มีชีวิต [miichiiwit] (to live) conjugation

Thai
7 examples

Conjugation of มีชีวิต

ผม/ฉัน
Present tense
มีชีวิต
miichiiwit
I live
Past tense
ได้มีชีวิต
dai miichiiwit
I lived
Future tense
จะมีชีวิต
cha miichiiwit
I will live
Present progressive tense
กำลังมีชีวิต
kamlang miichiiwit
I am living
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
มีชีวิตอยู่
miichiiwit yu
I am living

Examples of มีชีวิต

Example in ThaiTranslation in English
มีชีวิต เพื่อจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปAlive, to live happily ever after.
อะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่ายังไงก็ตาม จะเจไดหรือไม่ ก็ไม่มีใครออกไปจากดาวนี่ได้ทั้งๆ ที่มีชีวิตAnyway, Jedi or not, no one gets off this rock alive... not past Droll.
ไม่มีอะไรต่างระหว่าง มักซี่มีชีวิต หรือสต๊าฟ คือ…มันเป็นแมว- He's there, and she talks to him... ...and there's really not much difference between Mugsy alive and Mugsy stuffed.
ฉันอยากให้น้องชายฉัน มีชีวิต- I wanted my brother alive.
ผม มีชีวิตI'm alive.
"ผู้ที่เชื่อในเรา จะมีชีวิต" "แม้ความตายก็ไม่อาจมีชัย""He who believes in me will live,
"ผู้ที่เชื่อในเรา จะมีชีวิต""He who believes in me will live,

More Thai verbs

Other Thai verbs with the meaning similar to 'live':

None found.
Learning languages?