will they remember it?
,המכשפות יקנו מה שנמכורThe witches will buy what we sell.
,עצר את התקרה מלמעוך אותנו .והפסיד 13 ס"מ יתכן ועוד חודשים יהיו לפני ,שנצליח להתיישר שוב אבל מיליון דולר יקנו .הרבה ברזלים לגבIt may be months before we're able to straighten again but a million dollars will buy a lot of back braces.
-בעלים חדש מסתבר שהוא חושב שהלקוחות יקנו יותר אוכל אם העובדים ייראו כמו .חבורת טיפשיםApparently, he thinks the customers will buy more food... if the employees look like a bunch of jackasses.
! היי.. קני או עזבי !- Hey , buy it or drop it.
,אם אכפת לך מבעלך :הייתי עושה את הדבר האחראי ...קני לעצמך קונדומים, לך לבר, תמצאיIf you care about your husband at all, I'd do the responsible thing: buy yourself some condoms, go to a bar, find...
,אם את נוסעת העירה .קני לי גפרורים !If you go to town, buy me matches.
,אם את רוצה רכב ללא פגמים .קני אחד חדש ,או שאוכל לתקן את הרדיאטורIf you want a car with no flaws, buy a new one. Or I could get the radiator fixed,
,דבק, מותק, קני קצת דבק ...אם מה שאת עושה ...חברים-Glue, baby, buy some glue - Just in case what you're doing-

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

בדה
make up
בכה
cry
בלה
wear out
בנה
build
גלה
go into exile
דלה
do
דמה
resemble
היה
be
זכה
win
חנה
park
חסה
shelter
טעה
make a mistake
ירה
flow as water
כלה
be finished
כפה
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

זיין
fuck
נגמר
end
נמצא
be found
עבר
pass
פתח
open
קלט
know
קם
rise
קנח
wipe
רקע
spread
שבר
do

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'buy':

None found.
Learning languages?