Megnevez (to name) conjugation

Hungarian
84 examples
This verb can also have the following meanings: to specify, to designate, to identify, specify

Conjugation of megnevez

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megnevezek
I name
megnevezel
you name
megnevez
he/she to name
megnevezünk
we name
megneveztek
you all name
megneveznek
they name
Present definite tense
megnevezem
I name
megnevezed
you name
megnevezi
he/she names
megnevezzük
we name
megnevezitek
you all name
megnevezik
they name
Past indefinite tense
megneveztem
I named
megneveztél
you named
megnevezett
he/she named
megneveztünk
we named
megneveztetek
you all named
megneveztek
they named
Past definite tense
megneveztem
I named
megnevezted
you named
megnevezte
he/she named
megneveztük
we named
megneveztétek
you all named
megnevezték
they named
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megneveznék
I would name
megneveznél
you would name
megnevezne
he/she would name
megneveznénk
we would name
megneveznétek
you all would name
megneveznének
they would name
Conditional present definite tense
megnevezném
I would name
megneveznéd
you would name
megnevezné
he/she would name
megneveznénk
we would name
megneveznétek
you all would name
megneveznék
they would name
Conditional past indefinite tense
megneveztem volna
I would have named
megneveztél volna
you would have named
megnevezett volna
he/she would have named
megneveztünk volna
we would have named
megneveztetek volna
you all would have named
megneveztek volna
they would have named
Conditional past definite tense
megneveztem volna
I would have named
megnevezted volna
you would have named
megnevezte volna
he/she would have named
megneveztük volna
we would have named
megneveztétek volna
you all would have named
megnevezték volna
they would have named
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megnevezni
I will name
fogsz megnevezni
you will name
fog megnevezni
he/she will name
fogunk megnevezni
we will name
fogtok megnevezni
you all will name
fognak megnevezni
they will name
Future definite tense
fogom megnevezni
I will name
fogod megnevezni
you will name
fogja megnevezni
he/she will name
fogjuk megnevezni
we will name
fogjátok megnevezni
you all will name
fogják megnevezni
they will name
Subjunctive present definite tense
megnevezzem
(if/so that) I name
megnevezd
(if/so that) you name
megnevezze
(if/so that) he/she name
megnevezzük
(if/so that) we name
megnevezzétek
(if/so that) you all name
megnevezzék
(if/so that) they name
Subjunctive present indefinite tense
megnevezzek
(if/so that) I name
megnevezz
(if/so that) you name
megnevezzen
(if/so that) he/she name
megnevezzünk
(if/so that) we name
megnevezzetek
(if/so that) you all name
megnevezzenek
(if/so that) they name
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megneveznem
I to name
megnevezned
you to name
megneveznie
he/she to name
megneveznünk
we to name
megneveznetek
you all to name
megnevezniük
they to name

