Podpisać (to sign) conjugation

Polish
83 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
podpiszę
I will sign
podpiszesz
you will sign
podpisze
he will sign
podpiszemy
we will sign
podpiszecie
you all will sign
podpiszą
they will sign
Imperative
-
podpisz
you sign!
niech podpisze
let him/her/it sign
podpiszmy
let's sign
podpiszcie
you all sign
niech podpiszą
let them sign
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
podpisałam
I signed
podpisałaś
you signed
podpisała
she signed
podpisałyśmy
we signed
podpisałyście
you all signed
podpisały
they signed
Future feminine tense
podpiszę
I will sign
podpiszesz
you will sign
podpisze
she will sign
podpiszemy
we will sign
podpiszecie
you all will sign
podpiszą
they will sign
Conditional feminine tense
podpisałabym
I would sign
podpisałabyś
you would sign
podpisałaby
she would sign
podpisałybyśmy
we would sign
podpisałybyście
you all would sign
podpisałyby
they would sign
Conditional perfective feminine tense
podpisałabym była
I would have signed
podpisałabyś była
you would have signed
podpisałaby była
she would have signed
podpisałybyśmy były
we would have signed
podpisałybyście były
you all would have signed
podpisałyby były
they would have signed
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
podpisałem
I signed
podpisałeś
you signed
podpisał
he signed
podpisaliśmy
we signed
podpisaliście
you all signed
podpisali
they signed
Future masculine tense
podpiszę
I will sign
podpiszesz
you will sign
podpisze
he will sign
podpiszemy
we will sign
podpiszecie
you all will sign
podpiszą
they will sign
Conditional masculine tense
podpisałbym
I would sign
podpisałbyś
you would sign
podpisałby
he would sign
podpisalibyśmy
we would sign
podpisalibyście
you all would sign
podpisaliby
they would sign
Conditional perfective masculine tense
podpisałbym był
I would have signed
podpisałbyś był
you would have signed
podpisałby był
he would have signed
podpisalibyśmy byli
we would have signed
podpisalibyście byli
you all would have signed
podpisaliby byli
they would have signed
Impersonal
podpisano by
there would be signed
podpisano by
there would be signed

Examples of podpisać

Example in PolishTranslation in English
"Do Bartlet zdecyduje się podpisać Drugi list I buty Walken z naszego Białego Domu. ""Till Bartlet decides to sign the second letter and boot Walken out of our White House. "
- ...aby podpisać oświadczenie.- ...to sign a release.
- A co, jeśli będziesz musiał coś podpisać?- What if they want you to sign something?
- Alcira, chcesz podpisać się na kartce dla Pinky?- Alcira, you want to sign this card to Pinky?
- Bo nie chcesz podpisać umowy.Because, because I think you not wanting to sign that contract-
"Ale zanim się pobierzemy, podpisz tą umowę przedmałżeńską.""Before we get married, why don't you sign this prenuptial agreement."
"Derrick, proszę podpisz to dla mnie.""Derrick, please sign this for me. "
"Tylko podpisz tutaj... " "Wszystko będzie super brachu."Just sign this piece of paper... and everything will be cool, bro, you said.
"po prostu podpisz się tutaj""if you just put your signature there."
- A więc dobra, napisz i podpisz.- Ok then, write and sign.
Ok, podpiszmy papiery.Okay, let's sign some contracts.
Okej, podpiszmy to.Okay, let's sign.
- Drogie panie, podpiszcie się tutaj.- Ladies, sign up right here.
A teraz, podpiszcie zrzeczenie z konkursu skrzypcowego.Now if you'll just sign this fiddle contest waiver... Wait.
Czego dusza zapragnie, podpiszcie tylko.Okay? Really, just sign for it. Anything you want.
Dobrze, teraz się podpiszcie.All right, uh, if you could just sign the bottom.
Dziewczyny podpiszcie tutaj....Girls please sign here ... .
! Ja ją podpisałam.I signed it.
- A czy pytając o pochodzenie waluty, którą podpisałam do odbioru, wykazuję się jeszcze większą głupotą?And by asking the whereabouts of the currency I signed for receiving... do I reveal an even deeper stupidity?
- Nie podpisałam jeszcze umowy.But I haven't signed the contract.
