Vestigen (to establish) conjugation

Dutch
24 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vestig
I establish
vestigt
you establish
vestigt
he/she/it establishes
vestigen
we establish
vestigen
you all establish
vestigen
they establish
Present perfect tense
heb gevestigd
I have established
hebt gevestigd
you have established
heeft gevestigd
he/she/it has established
hebben gevestigd
we have established
hebben gevestigd
you all have established
hebben gevestigd
they have established
Past tense
vestigde
I established
vestigde
you established
vestigde
he/she/it established
vestigden
we established
vestigden
you all established
vestigden
they established
Future tense
zal vestigen
I will establish
zult vestigen
you will establish
zal vestigen
he/she/it will establish
zullen vestigen
we will establish
zullen vestigen
you all will establish
zullen vestigen
they will establish
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vestigen
I would establish
zou vestigen
you would establish
zou vestigen
he/she/it would establish
zouden vestigen
we would establish
zouden vestigen
you all would establish
zouden vestigen
they would establish
Subjunctive mood
vestige
I establish
vestige
you establish
vestige
he/she/it establish
vestige
we establish
vestige
you all establish
vestige
they establish
Past perfect tense
had gevestigd
I had established
had gevestigd
you had established
had gevestigd
he/she/it had established
hadden gevestigd
we had established
hadden gevestigd
you all had established
hadden gevestigd
they had established
Future perf.
zal gevestigd hebben
I will have established
zal gevestigd hebben
you will have established
zal gevestigd hebben
he/she/it will have established
zullen gevestigd hebben
we will have established
zullen gevestigd hebben
you all will have established
zullen gevestigd hebben
they will have established
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gevestigd hebben
I would have established
zou gevestigd hebben
you would have established
zou gevestigd hebben
he/she/it would have established
zouden gevestigd hebben
we would have established
zouden gevestigd hebben
you all would have established
zouden gevestigd hebben
they would have established
Du
Ihr
Imperative mood
vestig
establish
vestigt
establish

Examples of vestigen

Example in DutchTranslation in English
""lk zal zijn koninkrijk voorgoed vestigen."""And I will establish his kingdom for ever."
- Virginia staat op het punt zichzelf te vestigen als een innovatieve onderzoeker.Well, Virginia is on the verge of establishing herself as a groundbreaking researcher.
- Ze willen hun regering omverwerpen en 'n regime van democratische idealen en oogstdeling vestigen.They plan to overthrow their government... and establish a regime of democratic ideals... and crop sharing.
Als de Ori een tweede basis proberen te vestigen, laat Jaffa ons voor.If the Ori attempt to establish a second beachhead then the Jaffa should give us a heads up.
Als de normale overtuigingstechnieken hun te weinig bijval zal opleveren zijn er andere manieren om autoriteit te vestigen.If normal methods of persuasion Fail to win them applause, There are other ways of establishing
Bespaar me de helse pijnen want ik sterf vastberaden. En vestig me in die oneindige zaligheid.Let me not undergo the real pains of hell, dear God, because I die unshriven and establish me in that bliss which knows no ending,
Laat haar niet de pijnen der hel ondergaan... want zij heeft haar hoop en vertrouwen op mij gevestigd maar vestig haar in die zaligheid die geen einde kent.Let her not undergo the pains of hell for she put her hope and trust in me but establish her in that bliss which knows no ending.
Nou, als ik me hier vestig... zou Hulpsheriff Nikker wel eens een goede positie kunnen zijn. Hier.Well, once I establish myself in this town Deputy Spade might turn out to be a groovy position.
Hij is rijk geworden in Chili en vestigt zich hier met het geld.He had made for himself a fortune in Chile and he uses this money to establish himself in France.
Luciano vestigt een krachtige commissie van vijf families om de onderwereld te regeren.Luciano establishes a powerful commission of five families to rule the underworld...
Zoals ik al zei, als je jezelf hier vestigt, moeten ze je wel accepteren.Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.
het jaar 1375, het eerste jaar van de Koreaanse Woe-dynastie in China vestigt Chu Yuan-chang de Ming-dynastie en verdrijft de Yuan-dynastieAD 1375 was first year of King Woo in the Korean dynasty. Meanwhile in China, Chu Yuan-chang established Ming dynasty - and drove Yuan dynasty north of the Great Wall.
'Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren.For He hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.
-Als ik gevestigd ben.- Soon as I get established. Ah!
Afgelopen week kwam onomstotelijk vast te staan... dat er diverse bases met aanvalswapens gevestigd worden... op dat gegijzelde eiland.Within the past week unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island
Als we hier eenmaal gevestigd zijn kunnen we de rivier opgaan en een route zoeken naar de andere zee.Once we're established here, we may go up the river and seek a route to the other sea.
Chandler is een gevestigd bedrijf met contracten tot 1925.Chandler's an established company with contracts booked through 1925.
Bao vestigde zich al snel als de deskundige... van het stomen van broodjes.Bao quickly established himself as the premier authority on the delicate art of bun steaming.
Charlotte vestigde het Gerson Instituut in 1977 in San Diego, Californie met het doel om zowel het publiek als patienten te onderwijzen over de therapie op zeer effectieve wijze met seminars, lunches, overleg, zorg dragen voor herstellende patienten,Charlotte established the Gerson Institute in 1977 in San Diego, California with the purpose of educating the public and patients alike about the therapy and highly effective ways with seminars, lunches, consultations, follow up cares for recovering patients,
Daphne vestigde deze crèche nadat haar echtgenoot, David, overleed.Daphne established this nursery after her husband David passed away
Door de slag om Brittannië te winnen... vestigde de dappere Royal Air Force... een nieuwe militaire waarheid in de geschiedenis van oorlogvoeren, dat zolang als een natie zijn eigen luchtruim controleert... kan er niet worden binnengevallen.In winning the Battle of Britain... the gallant royal Air Force established... a new military truth in the history of war-making- that as long as a nation controls its own skies... it cannot be invaded.
Het buro voor Wetenschap en Technologie vestigde een instituut in de hoofdstad Osaka, om schone energie te ontwikkelen.The Science and Technology Bureau established an institute in Osaka, the capital, to develop clean energy.
Samen met VS troepen die Camp Bondsteel vestigden... de op een na grootste buitenlandse militaire basis buiten Duitsland... werd een leger van advocaten en adviseurs gestuurd... naar het nu bezette Kosovo, onder auspiciën van de Wereldbank... om een gunstig klimaat te creëren voor buitenlands kapitaal.Along with the American troops have established a base Bondsteel the second largest U.S. military base outside Germany 780 1:18:09.906 -- 01:18:13,843 army of lawyers and consultants was sent to Kosovo novookuprano under the auspices of the World Bank to establish favorable conditions for foreign capital. And how is it done?
Toen er eenmaal een atmosfeer was, vestigden ze een kolonie.Once an atmosphere was developed, they established a settlement.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

bevestigen
affirm

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?