Examples of megnevez

Example in HungarianTranslation in English
- Először azt feltételeztük, hogy Mr. Kirke az Ubient Gyógyszerészetnél lévő munkaadói megbízásából dolgozik. De furcsa módon vonakodott megnevezni a támogatóit.But he's been strangely reticent to name his sponsors.
- Tudom, kit fogsz megnevezni.I know who you're going to name.
A Russell csapat, cserébe azért, hogy átadjuk a küldöttjeinket, kész Matthew Santost megnevezni a Demokrata Párt... alelnök-jelöltjeként.The Russell campaign, in return for us releasing our convention delegates is prepared to name Matthew Santos as Democratic nominee for vice president of the United States.
A nyomozás jelen állása szerint még nem tudunk megnevezni gyanúsítottat.At this point in the investigation, we're not ready to name any suspects.
A szeretője nem tudta megnevezni egyik kartelles társát sem, de azt tudta, hogy a termesztő ház, ahol dolgozott, idézem, "valahol Brooklynban van".His lover was unable to name any of his cartel associates, but she did know that the grow house where he worked was, I quote, "somewhere in Brooklyn."
Mindenki meghal, akit megnevezek?Do people just die when I name them?
Mondd a barátodnak, hogy vigye annak, kit megnevezek és mi örökre szabadok leszünk. Ki a címzett?Have your friend deliver these to the man I name and you and I will be free forever.
Mondd meg neki, megnevezek 10 embert, olyanokat, mint én, és megadom a nevüket, a rangjukat, és mindenkit, akikkel együtt dolgozom.You tell him I'll name 10 guys just like me, and I'll give him the name, rank, and serial of the man we all work for.
Én megnevezek egy témát, Ön mondjon néhány szót odaillő idézetet a világirodalomból.I will name a subject, you speak a few words opportune quote from the literature.
És mihelyst megnevezek egy férfit, azt fogod mondani:And the minute l name a guy, you're gonna be like,
50 dolcsit adok, ha megnevezel közülük hármat.I'll give you 50 bucks if you can name three of them.
Akik időről időre bebizonyították, hogy csettintésre eljátszanak szó szerint bármilyen dalt, amit megnevezel, és mégis úgy kezeled őket, mint névtelen emberi hulladékot!... Who have demonstrated, time and again, that they can, at the drop of a hat, play literally any song you can name, and still, you treat them like so much nameless human garbage.
Bármilyen országot megnevezel a világon, és olyan hamis iratokat csinál neked, hogy az eredetiek tűnnek hamisnak mellettük.You name any country in the world, he'll make you bad bills so good it'll make the real stuff look fake by comparison.
Nem csak tamponokat, vagy rúzsokat veszünk, hanem minden olyan terméket,... sampont, testápolót, szemhéjfestéket,... amit csak megnevezel.We're not just buying tampons and lipsticks, but all kinds of products-- shampoo, moisturizer, eye shadow-- you name it.
Nem, tisztán zenei szempontok alapján, vannak olyan jók, mint bármely jelenlegi banda, akit megnevezel.No, in terms of pure musicianship l would put them up against any current band you can name.
Ha megnevezünk valakit, mi sem vagyunk jobbak azoknál, akiket megvetünk.If I named someone... we'd be no better than the people we despise.
"A barátok, akiket megneveztek, bizonytalanok, az idő alkalmatlan,""The friends you have named uncertain, the time itself unsorted,
Akkor, de csak akkor, ha megneveztek egy országot, ahol a pingvinek élnek.If, and only if, you can name an Empire country where penguins live.
De megneveztek engem.But they've named me.
Te vagy a legjobb harcos azok közül, akiket ma megneveztek.You're the best fighter they named today.
Tudomásom szerint, ez volt az egyetlen alkalom, hogy megneveztek egy újságírót és ennyire speciálisan kiválasszanak egy újságírót, egy cáfolatban.To my knowledge, that was the only time that they've named a journalist and sort of singled out a journalist so specifically in a denial.
A lényeg az, hogy maguk megneveznek akármilyen ételt, és én elkészítem. Ha viszont nem tudom mi ez az étel,And the way we play is that you name any dish in the world... and I will make it for you.
Tagsági listákat, támogatókat, ülésjegyzőkönyveket, fegyverleltárakat, be lehet idézni mindenkit, aki valaha megfordult egy gyűlésen, és mindenkit, akit ők megneveznek.Membership roles, donor roles weapons inventory, computer downloads. Depose everyone who's ever been to a meeting and every man and woman they name.