- Nie rozumiem o co chodzi, podpisałam to.- I don't understand what's going on here-- I signed your paper.
- Przesunęłam to i już podpisałam.- I moved it up, he's signed. - Good work.
- Bo podpisałaś kontrakt i sieć się tego trzyma.-Because you signed a contract and the network's holding you to it.
- Mówisz, że podpisałaś dokumenty?Um... you said you signed all the papers?
- Nie chciałam się napalać. - Ale podpisałaś umowę?~ I didn't want to get my hopes up again. ~ But you went and signed with him?
- Nie podpisałaś.I see you haven't signed it.
- Ok, podpisałaś jego bandaże, ale rękawice, które znaleźliśmy nie były tymi, których użyto podczas walki.Okay, you signed his wraps, but the gloves that we found were not the gloves used in the fight.
- Czy Elizabeth podpisała się?- Well, has Elizabeth signed on?
- Czy rodzina podpisała akt zgonu?Have the next of kin signed off?
- Moja mama podpisała zgodę. - Kevin.My mom signed a permission slip.
- Natasha go podpisała.- Natasha signed for it.
- Nie mniej jednak, podpisała to.Nonetheless,she signed it.
Czy nie zapomniałaś czasem, że podpisałyśmy wczoraj umowę?Did you forget a little thing called a contract that we signed yesterday?
Do tego podpisałyśmy już te oświadczenia co znaczy, że już się nie da wycofać , prawda?Plus, we all signed those affidavits already which means we don't have a choice anymore, right?
Nie powinno dojść do próby zapłodnienia zanim podpisałyśmy umowę.We should never have inseminated before he signed that contract.
Napisałyście je własnoręcznie i podpisałyście zaraz po zdarzeniu.The report which was written, approved and signed by all of you... immediately after the event.
"Francja oraz UCDl podpisały porozumienie inwestycyjne.. "odnośnie projektu mającego za zadanie wzmocnić naukę międzynarodowej komercji "w Benininie, Mali i Burkina-Faso.The UCDIand France have signed an investment agreement for a project to reinforce training in internationalcommerce for Bnin, Mali and Burkina-Faso,
(iv) w motywie piątym, który staje się motywem czwartym, wyrazy „… Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie są stronami wspomnianych układów i ich nie podpisały …” zastępuje się wyrazami „…wobec Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają zastosowania wszystkie przepisy dorobku Schengen …”, a na końcu wyrazy „… przyjęcia całości lub części postanowień tych układów,” zastępuje się wyrazami „… przyjęcia całości lub części innych przepisów tego dorobku,”;(iv) in the fifth recital, which shall become the fourth recital, the words ‘are not parties to and have not signed the aforementioned agreements’ shall be replaced by ‘do not participate in all the provisions of the Schengen acquis’ and, at the end, the words ‘to accept some or all of the provisions thereof’ shall be replaced by ‘to accept other provisions of this acquis in full or in part’;
- Może też podpisały pożyczkę?Maybe they cosigned the loan.
- Pewnie wszystkie podpisały umowy o poufności.Probably all signed confidentiality agreements.
- Te dziewczyny podpisały zgody!- those girls signed waivers!
"Wynajmnę adwokata, żeby unieważnił kontrakt, który podpisałem w liceum.""I'm gonna hire a lawyer to get out of my contract I signed in high school."
- A ciebie nie było w domu, więc podpisałem za ciebie.You weren't home, so I signed for her.
- Ale ja już wszystko podpisałem.- But I already signed everything.
- Bo ją podpisałem, do cholery.Because I bloody signed them.
- Ja podpisałem.- I signed the form.
- Bo podpisałeś klauzulę poufności.Because you signed a confidentiality agreement.
- Cóż, już podpisałeś odbiór tego listu.Well, you've already signed for the letter.
- Jesteś mordercą i podpisałeś papiery.-You are a murderer and you signed their papers.
- Myślałem, że to ty podpisałeś z nimi umowę.- I thought you signed them.
- Nie, jeśli podpisałeś kontrakt z Acceleratorem.- Not if you're signed with Accelerator.
"Abraham Lincoln podpisał Proklamację Emancypacji..." "Długopisem.""Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation in pen."
"W roku 2000, prawie każdy kraj podpisał się...""In the year 2000, almost every country signed up...
