Etablere (to establish) conjugation

Danish
21 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
etablerer
I establish
Past tense
etablerede
I established
Future tense
vil etablere
I will establish
Present perfect tense
har etableret
I have established
Jeg
Past perfect tense
havde etableret
I had established
Future perfect tense
vil have etableret
I will have established
Conditional perfect tense
ville have etableret
I would have established
Du
Imperative mood
etabler
establish!

Examples of etablere

Example in DanishTranslation in English
Tre: etablere nye baser, hvorfra vi kan kæmpe mod andre fjendtlige stillinger.Three: to establish new bases from which to carry the fight to other enemy strongholds.
Først skal vi etablere kontakt med Thunderbird 5.First, we have to establish contact with Thunderbird 5.
Og nu hører vi vidnesbyrd, der, en gang for alle, vil fjerne al tvivl, og etablere den anklagedes skyld.And now we are about to hear testimony that, once and for all, will remove all doubt and clearly establish the guilt of the accused.
Vi er i færd med at etablere det næste årtis forsvarsvidenskab.Relax. We are on the threshold of establishing... the indispensable defense science of the next decade.
Hvis vi gjorde, kunne vi etablere en permanent forbindelse imellem vores planeter.If we did, we could establish a continuing link between our planets.
Fra nu af, etablerer vi en fælles fond for banden.From here on we establish the shared funds of the gang.
- Han etablerer stemningen.-Bart, he's establishing mood.
Det medicinske program etablerer forbindelser med alle nøgleområder på skibet, og jeg har ved lejlighed...When activated, the emergency medical program establishes com-links with all key areas of the ship, and I have... on occasion...
..vil jeg have at du anvender radioen.. ..og etablerer kontakt til det skib øjeblikkeligt.I want you to go to the radio shack and establish a voice contact with that ship immediately.
Dette etablerer en slags bånd af tillid.This establishes some sort of bond of trust.
- Selv for dronningens læger, hvis der en god fortjeneste på det etablerede.Or even with the queen's physician, if there's a comfortable profit in those already established.
Ja... Det er nok mere sikkert at anbefale de mere etablerede restauranter.Yeah, well... it's probably safer to recommend the more established restaurants.
Hvis vi etablerede et kraftfelt omkring infirmeriet og beamede...Commander Chakotay, perhaps if we established a force field around Sick Bay and beamed victims directly...
Fårene vil frigøre os fra det etablerede samfund.The sheep will liberate us from the established society.
Det er et kampskrift mod den etablerede litteratur.A manifesto against established literature.
Se at få et personnummer, etabler noget kredit og køb dig en bil.Now, get yourself a social security card, establish credit and buy yourself a car.
George og nogle andre havde en dag etableret en forpost uden for San Pietro.Once, outside San Pietro, George and a couple others established an observation post.
Ved du, hvad det vil sige at have etableret politiovervågning, og at en eller anden idiot går ind og afslører det?Do you know what it means when you've got a stakeout established and some rockhead walks in and blows it...
Jeg tager en charmerende gammel tradition i brug igen, etableret af min kære kone, og lader dig navngive dig selv.l'm going to revive a charming tradition established in her lifetime by my dear wife, and let you name yourself.
"har vores tropper etableret sig i..."'our troops have established themselves across...
Når et fartøj nærmer sig, og der ikke er etableret kontakt..."On the approach of any vessel, "when communications have not been established..."

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bejae
affirm
belaste
encumber
bolle
boff
dandere
dander
efterligne
imitate
estimere
estimate
evakuere
evacuate
favorisere
favor
forekomme
happen
forfatte
compose

Other Danish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?