Onderscheiden (to distinguish) conjugation

Dutch
24 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
onderscheid
I distinguish
onderscheidt
you distinguish
onderscheidt
he/she/it distinguishes
onderscheiden
we distinguish
onderscheiden
you all distinguish
onderscheiden
they distinguish
Present perfect tense
heb onderscheiden
I have distinguished
hebt onderscheiden
you have distinguished
heeft onderscheiden
he/she/it has distinguished
hebben onderscheiden
we have distinguished
hebben onderscheiden
you all have distinguished
hebben onderscheiden
they have distinguished
Past tense
onderscheidde
I distinguished
onderscheidde
you distinguished
onderscheidde
he/she/it distinguished
onderscheidden
we distinguished
onderscheidden
you all distinguished
onderscheidden
they distinguished
Future tense
zal onderscheiden
I will distinguish
zult onderscheiden
you will distinguish
zal onderscheiden
he/she/it will distinguish
zullen onderscheiden
we will distinguish
zullen onderscheiden
you all will distinguish
zullen onderscheiden
they will distinguish
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou onderscheiden
I would distinguish
zou onderscheiden
you would distinguish
zou onderscheiden
he/she/it would distinguish
zouden onderscheiden
we would distinguish
zouden onderscheiden
you all would distinguish
zouden onderscheiden
they would distinguish
Subjunctive mood
onderscheide
I distinguish
onderscheide
you distinguish
onderscheide
he/she/it distinguish
onderscheide
we distinguish
onderscheide
you all distinguish
onderscheide
they distinguish
Past perfect tense
had onderscheiden
I had distinguished
had onderscheiden
you had distinguished
had onderscheiden
he/she/it had distinguished
hadden onderscheiden
we had distinguished
hadden onderscheiden
you all had distinguished
hadden onderscheiden
they had distinguished
Future perf.
zal onderscheiden hebben
I will have distinguished
zal onderscheiden hebben
you will have distinguished
zal onderscheiden hebben
he/she/it will have distinguished
zullen onderscheiden hebben
we will have distinguished
zullen onderscheiden hebben
you all will have distinguished
zullen onderscheiden hebben
they will have distinguished
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou onderscheiden hebben
I would have distinguished
zou onderscheiden hebben
you would have distinguished
zou onderscheiden hebben
he/she/it would have distinguished
zouden onderscheiden hebben
we would have distinguished
zouden onderscheiden hebben
you all would have distinguished
zouden onderscheiden hebben
they would have distinguished
Du
Ihr
Imperative mood
onderscheid
distinguish
onderscheidt
distinguish

Examples of onderscheiden

Example in DutchTranslation in English
"Elke voldoende geavanceerde technologie is niet te onderscheiden van magie". Arthur C. Clarke."Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic," Arthur C. Clarke.
"Esquire" gaf een feestje voor verschillende mensen die zich dat jaar in Esquire hadden onderscheiden.Esquire was giving a party for various people who had distinguished themselves in Esquire that year.
"Mrs Johnson blijft zich onderscheiden als mijn officiële voorproefster.""Mrs. Johnson continues to distinguish herself as my official food taster."
'Ouwe bizon, ouwe tapir en zelfs ouwe zeekoe' geven duidelijk een verlangen aan naar een pre-rationele dierlijke staat van bestaan waarin navigatie nog niet duidelijk te onderscheiden is van het zomaar rond rennen."Old bison, " "old tapir" and even "old guillemot" clearly indicates a yearning for a pre-rational animal state of existence in which navigation is not yet distinguishable from simply running around.
- Als er iets absoluut niet te onderscheiden is van iets anders, is het niet langer een vervalsing.If something is absolutely indistinguishable from something else, it's no longer a fake.
"Cecilia heeft problemen nu met hte onderscheid maken tussen wat echt is en wat niet."Cecilia is now having trouble distinguishing between what is real and what is not. "
"Onvermogen om onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid..."Inability to distinguish between fantasy and reality,
- Het voelt goed in de wetenschap dat je niet langer het onderscheid kunt maken,- Feels superior in the knowledge.... ... that you no longer can distinguish the two.
... onderscheid vrees.- and then sue your ass. ...distinguish fear.
Admiraal, soms is het noodzakelijk... om een onderscheid te maken tussen de theorie en de harde realiteit.Oh, admiral, sometimes it is necessary to distinguish between the platitudes of civic lessons and cold, hard realities.
"Het verlangen naar medicijnen is de belangrijkste karaktertrek, die de mens van het dier onderscheidt.""The desire to take medicine is perhaps the greatest feature which distinguishes man from animals."
- Het onderscheidt ons nou net van TV2.- It distinguishes us from TV2
...wat de Thaumetopoea pityocampa onderscheidt, van andere Tussock motten, is de gemeenschappelijke aard van hun larven....what distinguishes Thaumetopoea pityocampa from other Tussock moths is the communal nature of their larvae.
Al die personen hebben een uniek gegeven gemeen dat hen onderscheidt van de rest van de bevolking. En dat is... dat iemand hen dood wil hebben.Every one of those individuals shares a unique attribute, distinguishing them from the rest of the general population, and that is... somebody wants them dead.
Als iemand zich onderscheidt... ...zullenwe strafverminderingoverwegen.Let's say if any of these men distinguish themselves we'll give serious consideration to commuting their sentences.
Alleen in het leger onderscheidde hij zich.Only time he's distinguished himself was in the army.
Daar raakte hij in de ban van het recht en onderscheidde zich zodanig... dat hij werd toegelaten tot Harvard Law School.It was then that he developed an interest in law... and distinguished himself as a fine student... earning himself a place at Harvard Law School.
Deze jongedame is overgeplaatst van 'n school... waar ze zich buitengewoon onderscheidde.This young lady was a second-year transfer from a modest school where she distinguished herself immeasurably.
Gale's Infanterieregiment van commandant luitenant-generaal Charles Gale... dat zichzelf recentelijk onderscheidde... vraagt vervangers voor de veteranen, die... het pensioen van één shilling per dag verdiend hebben.Gale's Regiment of Foot which has distinguished itself during the recent troubles wants several men to supply the places of those veterans who have deserved to be pensioned at one shilling a day.
Hij is nog maar een paar weken bij het Korps Mariniers. Maar in die tijd onderscheidde hij zich....... ...op dezelfde manier als zijn vader, Sergant-He's only been with the Marine Corps for a few short weeks but in that time he distinguished himself in the same way that his father, Sergeant Major Silers Evans, distinguished himself.
Twee jongens uit Brazos, beste vrienden sinds hun kindertijd, onderscheidden zichzelf door Brazos High voetbal naar de kampioenstitel te leiden.Two boys from Brazos, best friends since they were kids, distinguished themselves by leading Brazos High football to a memorable, barn-burning division championship...
Alle levende wezens hebben een onderscheidend energieveld om zich heen, die meetbaar is en zelfs gefotografeerd kan worden.All living things have a distinguishing energy field around them, that can be measured and even photographed.
Je kan de gezichten van mensen wel zien, maar je herkent geen enkel onderscheidend detail meer.You can see people's faces, but the features lack any distinguishing details.
Kun je reageren op verklaringen dat die campagne werknemer een onderscheidend merkteken op Peter Florrick's lichaam heeft vastgesteld?Can you respond to reports that this campaign worker has identified a distinguishing mark on Peter Florrick's anatomy?

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

onderscheppen
intercept

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'distinguish':

None found.
Learning languages?