Perustaa (to establish) conjugation

Finnish
49 examples
This verb can also mean the following: care forabout, like, be fond of, set up, care, base, institute, found kotus type 53/muistaa, no gradation

Conjugation of eiti

minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present tense
perustan
I establish
perustat
you establish
perustaa
he/she establishes
perustamme
we establish
perustatte
you all establish
perustavat
they establish
perustetaan
is established
Past tense
perustin
I established
perustit
you established
perusti
he/she established
perustimme
we established
perustitte
you all established
perustivat
they established
perustettiin
was established
Conditional mood
perustaisin
I would establish
perustaisit
you would establish
perustaisi
he/she would establish
perustaisimme
we would establish
perustaisitte
you all would establish
perustaisivat
they would establish
perustettaisiin
would be established
Imperative mood
-
perusta
establish!
perustakoon
establish!
perustakaamme
let's establish!
perustakaa
establish!
perustakoot
establish!
perustettakoon
be established!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential tense
perustanen
I probably establish
perustanet
you probably establish
perustanee
he/she probably establishes
perustanemme
we probably establish
perustanette
you all probably establish
perustanevat
they probably establish
perustettaneen
probably is established
1st
1st long
2nd inessive
2nd instructive
3nd inessive
3rd elative
3rd illative
3rd adessive
3rd abessive
3rd instructive
4th nominative
4th partitive
5th
Infinitives
perustaa
to establish
perustaakseen
to establish
perustaessa
while establishing
perustaen
while establishing
perustamassa
establishing
perustamasta
establishing
perustamaan
establishing
perustamalla
establishing
perustamatta
establishing
perustaman
establishing
perustaminen
establishing
perustamista
establishing
perustamaisillaan
just about to establish
Passive infinitives
perustettaessa
while not establishing
-
-
-
-
-
-
perustettaman
not establishing
-
-
-
-
-
Present
Past
Agent
Participles
perustava
establishing
perustanut
established
perustama
established
Passive participles
perustettava
not established
perustettu
not established
-
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present negative tense
en perusta
I do not establish
et perusta
you do not establish
ei perusta
he/she do not establish
emme perusta
we do not establish
ette perusta
you all do not establish
eivät perusta
they do not establish
ei perusteta
is not established
Past negative tense
en perustanut
I did not establish
et perustanut
you did not establish
ei perustanut
he/she did not establish
emme perustaneet
we did not establish
ette perustaneet
you all did not establish
eivät perustaneet
they did not establish
oli perustettu
had been established
Conditional negative tense
en perustaisi
I would not establish
et perustaisi
you would not establish
ei perustaisi
he/she would not establish
emme perustaisi
we would not establish
ette perustaisi
you all would not establish
eivät perustaisi
they would not establish
-
Imperative negative mood
-
älä perusta
do not establish!
älköön perustako
let him/her/it not establish!
älkäämme perustako
let's not establish!
älkää perustako
do not establish!
älkööt perustako
do not establish!
-
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential negative tense
en perustane
I probably do not establish
et perustane
you probably do not establish
