Distingera (to distinguish) conjugation

Swedish
11 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
distingerar
I distinguish
Future tense
ska distingera
I will distinguish
Conditional mood
skulle distingera
I would distinguish
Past perfect tense
har distingerat
I have distinguished
Jag
Future perf.
ska ha distingerat
I will have distinguished
Conditional perfect tense
skulle ha distingerat
I would have distinguished
Du
Imperative mood
distingera
distinguish
Jag
Preterite past tense
distingerade
I distinguished
Past pluperfect tense
hade distingerat
I had distinguished

Examples of distingera

Example in SwedishTranslation in English
- Han ser väldigt distingerad ut.- Man looks very distinguished up there.
De får dig att se...distingerad ut.- What's wrong with my eyes? Well, nothing. They just make you look... distinguished.
Derek färgade sitt hår grått, bar stiliga kläder för att verka mer distingerad. Och han läste böcker om ekonomi och investeringar, så han kunde spela rollen som Jesse Mandalay åt någon.Derek was dyeing his hair gray, wearing fancy suits to look more distinguished, and he was reading books on finance and investment so that he could play the role of Jesse Mandalay for someone.
Du ser distingerad ut.It looks distinguished.
Jag ber att få presentera en distingerad amerikan, som den här veckan hyllas för sin tusende dödade knarklangare.I would like to introduce a most distinguished American. This week he is being honoured for his 1,000th drug dealer killed.
Den avundsvärda uppgiften går till den alltid lika charmerande distingerade Brian.Tonight, that enviable task will fall to the ever-charming, ever-distinguished Brian, ladies and gentlemen.
Den här distingerade herren är en mycket gammal skådespelare.The distinguished-Iooking gentleman is an extremely old actor.
Jag började inse att många av hotellets- mest värderade och distingerade gäster kom för hans skull.I began to realize that many of the hotel's most valued and distinguished guests came for him.
Ordföranden välkomnar sin gamle vän... den distingerade medlemmen från det fjärde ståndet... grundare, ägare, utgivare och redaktör för "Shinbone Star"... mr Dutton Peabody, herreman.The chair recognises its old friend... that distinguished member of the fourth estate... founder, owner, publisher and editor of the "Shinbone Star"... Mr Dutton Peabody, Esquire.
Varje år vid den här tiden, är det ett nöje och en ära att presentera tidigare vice stationschefen i Beirut stationschefen i Kabul, innehavare av Donovan Award den distingerade underrättelseutmärkelsen och den enda levande mottagaren avlntelligence Star, Evan Lake.Every year at this time, it is my pleasure... an honor, really... to introduce former deputy station chief, Beirut, chief of station Kabul, holder of the Donovan award, the distinguished intelligence medal and the only living recipient of the intelligence star, Evan Lake.
- Det ser distingerat ut.Looks distinguished and debonair to me.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

debitera
debate
deformera
deform
desavouera
differentiate
destillera
distill
distansera
distance
distrahera
distract
doa
do
donera
donate
dra
pull
drälla
dramatize

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'distinguish':

None found.
Learning Swedish?