Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Produsere (to produce) conjugation

Norwegian
28 examples

Conjugation of produsere

Jeg
Bokmål present tense
produserer
I produce
Bokmål past tense
produserte
I produced
Bokmål future tense
vil produsere
I will produce
Bokmål conditional tense
ville produsere
I would produce
Jeg
Bokmål imperative tense
produser
I produce
Bokmål present perfect tense
har produsert
I have produced
Bokmål past perfect tense
hadde produsert
I had produced
Bokmål future perfect tense
vil ha produsert
I will have produced
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha produsert
I would have produced
Jeg
Nynorsk present tense
produserer
I produce
Nynorsk past tense
produserte
I produced
Nynorsk future tense
vil produsere
I will produce
Nynorsk conditional tense
ville produsere
I would produce
Jeg
Nynorsk imperative tense
produser
I produce
Nynorsk present perfect tense
har produsert
I have produced
Nynorsk past perfect tense
hadde produsert
I had produced
Nynorsk future perfect tense
vil ha produsert
I will have produced
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha produsert
I would have produced

Examples of produsere

Example in NorwegianTranslation in English
Jeg har aldri hatt noen lengsel etter å få en for meg selv, og ikke noe ønske om å produsere fler av det samme.I had no hankering' to have one of my own. And no desire to produce more.
Vi fikk penger av universitetet uten at vi behøvde å produsere noe.The university gave us money and facilities. We didn't have to produce anything.
Du kunne, men metoden er veldig komplisert og veldig dyr, særlig å produsere de mengder som trengs for kliniske forsøk.You could, but it's a very complicated procedure, and it would be very, very expensive, especially to produce the quantities needed for a clinical trial.
Jeg pleier jo å produsere hennes innslag.Brace? Are you sure? Because I usually produce Brace's on-camera segments.
For å produsere nok lys til å...In order to produce enough light to actually guide a sleigh--
I det siste har han bestemt seg for a produsere filmer. Derfor har han ogsa kjøpt California.Recently, however, he decided to produce motion pictures and for that purpose he's just bought California, too.
Om dere ikke gjør det... og dronningene blir funnet og ødelagt... før de har etablert florerende kolonier og kan produsere... bare Gud vet hvor mange maurdronninger til... kommer mennesket som den dominante arten på jorden... sannsynligvis til å utryddes innen ett år, doktor?Because unless you solve it unless these queens are located and destroyed before they've established thriving colonies and can produce heaven alone knows how many more queen ants man, as the dominant species of life on Earth will probably be extinct within a year, Doc?
Nå skal du høre: Jeg har funnet et sted som kan produsere litt virkelig gulfarge, om jeg kunne få sluset det.I've got this spot all picked out that looks like it might produce real color if I could just boost it.
Den vil produsere mengder med radioaktivt nedfall. I løpet av ti måneder vil jordas overflate være like død som månen.When it is detonated, it will produce enough radioactive fallout... so that in ten months... the surface of the Earth will be as dead as the moon!
Har produsert 18 sunne sma slaver, og er i stand til a produsere 18 til.Has produced 18 healthy little slaves, and is capable of producing 18 more.
Nå som du er ferdig med college, er det på tide at du tar din plass her, og produserer biff til krigen.It's time for you to take your place here, to produce beef for the war.
Om du ikke gjør, er det vel det eneste du ikke produserer selv på Reata?If not, it's about the only thing you don't produce on Reata yourself.
Han var den første som malte lydbølgene en ereksjon produserer.I don't know if you know this or not, but he was the first man... that ever measured the sound waves produced by an erection.
Dette, sammen med sproytemidlene og kunstgjodselen vi produserer, gir oss forsprang pa et hvilket som helst foretak i verden.This, with the pesticides and fertilisers we produce gives us the jump on any corporate entity in the world.
Det radioaktive brennstoffet kommer i en kjedereaksjon, som gir varme. Det gjør at vannet koker, og dampen starter en turbin - - Som driver en generator som produserer elektrisitet.With them gone, nuclear fuel sets up a chain reaction... that produces a tremendous amount of heat that boils the water... that turns to steam that turns the turbine... that turns the generator that produces electricity.
Vi produserte den.We produced it.
Du produserte den første Christopher Cross, ikke sant?No, we're not doing this. You produced the first Christopher Cross album?
Burkins gruve produserte mer kvikksølv enn resten av landet.Hiram Berkin's mine produced more pure mercury than the rest of the country put together.
Mens Amerikas borgere mistet sønner ved Anzio, produserte du en slibrig film og bygde fly som ikke kan fly.While the good people of America were losing sons at Anzio you produced a dirty movie and built airplanes that don't fly.
Da du produserte Funny Boy, skaffet du 2000 dollar for mye.When you produced your last show, Funny Boy you raised $2000 more than you needed.
Jeg har snakket med Oprah's produser, og hvis du kan redde Darren Roanoke`s ekteskap, så garanterer de at du vil komme med i hennes show!I spoke to Oprah's producers, and if you can restore Darren Roanoke's marriage, they guarantee that you will be on her show!
Og så var jeg assistent for en Broadway-produser.And then I was executive assistant... - to a Broadway producer.
Hva gjorde en Broadway-produser i Atlanta?What would a Broadway producer be doing in Atlanta?
La meg vise deg noen av resultatene av hva Tyskland har produsert i hemmelighet.Let me show you some of the results of what Germany has produced underground.
Har produsert 18 sunne sma slaver, og er i stand til a produsere 18 til.Has produced 18 healthy little slaves, and is capable of producing 18 more.
Oberst Kurtz var en av de mest fremragende offiserer som dette landet noensinne har produsert.I do hate them. Walt Kurtz was one of the most outstanding officers... this country's ever produced.
Kaptein Picards behov for en vaksine produsert på denne planeten har tillatt løytnant Natasha Yar å sette sitt liv på spill i en dødskamp.Captain Picard, faced with a critical need for a vaccine produced on this planet, has permitted Lieutenant Natasha Yar to engage in a fight to the death.
Vi har produsert...It takes time. We've produced...

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

projisere
project
provosere
provoke

Similar but longer

reprodusere
reproduce

Random

lute
slouch
opprette
create
orsake
do
overskride
exceed
plukke
pick
portrettere
portray
problematisere
problematize
programmere
do
publisere
publish
rakne
fray

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.