ei perustane
he/she probably does not establish
emme perustane
we probably do not establish
ette perustane
you all probably do not establish
eivät perustane
they probably do not establish
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Present perfect tense
olen perustanut
I have established
olet perustanut
you have established
on perustanut
he/she has established
olemme perustaneet
we have established
olette perustaneet
you all have established
ovat perustaneet
they have established
on perustettu
has been established
Past perfect tense
olin perustanut
I had established
olit perustanut
you had established
oli perustanut
he/she had established
olimme perustaneet
we had established
olitte perustaneet
you all had established
olivat perustaneet
they had established
-
Conditional perfect tense
olisin perustanut
I would have established
olisit perustanut
you would have established
olisi perustanut
he/she would have established
olisimme perustaneet
we would have established
olisitte perustaneet
you all would have established
olisivat perustaneet
they would have established
olisi perustettu
would has been established
Imperative perfect tense
-
ole perustanut
you have established!
olkoon perustanut
he/she have established!
olkaamme perustaneet
we have established!
olkaa perustaneet
you all have established!
olkoot perustaneet
they have established!
olkoon perustettu
has been established!
minä
sinä
hän
me
te
he
passive
Potential perfect tense
lienen perustanut
I probably have established
lienet perustanut
you probably have established
lienee perustanut
he/she probably has established
lienemme perustaneet
we probably have established
lienette perustaneet
you all probably have established
lienevät perustaneet
they probably have established
lienee perustettu
probably has been established
Present perfect negative tense
en ole perustanut
I have not established
et ole perustanut
you have not established
ei ole perustanut
he/she has not established
emme ole perustaneet
we have not established
ette ole perustaneet
you all have not established
eivät ole perustaneet
they have not established
-
Past perfect negative tense
en ollut perustanut
I had not established
et ollut perustanut
you had not established
ei ollut perustanut
he/she had not established
emme olleet perustaneet
we had not established
ette olleet perustaneet
you all had not established
eivät olleet perustaneet
they had not established
-
Conditional perfect negative tense
en olisi perustanut
I would not have established
et olisi perustanut
you would not have established
ei olisi perustanut
he/she would not have established
emme olisi perustaneet
we would not have established
ette olisi perustaneet
you all would not have established
eivät olisi perustaneet
they would not have established
-
sinä
hän
me
te
he
Imperative perfect negative tense
ole perustanut
you have established!
olkoon perustanut
he/she have established!
olkaamme perustaneet
we have established!
olkaa perustaneet
you all have established!
olkoot perustaneet
they have established!
minä
sinä
hän
me
te
he
Potential perfect negative tense
en liene perustanut
I probably have not established
et liene perustanut
you probably have not established
ei liene perustanut
he/she probably has not established
emme liene perustaneet
we probably have not established
ette liene perustaneet
you all probably have not established
eivät liene perustaneet
they probably have not established