, Um ... Pasażerowie mieli, uh, właśnie podpisał się na wycieczkę do portu a następnie wszystkie rzeczy się wydarzyło.The, um... the, passengers had, uh, just signed up for a tour of the harbor and then all that stuff happened.
- Aceveda to podpisał.- Aceveda signed off.
- Ale Pan to podpisał.I'm just a small gnat... -You signed this.
- Ale podpisaliśmy traktat z Centauri.But we have signed a treaty with the Centauri. Exactly.
- Ale podpisaliśmy umowę najmu.- But we signed a lease on this condo.
- Ależ tak, podpisaliśmy.It is. Everything's signed.
- Diane, podpisaliśmy dzierżawę.- Diane, we signed the lease.
- Dzisiaj podpisaliśmy dokumenty.We signed the papers today. Great.
- I co, wszyscy to podpisaliście?- Loads of service, him. - What, you've all signed it?
Ale skoro podpisaliście klauzulę tajności, z chęcią się podzielę.But since you signed a non-disclosure agreement, I'm happy to share it.
Ale ty i twój brat się podpisaliście.I don't think so. You and your brother signed it.
Czy podpisaliście kod, czy nie, wzywam Was do napisania o tym na Waszych blogach.Whether you signed the code or not, I implore you to write about the matter in your own blogs.
Czy podpisaliście się?Yes. Have you signed and printed your names?
- Farmerzy podpisali kontakty z Exchange.- The growers... The farmers that raise the fruit, they all signed up with the Exchange.
- Jasne, że podpisali.- Yes, of course they signed.
- Od razu podpisali umowę. - To świetnie.- They signed the deal on the spot!
- Powiedziałaś, że podpisali zgodę.You said the artist agreements were signed.
- Słuchaj, podpisali kontrakt z Derek'iem McDaniel'em,- Look, they signed Derek McDaniel, okay?
- Jimmy podpisze przyznanie się. - Nie, nigdy tego nie zrobi.Jimmy will sign a confession.
- Klan Bannkowy podpisze wasz pakt.The Banking Clan will sign your treaty.
- Na pewno podpisze--- I know that she will sign an affidavit...
- Nowy trener je podpisze.- The new coach will sign them.
- Pan Palmer je podpisze.Mr. Palmer will sign it.
I ja się podpiszę i dentyści z Wirginii też się podpiszą. Spójrz na niego.I'm gonna sign a release, the dentists in Virginia will sign a release.
Zastanawiam się, czy nie podpisałby pan tego.I was wondering if you would sign this for me.
30 Parlamentarzystów już podpisało się pod EDM 275:30 MPs have already signed on to EDM 275:
A na to, Chuck, nie możemy sobie pozwolić, zwłaszcza odkąd Maroko podpisało pakt z Kaddafim.And we can't afford that, Chuck, especially since Morocco signed a pact with Gaddafi.
Centralny administrator może utworzyć ograniczone łącze komunikacyjne między EUTL i rejestrem państwa trzeciego, które podpisało traktat dotyczący jego przystąpienia do Unii, w celu umożliwienia takim rejestrom komunikacji z ITL poprzez EUTL oraz zapisywania w EUTL pochodzących od operatorów zweryfikowanych danych na temat emisji.The central administrator may establish a restricted communication link between the EUTL and the registry of a third country which signed a treaty concerning its accession to the Union for the purposes of enabling such registries to communicate with the ITL through the EUTL and to record verified emissions data of operators in the EUTL.
Chyba nie muszę przypominać, że Dominium podpisało pakt o nieagresji z Bajor?Or must I remind you the Dominion just signed a nonaggression pact with Bajor?
Co się tyczy siódmej umowy (statek C 210), sytuacja również wydaje się wątpliwa, gdyż informacja, że otrzymano ze strony Korei oferty niższych cen, także została przesłana do ENVC dopiero w dniu 31 marca 2005 r., czyli tego samego dnia, w którym ENVC podpisało umowę.As regards the seventh contract (vessel C 210) the situation also appears doubtful, since the indication that lower offers were received from Korea was also only sent to ENVC on 31 March 2005, i.e. the very same day when ENVC signed the contract.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'sign':

None found.
Learning languages?