Nevne (to name) conjugation

Norwegian
30 examples
This verb can also mean the following: mention

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
nevner
I name
Bokmål past tense
nevnte
I named
Bokmål future tense
vil nevne
I will name
Bokmål conditional tense
ville nevne
I would name
Jeg
Bokmål imperative tense
nevn
I name
Bokmål present perfect tense
har nevnt
I have named
Bokmål past perfect tense
hadde nevnt
I had named
Bokmål future perfect tense
vil ha nevnt
I will have named
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha nevnt
I would have named

Examples of nevne

Example in NorwegianTranslation in English
Lngen jeg har snakket med, har latt være å nevne deg, ciello.Nobody I've spoken to has ever not mentioned your name, Ciello.
Hvorfor tør du ikke å nevne ting ved deres rette navn?Why don't you try calling things by their name for once?
Skjønne Helene, Cleopatra, Nefertite, Jeanne d'Arc... For å nevne noen få.Helen of Troy, Cleopatra, Nefertiti, Joan of Arc, to name but a few.
- Vi kom aldri til å nevne Deres navn!Your name would never even be mentioned by any of us.
Tvangssalg og dødsbo, for å nevne noen få.Government foreclosures, bank foreclosures, and estates in probate to name just a few.
Det er én til, - men han skal jeg ikke nevne nå.There's one more. But I won't say his name.
Jeg skulle bare nevne navnet hans.Oh, but, but honest! He told me just to mention his name.
Jeg har sagt at du aldri skal nevne min brors navn!I've told you never to mention my brother's name!
Lngen jeg har snakket med, har latt være å nevne deg, ciello.Nobody I've spoken to has ever not mentioned your name, Ciello.
Jeg ber deg nevne en pris.I beg you to name your ransom!
Hver gang jeg nevner navnet hans. er det som om jeg snakker om et spøkelse.Every time I mention his name... it's sorta like I was talkin' about a ghost.
Jeg nevner helst ikke noen navn, han er gift.I'd rather not mention any names, he's married.
FiImen kan ikke forteIIe om hver enkeIt og nevner ingen ekte navn.This film can't tell everyone's story and does not mention any real names.
Jeg nevner bare navnene i tilfelle du er interessert, vet du.You know, those is just the names in case you're interested.
Du nevner ikke navnet mitt og leter ikke etter meg.You don't mention my name or come looking for me.
Han nevnte etjordstykke som skulle kjøpes med bidrag fra gutter fra hele Amerika.He named a portion of land to be dedicated to that purpose and to be bought by contributions from boys all over America.
Memnet nevnte en hebraisk kvinne kalt Josabel.Memnet spoke of a Hebrew woman named Yochabel.
Stacy, nevnte Fredrica en mann som het Jamie Gumb eller Jame Gumb?Stacy, did Fredrica ever mention a man named Jamie Gumb or a Jame Gumb?
l tillegg nevnte du åtte folk du måtte dele med... det betyr at det er 10-12 millioner i den safen.Plus, you named eight people you got to split it with so that's 10 or 12 million bucks in the safe.
En av dem nevnte "Freddy".It was somebody named Freddy.
Fortell hva som har skjedd, men ikke nevn noen navn.Tell 'em how it happened, but don't say any names!
Aldri nevn navnet mitt for ham, OK?Never mention my name to him, right?
Lkke nevn noen navn, men kan du fortelle meg om deres typiske klientell?I wouldn't mention any names but could you tell me about your typical clientele? - My typical clientele?
-Å, nevn noen.-Oh, name some.
Han driver med utpressing og harde stoffer, nevn det, og han gjør det.He's in blackmail, extortion, hard drugs - you name it, he's in it.
Visse venner av deg ble også nevnt.Certain friends of yours were named also.
En italiensk trener er blitt nevnt.An Italian trainer has been named.
Raben er ikke den eneste soldaten som er nevnt som eksempel.Raben is not the only soldier to be named as an example Eat, Plough. It's delicious
Da vil jeg nødig ha mitt navn nevnt.If so, I would prefer it if I weren't named.
Alle som blir nevnt i denne saken meg selv, Daniel og Oskar kan forvente en lang seanse med det militære sirkus.Anyone who's named in this case including myself, Daniel and Signaler can look forward to a long session with the whole military circus.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

havne
end up
jevne
flatten
nekte
deny
nenne
do
neste
do
nynne
hum
sovne
fall asleep

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

mangle
lack
masseprodusere
do
mikse
mix
møte
fashion
nekte
deny
neste
do
nikke
head
olje
oil
omgå
bypass
opna
open

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'name':

None found.
Learning languages?