Produkti (to produce) conjugation

Esperanto
17 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
produktas
I produce
estas produktanta
I am producing
estas produktata
I am being produced
Future tense
produktos
I will produce
estas produktonta
I will be producing
estas produktota
I am to be produced
Conditional mood
produktus
I would produce
estas produktunta
I would be producing
estas produktuta
I am to potentially be produced
Past tense
produktis
I produced
estas produktinta
I have produced
estas produktita
I was being produced
Vi
Jussive / command
produktu
produce!

Examples of produkti

Example in EsperantoTranslation in English
Ni bezonas produkti niajn proprajn tekstojn en afrikaj lingvoj, kaj unu el miaj usonaj eksstudentoj laboras por fari antologion de tekstoj verkitaj de afrikaj filozofoj, kiuj estis petitaj skribi artikolojn en sia propra lingvo.We need to produce our own texts in African languages​​ and one of my former American students is working towards making an anthology of texts written by African philosophers who were asked to write articles in their own language.
De la novaj loĝantoj de Orhanlı oni povas lerni ekzemple, kiel produkti olivoleon permane, kaj sekve, kiel krei naturan sapon el tiu olivoleo.The new residents of Orhanlı train urbanites in crafts such as producing olive oil by hand, using that same olive oil in turn to create natural soap.
La loĝantoj de Orhanlı daŭrigas produkti sian propran sapon.The residents of Orhanlı continue to produce their own soap.
La taŭga tempo por produkti sapon estas komenco de somero, printempo, kaj kiam aŭtuno ekseveriĝas.The appropriate time to produce soap is at the dawn of the summer, spring time and when fall starts to get harsher.
Sinjorino, plibonigi la malbelon estas la ofico de la artistoj. Sed belecon kiel la via nur Dio kapablas produkti.My lady, improving upon what is ugly is an artist's duty, but beauty such as yours is produced by god alone.
La manĝaĵoj, kiujn oni produktas, estas tro multekostaj, tiel ke malriĉaj familioj facile malsatiĝemas.The food produced is too expensive, leaving poor households vulnerable.
La rezulto estas, ke tiuj ĉi agrikulturaj kampoj, malgraŭ la malpermesoj, estas ankoraŭ nun kultivataj de la kamparanoj, kiuj produktas ĉiuspecajn verdaĵojn kaj legomojn – kiel tomatoj, kukurbetoj, brasikoj, brokoloj kaj aliaj fruktoj –, kaj vendas ilin en bazaroj kaj al plurnaciaj firmaoj, kiuj produktas tomatkaĉojn kaj frostigitajn legomsupojn, kiuj oni revendas ne nur en Italio, sed ankaŭ en Eŭropo kaj ekster Eŭropo….The result is that these fields, despite the prohibitions, are still cultivated by farmers who produce all kinds of vegetables and pulses such as tomatoes, courgettes, cabbage, broccoli and other fruit -, and sell them on to markets and multinational companies who produce pasta sauces and frozen soups that are sold not only in Italy but also in Europe and the rest of the world...
Tamen, japanaj distilejoj produktas altklasajn alkoholaĵojn, kiuj senĉese defias la superecon de skotaj viskioj, kaj ofte gajnas unuajn premiojn en blindaj gustumadoj kaj internaciaj konkursoj.Nevertheless, Japan’s distilleries produce high-end spirits that continually challenge the supremacy of Scotch, and often take first place in blind tastings and international competitions.
Rezulte diversaj homoj tra la tuta mondo produktas filmeton por - unuafoje por kelkaj el ili - fiere kundividi sian lingvon rete kaj kuraĝigas pli da homoj fari la samon.The outcome has been a wide range of people around the world who are producing videos, some for the first time, as a way to proudly share their language online and encouraging more to do the same.
La kvanto da papero, kiun produktas lando, forte rilatas al ties kulturaj normoj.The amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.
Vi rigarde produktos truon en mi.You're going to rub a hole through me with your eyes.
Laŭ antaŭdiroj, la horloĝfirmao produktos pli ol milionon da horloĝoj jare.It is predicted that the watch company will produce over one million new watches a year.
Mi certas, ke viaj klopodoj baldaŭ produktos fruktojn.I'm sure your endeavor will bear fruit.
Ĝi produktis multajn kopiojn de Silvja.That's a bird.
La scienco produktis la atombombon.Science produced the atomic bomb.
Kion Jean produktis?What did Jean make?
Kie vi produktis ilin?Where did you produce them?

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'produce':

None found.
Learning languages?