"Én, Peter Appleton, beismervén ifjúkori baklövésemet ezennel lemondok kommunista párttagságomról és megnevezem elvtársaimat hogy ők is megtehessék azt, amit én.""I, Peter Appleton, by way of purging myself of my indiscretions renounce my membership in the Communist Party and provide the names of fellow members that those persons may have the opportunity to do as I have done." Boilerplate, kid. They even provided the list of names.
- És akiknek egyikét most megnevezem.I will now call by name.
Arra gondoltam, hogy a gyászszertartáson nyilvánosan megnevezem Qassimot.What if we had a memorial service for Saida, and let it be know that I'm going to name Qassim in public?
Ha jól értem, nem tagadhat meg tőlem semmit sem ha megnevezem azt?As I understand, you could not deny me something once I had named it?
Ha megnevezem a gyilkost az utolsó fejezetben, azzal megbosszulom a halálát.If I name his killer in the last chapter, I'll avenge his death.
Az észak-koreai rendszerben letartóztatnak, ha megnevezed a vezetőket,In the North Korean system you're arrested if you name the leaders
Azt hittem, megnevezed Sit.I thought you'd named Si
De ha megnevezed Cookie Brown-t, akkor letartóztatják.But if you name Cookie, they'll arrest him.
Te megnevezed és megcsináljuk.You name it. It's done.
Te megnevezed őket. Ő pedig megfesti őket.[Welles] you name them.
- Talán megnevezi a gyilkosát.Maybe it names the killer.
Az ügyfele megnevezi a bűntársát, elejtjük a másodfokú gyilkosság vádját.Your client names his accomplice, we drop the charge to second-degree murder.
Bár ez az idő lerövidülhet, ha megnevezi a társait és segít eljutni hozzájuk.In fact, we might be able to cut into some of that if you were to name some names and lead us to your associates.
Ha megnevezi a megrendelőit, szólunk néhány jó szót a Bíróságnál.If you volunteer the names of your clients, we will tell the U.S. attorneys you helped.
Reles megnevezi a halálbrigád legfőbb bérgyilkosát,Reles names one of the hit squad's top killers...
De ha megnevezzük a szeretőjét, és arcot társítunk a hűtlenségéhez, akkor mindenki Mellie oldalán lesz.But if we name the name of his mistress and put a face to his infidelity, well, then, everything's coming up Mellie.
Ezen az összejövetelen megnevezzük a direktort, aki jövő évben vezetni fogja az akcióiskolát.At this event, we will name the director who will lead the Action School for the next year.
Felkészültünk, hogy megnevezzük a valaha volt legrosszabb autót.We're prepared to name the worst car in the world ever.
Semmi beleszólásunk nincs az életünkbe és itt az ideje, hogy kiálljunk magunkért és megnevezzük a felelősöket.We foster kids have no control over our own lives, and it is time that we speak up and we starting calling people out by name.
Uram... megnevezzük az örököst és a házasságkötésről is gondoskodunk.Sire we will name the successor and arrange the marriage.
Scott Andrews iskolatársam azt mondta, hogy megnevezik a teheneket, azaz, amikor gyerek volt. ... mert ekkor nem vágják le.My mate at school, Scott Andrews, he said he gives his cows names, or did when he was a kid, and then they couldn't kill them.
"Megneveztem," Azt hiszem az, hogy "megneveztem"."Named." I think it says "named".
- Már megneveztem.I already named it.
A dolgok amiket megneveztem, barátom, a bajnok sajátjai.These things I just named, my friend,
Ez a te döntésed, de én megneveztem az árat.That's your choice, but I've named my price.
Hát azt mondtam, hogy én robbantottam... és minden ismerősömet megneveztem, aki nem volt az IRA tagja.So I said I did the big bombing... and named anybody I knew who was not in the IRA.
Beszéljünk néhány kivételes emberről, akiket a beszédedben megneveztél.Let's talk about some of the exceptional people you named in your speech.
Te megneveztél engem, Danny?- You named me? - Please, man!
Te megneveztél?You named me?
"Rocksavage és Morgan szemtanúja volt, a fent megnevezett gyanúsított""PCs Rocksavage and Morgan clearly witnessed the suspect named above
"abban az esetben, hogy az alul megnevezett örökös"in the event that the heir hereinafter named
...a megnevezett haszonélvező a hamis kötvényeken?...was the named beneficiary in the phony policies?
A négy megnevezett résztvevőnek előre kellene jönni és átvenni a szavazókártyájukat.The four participants named should come up and get their voting cards.
Először leteszteltük, és tökéletesen megnevezett tíz hangot egymás után.He was tested for the first time, he named ten simultaneous notes correctly.
- Nos, amikor Jules-t és téged megneveztünk, mint gondviselőt, akkor a házas Bobby-ra és Jules-ra gondoltunk, ami, lássuk be, Jules-t jelentette.Well, when we named you and Jules Stan's guardians, we meant married Bobby and Jules, which, let's face it, meant Jules.
