Etablera (to establish) conjugation

Swedish
31 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
etablerar
I establish
Future tense
ska etablera
I will establish
Conditional mood
skulle etablera
I would establish
Past perfect tense
har etablerat
I have established
Jag
Future perf.
ska ha etablerat
I will have established
Conditional perfect tense
skulle ha etablerat
I would have established
Du
Imperative mood
etablera
establish
Jag
Preterite past tense
etablerade
I established
Past pluperfect tense
hade etablerat
I had established

Examples of etablera

Example in SwedishTranslation in English
"Nationalsocialisterna kommer att använda dess egna revolution för att etablera en ny världsordning.", ~ Adolf Hitler"National socialism will use it's own revolution for establishing a - New World Order." ~Adolf Hitler
...misslyckats med att etablera samarbete... (Dova krigsljud hörs i bakgrunden)- We have to go. ... Failed to establish a collaboration ...
Allt för att etablera ett alibi... för din fru.All done to establish an alibi... for your wife.
De slåss om solljus, för att etablera dominans...They fight to obtain sunlight, to establish dominance...
De tänker sända en signal för att etablera kontakt.They're going to transmit a signal and establish communication.
"Jag ska etablera hans kungarike för alltid.""And I will establish his kingdom for ever."
"Nationalsocialisterna kommer att använda dess egna revolution för att etablera en ny världsordning.", ~ Adolf Hitler"National socialism will use it's own revolution for establishing a - New World Order." ~Adolf Hitler
- Att utforska rymden är så spännande. Att träffa nya raser, etablera kommunikation, jämföra dem med oss.It's an exciting aspect of space exploration, meeting new species, establishing communication, sharing differences and similarities.
- Jag försöker berätta sanningen och etablera förtroende här.- I'm trying to tell you the truth and establish trust here.
- Kan inte etablera ett maskhål.Can't establish a wormhole.
De acklimatiseras så snart vi etablerar...They will acclimate as soon as we establish...
De etablerar reservat, eller surrogatfria zoner, över hela landet.They've established reservations or Surrogacy free zones in major cities around the country.
De etablerar sig med "White Gold".They establish themselves with "White Gold".
Det etablerar ett system av domstolar, vars domare väljs av dig.Which establishes a system of tribunals. The judges chosen by you.
Det sägs att folk etablerar... grupperingar i större städer... och skövlar småstäder på landsbygden för förnödenheter, som kriminella.Peoplearesaid to be establishing... outposts in big cities... and raiding small rural towns for supplies, like outlaws.
- För Walter är mer etablerad.Because Walter is more established.
-Han är etablerad och har skivkontrakt.He's an established artist with a recording contract.
Avlatsbrev är en etablerad tradition vilken ger tröst till miljoner enkla kristna.Indulgences are an established tradition which give comfort to millions of simple Christians.
De var en etablerad groove-maskin.And so they were an established groove machine.
Den antika konsten Hara-kiri är väl etablerad, särskilt bland mina egna förfäder som botgöring för olika pinsama och förödmjukande överträdelser.The ancient art of hara-kiri has been well established particularly amongst my own ancestors as a penance for various embarrassing and humiliating transgressions.
- Jag etablerade svarthandeln för folket.I established the black market for the people.
- Vår dr Watson litar bara på etablerade former av kommunikation.Our Dr. Watson tends only to trust the more established forms of communication.
Besökare maskerade till människor etablerade sig i alla delar av samhället, oavsett om det var näringslivet, det politiska styret, kyrkan, militären.V's posing as humans established themselves in all facets of life, whether it be business, government, religion, the military.
Dessa etablerade den juridiska grunden för upprättandet av ett judefritt samhälle en judebefriad ekonomi för världens beskådande.They established the fundamental legality for the creation of a Jew-free society a Jew-free economy for the world to see.
Det etablerade en gemensam försvarsallians...What it did was it... it established a mutual defence organisation as...
Det är ett etablerande ögonblick...This is an establishing moment...
"Chandlers är ett etablerat företag med bokade kontrakt till 1925."Chandler's an established company with contracts "booked through 1925.
"När en åsikt slagit rot i en demokrati och etablerat sig i majoritetens sinne så består den därefter av sig själv.""When an opinion has taken root in a democracy and established itself in the minds of the majority, it thereafter persists by itself."
- Maskhål etablerat.- Wormhole is established. - Of course it is.
-Jag har etablerat länken.- I have established the link.
Borgerna har etablerat warpkanaler.The Borg have established transwarp conduits.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

retablera
do

Random

efterkomma
request
egalisera
make uniform
embrejsa
do
erfara
experience
erlägga
appreciate
ernå
achieve
estimera
estimate
etikettera
label
exponera
expose
fabulera
romance

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning Swedish?