Examples of perustaa

Example in FinnishTranslation in English
-Haluan perustaa sinne päämajan.I've actually always wanted to establish a headquarters there.
-Saat hoitaa kaivamisen. -Minkä kaivamisen? Tämä yksikkö, siis sinä, perustaa kenttäsairaalan.Will be establishing a field hospital, but first we're going to be digging fighting positions on four sides.
1951 USA saa perustaa Thulen lento- tukikohdan Grönlannin luoteisosaan.1951 agreed to a US military base to be established in northern Greenland.
Armeijan komento haluaa perustaa suoran yhteyden Alankomaihin.They did a good job trying Army headquarters want to establish a direct link with Holland.
Donna käyttää osan matkarahoistanne ja perustaa opetusohjelman.Donna is going to take some of the money you usually use on your trips and establish an education program through the foundation I work for.
- "Luon kolme riviä koruja, - perustan verkkonäkyvyyden, avaan kaupan Melbournessa."It's more of a reminder. Oh, "I'll create three new lines of jewelry, establish an online presence, open a shop in Melbourne."
Ja perustan, täällä Camelotissa, uuden hallitsemistavan, teille, kansalle!And I will establish here at Camelot a new way of ruling for you, the people.
Josaiommeselviytyänäistä vaikeista ensi kuukausista ja luoda vakaan perustan kansakuntamme jälleenrakennukselle, meidän tulee keskittää kaikki energiamme maataloustuotantoon.Ifwearetosurvive these difficult early months and establish a firm base for the redevelopment of our country, we must concentrate all our energies on agricultural production.
Lähitavoite on muuttaa Kaliforniaan ja tehdä nimeni tunnetuksi. Sitten perustan lopulta oman yrityksen.I mean, you know, the immediate goal was to get out of Poughkeepsie, move to California, establish my name and then start my own business eventually.
Sen varmistamiseksi perustan neuvoston- epäkohtien selvittämistä varten.And to make sure that it's not, l'm also establishing a council to air grievances, to advise me.
Eliminoimme diktaattorin ja perustamme demokratian, mikä vie aikaa.- Right. We eliminated a murdering asshole dictator. And now we're establishing democracy which, of course, takes time.
Kun pääsette huipulle, perustamme leirin, Ymmärrättekö?Once on top, we`II establish a base. Understood?
Tänään perustamme uuden Maailmanyhteisön.For today, we establish a new systems commonwealth.
Tästä lähtien perustamme yhteisen rahaston.From here on we establish the shared funds of the gang.
Afganistanilainen maasto vaatii, että, pienet ryhmät perustavat etumaiset toimintapisteet.Afghan terrain demands that small teams establish forward operating points.
He perustavat käyttökelpoisen näkökannan ja taipuvat säilyttämään sen. Kun taas kaikki yhteiskunnat ovat oikeastaan kasvaneita eikä perustettuja. Siksi he taistelevat uusia ideoita vastaan, jotka häiritsisivät perustettua systeemiä.they established a workable point of view and intend to perpetuate that whereas, all societies are really emergent, not established and so they fight new ideas, that would interfere with the establishment
He perustavat sijaisroboteista vapaita alueita suuriin kaupunkeihin.They've established reservations or Surrogacy free zones in major cities around the country.
He perustavat yhteisöjä pelastaakseen kulttuurinsa. Vallankumous aiheutti suurta tuhoa.Trying to establish communities to save their culture after the ravages of revolution.
Siviili-ja sotilasviranomaiset perustavat avustuskeskuksia suurkaupunkien alueille.Civil and military authorities are establishing relief centers in major metropolitan areas.
15 vuotta sitten perustin kemian stipendin New Mexicon yliopistoon.15 years ago, I established a chemistry scholarship at UNM.
Omistan ja johdan Sunny Vista -motellia, - jonka perustin Sunsetin ja La Cienega Boulevardin kulmaan -/I owned and operated /the Sunny Vista Motel, /which I established on the corner /of Sunset and La Cienega Boulevards
Rakkaani muistoksi, perustin herra Astor-säätiön, joka tänä vuonna - tukee mutanttistipendirahastoa.In loving memory, I established the Mr. Astor endowment, which this year supports the united mutant scholarship fund.
1990-luvun alussa UDV perusti Yhdysvaltoihin kirkkonsa sivuhaaran.In the early 1990's the UDV established a branch of their church in the United States.
DJ Neal Kay perusti ensimmäisen kodin hard rock-, heavy rock- - ja heavy metal -faneille. The Soundhousen. Paikallisen pubin, The Bandwagonin, yhteyteen.DJ Neal Kay established the first real home for hard rock, heavy rock, and heavy metal enthusiasts - The Soundhouse, bivouacked at the local pub called the Bandwagon.
Daphne perusti hoitolan miehensä, Davidin, kuoltua.Daphne established this nursery after her husband David passed away.