- És megnevezte 14 színésztársát.--and named the names of 14 of his fellow actors.
A 25-ből 23 megnevezte az én emberemet.23 out of 25 named my men.
A VÁD ELSŐ TANÚJA RAY BLISSETT KÖZRENDŐR Jelen volt a St. Vincent Kórházban, amikor Mr. Tomlinson először megnevezte a vádlottat, mint Mr. Dalton gyilkosát?You were present at St Vincent's when Mr Tomlinson first named the accused as Mr Dalton's murderer?
A díler, akit behoztam, megnevezte az ellátóját.- Yeah? That dealer I arrested named his supplier.
A tény, hogy előre megnevezte az áldozatokat...And you named the victims before they were killed.
- Lord Castleroy, önt megnevezték!Lord Castleroy, you have been named Greer!
Névtelen források megnevezték a robbantással gyanúsított személyt:Sources speaking under the condition of anonymity have named a person of interest in the public bombing:
Az a munkám, hogy észrevegyem a csapdákat és a buktatókat, megnevezzem őket, megvilágítom őket, hogy maga, polgármester úr, ki tudja őket kerülni.It's my job to spot the traps and pitfalls, name them, shine a big light on them so that you, Mr Mayor, can step right around them.
Be kell jelentenem, hogy a mi jó Nigel Fryunk... visszavonul, és átadja helyét az opera testületben de engem ért a megtiszteltetés, hogy megnevezzem utódját, aki a seattle-i opera fáradhatatlan támogatója,I have to announce that our very own Nigel Fry is retiring and giving up his seat on the Opera board... (all sigh sadly) ...but I am thrilled to name as his successor a tireless supporter of opera in seattle,
Eljött az idő, hogy megnevezzem az utódomat.The time has come to name my own replacement.
Eljött az idő, hogy nyugdíjba vonuljak, és megnevezzem az örökösömet.The time has come for me to retire and name my successor.
Megszülettem, hogy megismerjem, hogy megnevezzem. Szabadság.I was born to know you and to name you.
Grace, ismerlek... és tudom, hogy sosem tennél ilyen... ostobaságot és meggondolatlanságot... szóval, adok egy utolsó lehetőséget, hogy megnevezd a valódi elkövetőt.Grace, I know you, and I know you would never have done something so foolish and reckless, so I'm going to give you one last chance to name the real perpetrator.
Mary Worth, számtalan lehetőséget kaptál, hogy megnevezd fattyú gyermeked valódi nevét.Mary Worth, thou hast been granted bountiful occasion to divulge the proper name of thy bastard child.
És azt is, hogy megnevezd azt, aki a segítségedre volt ebben.And they want you to name the person that helped you do it.
1972-ben készen állt visszavonulni a Marvel éléről, de mielőtt erre sor került, még volt egy utolsó dolga... hogy megnevezze az utódját.He was ready to retire as publisher of Marvel in 1972, but before doing so, he had one last duty ... to name a successor.
Akkor felélesztünk egy szép tradíciót, amit megboldogult feleségem talált ki, és hagyjuk, hogy megnevezze magát.l'm going to revive a charming tradition established in her lifetime by my dear wife, and let you name yourself.
Az alku része az is, hogy megnevezze a bűntársát.Part of the deal is to name her accomplice.
Az igazságtalanságot tetézi, hogy ez a katona, ez az állat, ez a ki tudja, honnét való barbár, megtagadta, hogy megnevezze a felbérlőjét.To add insult to injury, this soldier, this brute, this barbarian from who knows where, refuses to name his paymaster !
Amikor a nyomozások nem vezettek sehová önkéntesek dolgoztak szerte az országban, hogy megnevezzék azokat akiket elfeledtek.When police investigations reach a dead end groups of civilian volunteers Across the country work to no name The forgotten
Ne kérje, hogy megnevezzek valamit, ami megnevezhetetlen.Don't ask me to give a name to something which hasn't got a name.
Csak annyi, hogy Morosini megtagadta, és még mindig megtagadja, hogy bárkit megnevezzen.Only that Father Morosini refused... .. and still refuses to name anyone.
Amikor majd feljelentést teszek a kerületi ügyésznél, akkor tudom, kit kell megneveznem.When I throw our charges with the district attorney, I'll know who to name.
Amit nem kell megneveznem.With a country that... that i don't need to name.
Nem kellett volna megneveznie.He did not need to name her.
Talán nincs kiket megneveznie.Barry: Well, maybe there are no names to name.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megkövez
stone

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megismer
know
megkezd
begin
megmérgez
poison
megmond
tell
megmozgat
move
megnehezít
complicate
megnéz
take a look
megöregszik
grow old
megráz
shock
megtesz
do

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'name':

None found.