Hallitus perusti apuryhmän, - joka alkoi kuljettaa muukalaisia tilapäiselle leirille aluksen alle.The government then established an aid group that started to ferry the aliens to a temporary camp set up just beneath the ship.
Hän perusti 4400-keskuksen.He established the "4400 Center".
En nähnyt renkaanjälkiä, mutta perustimme lähestymistaparadan, - jolla vältetään luultavimmat tulo ja menoreitit, - joita uhri ja syyllinen käyttivät.I can't see any tyre marks but we've established a common approach path that I think avoids the most likely entry/exit routes used by the victim and/or the offender.
Me perustimme kehän... seinien ulkopuolelle niin piaan kuin oli mahdollista... pitämään talo havannon alla.We established a perimeter... outside the walls as quickly as possible... to keep the house under observation.
Esi-isämme perustivat South Carolina Ltd. osakaslistan sisällissodan aikaan- turvaamaan perheidensä ja jälkeläistensä talouden.The Covenant List of South Carolina, Limited... was established during the war between the states by our ancestors... to provide for the financial security... of their families and descendants.
He perustivat epäilyttävän tutkimuslaitoksen saarelle Okinawan koillisrannikon edustalla.They established a suspicious research complex on island. off the northeastern coast of Okinawa.
Hobb Springs. Tuntemattomat perheet perustivat sen 1926.Hobb Springs, established 1926 by families unknown.
Olen pahoillani. - Vuonna 1796 esi-isäni perustivat - tämän istuimen vanhan kreivikuntalain perusteella.In 1796, my forefathers established this seat after the tenets of the old shire charter.
San Pietrossa George sekä pari muuta perustivat tähystyspaikan.Once, outside San Pietro, George and a couple others established an observation post.
Haluan roviolle. -Moni instituutio perustettiin sortamaan naisia.Many societal institutions were established solely to oppress women.
Kuka haluaa nähdä, missä amerikkalaisen demokratian perusta luotiin?Well, who wants to see where the ancients established the foundation of our American democracy?
Meidän täytyy määrittää eräänlainen perusta.Alright Colonel, we need to establish a base line.
Olisin kiitollinen, jos voisitte lukea oikeudelle - nuo lyhyet katkelmat Irlannin perustuslaista - jonka olemme todenneet olevan toimivaltanne perusta.l would be grateful if you could read out to the Court... those short extracts from the Irish Constitution... which, we have established, is the basis for your authority.
Sujahda vain sinne ja perusta oma pesäsi.Just slip in there, as it were, and establish your beachhead.
Yksi mies palasi ajassa tuhat vuotta perustaakseen järjestön.One man made the sacrifice to journey back 1000 years to establish an order. A temple of a sort.
Osavaltioon ollaan perustamassa maankäyttövirastoaThe state, as you may know is establishing a bureau of land management.
Sinut viedään toiselle planeetalle, jolle olemme perustamassa tukikohtaa.You will be transported to another planet, where we are establishing an offworld base.
itse asiassa, olen perustamassa uskottavuuttani juuri nyt.In fact, I'm establishing my cred right now.
Yhteisön perustaminen Witch Mountainiin on vienyt kaiken ajan ettekä te kaksi ole ehtineet tutustua suurkaupungin elämänmenoon.We've been so busy establishing our community on Witch Mountain that you two haven't had an opportunity to see what life in the big city is all about.
Hänen ansiostaan Havaijin laivateollisuus sai 1200 työpaikkaa ja hän on perustanut muitakin yrityksiä.That man is responsible for over 1,200 jobs in the Hawaii shipping industry alone. Not to mention the other nine companies he has established here. Let me guess.
Jonne olen perustanut yksityisen rakennuksen.On which I have established a private structure.
Paavi on perustanut uuden inkvisition vainoamaan kataareita.The Pope has established a new inquisition to persecute the Cathars.
Pian sen jälkeen, kun eliitti oli perustanut Yhdistyneet Kansakunnat tukikohdakseen USA:ssa, - uudelleenmuodostettu maailmanneuvosto siirtyi suunnitelman seuraavaan vaiheeseen: mantereiden laajuisten superliittovaltioiden vähittäiseen muodostamiseen.Shortly after the elite established the United Nations as their base in the US, - the newly formed World Council quickly began work on the next phase in their plan: - the incremental formation of continental superstates.
Sillä hän on sen perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle.For He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

harustaa
guy
murustaa
crumble
pelastaa
save
perustua
be based on
puvustaa
costume
varustaa
equip

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

parveutua
form a swarm
paukahdella
bang
paukautella
bang
pelata
play
pelästyä
get scared
perhostaa
do
perkelöityä
escalate
peruskorjata
renovate
perustella
justify
pihdata
skimp

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?